Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE KANDIDÁTŮ DO: VÝBORU A DOZORČÍ RADY VK SMÍCHOV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE KANDIDÁTŮ DO: VÝBORU A DOZORČÍ RADY VK SMÍCHOV"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE KANDIDÁTŮ DO: VÝBORU A DOZORČÍ RADY VK SMÍCHOV
Vypracoval: Adam Kapa

2 JUDr. Tomáš Hlaváček (kandidát do Výboru VK Smíchov)
1) Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Členem klubu jsem od roku 2005. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Jsem rekreační veslař ve veteránské kategorii, podílel jsem se na získání veřejných financí pro činnost klubu a na odstranění povodňových škod. Přispívám na činnost klubu rovněž sponzorskými dary. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Tato otázka se do jisté míry kryje s otázkou předchozí. Shora popsané aktivity vyvíjím v posledních 2-3 letech. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Klub dosahuje v posledních letech mimořádně dobrých výsledků. Podle mého názoru jsou sportovní úspěchy výsledkem dlouhodobé, systematické práce s mládeží, což je především zásluha kvalitního trenérského kádru pod vedením Luboše Ondráčka. Zaslouží si adekvátní podporu ze strany vedení klubu. Financování sportu je dnes velmi náročný a velmi formalizovaný proces. Zde vidím velké rezervy. Rád bych se na tomto procesu podílel, a to včetně zapojení odborného a intelektuálního zázemí naší advokátní kanceláře, která má v tomto oboru jednak dlouholetou praxi a jednak může přinést klubu značné úspory oproti spolupráci s jinými odborníky za tržních podmínek.

3 Ing. Miloš Huněk (kandidát do Výboru VK Smíchov)
1) Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Členem VK Smíchov jsem od roku 2007. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Jsem rekreační veslař, který začal s veslováním v pozdním věku. Především se zaměřuji na INDOOR závody. Reprezentoval jsem VK Smíchov ve veteránských kategoriích 7xEuroOpen, 6xBIRC v UK, 1xCRASH B v USA a 1xScottish Championships. V roce jsem byl zvolen do DR VK Smíchov a jsem předsedou DR na volební období 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Každý rok věnuji sponzorský peněžní dar na rozvoj mládežnického veslování. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? VK Smíchov je úspěšný klub, který má dlouhodobé vynikající výsledky v Českém poháru. Jako předseda DR se však obávám, že tento trend bude těžké udržet. Ačkoliv jsme sportovně úspěšní, klub neprospívá. Především je nutné urychleně změnit styl práce vedení klubu. Důležitá rozhodnutí nemůže činit jednotlivec bez řádného projednání na Výboru. Výbor tak ztrácí svoji funkci. Důsledkem je podle mého názoru neefektivní hospodaření s prostředky. Tento stav bude mít vážné důsledky v budoucnu na potenciální sponzory či při rozhodování o udělení nových grantů a dotací. Osobně jsem rozhodnut již nepřispívat dalšími sponzorskými dary klubu, dokud nebudu přesvědčen, že slouží dobré věci a jsou efektivně využity. Protože mi záleží na VK Smíchov, chci se podílet na nápravě stávajícího stavu, a proto kandiduji do Výboru klubu. Domnívám se, že nový Výbor bude muset uskutečnit následující kroky: a/ provést kontrolu účetnictví a zjistit skutečný stav financí klubu, zjistit stávající dluhy klubu b/ podle výsledků bodu a/ stabilizovat finance a aktualizovat rozpočet 2014 c/ sestavit rozpočet na rok 2015, d/ nastavit jednací systém Výboru, provádět transparentní zápisy ze schůzi,vést evidenci a kontrolu plnění úkolů ze schůzí e/ nastavit jasné odpovědnosti jednotlivým členům Výboru f/ důsledně hlídat vypsání jednotlivých grantů, dotací, sledovat jejich čerpání (vést samostatnou evidenci k jednotlivým grantům a dotacím) tak, aby se snížilo riziko jejich nesprávného čerpání g/ sestavit databázi všech platných smluv a provést jejich revizi (dokončit tak nesplněný požadavek DR ze Členské schůze 2013) h/ konsolidovat trenérskou skupinu, která je v současnosti poddimenzována, uzavřít transparentní smlouvy s trenéry do konce roku tak, aby se zajistila sezóna 2015 i/ zajistit nekonfliktní koexistenci různých skupin aktivní zavodní, veteránská, rekreační veslování j/ podporovat spolupráci těchto skupin tak, aby se zvýšila sounáležitost ke klubu a posílil se vzájemný respekt k/ neskrývat informace a umožnit řádnou činnost nové DR, respektovat její doporučení

4 Jana Husníková (kandidát do Výboru VK Smíchov)
Narozena: Bydliště: Praha 4, Na Jezerce 1637/41 Zaměstnání: Městská knihovna v Praze, vedoucí pobočky Dům čtení (Ruská), Praha 10 1) Jak dlouho jste ve VK Smíchov? - od r 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? - aktivně se účastním závodů jako rozhodčí ČVS, oblast Vltava (od r. 2008) převážně na úkor možnosti účastnit se regat jako závodník. - účastním se závodů v kategorii MASTERS v ČR – zejména v kategorii 8+ž a 4x-ž. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? - rozhodčí ČVS v r regaty – Memoriál M. Šedy (pořadatel VK Smíchov), Jarní náborové závody mládeže, Mistrovství oblasti Vltava, podzimní Smíchovská regata (pořadatel VK Smíchov). - regaty jako závodník např. Primátorky, MČR juniorů, seniorů B a seniorů 2014 – Račice, MČR Masters - Třeboň, Euro Masters regata – Mnichov, MČR družstev – Račice. - do klubu docházím 3x – 4x týdně. - v roce 2013 aktivní účast při povodních. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? - mám zájem o zlepšení mezilidských vztahů v klubu a pokusit se vyřešit komunikaci mezi členy klubu. - pokud budu zvolena do výboru klubu, chtěla bych mít na starosti kategorii Masters. Ráda bych propojila spolupráci Masters a závodního družstva ve VK Smíchov za spolupráce s hlavním trenérem.

5 Mgr. Pavlína Hartmanová (kandidát do Výboru VK Smíchov)
Narozena: Bydliště: Na Jezerce 32, Praha 10 1) Jak dlouho jste ve VK Smíchov? V klubu jsem začínala veslovat pod hlavičkou VK Tatra Smíchov v roce 1985. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Jsem aktivní závodník klubu v kategorii MASTERS, dále jsme také rodič dvou závodnic v kategorii starší žákyně a dorostenky. Proto se účastním většiny závodů na kterých závodníci reprezentují VK Smíchov a poskytuji zázemí závodníkům. Mažu svačiny, peču koláče, vynáším lodě, přenáším boty, přivážím a odvážím a fandím ze všech sil  3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? O povodních jsem aktivně pomáhala s odklízením povodňových škod a organizací při a po povodních. Taktéž jsem poskytla klubu sponzorský dar na povodňové škody a přispěla jsem na nákup lodí. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Na klub bych se ráda podívat z více pohledů . Veteráni: Vzhledem k tomu, že sama patřím do skupiny veteránů, bych byla ráda, aby byl klub příjemným místem pro aktivity těch dříve narozených, zaveslovat si, popovídat si, oslavit v klubovně s přáteli narozeniny a podílet se na dění v klubu. Závodní mládež: Se závodní mládeží trávím víkendy na závodech i o prázdninách, proto si dovoluji mluvit i o této kategorii. Mladí závodníci, kteří mimo školy tráví veškerý volný čas v klub spadají do kategorie mládeže, která je v současné době techniky výjimečná. Díky trenérům mají smysl k zodpovědnosti, zkuste si přijít pozdě na trénink . Nesedí hodiny u počítače a netoulají se po ulicích, ale jsou na čerstvém vzduchu a sportují. Tráví společně čas i v zimě na horách a o prázdninách na soustředění. Jsou vedeni k Fair play hře, každý ze závodníků ví, že když poctivě netrénuje nemůže vyhrát. A to jsou všechno vlastnosti, kterými klub formuje závodníky pro jejich budoucí život. Popsala jsem zde můj pohled na závodní mládež, abych mohla závěrem říci, že právě z těchto důvodů, bych byla ráda, aby prostředí v klubu VK Smíchov pro závodníky pokračovalo v podobném duchu. Je potřeba mládež podporovat, stejně jako každý z nás podporuje vlastní děti či vnoučata. Je to kategorie od 10-18let věku, která nemá vlastní příjmy a je závislá na postoji nás dospělých.  Trenéři A v neposlední řadě, jsou zde trenéři o kterých si opět troufnu hovořit, některé z nich znám z dob jejich začátků ve veslování. Pro tým trenéru by měla být vytvořena trenérská rada, která bude součástí výboru a bude se aktivně podílet na vedení závodníků v součinnosti s vedením klubu VK Smíchov. Trenérská rada by měla zodpovídat za finance, které budou odhlasovány výborem pro závodní část klubu. Jakým způsobem se dostat k výše uvedeným cílům: Výbor klubu VK Smíchov: Převzetí agendy od předešlého výboru. Po dobu 3 měsíců vzájemná součinnost obou výborů Revize smluv a zjištění finanční situace klubu Sestavení rozpočtu pro rok 2015 Zvolení zodpovědné osoby za účetnictví Zvolení zodpovědné osoby za granty, dotace, sponzorské dary, příjmy z podnájmů, příspěvky Zahájení funkce trenérské rady a zvolení zodpovědné osoby za finance závodní části klubu Příprava nových stanov VK Smíchov Transparentnost výboru včetně komunikace s členy klubu VK Smíchov Poskytovat podklady Dozorčí radě a respektovat její doporučení Vzhledem k tomu, že kandiduji, pouze do výboru klubu se nevyjadřuji k činnosti Dozorčí rady.

6 Mgr. Luboš Ondráček (kandidát do Výboru VK Smíchov)
Národnost: Česká Státní příslušnost: Austrálie Narozen: Hlavní trenér VK Smíchov - Vítěz v ČP veslařských klubů v letech 2011 – 2014 Absolvent Fakulty tělovýchovy a sportu UK v Praze. Trojnásobný vítěz Primátorek (1978, 1981, 1982), sedminásobný mistr ČSSR Team leader České výpravy a trenér dvojskifu LV na OH 1996 v Atlantě Team manager pro reprezentační týmy veslařů Austrálie ( ) Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Od roku 2005. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? V současné době hlavní trenér VK Smíchov osobně zodpovědný za kategorie (DKY, DCI, JKY, JŘI, Ž, M), druhá činnost: Opravy závodních lodí. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Viz bod 2). 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Osobně bych si přál, abych mohl pokračovat v přípravě závodníků VK Smíchov a přispět k dalším vítězstvím v ČP, na Mistrovských závodech a snad i v reprezentaci. Klubu bych přál šťastnou ruku při volbě silného a schopného výboru, který pracuje v zájmu sportu ve VK Smíchov, kde sportovci a trenéři budou opět cítit ze strany výboru 100% podporu. Jen tak můžeme očekávat výkonnostní progres a další rozvoj klubu.

7 Ing. arch. Klára Tichá (kandidát do Výboru VK Smíchov)
1) Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Členem Klubu VK Smíchov jsem od února roku 2012. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Do klubu docházím, jako rekreační veslař a účastním se pravidelně závodních akcí VK Smíchov, jako divák. Na činnost klubu přispívám sponzorsky. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Aktivně sleduji dění v klubu, přesto, že poslední dobou osobně do klubu docházím méně a to především z důvodu napětí, které pozoruji zejména mezi vedením klubu a trenéry. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Svoji představu o dalších krocích klubu si dovoluji shnout do následujících kapitol: a/ KLUB JAKO ZÁZEMÍ, PROSTOR, SPORTOVIŠTĚ, VYBAVENÍ cílená a cílevědomá správa majetku, audit majetku a vybavení, rozdělení do skupin podle stáří a požadavků na opravy, či výměny – aktualizace jednou ročně, vytvoření plánu oprav a investic vždy na jeden rok předem specificky, na dva roky předem v okruzích, vypracování vize optimálního stavu klubu (rozsah sportovišť, zázemí, vybavení) vč. etapizace, která se bude dle finančních možností naplňovat. Tento strategický plán byl měl absorbovat náměty členů klubu vyjádřené formou ankety, vypracování sponzorských výzev zaměřených na konkrétní investice – je důležité, aby potenciální sponzoři přesně znali určení svých prostředků, vypracování způsobu komunikace se sponzory, zahrnující kromě výše uvedeného i viditelné ocenění jejich pomoci klubu (zviditelnění konkrétních sponzorů, nabídka recipročních aktivit – čestné vstupenky na regaty pořádané VK Smíchov, výroční schůze klubu a další) budování vztahu členů k majetku klubu, aktivní podíl na údržbě majetku, zejména u mládežnických kategorií – povinnost odpracovat definovaný počet hodin za rok. b/ KLUB JAKO TĚLOVÝCHOVNÁ ORGANIZACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ trenérské zásady, metodika sportovního vedení v jednotlivých kategoriích formou uceleného materiálu, který bude dostupný zájemcům o veslování a zejména jejich rodičům. Lékařská a fyzioterapeutická péče - vypracovat ucelenou koncepci, která bude vhodně doplňovat vlastní trénink, v těsné spolupráci s odborným pracovištěm (např. ISL nebo Centrum sportovní medicíny). Tento materiál bude dostupný veslařům a rodičům dětí v mládežnických kategoriích jako vodítko pro individuální péči (tuto péči s jistotou nedokáže garantovat klub pro všechny aktivní sportovce) motivační programy pro jednotlivé kategorie, akcent na kategorii dorost a junioři – klíčové období, kdy strmně klesá počet aktivně sportujících dětí – odměny za získané body v Českém poháru, medaile na MČR, mezinárodní starty formou příspěvku klubu na soustředění, klubové oblečení , lékařskou péči a rehabilitaci apod. c/ KLUB JAKO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÁ ORGANIZACE pravidla soužití závodních a rekreačních sportovců – přehledný organizační a provozní řád, který bude odsouhlasen členskou schůzí, zpřehlednění informací o činnosti klubu a jejich dostupnost pro celou členskou základnu, pravidelná setkávání s rodiči, výroční schůze se společenským rozměrem.

8 Adam Kapa (kandidát do Výboru VK Smíchov)
Narozen: Student Policejní Akademie ČR Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Do VK Smíchov jsem přestoupil v roce 2005 z ČVK PRAHA. Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Jsem závodník VK Smíchov kategorie: muž lehkých vah, Reprezentuji VK Smíchov od roku 2005 na všech domácích závodech a regatách, Reprezentuji VK Smíchov a ČR od roku 2006 na MSJ, Světových pohárech, ME, MS, AMS, Od roku 2011 jsem trenérem kategorií, které dostávám přidělené hlavním trenérem Mgr. Lubošem Ondráčkem (DKY, JKY, Ž, ŽCIS) Od roku 2014 jsem trenér SCM při VK Smíchov. Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? V letech 2011, 2012, 2013 jsem při studiu na VŠ, závodění, trénování suploval fci domácího správce VK Smíchov, Od roku 2011 jsem lodní správce VK Smíchov, Od roku 2011 jsem sekretářem hlavního trenéra Mgr. Luboše Ondráčka, Od roku 2014 zastávám fci sekretáře VK Smíchov (objednávám, nakupuji věci pro údržbu, zajišťuji servis trenažérů a posilovacího zařízení atd.) V roce 2013 jsem se po návratu z ME (Sevilla) aktivně podílel na úklidu po povodních, V roce 2014 jsem zajistil ,- Kč na nákup nové 2- Filippi (pro závodní družstvo) – nákup zamítnut P. Bartoněm, V prvním kvartále roku 2014 jsem „suploval“ finanční prostředky VK Smíchov z vlastních zdrojů (dodnes vše nebylo uhrazeno) Každý rok se podílím na pořádání závodů Mem. M. Šedy, Vánoční veslování (nákup medailí, příprava startovní listiny atd.) V roce 2014 jsem nestandardním způsobem převzal administraci webu V roce 2014 jsem zajistil doklady ke všem motorovým člunům (do té doby neexistovaly) Jezdím kormidlo 8+ Ž - MASTERS, Jsem u každého nakládání a vykládání vleku při všech závodech, Pomáhám s opravami lodního materiálu, Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Chci, aby VK Smíchov byl nejlepším klubem v ČR už napořád, aby bylo dost finančních prostředků na nákup nového lodního materiálu, posilovacích strojů a dalšího vybavení pro všechny kategorie, aby byly všechny věci v pořádku a hlavně, aby všechny závodníky stejně, jako mě nikdy nepřestalo bavit vyhrávat a být nejlepší!

9 Jan Bělka (kandidát do Výboru VK Smíchov)
Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Od Dubna 2014. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Trenérská výpomoc všem trenérům VK Smíchov při kondičních trénincích. Výpomoc na závodech a soustředěních. Komplexní zabezpečovací servis při závodech a soustředěních. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Viz bod 2). Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Nadstandardní a základní zabezpečení závodního družstva. Možnost efektivní přípravy závodníků MASTERS a PŘÍCHOZÍCH, v hodinách vyčleněných mimo hodiny tréninků závodního družstva. Využít své organizační schopnosti z MEZINÁRODNÍCH i DOMÁCÍCH soutěží v prospěch prosperujícího klubu, kterým bezesporu VK Smíchov je.

10 Alice Jílková (kandidát do Dozorčí rady VK Smíchov)
Narozena: Bydliště: Praha 5, U Šípků 704/15. Povolání: Obchodní asistentka. Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Od roku 1982. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Již několikátý rok trénuji v klubu mladší žactvo a sama závodím za kategorii MASTERS. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Domnívám se, že mé trénování mladších žáků již čtvrtým rokem nezanedbatelně přispívá k vítězstvím v Českém Poháru ve veslování. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Mým přáním je, aby vše v klubu fungovalo ku prospěchu nás veslařů, ale i rodičů našich mladých závodníků. Budu usilovat o to, aby hospodaření klubu bylo efektivní a pomáhalo nám zajišťovat dobré podmínky pro sport i relaxaci, abychom se v našem „druhém domově“ všichni cítili dobře. Dozorčí rada by měla mít přístup k veškerým dokladům tak, aby mohla průběžně plnit svoji funkci a kontrolovat veškeré kroky vedení klubu.

11 Iva Uhlová (kandidát do Dozorčí rady VK Smíchov)
Dvojnásobná bronzová medailistka z MSJ 1988 a 1989 ve dvojskifu, Seniorská bronzová medailistka z MS 1990 z párové čtyřky, Jak dlouho jste ve VK Smíchov? Od roku 2009. 2) Jaké jsou vaše aktivity v poslední době ve VK Smíchov? Již několikátý rok trénuji ve VK Smíchov mladší žákyně a starší žákyně, sama závodím za kategorii MASTERS. Do VK Smíchov dochází na tréninky moje dvě děti (Veronika Uhlová, Martin Uhl) – Veronika je jedním z nejlepších závodníků VK Smíchov, za jejími úspěchy stojí hlavní trenér Mgr. Luboš Ondráček. Obě svoje děti podporuji ve veslování a jsem ráda, že VK Smíchov a jeho závodníky společně s trenéry považují za svojí druhou rodinu. 3) Jak aktivní jste ve VK Smíchov v poslední době? Díky systematické přípravě a spolupráci s hlavním trenérem se kategorii mladších žákyň podařilo v letech 2010 – 2012 obsadit první místo v hodnocení ČP ve veslování. V roce 2013 jsme obsadili 2. místo. V roce 2013 jsem se aktivně podílela na odklízení škod po povodních, které nás postihly. Od Října 2014 se přibližně po 40 letech vrací CENTRUM ŽENSKÉHO VESLOVÁNÍ do VK Smíchov a já stojím v jeho čele, jako hlavní trenérka. 4) Jakou máte představu o fungování VK Smíchov? Chci zajistit, aby vše v klubu fungovalo ku prospěchu všech našich závodníků. Chci docílit efektivního hospodaření a pomoci se zajištěním výborných podmínek pro vrcholové veslování i rekreační, ať po stránce materiální, nebo finanční. V Dozorčí radě bych chtěla fungovat tak, abych mohla průběžně plnit svoji funkci a kontrolovat veškeré kroky vedení klubu.


Stáhnout ppt "PREZENTACE KANDIDÁTŮ DO: VÝBORU A DOZORČÍ RADY VK SMÍCHOV"

Podobné prezentace


Reklamy Google