Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umění jednat s lidmi, čtení gest

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umění jednat s lidmi, čtení gest"— Transkript prezentace:

1 Umění jednat s lidmi, čtení gest
Lukáš Weber

2 Jak správně jednat s lidmi
Lidé spolu hovoří stále, ať je to v soukromý, ve společnosti, na pracovišti, při prezentacích před publikem. Jde-li o pracovní jednání, či seznámení s novými lidmi, každý chce udělat dobrý dojem. První dojem Vždy když někoho potkáme poprvé, utvoříme si většinu svého názoru za pár minut. Proto je první dojem, kterým zapůsobíme na druhé velice důležitý. Existují čtyři oblasti, u kterých můžeme mít jistou kontrolu, tj. oděv, podání ruky, úsměv, osobní prostor.

3 Oblečení Podání ruky Oční kontakt a úsměv
Oblékáme se podle toho, co se od nás očekává. Nesnižujme své šance na úspěch tím, že se budeme oblékat podle svého vkusu a pohodlí. Podání ruky Správné podání ruky znamená podání celé ruky. Způsob podání ruky vyjadřuje náš postoj. Nadřazenost: Podáváme ruku s dlaní mírně natočenou směrem dolů. Tímto podáním ruky sdělujeme druhé osobě, že chceme uchopit kontrolu do svých rukou. Podřízenost: Podáváme ruku dlaní vzhůru. Tímto podáním ruky odevzdáváme druhému člověku kontrolu nebo mu jen chceme dát pocit, že má nad námi převahu. Rovnocennost: Rovnocennost je správný způsob podání ruky. S dlaní natočenou kolmo k podlaze. Při podání ruky musíme dbát na sílu našeho stisku. Zde platí zásada zlaté střední cesty. Sevření je tedy pevné , ale nedrtí a netrvá dlouho. Předměty (např. dokumenty, kufřík, skleničku) držíme v levé ruce. Nevhodné podání ruky u neznámých lidí Zdvojený stisk Uchopení za zápěstí Uchopení za paži Poplácání po rameni Stisk obouruč Oční kontakt a úsměv Když někoho potkáme poprvé, díváme se mu do očí a usmíváme se. Jsou zde odlišnosti v délce pohledu. Zatím co krátký oční kontakt je považován za normální, otevřené dlouhé zírání je spíše bráno jako nevychovanost.

4 Způsoby jednání s lidmi
Osobní prostor Každý má okolo sebe zóny, kterými podvědomě odděluje různé typy lidí. Tyto zóny se souhrnně nazývají osobní prostor. Velikost osobního prostoru záleží na hustotě obyvatel a kultuře, ze které jedinec pochází a také závisí na některých osobnostních rysech. Intimní prostor - nachází se ve vzdálenosti od cm. Osobní prostor- nachází se ve vzdálenosti přibližně od 45 cm cm Společenský prostor - nachází se ve vzdálenosti 1,2 m - 3,6 m Veřejný prostor - přibližně 3,6 m a více. Způsoby jednání s lidmi Lidé se zajímají pouze o sebe a své problémy. To znamená, že nemusíme být konverzačně nadaní, aby nás lidé shledali příjemnými. Platí totiž jedna věc: Mluvte s nimi o nich! Budeme-li s lidmi mluvit příliš o sobě, bude to mít spíše negativní odezvu. Projev V lidské řeči nacházíme jisté odlišnosti. Řeč může mít různou rychlost, sílu či zabarvení hlasu. Například takový monotónní přednes uspává posluchače. Pokusíme se projev podat radostně, ale musíme být struční a mluvit k věci. Zbytečně nezabíháme do detailů. Síla hlasu - přizpůsobujeme velikosti místnosti, ale zároveň i počtu posluchačů. Rychlost řeči - přizpůsobujeme skupině posluchačů. Plynulost řeči S informacemi, které chceme sdělit, musíme být dobře obeznámeni. Můžeme si napsat poznámky, ale musíme si být jisti tématem, o kterém chceme mluvit. Oční kontakt V průběhu prezentace bychom s publikem měli udržovat pravidelný oční kontakt. Toto je nejdůležitější pravidlo ze všech. Z důvodu navazování očního kontaktu, nikdy svou přednášku nečteme. Poznámky jsou v pořádku, ale jenom jako vodítko. Pak už mluvíme spatra.

5 Rozhovor Některé strategie Překlenutí Mluvíme klidně a vyrovnaně.
Neděláme ze sebe odborníky. Posloucháme. Nepřerušujeme a neměníme téma. Vyjadřujeme souhlas. Nehádáme se. Umět se rychle omluvit. Umět poděkovat. Platí zlaté pravidlo: Pokud souhlasíte, řekněte to. Pokud nesouhlasíte, mlčte. Mluvíme-li ke skupině, věnujeme pozornost jednotlivým lidem. Skupina ve skutečnosti nikdy není skupinou. Skupinu tvoří jednotlivci, kteří potřebují uznání a ocenění. Jestliže tedy mluvíme ke skupině, díváme se na jednotlivé lidi a mluvíme přímo k nim. Některé strategie Překlenutí Překlenutí je technika, která udržuje čilou konverzaci a předchází situacím, ve kterých bychom hovořili příliš mnoho a klient příliš málo. Je to druh otevřené otázky, která je výhodná u lidí, kteří moc nemluví, nebo odpovídají krátce a stručně. Poskytuje nám navíc možnost tiché kontroly. Účinná překlenutí: Tím máte namysli...? Což znamená...? Například...? Pak tedy...? Řeč těla při překlenutí: Nakloníme se dopředu, vztáhneme ruku s otevřenou dlaní. U posledních slov nepadáme hlasem jako na konci věty ani neintonujeme stejně jako při otázce. Zakloníme se zpět a mlčíme. Pozn. Když zůstaneme opřeni vzadu s rukou na bradě, nic nás nenutí k tomu, abychom mluvili. Tak nebudeme působit jako vyšetřovatel.

6 Technika přikyvování hlavou
Chceme-li někoho přesvědčit, je tato technika velmi účinná. Jestliže zaujímáme pozitivní postoj a souhlasíme, pak při mluvení začneme přikyvovat hlavou. Jestliže zaujímáme neutrální postoj a záměrně začneme přikyvovat hlavou, začneme mít pocit, že souhlasíme. Jestliže souhlasíme, začneme přikyvovat hlavou. Jestliže přikyvujeme hlavou, začneme mít pocit souhlasu. Zrcadlení Jsou-li dva lidé v mentální shodě, osvojují si stejné pohyby a používají stejná gesta. Takovému chování říkáme zrcadlení. Částečně máme zrcadlení od přírody. Následkem toho intuitivně napodobujeme lidi, ke kterým cítíme nějaký vztah. Během zrcadlení dochází ke shodě i v intonaci, zabarvení hlasu a rychlosti mluvení. To vytváří stejné postoje. V praxi Napodobování je způsob, jak rychle vytvořit přátelský vztah. Napodobujeme jak v řeči těla, tak ve způsobu vyjadřování.

7 Čtení gest Jak číst řeč těla
Řeč těla je neverbální komunikace. Způsob jak vypadáme, gestikulujeme, jak se usmíváme, oblékáme a pohybujeme ovlivňuje postoj ostatních lidí k nám. Důležitý je způsob jakým věci říkáme, než slova, které používáme. Naše sdělení při osobních prezentacích účinkuje na posluchače následovně: Slova: Zvukový projev: Řeč těla: 7%-10% 20%-30% 60%-80% V osobním i pracovním životě je vyjadřování podvědomých emocí gesty přirozeným jevem. My jim musíme pouze porozumět, jakmile jim porozumíme, poznáme proč lidé dělají to, co dělají. Můžeme potom předcházet různým situacím a předvídat reakce druhých. Jak číst řeč těla Řeč těla je stejná jako každá jiná řeč, také se skládá ze slov a vět. Jedno gesto je jedno slovo a taktéž může mít i několik různých významů. Tímto „slovem“ za pomocí dalších gest můžeme utvořit větu, jejíž význam je již plně srozumitelný. Pro správné přečtení řečí těla, čteme celé seskupení gest - minimálně ve skupinkách po třech. Nikdy se nesnažíme číst jednotlivá gesta samostatně. Navíc musíme brát v úvahu okolnosti, které mohou ovlivnit význam našich gest.

8 Jak poznat lež Nejčastější gesto „Lež svědí“
Překřížené paže před tělem, toto gesto používá člověk, který má uzavřený postoj. Účel toho gesta vychází zřejmě z pocitu ochránit srdce a plíce před útokem. Jedná se o vrozené gesto a přibližně 70% lidí kříží levou paži přes pravou. Je téměř nemožné naučit se křížit paže opačně. Překřížené ruce a nohy jsou znaky obranné pozice a vyjadřují uzavřený postoj, je-li však chladný den, nejspíše takovéto seskupení gest znamená, že dotyčnému je zima. Zajímavost: Jestliže jsme dobře naladěny a z jakéhokoli důvodu si pevně založíme ruce, začneme pociťovat negativní účinky tohoto gesta. Jedná se totiž o situaci příčiny a následku. Jak poznat lež Doteky tváře rukou se vztahují k negativním emocím. Většina Evropanů zvyšují kontakt rukou a tváře, když nemluví pravdu. Příznakem lhaní může být zrychlená činnost organismu, stoupající tlak, rychlejší tep, nervozita. Další indicií může být to, že lhář vše zbytečně důkladně vysvětluje a uvádí mnoho nesmyslných podrobností, ač se nikdo neptá. „Lež svědí“ Opravdu lež prý vyvolává svědění určitých nervových zakončení v obličeji, a když už svědí nos, není možné zadržet ruku, která zamíří k obličeji, aby tam poškrábala. Někdy toto gesto můžeme v poslední chvíli zvrátit a budeme si třít oko, či něco podobného. Příklady gest při lhaní Zakrytí úst rukama Dotek nosu. Mnutí oka. Gesta jako tření ucha, či škrábání se na krku nám značí, že dotyčný člověk pochybuje nebo nevěří tomu, co slyší. Je zajímavé, že se poškrábáme skoro vždy pětkrát.

9 Závěr Jak se na lidi díváme, odráží se v našich očích, úsměvu i v tónu našeho hlasu. Nejlepší způsob, jak se naučit jednat s lidmi, je sdružovat se s těmi, kdo to umějí. Pokud se chceme stát odborníky ve čtení řeči těla, musíme mít na paměti, že řeč těla musíme číst v seskupeních a ne po jednotlivých slovech. I takové nejčastější příklady, které jsem uvedl a se kterými přicházíme denně do styku, mohou v určité situaci a za rozdílných podmínek mít odlišné významy. Pozor! Vyšlo již nespočetně knih a studií o této tématice. Nepochybuji o tom, že řada lidí využívá svých znalostí gest jen ve svůj prospěch a jsou dokonalými kouzelníky v řeči těla. A tak bychom se měli mít na pozoru jak v osobním, tak pracovním životě a spoléhat se na vlastní ROZUM. Děkuji za pozornost a doufejme, že u všech se dnes objeví toto gesto přidané na závěr. Rychlost mnutí rukou ukazuje pravděpodobné emoce. Rychlé mnutí rukou používá člověk, který je nadšený výsledkem pro všechny, kterých se věc týká. Pomalé mnutí rukou používá člověk, který z diskuse očekává osobní prospěch, či výdělek.


Stáhnout ppt "Umění jednat s lidmi, čtení gest"

Podobné prezentace


Reklamy Google