Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Útěky dětí ze zařízení realizujících ústavní a ochrannou výchovu Výstupy diplomové práce Mgr. Aneta Houfková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Útěky dětí ze zařízení realizujících ústavní a ochrannou výchovu Výstupy diplomové práce Mgr. Aneta Houfková."— Transkript prezentace:

1 Útěky dětí ze zařízení realizujících ústavní a ochrannou výchovu Výstupy diplomové práce Mgr. Aneta Houfková

2 Jak se pracuje s útěky v zařízeních realizujících ústavní a ochrannou výchovu?  1) Co se v jednotlivých zařízeních považuje za útěk?  2) Jaké jsou důvody útěků dětí ze zařízení?  3) Jakým způsobem se postupuje v případě útěku dítěte a jeho návratu do zařízení?  4) Jaké metody práce a služby se používají v rámci prevence útěků?

3 Vývoj pojetí útěku  40. léta - Útěk jako patologie (Rosenheim, Robey)  60. léta – Útěk jako projev zdravé seberealizace (Chapman, Ambrosin)  Ekologická perspektiva – interakce jedince a systému (Germain)

4 Útěk jako proces Útěk jako proces (Heider et al., 2008)  důvody útěků nebývají jednoduché a izolované příčiny  rozdíl mezi „spouštěčem“ a faktory, jež přispívají k útěku  fáze: 0. předpoklady k útěku 1. impulz 1. impulz 2. rozhodování 2. rozhodování 3. příprava 3. příprava 4. realizace 4. realizace 5. udržování 5. udržování 6. návrat 6. návrat 7. nesení následků 7. nesení následků

5 Má smysl zkoumat rozdíly?  Ano (Adams, Monroe)  Ne (Michael E. Rohr) Aplikace - příklad jeden útěk x opakované útěky (Baker) vliv rodinné změny x vleklé/emoční problémy

6 Dělení útěků  dle motivace (Homer) útěk od/z něčeho (Barth, Jones) Útěk od konfliktu Útěk od konfliktu Útěk ze stresu, od změny Útěk ze stresu, od změny Útěk od kontroly Útěk ze situace fyzického či psychického ohrožení útěk k někomu/něčemu útěk s někým/něčím (English) strach z reakce, nesdělitelná skutečnost  dle času (Jones) krátkodobéstřednědobé dlouhodobé útěky vedoucí k bezdomovectví  další dělení reaktivní x spontánní útěk (Haupt, Afford) skutečný útěk x demonstrativní (Berger, Smidt) delikventní x s nízkým výskytem delikvence (Brennan) patologické x přirozené jednorázové x chronické (opakované)

7 Dělení dle charakteristik dětí Jones, Steirline  děti s psychiatrickou diagnózou  děti s diagnózou poruch chování  děti s odlišným hodnotovým systémem  děti dobrodružné, dobře přizpůsobivé  děti negativně ovlivněné vrstevníky

8 Výstupy z rozhovorů  rozdíly mezi definicemi útěků  rozdíly ve způsobu nahlašování útěků  obtíže v identifikování důvodů konkrétních útěků – opomíjení dlouhodobých problémů dítěte  Intervence/výchovná opatření často neodpovídá důvodům útěku  nedostatečná orientovanost některých pracovníků v oblasti dostupných služeb

9 Důvody útěku JinéDlouhodobé problémy AdaptaceProžitekÚnikVrstevníciRodina Útěk k rodině (strach o ni) Stesk po rodině (malý kontakt) Nemožnost opustit zařízení Nedovolené odjezdy s kamarády Parta mimo zařízení, sexuální vztahy Dynamika skupiny Aktuální spor Šikana Vyhnutí se trestu Dobrodružství a zábava Návykové látky Zkušenost útěku Vědět, zda to dokáže Nejistota z blízké budoucnosti Problémy s adaptací – požadavky a očekávání Předchozí zkušenost s útěky Nedostane se mu včasné péče Brzké dosažení plnoletosti Nastavení společnosti Roční období Důvody útěků

10 Příklady „best practice“  podrobná analýza služeb a metod práce s dětmi jednotlivých zařízení  systematická práce s dlouhodobými problémy dětí – např. psychoterapie  funkční analýza chování dítěte (Piazza)  vedení záznamů o útěcích ze zařízení a jejich analýza  rozšíření počtu intervenčních technik pracovníků  podpora pracovníků zavedením intervize a supervize pracovníků  výzkumné podněty – téma resilience… (Williams)

11 Děkuji Vám za pozornost Aneta Houfková aneta.houfkova@gmail.com

12 Literatura  BAKEROVÁ, A. J. L., et al. Recidivism at Shelter for Adolescents : First-time Versus Repeat Runaways. Social Work Research. 2003, vol. 27, no. 2, s. 84-93.  HEIDER, D. et al. Materiál pro informaci porady vedení : Příčiny útěkovosti ze zařízení realizujících ústavní a ochrannou výchovu – výzkumná zpráva. Návrh pro PV č.j. 19291/2008- 6/IPPP. MŠMT, Praha, 2008  JONES, L. P. A Typology of Adolescent Runaways. Child and Adolescent Social Work. 1988, vol. 5, no. 1, s. 16-29. (Jones, English, Steirline)  MILLEROVÁ, A. T., et al. Patterns of Runaway Behavior Within a Larger Systems Context : The Road to Empowerment. Adolescence. 1990, vol. 25, no. 98, s. 271-289. (Barth)  PIAZZA, C. C., et al. Functional Analysis and Treatment of Elopement. Journal of Applied Behavior Analysis. 1997, vol. 30, no. 4, s. 653-672.  ROHR, M. E. Identifying Adolescent Runaways : The predictive Utility of the Personality Inventory for Children. Adolescence. 1996, vol. 31, is. 123, s. 605-623. (Chapman, Ambrosin, Adams, Monroe)  SPRINGER, D. W. Validation of the Adolescent Concerns Evaluation (ACE) : Detecting Indicators of Runaway Behavior in Adolescents. Social Work Research. 1998, vol. 22, is. 4, s. 241-250. (Germain)  STEFANIDIS, N., PENNBRIDGE, J., MACKENZIE, R.G., POTTHARST, K. Runaway and Homeless Youth: The Effects of Attachment History on Stabilization. American Journal of Orthopsychiatry. July 1992, vol. 62, s. 424-446. (Rosenheim)  WHITBECK, L. B., HOYT, D. R. Nowhere to Grow: Homeless and Runway Adolescents and Their Families. Edited by J.D. Wright. 1st ed. Vol. 1. New York: Aldine de Gruyter, 1999. ISBN 0-202-30584-8. (Homer, Haupt, Afford, Berger, Smidt, Brennan)  WILLIAMSOVÁ, N. R., et al. From Trauma to Resiliency : Lessons from Former Runaway and Homeless Youth. Journal of Youth Studies. 2001, vol. 4, no. 2, s. 233-253.


Stáhnout ppt "Útěky dětí ze zařízení realizujících ústavní a ochrannou výchovu Výstupy diplomové práce Mgr. Aneta Houfková."

Podobné prezentace


Reklamy Google