Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina LAG Podralsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina LAG Podralsko"— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina LAG Podralsko
Základní data Rozloha: km2 Počet obyvatel: Počet členů: Hustota osídlení: 49,21 obyvatel/km2

2 Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Chlum, Jestřebí, Jablonné v Podještědí, Kravaře, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Osečná, Pertoltice, Plužná, Provodín, Ralsko, Rokyta, Skalka u Doks, Stráž pod Ralskem, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy a Ždírec – území působnosti: 39 obcí Území působnosti: 39 obcí

3 Náplň činnosti LAG Podralsko .
Příprava projektů a zajištění jejich realizace v programu Leader a dalších podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy. Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami Spolupráce se svazky obcí  Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu Poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty všem zájemcům na svém území působnosti Poskytování informací o sobě a své činnosti v propagačních materiálech, na webových stránkách a podobně.

4 r. 2004: Vznik LAG Podralsko, o. s. R
r. 2004: Vznik LAG Podralsko, o.s. R. 2005: Zařazení LAG Podralsko mezi 10 pilotních MAS v ČR, podpořených z programu LEADER+ Základní dokumenty: Integrovaná územní strategie MAS LAG Podralsko Stanovy občanského sdružení LAG Podralsko

5 Téma 1. strategie Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví
Podporované okruhy: - cestovní ruch - zachování atraktivity venkova pro obyvatele i návštěvníky regionu - zemědělství a životní prostředí - obnova kulturních památek

6 Úspěšné projekty z 1. kola výzvy podpořené z programu Leader+
Obec Osečná Integrovaný projekt „Péče o kulturní a historické bohatství regionu“ Římskokatolická farnost Osečná Oprava části fasády římskokatolického kostela sv. Víta v obci Osečná Sportovní klub Osečná S minibusem propojíme region Zvýšení kvality trávení volného času

7 Město Mimoň Zelený zvoneček Pionýrská skupina Výři Stráž pod Ralskem Strážské putování Podralskem Mimoňská komunální Informování veřejnosti televizním vysíláním programu MiTEL TV prostřednictvím kabelových signálů TJ Slavoj Dubá Pořádání sportovních akcí Město Dubá Turistické pobyty pro mládež se zaměřením na ekologickou výchovu

8 Integrovaný projekt „Péče o kulturní a historické bohatství regionu“
Jednou z akcí byla Animace historické události: 1. bitva Prusko-rakouské války

9 Oprava římskokatolického kostela sv. Víta v Osečné

10 Zvýšení kvality trávení volného času
SK Osečná

11 Výří putování Podralskem
PS Výři ze Stráže pod Ralskem

12 2. kolo výzvy Pionýrská skupina Výři Dětská základna pro celoroční poznávání Podralska Obec Ralsko Jezdecké stezky Soví vrch Obec Osečná Naučná stezka „K Pramenům“ Obec Bezděz Základní služby pro návštěvníky hradu Bezděz

13 Město Doksy Rozšíření a modernizace informačního centra Doksy TJ Slavoj Velký Valtinov Zkvalitněním sport. zázemí ke zkvalitnění spolkového života v obci Aktualizace informačního a navigačního systému SRPŠ při ZŠ Mírová Mimoň Mobilní táborová základna Přestavba a dostavba Jarmiliny stezky-projektová dokumentace Město Mimoň 750 let Města Mimoně

14 Projekty vybrané výběrovou komisí v rámci 3.kola výzvy
Vodácký průvodce po řece Ploučnici Rozšíření ubytovací kapacity dětské základny pro celoroční poznávání Podralska Tour de Ralsko 3: Have a nice week-end! Vandrování s ralskými Strážidly Publikace o historii Kostelního vrchu Dětské putování Podralskem Projektová dokumentace cyklostezka Mimoň-Zámecký most x Potoční ulice

15 Celkem podpořeno Program LEADER+
ve třech kolech výzvy rozděleno 15  mil. Kč na 35 projektů Leader ČR 2006: rozděleny 3 mil. Kč na 3 projekty

16 Příprava na plánovací období 2007-2013
rozsáhlý kurz zaměřený na získávání dotací utváření pracovních skupin – získávání podnětů k vypracování nové strategie, zjištění aktuálních a skutečných problémů daného území příprava integrované strategie

17 Utváření pracovních skupin = důležitý nástroj MAS
Vnější souvislosti a strategické plánování cestovní ruch kultura, sport a spolkový život řemesla, průmysl a živnosti venkovského území zemědělství a životní prostředí mimoškolní práce s dětmi a mládeží

18 Listopad 2007 – schválen Valnou hromadou
Prosinec 2007 – žádost o realizaci SPL předána k zaregistrování na CP SZIF Duben – strategie schválena k realizaci Strategický plán Místní akční skupiny pro program LEADER v plánovacím období

19 Fiche strategie FICHE č. 1 Obnova a rozvoj vesnic FICHE č. 2
Občanské vybavení a služby FICHE č. 3 Podpora cestovního ruchu/N FICHE č. 4 Podpora cestovního ruchu/Z FICHE č. 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Fiche strategie

20 výzva září – říjen 2008 Výzva otevřena pro tyto fiche:
Fiche 1. Obnova a rozvoj vesnic Fiche 2. Občanské vybavení a služby Fiche 3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

21 Vybrané projekty Město Osečná Město Stráž pod Ralskem
CHORUS pěvecké sdružení Osečná Obec Noviny p. Ralskem Římskokatolická farnost Doksy Podpora společenských a volnočasových aktivit Rekonstrukce mlýnského náhonu Bezbariérové úpravy chodníků ulice Mimoňská Kostel sv. Víta jako kulturní galerie Oddychová zóna u obecního úřadu Noviny pod Ralskem Otevření kostela sv. Bartoloměje Obec Stvolínky Rekonstrukce veřejného osvětlení Obce Stvolínky

22 Vybrané projekty Město Stráž pod Ralskem PS Výři Město Mimoň
Obec Zahrádky Římskokatolická farnost Mimoň Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého Zvýšení využitelnosti dětské základny Rozšíření dětského hřiště na sídlišti Letná v Mimoni Obnova sousoší Getsemanská zahrada v Mimoni Příjezdová komunikace k lokalitě „U školy“ v Obci Zahrádky Kostel sv. Petra a Pavla – severní část

23 Realizace projektů spolupráce
Opatření IV.2.1.

24 „ U nás je taky hezky!“ Vytvoření sítě venkovských výstavních zastavení s odpovídajícím zázemím na území působnosti obou partnerů. Vzniknou tak tématicky a propagačně propojená centra představující historii, kulturu, tradici a současnost regionu.

25 Spolupráce Výsledek: kam je třeba směřovat další projekty
LAG Podralsko Mikroregion Podralsko MA 21 Spolupráce Dotazníkové šetření mezi obyvateli Mikroregionu Podralsko, zaměřené na spokojenost se způsobem života v dané oblasti, dostupnost služeb, kulturním a sportovním vyžitím apod… Výsledek: kam je třeba směřovat další projekty v této oblasti, co obyvatelé postrádají…

26 Děkuji Vám za pozornost
MAS LAG Podralsko Kuřívody 701 Ralsko Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Místní akční skupina LAG Podralsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google