Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina LAG Podralsko Základní data Rozloha: 878 km 2 Počet obyvatel: 43 606 Počet členů: 40 Hustota osídlení: 49,21 obyvatel/km 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina LAG Podralsko Základní data Rozloha: 878 km 2 Počet obyvatel: 43 606 Počet členů: 40 Hustota osídlení: 49,21 obyvatel/km 2."— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina LAG Podralsko Základní data Rozloha: 878 km 2 Počet obyvatel: 43 606 Počet členů: 40 Hustota osídlení: 49,21 obyvatel/km 2

2 Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Chlum, Jestřebí, Jablonné v Podještědí, Kravaře, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Osečná, Pertoltice, Plužná, Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, Stráž pod Ralskem, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy a Ždírec – území působnosti: 39 obcí

3 Náplň činnosti LAG Podralsko Náplň činnosti LAG Podralsko. Příprava projektů a zajištění jejich realizace v programu Leader a dalších podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy. Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami Spolupráce se svazky obcí Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu Poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty všem zájemcům na svém území působnosti Poskytování informací o sobě a své činnosti v propagačních materiálech, na webových stránkách a podobně.

4 r. 2004: Vznik LAG Podralsko, o.s. R. 2005: Zařazení LAG Podralsko mezi 10 pilotních MAS v ČR, podpořených z programu LEADER+ r. 2004: Vznik LAG Podralsko, o.s. R. 2005: Zařazení LAG Podralsko mezi 10 pilotních MAS v ČR, podpořených z programu LEADER+ Základní dokumenty : Integrovaná územní strategie MAS LAGIntegrovaná územní strategie MAS LAGPodralsko Stanovy občanského sdružení LAG PodralskoStanovy občanského sdružení LAG Podralsko

5 Téma 1. strategie Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví Podporované okruhy: - cestovní ruch - zachování atraktivity venkova pro obyvatele i návštěvníky regionu - zemědělství a životní prostředí - obnova kulturních památek

6 Úspěšné projekty z 1. kola výzvy podpořené z programu Leader+ Obec Osečná Integrovaný projekt „Péče o kulturní a historické bohatství regionu“ Římskokatolická farnost Osečná Oprava části fasády římskokatolického kostela sv. Víta v obci Osečná Sportovní klub Osečná S minibusem propojíme region Sportovní klub Osečná Zvýšení kvality trávení volného času

7 Město Mimoň Zelený zvoneček Pionýrská skupina Výři Stráž pod Ralskem Strážské putování Podralskem Mimoňská komunální Informování veřejnosti televizním vysíláním programu MiTEL TV prostřednictvím kabelových signálů TJ Slavoj Dubá Pořádání sportovních akcí Město Dubá Turistické pobyty pro mládež se zaměřením na ekologickou výchovu

8 Integrovaný projekt „Péče o kulturní a historické bohatství regionu“ Jednou z akcí byla Animace historické události: 1. bitva Prusko-rakouské války

9 Oprava římskokatolického kostela sv. Víta v Osečné

10 Zvýšení kvality trávení volného času SK Osečná

11 Výří putování Podralskem PS Výři ze Stráže pod Ralskem

12 2. kolo výzvy Pionýrská skupina Výři Dětská základna pro celoroční poznávání Podralska Obec Ralsko Jezdecké stezky Pionýrská skupina Výři Soví vrch Obec Osečná Naučná stezka „K Pramenům“ Obec Bezděz Základní služby pro návštěvníky hradu Bezděz

13 Město Doksy Rozšíření a modernizace informačního centra Doksy TJ Slavoj Velký Valtinov Zkvalitněním sport. zázemí ke zkvalitnění spolkového života v obci Město Doksy Aktualizace informačního a navigačního systému SRPŠ při ZŠ Mírová Mimoň Mobilní táborová základna Město Doksy Přestavba a dostavba Jarmiliny stezky-projektová dokumentace Město Mimoň 750 let Města Mimoně

14 Projekty vybrané výběrovou komisí v rámci 3.kola výzvy Vodácký průvodce po řece Ploučnici Rozšíření ubytovací kapacity dětské základny pro celoroční poznávání Podralska Tour de Ralsko 3: Have a nice week-end! Vandrování s ralskými Strážidly Publikace o historii Kostelního vrchu Dětské putování Podralskem Projektová dokumentace cyklostezka Mimoň-Zámecký most x Potoční ulice

15 Celkem podpořeno Program LEADER+ ve třech kolech výzvy rozděleno 15 mil. Kč na 35 projektů Leader ČR 2006: rozděleny 3 mil. Kč na 3 projekty

16 Příprava na plánovací období 2007-2013 –rozsáhlý kurz zaměřený na získávání dotací –utváření pracovních skupin – získávání podnětů k vypracování nové strategie, zjištění aktuálních a skutečných problémů daného území –příprava integrované strategie

17 Utváření pracovních skupin = důležitý nástroj MAS –Vnější souvislosti a strategické plánování –cestovní ruch –kultura, sport a spolkový život –řemesla, průmysl a živnosti venkovského území –zemědělství a životní prostředí –mimoškolní práce s dětmi a mládeží

18 Strategický plán Místní akční skupiny pro program LEADER v plánovacím období 2007-2013 Listopad 2007 – schválen Valnou hromadou Prosinec 2007 – žádost o realizaci SPL předána k zaregistrování na CP SZIF Duben 2008 – strategie schválena k realizaci

19 FICHE č. 1 Obnova a rozvoj vesnic FICHE č. 2 Občanské vybavení a služby FICHE č. 3 Podpora cestovního ruchu/N FICHE č. 4 Podpora cestovního ruchu/Z FICHE č. 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Fiche strategie

20 Výzva otevřena pro tyto fiche: - Fiche 1. Obnova a rozvoj vesnic - Fiche 2. Občanské vybavení a služby - Fiche 3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

21 Město Osečná Město Stráž pod Ralskem CHORUS pěvecké sdružení Osečná Obec Noviny p. Ralskem Římskokatolická farnost Doksy Podpora společenských a volnočasových aktivit Rekonstrukce mlýnského náhonu Bezbariérové úpravy chodníků ulice Mimoňská Kostel sv. Víta jako kulturní galerie Oddychová zóna u obecního úřadu Noviny pod Ralskem Otevření kostela sv. Bartoloměje Obec StvolínkyRekonstrukce veřejného osvětlení Obce Stvolínky

22 Město Stráž pod Ralskem PS Výři Město Mimoň Obec Zahrádky Římskokatolická farnost Mimoň Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého Zvýšení využitelnosti dětské základny Rozšíření dětského hřiště na sídlišti Letná v Mimoni Obnova sousoší Getsemanská zahrada v Mimoni Příjezdová komunikace k lokalitě „U školy“ v Obci Zahrádky Kostel sv. Petra a Pavla – severní část

23

24 Vytvoření sítě venkovských výstavních zastavení s odpovídajícím zázemím na území působnosti obou partnerů. Vzniknou tak tématicky a propagačně propojená centra představující historii, kulturu, tradici a současnost regionu.

25 Dotazníkové šetření mezi obyvateli Mikroregionu Podralsko, zaměřené na spokojenost se způsobem života v dané oblasti, dostupnost služeb, kulturním a sportovním vyžitím apod… Výsledek: kam je třeba směřovat další projekty v této oblasti, co obyvatelé postrádají… LAG Podralsko Mikroregion Podralsko MA 21

26 MAS LAG Podralsko www.lagpodralsko.com www.lagpodralsko.comwww.lagpodralsko.com Kuřívody 701 471 24 Ralsko


Stáhnout ppt "Místní akční skupina LAG Podralsko Základní data Rozloha: 878 km 2 Počet obyvatel: 43 606 Počet členů: 40 Hustota osídlení: 49,21 obyvatel/km 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google