Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PREZENTACE Ing. Kamila Sluková. 2 „Úkolem řečníka je vyčerpat téma, nikoliv posluchače.“ (Winston Leonard Spencer Churchill)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PREZENTACE Ing. Kamila Sluková. 2 „Úkolem řečníka je vyčerpat téma, nikoliv posluchače.“ (Winston Leonard Spencer Churchill)"— Transkript prezentace:

1 1 PREZENTACE Ing. Kamila Sluková

2 2 „Úkolem řečníka je vyčerpat téma, nikoliv posluchače.“ (Winston Leonard Spencer Churchill)

3 3 Typy prezentací 1.Nabídkové předvádění (produktů, služeb) 2.Obhajoba (seminární, diplomové, doktorské práce) 3.Přednáška 4.Referát 5.Technické sdělení 6.Diskusní příspěvek 7.Interview 8.Tisková konference 9.Slavnostní proslovy

4 4 Jak si připravit prezentaci tak, abych uspěl? Jak zaujmout? Jak vzbudit důvěru? Jak působit přesvědčivě? Čeho se vyvarovat?

5 5 TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE 1.Komu prezentujeme 2.Co prezentujeme 3.Kdy, kde a za jakých podmínek prezentujeme 4.Jak prezentujeme, aneb jak zvládnout Řeč těla

6 6 Z ČEHO SE SKLÁDÁ KAŽDÁ PREZENTACE OKOLNOSTI SDĚLENÍ LIDÉ

7 7 PREZENTUJEME LIDEM! 1.já2. to, co řeknu3. posluchači 1. posluchači2. to, co řeknu3. já

8 8 KE KOMU BUDU MLUVIT? Analýza publika 1.počet posluchačů 2.heterogenita skupiny 3.věk posluchačů 4.jejich vzdělání a znalosti 5.naladění publika

9 9 CO PREZENTUJEME „Jen ten, kdo je sám přesvědčen, dokáže přesvědčovat druhé.“ množství sdělovaných informací - redukce dílčích témat - „tematické balíčky“ - vytváření asociací používání odborného jazyka

10 10 MÍT CO ŘÍCI Každé naše sdělení má svůj obsah i formu, své co i jak. Sdělení Mimoslovní (neverbální)Slovní (verbální) „Jen ten, kdo je sám přesvědčen, dokáže přesvědčovat druhé.“ „Chceš – li mne rozplakat, musíš nejdříve plakat ty sám.“

11 11 Uvědomte si, co budete přednášet – vytvořte si časovou osu (časový rozvrh) – co, kdy a jak řeknu

12 12 Zásady úspěšné prezentace přátelské chování zdvořilost takt usměvavost příjemné vystupování

13 13 JAK PREZENTUJEME Přednáška není boj s posluchači, je to služba pro ně! Při prezentaci působíme sebejistě! Zpestření: Příklady a příběhy. Praktické ukázky. Zapojení posluchačů - mluvíme o svých posluchačích - používáme otázky

14 14 JAK PREZENTUJEME používáme obrázky, grafy, pomůcky zajímavé analogie gradující výklad uvádíme paradoxy „opakování matka moudrosti“ shrnutí

15 15 KDY, KDE A ZA JAKÝCH PODMÍNEK PREZENTUJEME čas prostor – řečníkův - posluchačův (optimální prostor) uspořádání prostoru – existence bariér

16 16 ČAS Čím méně času máme k dispozici, tím více času potřebujeme na přípravu! Dodržet stanovený čas prezentace je významným ukazatelem profesionality přednášejícího. čas

17 17 PROSTOR – MÍSTO, KDE PREZENTUJI Nepodceňujme při přípravě prezentace otázku, kde budeme prezentovat (jak je místnost koncipovaná, jaké má vytápění, větrání,...). Způsob prezentacevýběr rozmístění posluchačů Pozor na stavění bariér!

18 18 JAK TO ZVLÁDNEME? 1.naše silné a slabé stránky ve vztahu k připravované prezentaci 2.práce s vlastním dechem 3.uklidňující rituály 4.kontakt s posluchači 5.nenechte se vyvést z míry

19 19 PREZENTACE jako PROCES 1.Příprava prezentace 2. Vlastní prezentace 3. Závěr prezentace 4. Vyhodnocení prezentace

20 20 PŘÍPRAVA PREZENTACE  Stanovení cíle  Analýza posluchačů a situace  Zpracování  Doladění „Kdybych měl osm hodin na pokácení stromu, strávil bych šest hodin broušením sekery.“ A. Lincoln

21 21 kdo komu cokde jak kdy proč Hlavní otázky přípravy na prezentaci

22 22 Stanovení cíle  Ještě před zahájením jakékoliv přípravy na prezentaci, je potřeba si po pravdě stanovit, s jakým cílem vlastně prezentujeme, tedy CÍL PREZENTACE: informovat motivovat, přesvědčit pobavit zaujmout (předvést sami sebe) Co chci, aby posluchači věděli? Co chci, aby posluchači udělali? Jak chci, aby se posluchači cítili?

23 23 Cíl jasný srozumitelný nerozmělněný

24 24 Formulace cíle Dobře: „ Sdělím Vám podmínky poskytování úvěrů!“ Špatně: „Sdělím Vám, jak si zkrátit cestu k lepšímu bydlení tím, že získáte úvěr!“

25 25 Správně formulovaný cíl: určit body osnovy vybrat přesvědčivé detaily a vyloučit ty nevhodné posoudit kvalitu vystoupení (jestli jsme dosáhli cíle, vystoupení se zdařilo)

26 26 ANALÝZA POSLUCHAČŮ Kdo jsou ti, co mne budou poslouchat?  jsou to odborníci, nebo laici?  jsou to řídící pracovníci, nebo specialisté?  jsou to začátečníci, nebo zkušení v oboru?  mladí nebo starší?  ženy nebo muži?  co o tématu vědí, co očekávají? ......

27 27  STANOVENÍ OBSAHU PREZENTACE, TEZE A VÝBĚR HLAVNÍCH BODŮ Teze – výběr hlavních bodů a jejich uspořádání: = hlavní myšlenka; co chceme, aby se posluchači dozvěděli (informativní prezentace) = hlavní myšlenka; čemu chceme, aby posluchači věřili (přesvědčovací prezentace) Výběr hlavních bodů..... „syndrom experta“

28 28  STANOVENÍ OBSAHU PREZENTACE, TEZE A VÝBĚR HLAVNÍCH BODŮ Pokud se chcete vyhnout syndromu experta, neustále při prezentaci mějte na paměti: 1.vaši posluchači musí dostat pouze ty informace, které potřebují a které musí znát. Nemusí znát všechno co znáte Vy! 2.Méně je většinou více. 3.Mluvíme organizovaně, systematicky a říkáme jen to nejdůležitější

29 29 STRUKTURA PREZENTACE Funkce úvodu.... dokázat zaujmout posluchače během několika vteřin (navázat kontakt s posluchačem a přesvědčit ho, že k tématu máme co říci) NEPODCEŇUJME ÚVOD!!! 3 funkce úvodu: 1. zaujmout, získat zájem posluchačů 2. seznámit posluchače s osobou řečníka 3. seznámit posluchače s obsahem ÚVOD = P + P + P (pozdravit, představit se, přivítat se s posluchačem)

30 30 STRUKTURA PREZENTACE Stať.... vlastní jádro prezentace Důležitá je kompozice.... uspořádání myšlenek tak, aby jedna navazovala na druhou, nebo jedna z druhé vycházela Méně je vždy více! Závěr Funkce závěru...... shrnout to nejdůležitější poděkovat a rozloučit se s posluchači PRAVIDLO 3TELL Minimálně úvod a závěr si nejen připravit, ale naučit se jej i zpaměti.

31 31 Vstup do místnosti Pozdravení přítomných Oslovení (předsedy, komise) Představení se Spuštění prezentace Na závěr poděkování za pozornost a vyzvání komise k dotazům Zahájení prezentace

32 32 „Tak já bych vám chtěl něco říct o mojí diplomce. Dělal jsem ji na ústavu....., můj vedoucí byl...“ „Vážený pane předsedo, vážená komise, jmenuji se...., dovolte, abych vám představil svoji diplomovou práci. Moje práce byla zaměřena na...., zpracovával jsem ji pod vedením.... na ústavu.....“ Srovnejte

33 33 1.seznámení s obsahem 2.vlastní problém (co chci řešit) = popis výchozího stavu 3.charakteristika způsobu řešení (metodologie) 4.dosažené výsledky (ilustrace, obrázky, grafy, tabulky,...) 5.vysvětlení přínosu (poučení, shrnutí pozitiv) Prezentace výsledků práce

34 34 co říkáme X jak to říkáme modulace hlasu (měníme tempo, sílu, barvu,...) přirozený projev nebojte se chvíli mlčet když píšete – nemluvte! když mluvíte – mluvte k lidem, ne k tabuli! Jak efektivně mluvit

35 35 JAK ZAUJMOUT SVÉ POSLUCHAČE 1.Zaujme osobnost mluvčího „Jen ten, kdo sám hoří, může zapalovat druhé.“ 2.Posluchače zaujme, když budeme mluvit o nich Posluchače zajímá především „Co je v tom zajímavého pro mne? Stolí to za to, abych poslouchal?“ Omezíme se v prezentaci na „Já“ a nahradíme ho „Vy“ 3.Posluchače zajímá to, čemu věří Hned v úvodu musíme posluchačům odpovědět na otázku „Mohu tomu člověku věřit, tomu co říká?“ 4. Nikdo nemá rád poučování „Vím, že jen shrnuji věci, které znáte a......“

36 36 JAK ZAUJMOUT SVÉ POSLUCHAČE 5.Vyprávějte posluchačům příběh „Příběh je jako obraz. Vydá za tisíce slov.“ 6.Otázka je klíčem k dialogu 7.Nechte své posluchače přemýšlet „Nechte svá slova působit.“ 8.Méně je vždy více Posluchač musí dostat jen ty informace, které jsou pro něj nezbytné a které využije. 9.Hlas je důležitý a mocný nástroj „Dobře mluvit a dobře dýchat jsou spojité nádoby.“ 10. Využívejte prostředky mimoslovní komunikace!

37 37 DÉLKA PREZENTACE Pozornost posluchačů po určité době rychle klesá, a to dokonce i tehdy, kdy zájem o téma a důvěra v řečníka zůstávají vysoké Nutno zvážit přestávku! PŘESTÁVKA 20 – 25% posluchačů jeví znaky nepozornosti POZOR!! Přestávka je vždy zásah do dynamiky výkladu. (Po přestávce vždy potřeba shrnout nejdůležitější fakta!)

38 38 METODY POUŽITÉ V PRŮBĚHU PREZENTACE přednáška řečnické otázky diskuse skupiny oslovení jednotlivce řešení modelových situací odkazy na autoritu citáty vlastní zkušenosti obrázky humor, vtip

39 39 Jak odpovídat na otázky ne zbrkle začít pochválením použít obrázky (grafy, tabulky,...) když nevím, přiznat to! nehádat se!

40 40 Při prezentaci – POZOR! čas je vždy omezen! úvod 10%, stať 80%, závěr 10% orientace na hlavní část prezentace úvod a závěr zpaměti úvod (přivítat se, pozdravit, představit se, oslovit přítomné, seznámit s obsahem) závěr (připomenout klíčové body, shrnout nejdůležitější, poděkovat)

41 41 ZÁVĚR PREZENTACE „Nezapomeňte posluchačům oznámit, že se blíží závěr, zvýšíte tím jejich pozornost“. racionální složka závěru - PROČ - CO emotivní složka závěru - rozloučení, poděkování, pochvala, přání, úsměv

42 42 ZÁVĚR PREZENTACE Špatně: „Tak to je vše, co jsem vám chtěl říct!“ Správně: „Vážený pane předsedo, vážená komise, děkuji, že jste vyslechli moji prezentaci a rád vám zodpovím všechny vaše připomínky a dotazy...“

43 43 OBSAH A FORMA PREZENTACE Zlatá zásada prezentace: 1.Nemyslete na sebe, ale na své posluchače Dokonalý výkon podat nelze. Posluchače zajímá, zda jste pro něj užiteční a zajímaví!!! 2.Snažte se vidět svůj výkon jejich očima „Co by mě v jejich situaci zajímalo? Kdy bych se asi začal nudit?“

44 44 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY potřeba sdělit vše do posledního písmene schování se za techniku posedlost formou špatná vizualizace špatná struktura prezentace

45 45 PÁR ZÁSAD předem si prezentaci vyzkoušejte využívejte pomůcky nečtěte doslova pravidlo 3 vyvarujte se přílišnému používání cizích slov využívat triky – gradace hlasu, střídání tempa výkladu, chvíle mlčení mluvte v krátkých větách vyslovujte zřetelně pozor na parazitní slůvka

46 46 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE dbejte na správnou řeč těla, ta tvoří ¾ projevu dbejte na vzpřímený postoj chození při prezentaci působí dynamicky vhodná je např. otevřená ruka (dlaně nahoru) nevhodná jsou útočná gesta (šermování prstem, ruce v bok apod.) mimiku je vhodné měnit – udržuje se tím pozornost udržujte oční kontakt s publikem, ideálně střídavě s každým posluchačem

47 47 PREZENTAČNÍ DESATERO z NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1.kontrola vzhledu (vlasy, límeček,...) 2.postoj, umístění, pohyb (vidět na všechny, nepřešlapovat) 3.dýchání (pravidelně, zvolna,...) 4.oční kontakt (sledovat reakce, nezírat) 5.úsměv, mimika (přátelský výraz) 6.gestikulace (otevřená, přirozená gesta) 7.pomůcky (názorné, „méně je více“) 8.hlas (měňte sílu, barvu, tempo) 9.výslovnost (zřetelně, nedrmolit) 10.emoce (nebojte se projevit)

48 48 PREZENTAČNÍ DESATERO 1. Myslete na své posluchače více než na sebe 2. Nebojte se reagovat na to, co vidíte 3. Nesnažte se být ideální 4. Buďte v přímém kontaktu s posluchači 5. Věřte sobě a svému sdělení

49 49 PREZENTAČNÍ DESATERO 6. Zahajte podle schématu pozornost – zájem – důvěra 7. Pokračujte podle schématu zapamatování - akceptace – motivace 8. Forma nesmí potlačovat obsah 9. Pečujte o stálou orientaci posluchačů 10. Vyhýbejte se sporům s posluchači


Stáhnout ppt "1 PREZENTACE Ing. Kamila Sluková. 2 „Úkolem řečníka je vyčerpat téma, nikoliv posluchače.“ (Winston Leonard Spencer Churchill)"

Podobné prezentace


Reklamy Google