Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013 Ivana Matoušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013 Ivana Matoušková."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013 Ivana Matoušková

2 PREZENTUJÍCÍ2 Úloha OSPOD Trestní právo Zásada ekonomie trestní represe Zákon o sociálně-právní ochraně dětí •Zásada působení k obnovení narušených funkcí rodiny, zájem a blaho dítěte •OSPOD se zaměřuje na děti, které: •žijí v nepříznivých životních poměrech •žijí v náhradní výchově (rodinné či ústavní) •vykazují výchovné problémy •jsou předmětem soudního sporu – děti jako oběti konfliktu

3 PREZENTUJÍCÍ3 Zájem dítěte Deklarace práv dítěte (New York, 1959) •Preambule „Deklarace se prohlašuje, aby děti mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod zde uvedených ku prospěchu vlastnímu i prospěchu společnosti.“ •Zásada 6 „Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to možné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení.“

4 PREZENTUJÍCÍ4 Zájem dítěte „Zájem dítěte…neznamená jen vyhovět jeho okamžitému přání a respektovat jeho okamžité citové vazby, ale musíme mít také na mysli zájem dítěte v širším slova smyslu, aby dítěti nebyl křiven charakter, aby mu zůstaly do života dobré vztahy s oběma rodiči jako model pro jeho příští rodičovskou funkci“. (Drábková 1976)

5 PREZENTUJÍCÍ5 Ochrana dítě v NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 3 odst. 2 písm. c): nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

6 PREZENTUJÍCÍ6 Formy boje rodičů § 354 TZ – nebezpečné pronásledování (ex-partner kyberstalking): •odsouzení muže za zaslání cca 1200 SMS zpráv s hanlivým obsahem matce dítěte (není důvodem pro jeho zákaz styku s dítětem) •zneužití facebooku chlapce jeho otcem (pod falešnou identitou dívky získávání informací od syna o pohybu jeho matky, bývalé partnerky otce) Zneužití outlooku (e-mailová korespondence rodičů s pejorativním obsahem zasílaná v kopii dětem) weby a blogy

7 PREZENTUJÍCÍ7 Formy boje rodičů Webové stránky občanských sdružení www.iustin.cz (Skála hrůzy – památník Poselství dětem, počítá s uvedením jména dítěte a data jeho narození) www.stridavka.cz (nezamýšlené důsledky – vznik mýtů o minimálních šancích mužů v soudních sporech o dítě!!!!) Weby rodičů www.kája.eu http://detikrejcovy.kocourkov.org www.primatatinek.cz www.klusak.info

8 PREZENTUJÍCÍ www.klusak.info Osobnost dítěte - věc veřejná?! 30.9.2012

9 PREZENTUJÍCÍ9 www.klusak.info • Web znevažující nejen bývalou manželku, ale i vlastní děti • výroky: bývalá manželka je šílená, syn je lhář, dcera arogantní.... • fotografie domácnosti včetně malé dcerky Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se nevztahuje dle § 3 odst. 3 na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba • podnět KÚ dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., důle něhož ÚOOÚ přijímá podněty při porušení povinností •§ 10 správce dbá, aby subjekt neutrpěl újmu na svých právech • Odpověď ÚOOÚ – souhlas za dítě uděluje rodič, v oblasti ochrany osobnosti není ÚOOÚ věcně příslušný

10 PREZENTUJÍCÍ10 Opatření Čl.16 ÚOPD 1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. 2. Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. ????????????????????????????????????????????????

11 PREZENTUJÍCÍ Ochrana v NOZ §§ 84 – 90 zákona č. 89/2012 Sb.: -Zachytit podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. -Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. -Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Předpokládá se aktivní role druhého rodiče, který však odmítá domáhat se ochrany sebe i dítěte, a to i prostřednictvím státních orgánů. 30.9.2012

12 PREZENTUJÍCÍ12 Jiná opatření N ovela zákona o sociálně-právní ochraně dětí § 13 odst. 1 písm. c): omezení rodiči bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností Zákon o rodině Omezení rodičovské zodpovědnosti dle § 44 Občanský soudní řád předběžné opatření dle § 76 o. s. ř. Trestní zákoník § 201 ohrožování výchovy dítěte zneužitím rodičovské zodpovědnosti upravené v § 31 zákona o rodině

13 PREZENTUJÍCÍ13 Příklad dobré praxe Internet jako zdroj nejen rizik, ale i příležitostí: Úmluva o styku s dětmi č. 91/2005 Sb. m. s. definuje styk nejen jako pobyt, ale jako jakoukoliv formu komunikace s dítětem. Možné využití v případě vzdáleného, nemocného či dítětem odmítaného rodiče, resp. v případě podezření na trestný čin (kazuistika). •Soudy začínají upravovat styk rodiče s dítětem v souladu s úmluvou prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (e-mail, Skype, mobil). •Zákon o rodině v § 27 a nový OZ v § 888 tuto formu neupravuje.

14 PREZENTUJÍCÍ14 Psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.: „Internet je svět jako každý jiný. Stejně slušně, jak se chováme k lidem na ulici a k sousedům, se musíme chovat na internetu, protože internet má paměť. Je to médium, které je stejně reálné, jako je reálný svět, ve kterém žijeme.“

15 PREZENTUJÍCÍ15 poděkování Děkuji za pozornost. Ivana Matoušková 734 694 485 matouskova.i@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013 Ivana Matoušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google