Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od jara 2010 se pokouším skládat písničky a pak je nazpívat smícháním nahrávky několika hudebních nástrojů, aby to znělo hezky. Mnohé z nich jsou neumělé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od jara 2010 se pokouším skládat písničky a pak je nazpívat smícháním nahrávky několika hudebních nástrojů, aby to znělo hezky. Mnohé z nich jsou neumělé."— Transkript prezentace:

1

2 Od jara 2010 se pokouším skládat písničky a pak je nazpívat smícháním nahrávky několika hudebních nástrojů, aby to znělo hezky. Mnohé z nich jsou neumělé a navíc výsledek kazí mé rytmické nepřesnosti a netrénovaný hlas. Snad to časem dokážu zlepšit. Pokud chcete, aby obrázky ladily k textu písně, tak neklikejte (ani jednou) a počkejte, až sám naskočí další. Tuto píseň jsem nazval Otcův šepot

3

4 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,13-14

5

6 Znám tvé skutky, tvou námahu … máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. Zjevení 2,2-3

7 Hospodin … odpověděl slovy dobrými, slovy útěšnými...Horlím pro Jeruzalém a Sijón velkou horlivostí...... Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka (Zacharjáš 1,13-14; 2,8)

8 Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Žalm 119,18

9 … on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství - Zákon s jeho příkazy a ustanoveními … oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu. Ef 2,14-17

10

11 Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. … Vseji jej pro sebe do země, Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo Nejsou-lid-můj, řeknu: "Tys můj lid", a on řekne: "Můj Bože!" Ozeáš 2,22-23

12

13 Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit! Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám.... Žalm 144, 1-2

14 My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo: 'Miluji Boha', a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. 1. Janova 4,19-20

15

16 Radujte se v Pánu vždycky... … O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží … bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Filipským 4,4-7

17 Panovník Hospodin … jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Izaiáš 40, 11

18 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. Zjevení 12,10-11

19 A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje Zjevení 19,11

20 Stůjte tedy opásáni na bocích pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje K tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Efezským 6,13-17

21 Složil a nahrál Pavel Jelínek, 2010 pjel @ centrum. cz Inspirováno písní „Soldier“ od Philla Driscolla. Děkuji přátelům za povzbuzování a hlavně Blance Lamrové za cenné připomínky k textu. Další mé písně a básně jsou na pjel1.sweb.cz Jsem v tomhle začátečník a chtěl bych se zlepšovat, takže stojím o komentáře, i kritické. PS: To, že o tom umím zpívat, neznamená, že tomu zvládám v tlacích věřit – ale chtěl bych! Konec


Stáhnout ppt "Od jara 2010 se pokouším skládat písničky a pak je nazpívat smícháním nahrávky několika hudebních nástrojů, aby to znělo hezky. Mnohé z nich jsou neumělé."

Podobné prezentace


Reklamy Google