Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sledovaný signál a pozadí - popis signálu a pozadí - původ pozadí - eliminace vlivu pozadí - metody korekce pozadí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sledovaný signál a pozadí - popis signálu a pozadí - původ pozadí - eliminace vlivu pozadí - metody korekce pozadí."— Transkript prezentace:

1 Sledovaný signál a pozadí - popis signálu a pozadí - původ pozadí - eliminace vlivu pozadí - metody korekce pozadí

2 Sledovaný signál a pozadí Spektra, chromatogramy, záznamy z průtokových analýz - - funkce s mnoha extrémy (s mnoha pásy) i-tý pás popsán profilovou funkcí P i záznam s n pásy - superpozice n profilových funkcí P i a pozadí B 0

3 Sledovaný signál a pozadí záznam D(x) lze pak zapsat teoretické nezkreslené profilové funkce P i (x) nahradit zdánlivými profilovými funkcemi Q i (x) Efekt KONVOLUCE PŘÍSTROJOVÉ VLIVY

4 Sledovaný signál a pozadí funkce B 0 (x) - pozadí - souhrn všech příspěvků, které nelze připsat jednotlivým explicitně vyjádřeným pásům (křídla pásů mimo sledovanou oblast, velmi slabé pásy, nedokonalá přístrojová kompenzace, signál odlišného fyzikálního původu, vliv matrice atd.) Komplikovaná matematická formulace

5 Sledovaný signál a pozadí PŮVOD pozadí - přístrojový - nezměnitelné vlastnosti přístroje dané jeho konstrukcí - vliv nastavených parametrů - vlastnosti sledovaného analytu - vlastnosti matrice - vliv vnějších podmínek měření

6 Sledovaný signál a pozadí funkce B 0 (x) - pozadí Komplikovaná matematická formulace HRUBÉ APROXIMACE jejího průběhu OVŠEM URČENÍ VŠECH PARAMETRŮ PÁSŮ je ZÁVISLÉ NA CO NEJLEPŠÍM ODHADU PRŮBĚHU POZADÍ (nulové linie) { zero-line, baseline, background }

7 Typy průběhu funkce B 0 (x) - pozadí 4 Klasifikace „tvaru“ pozadí – posunutá základní linie – šikmá základní linie – oblouková základní linie – KOMBINACE výše uvedených

8 Způsoby aproximace průběhu POZADÍ nejjednodušší způsob pás pro korekci v omezené oblasti jednoho izolovaného pásu nebo několika se překrývajících pásů METODA SPOLEČNÉ TEČNY ke dvěma nejnižším bodům ve vymezené oblasti

9 METODA SPOLEČNÉ TEČNY B 0 (x) lineární aproximace použitelná jen ve velmi omezené oblasti

10 METODA SPOLEČNÉ TEČNY 4 Výhody – jednoduchost – vyhovující odhad sklonu pozadí určení polohy maxim pásů 4 Nevýhody – nadhodnocený příspěvek pozadí nevyhovuje pro určování ploch pásů

11 Způsoby aproximace průběhu POZADÍ volba bodů určujících průběh pozadí – body na měřené křivce – body mimo měřenou křivku volba typu prokladu bodů – úsečky – polynom - stupeň polynomu – segmentová funkce – exponenciální funkce – logaritmické funkce NESPOJITOST !

12

13

14 Integrace signálů - význam integrace - vliv průběhu pozadí - vliv šumu - vliv překryvu pásů

15 INTEGRACE SIGNÁLŮ KVANTIFIKACE KVANTIFIKACE – NMR spektra – UV-VIS-NIR-IR spektra – XPS, XRF spektra – chromatografické pásy – elektrochemické záznamy

16 INTEGRACE PÁSŮ INTEGRACE PÁSŮ – UV-VIS-NIR-IR spektra – chromatografické pásy – NMR spektra INTEGRÁLNÍ FUNKCE INTEGRÁLNÍ FUNKCE – chromatografické pásy – elektrochemické záznamy – (NMR spektra - skupina pásů) INTEGRACE SIGNÁLŮ VÝSLEDEK ČÍSLO ! VÝSLEDEK GRAF !

17

18 INTEGRACE PÁSŮ VLIV POZADÍ - problém přesného „ohraničení“ integrované plochy VLIV POZADÍ - problém přesného „ohraničení“ integrované plochy – hranice integrace – body pro konstrukci „základní linie“ – tvar základní linie è softwarové možnosti volby

19 INTEGRACE PÁSŮ VLIV ŠUMU - problém přesného „ohraničení“ integrované plochy VLIV ŠUMU - problém přesného „ohraničení“ integrované plochy – hranice integrace – body pro konstrukci „základní linie“ – tvar a intenzita pásu è softwarové možnosti volby

20 INTEGRACE PÁSŮ VLIV PŘEKRYVU PÁSŮ - problém přesného „ohraničení“ integrované plochy VLIV PŘEKRYVU PÁSŮ - problém přesného „ohraničení“ integrované plochy – hranice integrace – body pro konstrukci „základní linie“ – šířky a intenzity překrývajících se pásů è softwarové možnosti volby

21

22

23

24

25 Derivace signálů - význam 1. derivace - význam 2. derivace - použití vyšších derivací

26 DERIVACE SIGNÁLŮ 1. DERIVACE 1. DERIVACE – algoritmy pro vyhledání maxim pásů (extrémy profilových funkcí P i (x), resp. zdánlivých profilových funkcí Q i (x)) izolovaného maximum teoretického izolovaného pásu izolovaného maximum experimentálního izolovaného pásu

27 DERIVACE SIGNÁLŮ 1. DERIVACE 1. DERIVACE – algoritmy pro vyhledání maxim pásů (extrémy experimentální závislosti y (x), příp. zohledněn vliv průběhu pozadí B 0 (x)) extrém na experimentálním záznamu zohlednění vlivu pozadí

28 DERIVACE SIGNÁLŮ tečna v maximu pásu je rovnoběžná s tečnou vedenou k pozadí pro stejnou hodnotu x JE ZOHLEDNĚN „SKLON“ POZADÍ

29 DERIVACE SIGNÁLŮ 1. DERIVACE 1. DERIVACE – potlačení širokopásmových signálů, zvýraznění „lokálních“, „prudkých“ změn – Augerova spektroskopie – Ramanova spektrokopie

30 Augerova elektronová spektroskopie Spektra

31 DERIVACE SIGNÁLŮ 2. DERIVACE 2. DERIVACE – algoritmy pro vyhledání ramének a zjišťování „profilu“ pásů (vyhledání inflexních bodů) (v okolí středu raménka výrazné změny sklonu měřené závislosti) PROBLÉM S POKLESEM POMĚRU SIGNÁL/ŠUM !

32 Converting spectra to their first or second derivatives Use Derivative in the Process menu to convert the selected spectra to their first or second derivatives. The first derivative is useful for revealing peaks that appear as shoulders in the original spectra. Use the second derivative to find the exact location (center) of shoulders in the original spectra. The original spectra can be in any units when you use Derivative. What is the first derivative? The first derivative shows the rate of change across the entire spectrum. This means that in the first derivative, shoulders become narrower and thus are easier to see. It is important to remember that the maximum and minimum points in the first derivative curve are the points of maximum rate of change and not the maximum and minimum points of the original peaks. The maximum and minimum points of the original peaks have a Y value of zero in the first derivative. What is the second derivative? The second derivative shows the change in the rate of change across the spectrum. This curve is more complex than the first derivative, with significantly narrower bands. The second derivative has more baseline noise than the first derivative. For each derivative operation you perform, the noise level increases slightly, the signal strength decreases dramatically and the signal-to-noise ratio decreases.

33

34

35 ALGORITMY DERIVACE SIGNÁLŮ BODOVÁ DIFERENCIACE - diference sousedních bodů BODOVÁ DIFERENCIACE - diference sousedních bodů SAVITZKY-GOLAY SAVITZKY-GOLAY více okolních (konvolučních) bodů, polynomialní proklad - DERIVACE s POTLAČENÝM ŠUMEM „GAP“ - definice intervalu (úseku) na ose x - „hladkost křivky“ „GAP“ - definice intervalu (úseku) na ose x - „hladkost křivky“

36 ALGORITMY DERIVACE SIGNÁLŮ

37

38 Popis a parametry píků - popis píků - identifikace píků a určování základních parametrů - tvar (symetrie) píků


Stáhnout ppt "Sledovaný signál a pozadí - popis signálu a pozadí - původ pozadí - eliminace vlivu pozadí - metody korekce pozadí."

Podobné prezentace


Reklamy Google