Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do eGovernmentu 5. přednáška, eParticipace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do eGovernmentu 5. přednáška, eParticipace"— Transkript prezentace:

1 Úvod do eGovernmentu 5. přednáška, 7.11. 2012 eParticipace
Výběrová přednáška 5. přednáška, eParticipace Vymezení pojmů, historie, nástroje, příklady, situace v ČR 1

2 eGovernment + eDemokracie
Vymezení pojmů Elektronická veřejná správa (eGovernance) = eGovernment + eDemokracie eDemokracii charakterizuje přítomnost přímé účasti voličů na realizaci demokracie prostřednictvím ICT eDemokracie = eVolby + eParticipace (eVolby nejsou součást pilotního kurzu – jedno z témat seminární práce – rozsáhlé, spíše politoligické téma) 2

3 eParticipace zahrnuje veškeré procesy zapojující občany do veřejných rozhodovacích procesů pomocí ICT nad rámec elektronických voleb Cíle (Macintosh, 2004): oslovovat širší veřejnost pro účast na veřejných politikách podpořit a usnadnit participaci občanů novými technologiemi poskytovat relevantní informace v lépe srozumitelném a dostupnějším formátu zaangažovat veřejnost k poradenství a větším příspěvkům k politice. DEFINICE (Špaček, 2009): Soubor nástrojů, které využívají ICT pro vytvoření většího prostoru pro všechny ovlivněné strany, ve všech fázích tvorby veřejných politik 3

4 Vztahy pojmů Dle Macintosh je eParticipaci možné dělit ještě na další tři složky: Zdroj: Vyskočil, 2011 4

5 Dělení dle míry zapojení
e-enabling (umožnění) – nástroje umožňující vlastní funkci eParticipace, tzn. podpora a rozvoj informační gramotnost populace (občanů i zaměstnanců VS), podpora infrastruktury, poskytování informací, rozvoj politické podpory apod. e-engaging (zangažování) – nástroje pro konzultace s občany, jejich zapojení do debaty na politická témata, oboustranný tok informací. e-empowerement (zplnomocnění) – nástroje umožňující aktivní účast občanů na rozhodovacím procesu, oboustranný tok informací a jejich prosazení. Občan se stává tvůrcem, ne jen konzumentem politiky. INFORMACE  KONZULTACE  AKTIVNÍ ÚČAST 5

6 Krátká historie.. Pojem vznikl počátkem 21. století, na základě rozvoje elektronizace veřejné správy a vzrůstajících požadavků na komplexní participativní služby eGovernmentu ze strany občanské společnosti a veřejnosti Na EU úrovni oficiálně podporována od roku 2006 (European eParticipation Preparatory Action , FP7 + ICT-PSP, Interreg) V ČR rozvoj v posledních letech, za podpory výše uvedených programů i v rámci místních iniciativ Nejnověji jsou nástroje eParticipace vyvíjeny nejen subjekty VS, ale i nevládními a soukromými subjekty, s využitím PSI re-use 6

7 Prostorové hledisko Platí, že většinu nástrojů eParticipace
Nadnárodní úroveň – např. veřejné diskuse Evropské komise o připravovaných Směrnicích; jednání Galaktické rady prostřednictvím videomostů, živě přenášeno všem občanům Impéria Státní (národní) úroveň – např. veřejná diskuse k novému zákonu, stream ze zasedání Poslanecké sněmovny, komplexní státní systém eParticipace apod. Regionální úroveň – např. komplexní systém kraje umožňující veřejné konzultace na krajské i obecní úrovni, stream ze zasedání zastupitelstva Obecní a lokální úroveň – např. MMS černých skládek zasílaných občany obci, komunikační platforma pro občany jedné čtvrti apod. Platí, že většinu nástrojů eParticipace je možné implementovat na všech úrovních (ALE: rozdílné náklady, efekt, úspěšnost...) 7

8 Nástroje eParticipace (informace)
Webové stránky Ideálně by měly obsahovat veškeré potřebné informace a odkazy na nástroje eParticipace FAQ Databáze v minulosti zodpovězených dotazů ze strany veřejnosti Direct mailing, newsletter, RSS, SMS, MMS Odebírání důležitých zpráv veřejné správy Webcasting Základní informační nástroj. Je to více než pouhý záznam na webu, protože ten může být různě upraven a sestříhán Nástroje transparence Umožňují veřejnou kontrolu výkonu veřejné moci Data mining, analýza, vizualizace, hry, simulace Pokročilé nástroje založené na využívání PSI 8

9 Nástroje (konzultace, aktivní účast)
Blogy a wikiplatformy Méně formální, ale efektivní možnost oboustranné komunikace Komplexní systémy eParticipace např. Váš Názor v kraji Vysočina (viz dále) Smart App(s) Aplikace pro chytré telefony; velký potenciál Online chat Komunikace v reálném čase, individuální i veřejná (a la XCHAT) Veřejné diskuse a webfóra Prostor pro občany k vyjádření se k tématu online, může mít různé podoby a úrovně, jak je známe z prostředí Internetu Sociální sítě Velký rozvoj a perspektiva, možnost využívat existující sítě s minimálními náklady a maximálním efektem (FB skupina, Twitter účet apod.) 9

10 A MNOHO DALŠÍCH, KTERÉ SE STÁLE OBJEVUJÍ
Nástroje (konzultace, aktivní účast) LetterBox centrální nebo jiný komunikační kanál určený pro podněty veřejnosti, se zaručeným vypořádáním a odpovědí Průzkumy mínění onliny ankety a dotazníky, zpravidla výběr z několika možností ePetice a eReferenda jednorázová online referenda a petice; rozhraní pro tvorbu referend a petic veřejností A MNOHO DALŠÍCH, KTERÉ SE STÁLE OBJEVUJÍ 10

11 Ukázky ze zahraničí f Webcast systém města Bristol (UK) – informace o systému, široké možnosti sdílení, živé přenosy, archiv přenosů, kalendář přenosů 11

12 Studujeme v Odense (DK) – FB skupina města Odense, určená studentům
žijícím ve měste, oboustranná komunikce 12

13 regionální i obecní úroveň https://www.borger.dk/
Borger (DK) – Ambiciózní státní systém eParticipace. Personalizace; Národní, regionální i obecní úroveň https://www.borger.dk/ 13

14 Bologna (Italy) – Geoblog provozovaný městem, mash-up kde mohou občané volně vyjadřovat své názory na prostorové bázi 14

15 Systém elekronických petic (Bristol, UK) http://epetitions. bristol
15

16 Ukázky z ČR Platforma Váš Názor (Kraj Vysočina) – komplexní systém k vypořádávání Názorů občanů k důležitým veřejným tématům na úrovni kraje a obcí (pilotní projekt) 16

17 a individuální konzultace http://www.eambulance.cz/
eAmbulance (Kraj Vysočina) – elektronické objednávání pacientů k lékaři a individuální konzultace 17

18 Magistrát do kapsy (Děčín) – chytrá aplikace s mnoha funkcemi
18

19 často politicky neprůchodná http://apps.hfbiz.cz/apps/sumperk/up/
Koncept územního plánu online (Šumperk) – jedna ze „samozřejmostí“ která je často politicky neprůchodná 19

20 připomínky, databáze http://www.praha6.cz/mms/
Lokální MMS-ing (Praha 6) – občané posílají fotografie míst, ke kterým mají připomínky, databáze 20

21 Výzkum a vývoj eParticipace
Modelování nových systémů a vývoj nových nástrojů Kvalitativní a kvantitativní analýzy služeb eParticipace a jejich využití Nárůst angažovanosti občanského a soukromého sektoru Vzrůstající politická podpora, ale i přetrvávající překážky Množství bakalářských, diplomových i doktorských prací po celém světě i v ČR v posledních letech – často aplikovaný výzkum 21

22 Současné problémy Nejen podpora, ale i negativní přístup veřejné moci
Problém s vyhodnocováním velkého množství podnětů Reálná váha a způsob využití podnětů Možnost zneužití pro různé záměry (osobní, politické...) – jako u všech IT 22

23 Závěrem - Situace v ČR (2012)
Státní úroveň se vůbec nerozvíjí – nemá politickou podporu Regionální úroveň se střídavými úspěchy (Vysočina nadprůměr i na celoevropské úrovni) Na obecních a lokálních úrovních vždy záleží na místních poměrech a obecné kvalitě lokálního eGovernmentu, ale vlaštovky existují Významná aktivita neziskového a soukromého sektoru, především nástroje transparence, vizualizace a data miningu (světová úroveň) Předpokládaný velký rozvoj eParticipace, především na LOKÁLNÍCH úrovních (obce, komunity) 23

24 6. přednáška, Elektronické zdravotnictví + elektronické zadávání veřejných zakázek (dvojblok)


Stáhnout ppt "Úvod do eGovernmentu 5. přednáška, eParticipace"

Podobné prezentace


Reklamy Google