Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Dítě jako objekt zneužití informačních technologií vlastními rodiči Ivana Matoušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Dítě jako objekt zneužití informačních technologií vlastními rodiči Ivana Matoušková."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Dítě jako objekt zneužití informačních technologií vlastními rodiči Ivana Matoušková

2 PREZENTUJÍCÍ Úloha OSPOD Trestní právo Zásada ekonomie trestní represe Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Základní zásady: působení k obnovení narušených funkcí rodiny a zájem a blaho dítěte OSPOD se zaměřuje na děti, které: žijí v nepříznivých životních poměrech žijí v náhradní výchově (rodinné či ústavní) vykazují výchovné problémy jsou předmět soudního sporu – děti jako oběti konfliktu

3 PREZENTUJÍCÍ Zájem dítěte Deklarace práv dítěte (New York, 1959) Preambule „Deklarace se prohlašuje, aby děti mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod zde uvedených ku prospěchu vlastnímu i prospěchu společnosti.“ Zásada 6 „Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to možné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení.“

4 PREZENTUJÍCÍ Zájem dítěte „Zájem dítěte…neznamená jen vyhovět jeho okamžitému přání a respektovat jeho okamžité citové vazby, ale musíme mít také na mysli zájem dítěte v širším slova smyslu, aby dítěti nebyl křiven charakter, aby mu zůstaly do života dobré vztahy s oběma rodiči jako model pro jeho příští rodičovskou funkci“. (Drábková 1976)

5 PREZENTUJÍCÍ Formy boje rodičů Domácí násilí § 354 trestního zákoníku – nebezpečné pronásledování (expartner kyberstalking): odsouzení muže za zaslání cca 1600 SMS zpráv s hanlivým obsahem matce dítěte (není důvodem pro jeho zákaz styku s dítětem) zneužití facebooku chlapce jeho otcem (pod falešnou identitou dívky získávání informací od syna o pohybu matky, bývalé partnerky) Zneužití ové korespondence (zasílaná rodiči v kopii dětem)

6 PREZENTUJÍCÍ Formy boje rodičů Webové stránky (občanských sdružení nebo vlastní)

7 PREZENTUJÍCÍ Výchovná opatření Zákon o sociálně-právní ochraně dětí § 12 (uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného poradenského zařízení) Zákon o rodině § 43 (resp. § 13 zákona o SPOD): napomenutí rodiče

8 PREZENTUJÍCÍ Další opatření Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 13 odst. 1 písm.c): omezení rodiči bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností) Občanský zákoník (§ 11 an. na ochranu osobnosti) Zákon o rodině (Omezení rodičovské zodpovědnosti dle § 44) Občanský soudní řád (předběžné opatření dle § 76 o.s.ř.) Trestní zákoník (§ 201 ohrožování výchovy dítěte)

9 PREZENTUJÍCÍ Příklad dobré praxe Internet jako zdroj nejen rizik, ale i příležitostí: Úmluva o styku s dětmi č.91/2005 Sb. m. s. definuje styk nejen jako pobyt, ale jako jakoukoliv formu komunikace s dítětem. Možné využití v případě vzdáleného, nemocného či dítětem odmítaného rodiče, resp. v případě podezření na trestný čin (kazuistika). Soudy začínají upravovat styk rodiče s dítětem v souladu s úmluvou prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů ( , Skype, mobil). Zákon o rodině v § 27 a nový občanský zákoník v § 888 tuto formu neupravuje.

10 PREZENTUJÍCÍ Psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.: „Internet je svět jako každý jiný. Stejně slušně, jak se chováme k lidem na ulici a k sousedům, se musíme chovat na internetu, protože internet má paměť. Je to médium, které je stejně reálné, jako je reálný svět, ve kterém žijeme.“

11 PREZENTUJÍCÍ poděkování Děkuji za pozornost. Ivana Matoušková


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Dítě jako objekt zneužití informačních technologií vlastními rodiči Ivana Matoušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google