Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVY VĚDOMÍ Olga Vajnerová Ústav fyziologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVY VĚDOMÍ Olga Vajnerová Ústav fyziologie"— Transkript prezentace:

1 STAVY VĚDOMÍ Olga Vajnerová Ústav fyziologie
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta

2 Vědomí Bdělý stav Vědomí sebe samého
Bdělost je optimální stav CNS, kdy je schopen adekvátně reagovat na změny vnějšího prostředí. Psychiatrická definice vědomí Je to schopnost uvědomit si sebe sama, jako individualitu oproti okolnímu světu, schopnost správně interpretovat vlastní prožitky.

3 Poruchy vědomí Vědomí sebe sama
alterována schopnost vlastní identifikace, nebo prožívání prožitků → kvalitativní porucha. obluzené vědomí, zmatenost, delirium, mrákotné stavy.

4 Poruchy vědomí Fyziologické kontinuum Spánek aktivita RAS snížena
Bdělý stav Fyziologické kontinuum Spánek aktivita RAS snížena aktivita spánkových center probuditelnost Patologické kontinuum – kvantitativní poruchy Bezvědomí neprobuditelnost

5 Ascending arousal system
Frederic Bremer (30. years of 20. century) Cerveau isolé (intercollicular midbrain transection between colliculi superiores and inferiores) uncosciouness, EEG of sleep type Encephal isolé (transection at C1) Sleep and wakefulness alternate

6 Retikulární ascendentní systém RAS
Frederic Bremer (30. léta) Cerveau isolé (mezi colliculi superiores a inferiores) Bezvědomí, EEG spánkový typ Encephal isolé (nad C1) Střídá se spánek a bdění

7 Nejdůležitějsí spoje RAS
1. Retikulární formace 2. A. Nespecifická jádra thalamu intralaminární periventikulární retikulární B. Přes subthalamus a hypothalamus 3. Mozková kůra (všechny oblasti, divergence)

8 Probouzecí reakce (arousal reaction)
Senzorický signál – všechna senzorická vlákna kolaterály do RF a zde aktivují RAS Limbický systém – pohotovost při emocích

9 Kontinuum: Bdělý stav – bezvědomí
1. Kvantitativní poruchy dlouhodobé Somnolence Stav zvýšené ospalosti. Reaguje na slova. Sopor Reakce až na bolest. Koma Vyhasínají základní reflexy, např. zornice přestávají reagovat na osvit. 2. Kvantitativní poruchy krátkodobé Synkopa Krátkodobé bezvědomí

10 Posouzení stavu vědomí při kvantitativní poruše
EEG chování organismu: Glasgow coma scale

11 Glasgow Coma Scale (Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí )
Otevírání očí 4 spontánní 3 na výzvu 2 na algický podnět 1 neotevírá Motorické projevy 6 uposlechnutí příkazů 5 lokalizace bolesti uhýbání od algického podnětu dekortikační (flekční) rigidita decerebrační (extenční) rigidita žádná reakce Verbální reakce pacient orientovaný a konverzuje pacient dezorientovaný či zmatený, ale komunikuje neadekvátní či náhodně volená slova, žádná smysluplná konverzace nesrozumitelné zvuky, mumlání, žádná slova žádné verbální projevy Glasgow Coma Scale (Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí )

12 Glasgow Coma Scale (GCS)
kóma 8 a méně těžké kóma 9-12 střední 13 a více lehké

13 Glasgow Coma Scale (GCS)
Eye opening 4 spontaneously 3 to speech 2 to pain 1 non Motor response 6 obeys commands 5 localises to pain withdraws from pain decorticate (flexion) rigidity decerebrate (extension) rigidity no reaction Verbal response patient is orientated and converse patient is confused but communicate inappropriate, accidental words, no meaningful conversation incomprihensible sounds, no words no verbal language Glasgow Coma Scale (GCS) GCS coma 8 and less heavy coma 9-12 medium 13 and more light

14 Příčiny kvantitativních poruch vědomí:
Dáno mozkovou hypoxií. Možno vyvolat i reflexně emocí (pohled na krev). Strukturální léze: Chirurgické příčiny: úrazy hlavy, komoce, kontuze, atd. Neurologické příčiny: mozková embolie, hemoragie, malacie, zánět, epilepsie Metabolické příčiny a intoxikace Interní příčiny: kardiologické, oběhové, hypoglykémie, urémie, atd. Intoxikace.

15 Apalický syndrom(Perzistentní vegetativní stav)
Těžká léze kortikosubkortikální při zachovalé funkci mozkového kmene. Kmenové reflexy jsou zachovalé, včetně dýchání, oči bezděčně sledují okolí, pacient však okolí nevnímá. Nejsou přítomny jakékoliv kognitivní funkce. Nejčastější příčinou jsou globální hypoxie mozku a difúzní axonální poškození. Locked-in syndrom Jedná se o ztrátu hybnosti z důvodu přerušení kortikospinálních a kortikobulbárních drah. Vědomí je zachovalé a pacient může být plně lucidní! Při klasické formě je pacient schopen mrkat a vertikálně pohybovat bulby.

16 Pozornost Pozornost je zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj.

17 Rozlišujeme pozornost
záměrnou - subjekt cíleně vnímá podnět bezděčnou - subjekt vnímá podnět bez úmyslu. protivolní - subjekt nedokáže potlačit vnímá podnětu

18 Anatomický substrát vizuální pozornosti Lobulus parietalis inferior
Neschopnost přesunout pozornost Laterální pulvinar thalami Při více podnětech odvedení pozornosti Colliculi superiores Zpomalení procesu směrování pozornosti

19 Syndrom opomíjení Latinsky: Anosognosia hemicorporis Anglicky: Neglect syndrome
Parietální asociační kůra nedominantní hemisféry Ignoruje věci (i osoby) na své levé straně (při čtení textu, při jídle) Vráží do velkých předmětů po levici Ignoruje levou stranu těla při oblékání a hygieně Hemiasomatognózie pacient považuje levé končetiny za cizí, patřící někomu jinému.[2]

20 Úspěšná paměť

21 Verbální paměť AVLT Zapamatujte si následující slova:

22 Verbální paměť 1. stůl 2. mrak 3. knihovna 4. strom 5. košile 6. kočka
7. světlo 8. prdel 9. lavička 10. křída 11. květina 12. hodinky 13. netopýr 14. houně 15. mýdlo 16. polštář AVLT Kolik z vás si vybavilo slovo Stůl Mrak Světlo Křída Mýdlo Polštář Prdel

23 Efekt prvenství, efekt novosti
Verbální paměť Ebinghausova křivka Význam pořadí v sérii Efekt prvenství, efekt novosti

24 Verbální paměť Lépe si zapamatujeme: Osobně zajímavé Neobvyklé Vyvolá emoce Má erotický podtext Udělá to dobrý tvar

25 Cvičení 1b Prohlédněte si každý obrázek ve směru četby zleva doprava
Cvičení 1b Prohlédněte si každý obrázek ve směru četby zleva doprava. Obraťte list a napište zpaměti názvy předmětů.

26

27 Srovnání verbální a vizuální paměti

28 Interaktivní představa
Obálka Hudba Pták Štětec Paleta Konzerva Šroubovák Telefon Hasič Schody Popelnice Kolo Slepice Peníze Salát Interaktivní představa

29 Interaktivní představa
Obálka Hudba Pták Štětec Paleta Konzerva Šroubovák Telefon Hasič Schody Popelnice Kolo Slepice Peníze Salát Interaktivní představa

30 Soubor slov z verbálního cvičení 1a
1. stůl 2. mrak 3. knihovna 4. strom 5. košile 6. kočka 7. světlo 8. prdel 9. lavička 10. křída 11. květina 12. hodinky 13. netopýr 14. houně 15. mýdlo 16. polštář Moje interaktivní představa ke cvičení 1a

31 Priming Nápověda Expozice jednoho stimulu ovlivňuje reakci na další stimulus Vyhledávání známého Použití známého schématu Nevědomý proces, patří do nedeklarativní (implicitní) paměti Ovlivňuje nás, i když vědomě si už nic nepamatujeme

32 Vyřešte následující anagramy:
Soubor 1 TRSVE HOLT AKY BANUD KLEOŠI NĚKUS ASKO Soubor 2 DLIVOKA APIL HÁBĚR ATLOPA REASKY ASKO

33 Vyřešte následující anagramy:
Soubor 1 SVETR KALHOTY BUNDA KOŠILE SUKNĚ SAKO Soubor 2 KLADIVO PILA HRÁBĚ LOPATA SEKYRA KOSA

34 Úroveň zpracování informace
Craig a Lockhart 1972, In Sternberg R.J.: Kognitivní psychologie, Portál, Praha 2002: s. 187. Paměťové strategie Úroveň zpracování informace – Fyzikální STŮL Je slovo napsáno velkými písmeny? Akustická KOČKA Rýmuje se slovem vločka? Sémantická NARCIS Označuje slovo druh rostliny? Elaborace – propracování nalezení více způsobů, jak se učit

35 Soulad mezi způsobem kódování a postupem, jak bude informace vybavována
(např. učení podle Dg, ale použití v praxi podle symptomů) Upořádání podle kategorií Vyjmenujte všechna města v ČR Vyjmenujte všechna města v ČR, která začínají na písmeno A …………………………………. B ………………………………..... C ………………………………….

36 Autoreferenční efekt Zda se slova vztahují k naší osobě Informaci si můžeme zorganizovat podle vlastního systému Učení nakupené distribuované (nejlépe do několika dní – REM spánek) Opakování elaborované uchovávající

37 Opakování Rozpis nejefektivnějšího opakování Nastudování učiva První opakování po dvou hodinách Druhé opakování tentýž den večer Třetí opakování po dvou dnech

38 Paměť a emoce - 11.září 2001 Význam kontextu – potápěči

39 Paměťové pomůcky Upořádání podle kategorií – př nákup Interaktivní představy – knihovna, motocykl, stůl, kráva, lampa Metoda míst př čísla Akronyma – př vit rozpustné v tucích ADEK Akrostich – př 1.sloupec Mend tabulky H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Napovídající slova – chlapec – boj - boy

40 Paměťové pomůcky rytmizace Mnemogestika

41 Metoda loci (místa) Vhodné, když nutno zapamatovat pořadí Vytvoření memorovací trasy (memotrasa) s různým počtem stanovišť (deset až tisíce) Trasa v bytě na vlastním těle (doklady, mobil, peníze, klíče) v kabelce v domě ve městě ……

42 Položky pro nás musejí být známé 
Krátkodobá paměť Test – zapamatujte si následujících 7 slov reschala belbarnito pregal nerhalen mundipredo mekusmo frotan Položky pro nás musejí být známé 

43 Tony Buzan 1979 Efekt sněhové koule Zapamatování se uskutečňuje díky vazbám a asociacím. Čím má paměťová zásobárna méně prvků, tím menší je pravděpodobnost, že se nové prvky zaznamenají a propojí s ostatními.


Stáhnout ppt "STAVY VĚDOMÍ Olga Vajnerová Ústav fyziologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google