Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO A INTERNET PhDr. Marie HANZLÍKOVÁ UK FF Jazykové centrum Praha, CZ Nitra - SK, 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO A INTERNET PhDr. Marie HANZLÍKOVÁ UK FF Jazykové centrum Praha, CZ Nitra - SK, 2004."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO A INTERNET PhDr. Marie HANZLÍKOVÁ UK FF Jazykové centrum Praha, CZ marie.hanzlikova@ff.cuni.cz Nitra - SK, 2004

2 Historie EJP iniciativa RE na počátku 90. let 20. století prostředek pro porovnatelnost znalostí CJ a umožňující mobilitu pracovních sil 1999 první pilotní projekty 2001 Evropský rok jazyků http://194.78.216.59/eyl/EN/Learning/Learn ingCoE/LearningCoE5_EN.htm http://194.78.216.59/eyl/EN/Learning/Learn ingCoE/LearningCoE5_EN.htm

3 Evropský referenční rámec - základ pro EJP základních 6 úrovní – A1-C2 knižní forma – CUP http://www.cambridge.org český překlad Council for Cultural Co-operation: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Univerzita Palackého, Olomouc, 200 3

4 WEB.pdf formát http://culture2.coe.int/portfolio/documents/0521 803136txt.pdf

5 Základní dokumenty k ERR http://culture2.coe.int/portfolio/docume nts_intro/common_framework.html http://culture2.coe.int/portfolio/docume nts_intro/common_framework.html

6 POPIS DESKRIPTORů http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp? L=E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/../&L=E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/levels.html http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp? L=E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/../&L=E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/levels.html

7 Práce s deskriptory např. pro technické směry http://www.pedc.se/tentec/didactics/logbo ok.html

8 samostatná práce s deskriptory on-line http://www-user.uni- bremen.de/~jsuther/listening_self_assessmen t.html http://www.schulenbfi.at/projekte/sprachenport folio/sprachenportfolio1.htm

9 deskriptory pro ‚speciální účely‘ http://www.alte.org/can_do/index.cfm

10 deskriptory v rámci projektu DIALANG (nutná částečná registrace) http://dialang.org/english/ProfInt/score _reporting.htm http://dialang.org/english/ProfInt/score _reporting.htm

11 ERR a určování úrovně zkoušek ALTE – jejich pětistupňové třídění zhruba odpovídá úrovním A2 - C2 http://www.alte.org/can_do/cef.cfm http://www.alte.org/can_do/framework/table.cf m

12 tabulka zkoušek CJ na stránkách MŠMT ČR – zde je rozdělení do tří úrovní, které zhruba zahrnuje stupně B1-C2. Není to rozdělení ideální, ale berme ho jako počáteční pokus pro naše podmínky. http://www.msmt.cz/files/HTM/soubor_synthes a.htm

13 přehled zkoušek na portálu Languge learning net http://www.language-learning.net/cgi- bin/show/US/certs http://www.language-learning.net/cgi- bin/show/US/certs Postupně se zde objevuje označení zkoušek od A1 do C2 pro některé evropské certifikáty

14 Zkoušky na VŠ?? v budoucnosti asi nutnost zařazení do ERR a postupně možnost certifikace

15 UNIcert na Slovensku akademické a profesní zaměření čtyři stupně - B1 – C2 http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~unicert/ koordinátor - CASAJC na Slovensku http://www.uniba.sk/websites/casajc

16 EJP pro VŠ V roce 2002 bylo ve Štrasburku schváleno i portfolio pro VŠ (v originále – „higher education, 16+ users“). Bylo vytvořeno za podpory mezinárodní organizace jazykových center na VŠ CercleS prof. D. Littlem z Dublinské Trinity Colledge, který je rovněž autorem původního projektu portfolia a několika dalších lokálních verzí portfolia (např. pro imigranty v Irsku). Struktura je shodná s ostatními typy portfolií: 1. Jazykový pas 2. Jazyková biografie 3. Dossier – album prací

17 Distributoři VŠ EJP mezinárodní organizace CercleS www.cercles.org národní organizace CASAJC

18 Při zadání hesla „evropské jazykové portfolio“, např. v rozšířeném vyhledávání GOOGLu, se v případě češtiny objeví kolem 200 odkazů a v angličtině více než 2500 odkazů. (prosinec 2003) Některé z následujících adres mohou pomoci učitelům zajímajícím se o tuto problematiku.

19 Adresy RE http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp? L=E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/contents_portfolio.html http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp? L=E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/contents_portfolio.html http://culture2.coe.int/portfolio http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L =E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/documents.html http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L =E&M=$t/208-1-0- 1/main_pages/documents.html

20 Další info. http://www.tcd.ie/CLCS/portfolio/i ndex.html - materiál prof. D. Littla http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.a sp?ARI=101946&CAI=2968&EXPS="EV ROPSKÉ*"%20AND%20"JAZYKOVÉ* - materiál MŠMT ČR

21 http://www.tcd.ie/CLCS/portfolio/use.html - využití portfolia www.vhs21.ac.at/sprachen/portfolio/ - německy psané stránky http://www.sprachenportfolio.ch - tzv. švýcarské portfolio

22 Komerční využití http://www.rln- yh.com/workforce/workforce_careers.htm http://www.rln- yh.com/workforce/workforce_careers.htm Nabídka pracovních míst, která potvrzuje, že EJP proniká do pracovní komerční sféry a zdá se, že předpoklady RE, že EJP se stane nezbytnou součástí pracovních portfolií v uvažované sjednocené Evropě do roku 2010, jsou velmi reálné.

23 Implementace EJP * Atestace - VŠ z CJ. Je třeba se zaměřit na všechny oblasti - úroveň, cíle, obsah metody i hodnotící kritéria a vycházet z ERR a deskriptorů EJP pro VŠ. * Kurzy – sylaby – také v charakteristikách kurzů by se stále více měly objevit odkazy na ERR a EJP

24 * Materiály – a) již při tvorbě materiálů, příruček, on-line kurzů brát v úvahu ERR a EJP * Mobilita – např. otázky vzájemné uznatelnosti zkoušek * CŽV – formulace nabídky kurzů

25 * Studentská autonomie ve výuce CJ – platí pro všechny typy kurzů, ale zvláště pak v oblasti CŽV a e-learningu

26 Bibliografie Council of Europe Education Committee: European Language Portfolio: Proposals for Development, Council of Europe, Strasbourg, 1997 Little D., Perclová R.: The European Language Portfolio: a guide for teachers and trainers, CE, 2000 Little D., Perclová R.: Evropské jazykové portfolio: příručka pro učitele a školitele, MŠMT ČR, 2001 Council for Cultural Co-operation: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Univerzita Palackého, Olomouc, 2002


Stáhnout ppt "EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO A INTERNET PhDr. Marie HANZLÍKOVÁ UK FF Jazykové centrum Praha, CZ Nitra - SK, 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google