Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antibiotika Antibiotika jsou účinná pouze ve spolupráci s imunitním systémem…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antibiotika Antibiotika jsou účinná pouze ve spolupráci s imunitním systémem…"— Transkript prezentace:

1 Antibiotika Antibiotika jsou účinná pouze ve spolupráci s imunitním systémem…

2 Začal bych citátem jednoho významného vědce "...podle mne budou do deseti let antibiotika jako léciva zakázána"

3 Co jsou antibiotika? z ATB jsou přirozené látky produkované mikroorganizmy potlačující růst jiných organizmů. zATB jsou selektivně působící jedy. bakterie1200 aktinomycety5200 houby2000 lišejníky100 řasy400 vyšší rostliny3500

4 Definice z Antibiotika: zPůvodně přírodní produkty mikroorganismů. z Chemoterapeutika: Uměle syntetizované látky. z Antiseptika: z Jsou neselektivní. Poškozují veškeré živé organismy s buněčnou stěnou.

5 Historie Antibiotik zATB se musela užívat již ve starém Egyptě (v mumiích se našly stopy tetracyklinu). zVe středověku se k léčbě hnisavých ran užíval plesnivý chléb. z1929 Flemingův objev penicilinu.  1932 synteticky vyrobena první skupina sulfonamidů. z1939 H. W. Florey a E. B. Chain izolují penicilin z kultury Penicillium notatum. z 1940 R. B. Woodward určuje chemickou strukturu penicilinu. zKlinicky byl penicilin použit poprvé koncem II. světové války. zNyní je známo cca 10 000 antibiotik a podobných látek z mikroorganizmů, rostlin, či živočichů. zOdvozeno více než 100 000 polysyntetických a syntetických látek. Jedna setina používá v klinické praxi. zČR bylo objeveno antibiotikum - mucidin (V. Musílek a kol., r. 1970).

6 Z á kladn í rozvaha: Jde o: zmikrobiální, zmykotickou, z virovou infekci? zTerapie ATB: z - Empirická z- Cílená – odběr vzorků, kultivace, stanovení citlivosti, rezistence.

7 Mechanismy účinku zA) inhibice syntézy buněčné stěny baktérií zPeniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, vankomycin, bacitracin zB) změny permeability buněčné membrány zAmfotericin B, Azoly, polyeny, polymyxiny zC) inhibice syntézy proteinů zAminoglykosidy, chloramfenikol, makrolidy, tetracykliny, linkomycin. zD) inhibice syntézy nukleových kyselin zSulfonamidy, trimetoprim, chinolony, rifampicin.

8

9 Účinky důležitých antibiotik

10 Průkaz účinku ATB. Minimální inhibiční koncentrace

11 Kombinace léčiv zCíl dosáhnout posílení účinku synergismus: zA) sekvenční blokáda-souč. inhibice po sobě jdoucích metabolických pochodů (trimetoprim+sulfonamid). zB) Inhibice enzymatické inaktivace – (amoxycilin+kys.klavulanová) zC) zvýšení průniku ATB do bakterie - (beta laktamová s aminoglykosidem) Snížení účinku: 1. Současně bakteriostatická a baktericidní ATB. 2. ATB silně indukující beta laktamázy (imipenem, Cefoxitin, Ampicilin)

12 Nežádoucí účinky ATB: 1/ Alergické reakce: zProjevy: Urtika, kožní exantémy, kontaktní dermatitis, léková horečka, cévní projevy, Quinckeho edém, sérová nemoc, ANAFYLAKTICKÝ ŠOK. 2/ Toxické projevy: z A/ Lokální dráždění: zProjevy: bolestivá aplikace-i.m., tromboflebitis-i.v., GIT potíže-p.o. z B/ Nefrotoxické účinky: z Aminoglykosidy, Polymyxin, Kolistin, Neomycin, Vankomycin, Amfotericin B. zProjevy: proteinurie, cylindrurie, hematurie, nekróza ledviných tubulů, SELHÁNÍ LEDVIN.

13 Nežádoucí účinky ATB 2.: zC/ Hepatotoxické účinky: z Projevy: vzestup jaterních enzymů. zOxacilin, Kotrimoxazol, Sulfonamidy, Erytromycin, Rifampicin, Nitrofurantoin. zD/ Hematotoxické účinky: z Projevy: poškození krvetvorby (aplastická anémie, agranulocytóza), hemolytické anémie. z Chloramfenikol!!! Reverzibilní i nereverzibilní útlum krvetvorby.

14 Nežádoucí účinky ATB 3.: zE/ Ototoxické účinky: zZávisí na hladině ATB, stačí i jedna dávka!! zVyšší nebezpečí u snížených ledvinných funkcí, z při současném podávání Furosemidu. z Aminoglykosidy (Streptomycin, Gentamycin) z F/ Neurotoxické účinky: zNeuromuskulární blokáda (vazba na receptory synaptického přenosu vzruchu). z Neuropatie: Nitrofurantoin, Vankomycin, Polymyxin, kolistin, Amfotericin B.

15 Rezistence zPrimární – geneticky podmíněná necitlivost bakterií na ATB bez předchozího kontaktu s ATB zSekundární- až v průběhu terapie, selekce rezistentních kmenů, které se nacházejí v bakteriální populaci.

16

17

18 Beta –laktamová antibiotika zPeniciliny zCefalosporiny zKarbapenemy zMonobaktamy

19 Beta–laktamová antibiotika Inhibice buněčné stěny (PBP) Baktericidní účinek Minimální toxicita Dobrá snášenlivost Nejpočetnější skupina, P.O.; I.V. aplikace. Relativně častý výskyt různých forem alergie (PEN) Penicillin binding protein

20 Peniciliny zPřirozené peniciliny -penicilin G (benzylpenicilin), penicilin V, penamecilin -Streptokoky (Str ß/A), listerie, korynebakterie, patogenní neisserie,klostridia, aktinomycety… -Infkece dých.cest a další vyvolané streptokoky a pneumokoky, aktinomykóza, anaerobní infekce (plynatá sněť), lues, borrelióza, kapavka…

21 CNHCH C O OCN CH 3 COOH S Místo penicilinasové aktivity. Rozštěpení beta laktamového kruhu. Struktura penicilinu

22 Peniciliny II. zŠirokospektré - zAminopeniciliny (ampicilin, amoxicilin) zKarboxypeniciliny zUreidopeniciliny (piperacilin) -rozšířený účinek na G - bakterie: enterobakterie, (E.coli, Salmonella spp.,Shigellla spp., (pseudomonády), Haemophilus spp. Enterococcus spp.

23 Peniciliny III. zKombinovane (potencované) s inhibitory beta – laktamáz : zKyselina klavulanová zSulbaktam zTazobaktam -ampicilin/sulbaktam, amoxicilin/klavulanová kys., -piperacilin/tazobaktam… -Ochrana před některými typy laktamáz (TEM, SHV) rozšíření spektra účinku (sulbaktam)

24 Cefalosporiny dělení z spektrum účinku zoddolnost k mechanismům rezistence (laktamázy) zaktivita zfarmakokinetické vlastnosti 1. – 4. generace

25 Cefalosporiny zI. generace – cefalotin, cefazolin… stafylokoky, streptokoky, neisserie, část enterobaktérií zII. generace – cefuroxim, cefoxitin… širší spektrum účinku,cefoxitin – anaeroby vyšší stabilita k beta-laktamázám

26 Cefalosporiny zIII. generace – cefotaxim, ceftazidim.. entrobakterie, část pseudomonády… entrobakterie, část pseudomonády… vyšší stabilita (ne ESBL), vyšší aktivita cefepim, cefpirom zIV. generace - cefepim, cefpirom účinnosti předchozích generací spojení účinnosti předchozích generací G+ i G- bakterie (ne anaeroby) vysoká stabilita, delší poločas

27 Karbapenemy zThienamycin (kombinace s cilastatinem) zMeropenem zPerorální formy -Maximální šíře antimikrobního účinku -Rezervní léky pro léčbu těžkých, polymikrobiláních nebo multirezistentních infekcí (výjimky intracelulární bakterie, S.maltophila, produkce sk. B třídy ß-laktamáz, impermeabilita…)

28 Monobaktamy zAztreonam zÚčinek především na G- flóru včetně P.aeruginosa - využití spíše v kombinacích s jinými atb skupinami s účinkem na G+

29 Aminoglykosidy zBaktericidní působení zŠirokospektrý účinek zPost Antibiotický Efekt – aplikace 1x denně zPouze parenterální aplikace zVýznamná nefrotoxicita a ototoxicita zNepůsobí na anaeroby a omezeně na streptokoky zRelativně pomalý nárůst rezistence

30 Aminoglykosidy- dělení zKlasické ( streptomycin, kanamycin…) zModerní (gentamicin, netilmicin, amikacin) zBakteriostatické (spektinomycin)

31 Aminoglykosidy I. zStreptomycin, kanamycin – antiburkekulotika, vždy v kombinacích zNeomycin – lokální použití – selektivní dekontaminace, součást „Framykoinu“…

32 Aminoglykosidy II. enterobakterie, P.aeruginosa, Haemophilus spp., pasteurely, stafylokoky,yersinie… zSpektrum : enterobakterie, P.aeruginosa, Haemophilus spp., pasteurely, stafylokoky,yersinie… zSynergické kombinace : aminopeniciliny,cefalosporiny, linkosamidy, (chinolony) -streptokokové a enterokokové infekce -polymikrobiální infekce

33 Aminoglykosidy zHlavní indikace : Septické stavy Těžké uroinfekce (pyelonefritidy) Infekce dolních cest dýchacích (v kombinaci) Ortopedické a chirurgické inefekce… Vhodné monitorování hladin

34 Chloramfenikol zŠirokospektrý účinek včetně anaerobů zBakteriostatické působení zVynikající tkáňový průnik, do abscesů… zHladiny při P.O. aplikaci a I.V. totožné zVýznamné nežádoucí účinky ?

35 Chloramfenikol – nežádoucí účinky zHematotoxicita : 1.Myelosuprese závislá na dávce a délce podávání úbytek retikulocytů a nárůst plasmatického železa trombocytopénie 2. Aplastická anémie – irreversibilní, imunotoxický mechanismus, predispozice „ Gray baby syndrom“ Neurotoxicita ( neuritida a.opticus) Nepodávat déle ne 14 dní a ne v intervalu kratším než ½ roku ! (včetně lokálních forem)

36 Chloramfenikol - indikace zBakteriální meningitida zTyphus a paratyphus zTěžké pneumonie (abscedující formy) zAnaerobní infekce a smíšené infekce zAbdominální infekce zZávažné invazivní hemofilové infekce

37 Tetracykliny zSpektrum G+ i G- flóra, mykoplasmata, chlamydie, rickettie… zStatický účinek zIntracelulární průnik zDobrá vstřebatelnost z GIT zČasté dysmykrobie, fotosenzibilizace zNízká toxicita

38 Tetracykliny- dělení zZákladní – tetracyklin, oxytetracyklin zModifikované – rolitetracyklin zNové (II.generace) – doxycyklin, minocyklin… zGlycylcykliny (zatím klin. zkoušení)

39 Tetracykliny II. generace zVyšší aktivita zProdloužený poločas (1-2x denně) zVstřebávání minimálně ovlivněno příjmem potravy zVyšší stupeň metabolizace zRezistence nemusí být vždy zkřížená se základními léky

40 Tetracykliny - indikace zInfekce dýchacích cest zMykoplasmové infekce zChlamydiové infekce zBorelióza zLeptospiróza

41 Tetracykliny – nežádoucí účinky zDysmikrobie – poruchy GIT zPoruchy skeletu – ukládání do novotvořené kostní tkáně s následným narušením růstu.. zSuperinfekce

42 Makrolidy zPrimárně bakteriostatické zŠiroké spektrum účinku zDobrá snášenlivost (semisyntetické) zVýborně vstřebatelní z GIT zIntracelulární průnik

43 Makrolidy - dělení zZákladní – erytromycin, spiramycin zSemisynteické (modifikované) – roxitromycin, klaritromycin, azitromycin … -lepší snášenlivost -výhodnější farmakokinetické vlastnosti -vyšší aktivita -nižší toxicita

44 Makrolidy – spektrum účinku zG+ - stafylokoky, streptokoky zNeisserie zLeptospiry zMykoplasmata zChlamydie zKampylobaktery zLegionely zToxoplasma gondii zBordetely…

45 Makrolidy zNárůst rezistence v posledních letech - Streptococcus pyogenes (15 %) !! - Streptococcus pneumoniae -Staphylococcus aureus… Příčiny : zvyšující se spotřeba v humánní i veterinární medicíně – neracionální podávání

46 Makrolidy – základní indikace zInfekce vyvolané chlamydiemi, mykoplasmaty, legionelami Alternativa při výskytu penicilinové alergie Kampylobakterové infekce Helicabacter pylori ( s inhibitorem protonové pumpy)

47 Linkosamidy zSpektrum účinku : G+ bakterie anaeroby statický účinek rezistence často zkřížená s makrolidy (MLS B ) výborný průnik do tkání (kost) minimální toxicita první antibiotika s výskytem postantibitické kolitidy (C.difficile)

48 Linkosamidy zLinkomycin zKlindamycin (vyšší aktivita na anaeroby) zZákladní indikace : -anaerobní infekce -stafylokokové infekce

49 Peptidy z- baktericidní účinek zNevstřebávají se z GIT zZnačná toxicita zPouze k lokákní aplikaci zRozdílné spektrum účinku

50 Peptidy zBacitracin - G+ koky - kombinace s neomycinem (Framykoin) - bacitracinový test Polymyxiny – polymyxin B, kolistin - pouze G - bakterérie (kromě neisserií) - kolistin (P.aeruginosa) lokálně, I.V. forma

51 Glykopeptidy zStěnová antibiotika zBaktericidní účinek zG+ flóra – stafylokoky, streptokoky, enterokoky zLokálně se nevstřebávají zRezistence zatím výjimečná

52 Glykopeptidy zVankomycin zTeikoplanin zRezervní atb pro léčbu těžkých, rezistentních G+ infekcí zLokálně (p.o.) léčba střevních infekcí tox. kmeny Clostridium dificille

53 Ansamyciny zInhibuje DNA-dependentní RNA-polymerázu, potlačuje tvorbu bakteriální RNA. baktericidní účinek zŠirokospektrý účinek (mykobakterie, chlamydie, rickettie, legionely) znízká toxicita zP.O., I.V. i lokální formy zProti rezistenci – vždy v kombinaci ! zNa tuberkulozu nebývá primární rezistence.

54 Ansamyciny zRifampicin zRifabutin zRifamixin (nevstřebatelná forma) – p.o., lokálně v masti zFK: prostupuje do mozkomíšního moku, žluči zBiol. poločas 2-5hodin-indukce odbourávání

55 Trimetoprim – Sulfamethoxazol Cotrimoxazol zSynergické působení zŠirokospektrý účinek zSMX – analog PABA (sulfonamid) zTRI – analog dyhydrofolátové kyseliny (pyrimidin) zmetabolismus kyseliny listové zBaktericidní účinek zPoškození hematopoézy, alergie

56 Trimetoprim - Sulfamethoxazol zHlavní indikace : -Uroinfekce -Respirační infekce -Nokardióza -Toxoplasmóza (s pyrimethaminem)… -Infekce vyvolané P.carinii

57 Flourochinolony - obecné vlastnosti I. zširokospektrý účinek zintenzivní baktericidní působení zPAE zintracelulární průnik zvynikající biologická dostupnost zvynikající tkáňová distribuce zdobrá snášenlivost zminimální toxicita zdostupnost P.O. i I.V. forem

58 Flourochinolony - obecné vlastnosti II. zrelativní kontraindikace v dětském věku zsnadný vznik rezistence z rezistence je v různém stupni zkřížená s ostatními chinolony!

59 Chinolony – hlavní indikace zurogenitální infekce zinfekce kloubů a kostí zinfekce GIT zrespirační infekce ?? zseptické stavy zfebrilní neutropenie znosokomiální infekce

60

61 Nitroimidazoly zantiparazitární účinek zúčinek na anaeroby zmetronidazol, ornidazol zléčba anaerobních a smíšených infekcí zléčba střevních infekcí vyvolaných tox. kmeny C.difficile (P.O., I.V.)

62 Antituberkulotika I 1.První řada : -rifampicin, isoniazid, ethambutol, streptomycin, pyrazinamid Nižší toxicita, vysoká aktivita 2.Druhá řada : -nižší účinnost, vyšší toxicita PAS, kanamycin, cykloserin, viomycin, amikacin

63 Antituberkulotika II zLéčba vždy v kombinaci – oddálení R, synergie, postižení intra i extracelulárních forem zDlouhodobé podávání (6 – 12 měs.) zLéčba ještě před stanovením citlivosti zMožnost intermitentního podávání zVýskyt multirezistentích kmenů (přibývá)


Stáhnout ppt "Antibiotika Antibiotika jsou účinná pouze ve spolupráci s imunitním systémem…"

Podobné prezentace


Reklamy Google