Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTNÍ VYSTOUPENÍ (PREZENTACE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTNÍ VYSTOUPENÍ (PREZENTACE)"— Transkript prezentace:

1 ÚSTNÍ VYSTOUPENÍ (PREZENTACE)
Ing. Vladimíra Nováková, PhD.

2 Typy prezentací: - Nabídkové předvádění (produktů, služeb)
- Obhajoba (seminární, diplomové, doktorské práce) - Přednáška - Referát (libovolné téma) - Technické sdělení - Diskusní příspěvek - Panelová diskuse - Interview - Tisková konference - Slavnostní (příležitostné) proslovy

3 CÍL: Pochopit zásady a klíčové postupy prezentace
Jak připravit vystoupení tak, abych uspěl? Jak zaujmout a vzbudit důvěru? Jak přesvědčivě vystupovat? CÍL: Pochopit zásady a klíčové postupy prezentace

4 OBSAH Příprava na vystoupení Stanovení cíle Analýza posluchačů
Příprava pomůcek Psychická příprava Vlastní vystoupení Příchod Pozdrav, oslovení, představení se Spuštění prezentace závěr

5 STANOVENÍ CÍLE Cíl = odpověď na otázku „Co chci, aby se moji posluchači dozvěděli!“ JASNÝ CÍL SROZUMITELNÝ NEROZMĚLNĚNÝ

6 Jak správně formulovat cíl? Srovnejte:
Dobře: „ Sdělím vám podmínky poskytování úvěru!“ Špatně: „Sdělím vám, jak si zkrátit cestu k lepšímu bydlení tím, že získáte úvěr!“

7 Jen pevný cíl vám dovolí:
Určit body osnovy Vybrat přesvědčivé detaily a vyloučit ty liché Posoudit kvalitu vystoupení(jestli jste dosáhli cíle, vystoupení se zdařilo!)

8 Příprava na prezentaci
1. Ujasněte si, co je cílem vaší prezentace (co je od vás očekáváno)-pojmenujte cíl!

9 2. Uvědomte si, ke komu mluvíte - analýza posluchačů!

10 Analýza publika Naladění posluchačů.
Velikost publika. Znalosti a vzdělání publika. Očekávání publika . Naladění posluchačů.

11 3.Uvědomte si, co budete přednášet – vytvořte si časovou osu (časový rozvrh ) - co, kdy a jak řeknu!

12 4. Na co je nutné být připraven!

13 5. Jak se obléct!

14 6.Psychická příprava

15 VYTVOŘTE DOBRÝ 1.DOJEM! Buďte vstřícní! Usmívejte se!
Dívejte se do očí!

16 Vlastní prezentace Příchod Pozdrav, oslovení a představení se
Spuštění prezentace Závěr prezentace

17 Schéma postupu prezentace:
Vstup do místnosti › Pozdravení přítomných › › Oslovení (předsedy a komise) › Představení se › Spuštění prezentace › Na závěr poděkování za pozornost a vyzvání komise k dotazům.

18 srovnejte: „Tak já bych vám chtěl něco říct o mojí diplomce. Dělal jsem ji na ústavu…., můj vedoucí byl…“ „Vážený pane předsedo, vážená komise, jmenuji se …, dovolte, abych vám představil svoji dipl. práci.Moje dipl. práce byla zaměřena na…, zpracovával jsem ji pod vedením …na ústavu…

19 SPUŠTĚNÍ PREZENTACE Seznámení s obsahem
Vlastní problém (co chci řešit) = popis výchozího stavu Charakteristika způsobu řešení (metodologie) Dosažené výsledky (ilustrační prvky-obr., tabulky, grafy,…) Vysvětlení přínosu (poučení, shrnutí pozitiv, negativ,…)

20 JAK EFEKTIVNĚ MLUVIT Co říkáme x jak to říkáme
Modulace hlasu (měnit tempo, sílu, barvu,..) Přirozený projev Nebojte se chvíli mlčet Když píšete – nemluvte! Když mluvíte – mluvte k lidem, ne k tabuli!

21 ZÁVĚR PREZENTACE Špatně: „Tak to je vše, co jsem vám chtěl říct!“
Správně: „Vážený pane předsedo, vážená komise, děkuji, že jste vyslechli moji prezentaci a rád vám zodpovím všechny vaše připomínky a dotazy…“

22 ZÁSADY ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE
Přátelské chování Zdvořilost Takt Usměvavost Příjemné vystupování

23 SHRNUTÍ Proč prezentuji (cíl prezentace)
Komu prezentuji (posluchači, očekávání) Co prezentuji (téma, klíčové sdělení) Jak prezentuji (sestavení prezentace, hlavní myšlenky, čas, vizuální pomůcky, zpětná vazba) Neverbální faktory (sebedůvěra, první dojem, používání poznámek) Sebehodnocení

24 ČASTÉ CHYBY PŘI PREZENTACI
Špatná vizualizace (nepřehledné tabulky místo vhodnějších grafů,…) Mnoho údajů(epická šíře škodí!...) Nekontrolování času (pomalu a pak rychle-nedodržení stejných proporcí mezi jedn.body osnovy) Špatná struktura prezentace(úvod, stať, závěr) Není jasný cíl!

25 UPOUTÁNÍ POZORNOSTI Odkazy na autoritu Řečnické otázky Citáty
Otázky vzbuzující zvědavost Vlastní zkušenosti Obrázky Humor, vtip

26 PŘI PREZENTACI- POZOR ! Čas je vždy omezen!
Úvod(10%), stať(80%), závěr(10%) Orientace na hlavní část prezentace Koordinace obrazu se slovy Úvod a závěr zpaměti! Úvod(přivítat se, pozdravit, představit se, oslovit přítomné, seznámit s obsahem!) Závěr(připomenout klíčové body, shrnout nejdůležitější,říci,zda jste dosáhli cíle,poděkovat)

27 MÉNĚ JE VÍCE! Buďte: Struční Věcní Srozumitelní Výstižní
Neraďte! Nepoučujte!

28 KLÍČOVÉ OTÁZKY Popsat Vysvětlit Specifikovat Zhodnotit Přesvědčit
Vyprovokovat myšlení

29 JAK KLÁST OTÁZKY Jasně Stručně Srozumitelně Spisovně Ne útočně

30 JAK ODPOVÍDAT NA OTÁZKY
Ne zbrkle Začít pochválením Použít obrázky (grafy, tabulky,..) Když nevím, přiznat to! Nehádat se!

31 Pár zásad Předem si prezentaci odzkoušejte Využívejte pomůcky
Nečtěte doslova Pravidlo tří - důležité věci říci 3x, aby si to posluchač zapamatoval Vyvarujte se přílišnému používání cizích slov Využívat triky - gradace hlasu, střídání tempa výkladu, chvíle mlčení Melodická řeč Mluvte v krátkých větách Vyslovujte zřetelně Pozor na parazitická slůvka (že ano, apod., prostě, jako, vlastně), odkašlání, různá citoslovce

32 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Dbejte na správnou řeč těla, ta tvoří 3/4 projevu ~ Dbát na vzpřímený postoj ~ Chození při prezentaci působí dynamicky ~ Vhodná je např. otevřená ruka (dlaně nahoru) ~ Nevhodná jsou útočná gesta (šermování prstem, ruce v bok apod.) ~ Mimiku je vhodné měnit - udržuje se tím pozornost ~ Udržovat oční kontakt s publikem, ideálně střídavě s každým posluchačem, hlavně nezírat

33 PREZENTAČNÍ DESATERO Z NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Kontrola vzhledu (vlasy, lupy, límeček,..) Postoj,umístění, pohyb (vidět na všechny, nepřešlapovat,..) Dýchání (pravidelně, zvolna,..) Oční kontakt (sledovat reakce, nezírat,..) Úsměv, mimika (přátelský výraz,…) Gestikulace (otevřená, přirozená gesta,.) Pomůcky (názorné, „méně je více!“) Hlas (měňte sílu, barvu, tempo!) Výslovnost (zřetelně, nedrmolit!) Emoce (nebojte se je projevit!)

34 DESATERO EFEKTIVNÍ PREZENTACE
Mějte stále na paměti svůj cíl a své poslouchače! Dokonale se připravte! Vytvořte dobrý 1. dojem! Neustále sledujte své posluchače! Zaujměte své posluchače! Používejte pomůcky! Pracujte se svým hlasem! Nebojte se projevit emoce! Aktivujte své posluchače! (řečnické otázky,..) Oživujte řeč příběhy, příklady, citáty,…

35

36


Stáhnout ppt "ÚSTNÍ VYSTOUPENÍ (PREZENTACE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google