Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007. Výkazy pro rok 2007 změna některých výkazů pro školní rok 2007/2008 změna některých výkazů pro školní rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007. Výkazy pro rok 2007 změna některých výkazů pro školní rok 2007/2008 změna některých výkazů pro školní rok."— Transkript prezentace:

1 Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007

2 Výkazy pro rok 2007 změna některých výkazů pro školní rok 2007/2008 změna některých výkazů pro školní rok 2007/2008 Informace – dopis + termíny Informace – dopis + termíny www.uiv.cz www.uiv.cz www.uiv.cz První termín – 19. 9. 2007 První termín – 19. 9. 2007 R 22-01 školní knihovna R 22-01 školní knihovna R 36-01- úrazy ve školách R 36-01- úrazy ve školách

3 Školní matrika Zákon č. 561/2004 Sb., § 28 Zákon č. 561/2004 Sb., § 28 Vyhláška č. 364/2005 Sb. - VOŠ Vyhláška č. 364/2005 Sb. - VOŠ Vyhláška č. 389/2006 Sb. – střední školy a konzervatoře Vyhláška č. 389/2006 Sb. – střední školy a konzervatoře Informace k předávání údajů ze školních matrik k centrálnímu zpracování – dopis Informace k předávání údajů ze školních matrik k centrálnímu zpracování – dopis

4 Školní matrika Struktury výstupních souborů na www.uiv.cz Struktury výstupních souborů na www.uiv.cz www.uiv.cz Na této stránce postupně vystavujeme aktuální informace týkající se zavedení školní matriky a především předávání dat ze školních matrik Na této stránce postupně vystavujeme aktuální informace týkající se zavedení školní matriky a především předávání dat ze školních matrik

5 Školní matrika Školní matrika školy nebo školského zařízení je v novém školském zákoně zákon č. 561/2004 Sb. formulována jako Školní matrika školy nebo školského zařízení je v novém školském zákoně zákon č. 561/2004 Sb. formulována jako zákon č. 561/2004 Sb. zákon č. 561/2004 Sb. nové označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. nové označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení.

6 Školní matrika Zákon v § 28 výslovně vymezuje Zákon v § 28 výslovně vymezuje okruh údajů ve školní matrice vedených, okruh údajů ve školní matrice vedených, subjekty odpovědné za vedení školní matriky, subjekty odpovědné za vedení školní matriky, subjekty zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a subjekty zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a další náležitosti vedení školní matriky. další náležitosti vedení školní matriky.

7 Školní matrika Co musí školy udělat? Školy ale i školská zařízení musí především zajistit vedení svých evidencí tak, aby obsahovaly všechny stanovené údaje a umožňovaly předávání dat v požadovaném tvaru (individuální, resp. agregovaná data). Co musí školy udělat? Školy ale i školská zařízení musí především zajistit vedení svých evidencí tak, aby obsahovaly všechny stanovené údaje a umožňovaly předávání dat v požadovaném tvaru (individuální, resp. agregovaná data). Zároveň musí být splněny požadavky na soulad vedených, resp. předávaných údajů se závaznými standardy (státní i resortní číselníky, předepsané datové formáty apod.). Zároveň musí být splněny požadavky na soulad vedených, resp. předávaných údajů se závaznými standardy (státní i resortní číselníky, předepsané datové formáty apod.).

8 Školní matrika Předávání údajů upravuje Předávání údajů upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení). vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).364/2005 Sb.364/2005 Sb.

9 Školní matrika V současné době se předpokládá předávání individuálních dat ze školních matrik V současné době se předpokládá předávání individuálních dat ze školních matrik vyšších odborných škol, vyšších odborných škol, středních škol a konzervatoří středních škol a konzervatoří základních škol, základních škol, tedy škol poskytujících stupeň vzdělání. tedy škol poskytujících stupeň vzdělání. Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Předávání individuálních dat ze školních matrik bude možné jen při elektronickém vedení školní matriky školou. Předávání individuálních dat ze školních matrik bude možné jen při elektronickém vedení školní matriky školou.

10 Školní matrika Sběr individuálních údajů o žácích ze školních matrik nabíhá postupně, a to ve třech vlnách: Sběr individuálních údajů o žácích ze školních matrik nabíhá postupně, a to ve třech vlnách: v roce 2005/06 sběr dat z matrik vyšších odborných škol v roce 2005/06 sběr dat z matrik vyšších odborných škol v roce 2006/07 sběr dat z matrik středních škol a konzervatoří v roce 2006/07 sběr dat z matrik středních škol a konzervatoří v roce 2007/08 sběr dat z matrik základních škol v roce 2007/08 sběr dat z matrik základních škol Ve všech třech vlnách budou data předávána tři roky společně se standardními statistickými výkazy: Ve všech třech vlnách budou data předávána tři roky společně se standardními statistickými výkazy: 1. rok – první testovací sběr dat "Matrika nanečisto" 2. rok – první standardní sběr dat "Matrika poprvé" 3. rok – ověřovací sběr dat – "Matrika ve finále" 4. rok – sběr dat o žácích pouze prostřednictvím individuálních dat, redukce standardních statistických výkazů 1. rok – první testovací sběr dat "Matrika nanečisto" 2. rok – první standardní sběr dat "Matrika poprvé" 3. rok – ověřovací sběr dat – "Matrika ve finále" 4. rok – sběr dat o žácích pouze prostřednictvím individuálních dat, redukce standardních statistických výkazů

11 Školní matrika Zajištění předávání aktuálních informací ze škol na ÚIV Zajištění předávání aktuálních informací ze škol na ÚIV aktualizací stávajících evidenčních programů na verze, které splňují požadavky na vedení školních matrik a předávání údajů z nich, aktualizací stávajících evidenčních programů na verze, které splňují požadavky na vedení školních matrik a předávání údajů z nich, pořízením nových evidenčních programů, které budou splňovat požadavky a zároveň vyhovovat škole či zařízení z hlediska jejich vlastních potřeb. pořízením nových evidenčních programů, které budou splňovat požadavky a zároveň vyhovovat škole či zařízení z hlediska jejich vlastních potřeb.

12 Školní matrika od školního roku 2007/08 se do pilotního sběru dat zapojí základní školy. od školního roku 2007/08 se do pilotního sběru dat zapojí základní školy. Předávání údajů ze školních matrik je plánováno dvakrát ročně, vždy základní sběr podle stavu k 30. září a aktualizační sběr podle stavu k 31. březnu. Předávání údajů ze školních matrik je plánováno dvakrát ročně, vždy základní sběr podle stavu k 30. září a aktualizační sběr podle stavu k 31. březnu. Postupný náběh centrálního zpracování dat ze školních matrik počítá s tříletým souběhem předávání „klasických“ statistických výkazů a dat ze školních matrik, následně bude obsah statistických výkazů redukován jen na údaje, které neobsahuje matrika. Postupný náběh centrálního zpracování dat ze školních matrik počítá s tříletým souběhem předávání „klasických“ statistických výkazů a dat ze školních matrik, následně bude obsah statistických výkazů redukován jen na údaje, které neobsahuje matrika.

13 Školní matrika Odpovědnost leží na řediteli školy Odpovědnost leží na řediteli školy Potřebné podklady pro aktualizaci evidenčních programů, metodiku, závazné číselníky a struktury přenosových vět lze nalézt na webu ÚIV www.uiv.cz Potřebné podklady pro aktualizaci evidenčních programů, metodiku, závazné číselníky a struktury přenosových vět lze nalézt na webu ÚIV www.uiv.czwww.uiv.cz odkaz Školní matrika odkaz Školní matrikaŠkolní matrikaŠkolní matrika Přehled číselníků používaných ÚIV pro předávání dat ze školních matrik Přehled číselníků používaných ÚIV pro předávání dat ze školních matrik Přehled číselníků používaných ÚIV pro předávání dat ze školních matrik Přehled číselníků používaných ÚIV pro předávání dat ze školních matrik

14 Přijímací řízení v roce 2008 USNESENÍ č. 603/07/RK USNESENÍ č. 603/07/RK Přijímací řízení na střední školy v roce 2007 Přijímací řízení na střední školy v roce 2007 Rada kraje po projednání bere na vědomí bere na vědomí zhodnocení přijímacího řízení v roce 2007 v Libereckém kraji dle důvodové zprávy, doporučuje doporučuje ředitelům středních škol zřizovaných Libereckým krajem, aby při přijímacím řízení v roce 2008 důsledně akceptovali doporučení zřizovatele, aby mezi kritéria přijímacího řízení daná zákonem č. 561/2004 Sb., dále zařadili výsledky plošného hodnocení žáků 9. tříd ZŠ, aby mezi kritéria přijímacího řízení zařadili také výstupní hodnocení žáků ZŠ a přijímací řízení rozšířili o osobní pohovor s uchazečem

15 CERMAT aktualita – nový ředitel na základě jmenovací listiny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové byl dne 21. 8. 2007 uveden do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Pavel Zelený. na základě jmenovací listiny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové byl dne 21. 8. 2007 uveden do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Pavel Zelený.

16 Nová maturita odložena Novela zákona č. 561/2004 Sb. Novela zákona č. 561/2004 Sb. Parlament ČR schválil odklad nové maturitní zkoušky, která se podle zákona č. 561/2004 Sb., Parlament ČR schválil odklad nové maturitní zkoušky, která se podle zákona č. 561/2004 Sb., § 77 - 82 měla uskutečnit již ve školním roce 2007/2008. Poslanci a senátoři odložili spuštění nové maturitní zkoušky na rok 2010, kdy se bude poprvé konat maturita z českého jazyka a cizího jazyka. Poslanci a senátoři odložili spuštění nové maturitní zkoušky na rok 2010, kdy se bude poprvé konat maturita z českého jazyka a cizího jazyka. Podle této novely, kterou podepsal prezident ČR, proběhne volitelná zkouška poprvé až v roce 2012. Podle této novely, kterou podepsal prezident ČR, proběhne volitelná zkouška poprvé až v roce 2012. V současné době probíhají na MŠMT diskuse o změně modelu nové maturitní zkoušky. V současné době probíhají na MŠMT diskuse o změně modelu nové maturitní zkoušky.

17 Nová maturitní zkouška MŠMT vyhlásilo Rozvojový program ve vzdělávání MŠMT vyhlásilo Rozvojový program ve vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky Podstatou programu je poskytnutí účelově vázaných prostředků (dotace) na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) k nové maturitní zkoušce. Podstatou programu je poskytnutí účelově vázaných prostředků (dotace) na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) k nové maturitní zkoušce. Cílem tohoto rozvojového programu je umožnit všem pedagogickým pracovníkům všech středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se budou podílet na průběhu maturitní zkoušky, absolvování akreditovaných programů DVPP vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávaní(CZVV) ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními (KVZ), které jim poskytnou kvalitní odbornou přípravu na novou maturitní zkoušku. Cílem tohoto rozvojového programu je umožnit všem pedagogickým pracovníkům všech středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se budou podílet na průběhu maturitní zkoušky, absolvování akreditovaných programů DVPP vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávaní(CZVV) ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními (KVZ), které jim poskytnou kvalitní odbornou přípravu na novou maturitní zkoušku.

18 Nová maturitní zkouška Liberecký kraj se do Rozvojového programu MŠMT přihlásil Liberecký kraj se do Rozvojového programu MŠMT přihlásil Předpokládaný počet vzdělávaných pedagogických pracovníků v Libereckém kraji celkem 1548. Předpokládaný počet vzdělávaných pedagogických pracovníků v Libereckém kraji celkem 1548. Výše požadované dotace celkem Výše požadované dotace celkem Neinvestiční výdaje celkem: 1 544 000,- Kč Neinvestiční výdaje celkem: 1 544 000,- Kč Z toho: Z toho: prostředky na platy: 449 000,- Kč prostředky na platy: 449 000,- Kč ostatní osobní náklady, prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti: ostatní osobní náklady, prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti: 157 000,- Kč 157 000,- Kč prostředky na FKSP: 9 000,- Kč prostředky na FKSP: 9 000,- Kč ostatní neinvestiční výdaje: 929 000,- Kč ostatní neinvestiční výdaje: 929 000,- Kč

19 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Odměňování pracovníků zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - dodržování § 110 ZP Odměňování pracovníků zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - dodržování § 110 ZP V zápise z porady vedoucích odborů ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje byl uložen úkol informovat ředitele všech příspěvkových organizací o nutnosti dodržovat §110 zákoníku práce. V zápise z porady vedoucích odborů ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje byl uložen úkol informovat ředitele všech příspěvkových organizací o nutnosti dodržovat §110 zákoníku práce. Na základě zjištění z provedených kontrol, ve kterých se opakovaně objevují nedostatky při odměňování pracovníků zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, připomínáme nutnost postupovat v souladu s § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Na základě zjištění z provedených kontrol, ve kterých se opakovaně objevují nedostatky při odměňování pracovníků zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, připomínáme nutnost postupovat v souladu s § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

20 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Stejnou práci nebo prací stejné hodnoty se rozumí Stejnou práci nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

21 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Základem pro zajištění stejné odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty zaměstnanců veřejných služeb a správy je 16-ti stupňová soustava platových tříd stanovená katalogem prací, jako závazný nástroj pro zařazování zaměstnanců do platových tříd Základem pro zajištění stejné odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty zaměstnanců veřejných služeb a správy je 16-ti stupňová soustava platových tříd stanovená katalogem prací, jako závazný nástroj pro zařazování zaměstnanců do platových tříd příloha k NV č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. příloha k NV č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

22 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Je třeba vycházet ze skutečnosti, Je třeba vycházet ze skutečnosti, že podstatná část platu zaměstnanců veřejných služeb a správy je určena podle objektivních kritérií vylučujících diskriminaci, tedy z platového tarifu že podstatná část platu zaměstnanců veřejných služeb a správy je určena podle objektivních kritérií vylučujících diskriminaci, tedy z platového tarifu toto však nezbavuje zaměstnavatele povinnosti respektovat kritéria zajišťující rovnost v odměňování stanovená v zákoníku práce při poskytování mimotarifních složek platu. toto však nezbavuje zaměstnavatele povinnosti respektovat kritéria zajišťující rovnost v odměňování stanovená v zákoníku práce při poskytování mimotarifních složek platu.

23 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Prakticky to znamená povinnost postupovat podle shodného platového předpisu jako Prakticky to znamená povinnost postupovat podle shodného platového předpisu jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Nesmí docházet k situacím, kdy je zaměstnanec pracující tzv. „na dohodu“ odměňován výrazně lépe, než kdyby stejnou práci (nebo práci stejné hodnoty) konal v pracovním poměru a podléhal tak příslušnému platovému předpisu. Nesmí docházet k situacím, kdy je zaměstnanec pracující tzv. „na dohodu“ odměňován výrazně lépe, než kdyby stejnou práci (nebo práci stejné hodnoty) konal v pracovním poměru a podléhal tak příslušnému platovému předpisu.

24 Školská rada Školská rada § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

25 Školská rada Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

26 Školská rada Školská rada Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

27 Školská rada e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

28 Školská rada Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

29 Školská rada O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. Zřizovatel by měl být pravidelně informován o činnosti Školské rady ředitelem školy – předávání zápisů z jednání ŠR, případně předsedou ŠR. Zřizovatel by měl být pravidelně informován o činnosti Školské rady ředitelem školy – předávání zápisů z jednání ŠR, případně předsedou ŠR.

30 Školská rada Zřizovatel by měl být pravidelně informován o činnosti Školské rady prostřednictvím zápisů Zřizovatel by měl být pravidelně informován o činnosti Školské rady prostřednictvím zápisů z jednání ŠR, to buď členem ŠR jmenovaného zřizovatelem členem ŠR jmenovaného zřizovatelem ředitelem školy ředitelem školy předsedou ŠR předsedou ŠR

31 konec Děkuji Vám za pozornost ;-) Děkuji Vám za pozornost ;-) Hezký den ;-) Hezký den ;-) Šťastný školní rok 2007/2008 Šťastný školní rok 2007/2008 Vlasta.sormova@kraj-lbc.cz Vlasta.sormova@kraj-lbc.cz Vlasta.sormova@kraj-lbc.cz telefon 485 226 241 telefon 485 226 241 mobil 739 541 559 mobil 739 541 559


Stáhnout ppt "Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007. Výkazy pro rok 2007 změna některých výkazů pro školní rok 2007/2008 změna některých výkazů pro školní rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google