Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza působení výchovných poradců na školách v ČR PhDr. Ivana Slavíková, IPPP ČR Kongresové dny výchovného poradenství, Brno 8.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza působení výchovných poradců na školách v ČR PhDr. Ivana Slavíková, IPPP ČR Kongresové dny výchovného poradenství, Brno 8.4.2010."— Transkript prezentace:

1 Analýza působení výchovných poradců na školách v ČR PhDr. Ivana Slavíková, IPPP ČR Kongresové dny výchovného poradenství, Brno 8.4.2010

2 Obsah výzkumu: výchovní poradci Šetření výchovných poradců na základních a středních školách v ČR bylo zaměřeno na:  Mapování hlavních okruhů činnosti  Kombinace role VP s dalšími funkcemi na škole  Vzdělání výchovných poradců  Časová náročnost práce VP  Spolupráce VP s dalšími subjekty (zaměstnanci školy, PPP,  SPC, IPS úřadů práce)  Spolupráce VP s rodiči žáků

3 Obsah výzkumu: žáci Šetření žáků na 2. stupni základních a na středních školách v ČR bylo ve vztahu k výchovným poradcům zaměřeno na:  Problémy, se kterými by se obrátili na VP (hypotetické využití služeb)  Problémy, se kterými se na VP skutečně obrátili (reálné využití služeb)  Spokojenost se službou poskytnutou VP

4 Metoda výzkumu a výzkumný soubor Metoda: Dotazníkové šetření výchovných poradců základních a středních škol (21 otázek) a žáků (celkem 25 otázek, z toho ve vztahu k výchovným poradcům 3 otázky). Elektronické dotazníky zpřístupněné pomocí internetové aplikace na portálu EDU.cz pouze respondentům. Data získaná z odpovědí statisticky zpracována. Výzkumný soubor: Osloveno 400 škol, z těch, které měly zájem o účast, vybráno 111 škol. Na každé z těchto škol šetřen 1 výchovný poradce a 10 žáků (na ZŠ jen žáci 2. stupně). Odpovídajícím způsobem vyplněno 73 dotazníků pro VP a 805 dotazníků pro žáky.

5 Výzkumný soubor podrobně Velikost sídlaVP v abs. číslech VP v %Žáci v abs. číslech Žáci v % Nad 50 tisíc1621,9%17521,7% 10-50 tisíc1621,9%18923,5% Do 10 tisíc4156,2%44154,8% Celkem73100%805100 % Druh školyVP v abs. číslech VP v %Žáci v abs. číslech Žáci v % Základní škola6791,8%74091,9% Střední škola68,2%658,1% Celkem73100%805100%

6 Kdo je dnešní výchovný poradce I. Jaké další funkce zastávají VP na šetřených školách: 41,1 % VP žádnou další funkci nezastává (nejčastěji výchovní poradci ze škol v obcích s 10-50 tis. obyvateli) 58,9 % zastává kromě VP jednu nebo dvě další funkce (nejčastěji v sídlech nad 50 tis. obyvatel). Těmito funkcemi jsou nejčastěji:  Třídní učitel  Školní metodik prevence  Zástupce ředitele  Ředitel  Školní speciální pedagog Méně často zastoupené funkce: koordinátor ŠVP, předseda předmětové komise, logoped, vedoucí školního poradenského pracoviště

7 Kdo je dnešní výchovný poradce II. Počet výchovných poradců na školu 1 VP nejčastěji ve školách v obcích do 10 tis. obyvatel 2 VP nejčastěji ve školách v obcích s 10-50 tis. obyvateli OdpověďV absolutních číslechV procentech Jeden5778,1% Dva1419,2% Tři a více22,7% Celkem73100%

8 Kdo je dnešní výchovný poradce III. Vzdělání výchovných poradců V současné době kvalifikační studium nejčastěji studují VP ze škol v sídlech s 10-50 tisíci obyvateli OdpověďV absolutních číslechV procentech Ano, před rokem 19911013,7% Ano v období 1992-20052534,2% Ano, po roce 20051115,1% Ne, ale studuji ho teď79,6% Ne, ani jsem nezačal/a2027,4% Celkem73100%

9 Realizace náplně práce VP na škole I. Okruhy činnosti výchovného poradce s žáky Práce s žáky s výchovnými problémy1,7 Kariérové poradenství1,9 Jiné, nezahrnuté oblasti činnosti2,3 Práce s žáky se SPUCH2,5 Problematika integrace2,6 Vztahy mezi žáky a práce se třídami2,6 Prevence sociálně patologických jevů2,6 Pomoc při řešení krizových situací2,7 Práce se žáky s neprospěchem2,8 Osobní a rodinné problémy žáků2,8 Vztahy mezi žáky a pedagogy2,8 Práce se žáky se sociokulturním znevýhodněním2,9 Práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 3,1 Práce s nadanými žáky3,4

10 Realizace náplně práce VP na škole II. Čas věnovaný výchovnému poradenství Průměrný počet hodin věnovaných výchovnému poradenství je 2,8 hodin týdně Odpověď (počet hodin týdně) V absolutních číslechV procentech 2 až 2,5 hodiny2432,9% 3 až 3,5 hodiny1824,7% 4 hodiny a více1621,9% Méně než 2 hodiny1520,5%

11 Spolupráce VP se zaměstnanci školy I. Zaměstnanci školy, s nimiž VP spolupracují OdpověďV absolutních číslech V procentech Se školním metodikem prevence 6791,8% S jiným učitelem školy5879,5% Se školním speciálním pedagogem 3142,5% Se školním psychologem2331,5% S asistentem pedagoga1317,8% S žádným pracovníkem školy11,4%

12 Spolupráce VP se zaměstnanci školy II. Okruhy spolupráce s jinými učiteli OdpověďV abs.č.V % Konzultace o žácích, kteří potřebují poradenskou pomoc školy7095,9% Konzultace o žácích, kteří potřebují pomoc PPP, SPC, SVP7095,9% Metodická podpora třídních učitelů v prevenci a řešení problémového chování žáků 5778,1% Metodická podpora učitelů v práci s žáky se spec. vzd. potřebami a při tvorbě, naplňování a vyhodnocování IVP 5575,3% Metodická podpora učitelů v oblasti kariérového poradenství4967,1% Seznamování s novými metodami pedagogické diagnostiky a intervence 2432,9% Jiné79,6% S učiteli nespolupracuji00

13 Spolupráce VP se zaměstnanci školy III. Okruhy spolupráce se školním psychologem a školním speciálním pedagogem Pokud na škole působí tito odborníci VP s nimi nejčastěji spolupracují v následujících oblastech: Se školním psychologem: 1. práce s žáky s výchovnými problémy, 2. práce s žáky s SPUCH, 3. pomoc při řešení krizových situací, 4. práce s žáky s neprospěchem, 5. vztahy mezi žáky a práce s třídami a 6. osobní a rodinné problémy žáků Se školním speciálním pedagogem: 1. práce s žáky se SPU, 2. problematika integrace, 3. práce s žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, 4. práce s žáky s výchovnými problémy, 5. práce s žáky s neprospěchem a 6. práce s žáky se sociokulturním znevýhodněním

14 Spolupráce VP s dalšími subjekty I. Spolupráce s PPP a SPC - frekvence Na otázku spolupráce s PPP odpovědělo 71 ze všech 73 respondentů – pravidelnou spolupráci uvedlo 49,3% z těchto respondentů, občas podle potřeby spolupracuje 45,1% z těchto respondentů, spíše výjimečně 5,6% z nich Na otázku spolupráce s SPC odpovědělo 49 z celkového počtu 73 respondentů – pravidelnou spolupráci uvedlo 24,5% z nich, občasnou 51,0%, výjimečnou 24,5% z těchto respondentů

15 Spolupráce VP s dalšími subjekty II. Oblasti spolupráce s PPP OdpověďAbs.% Práce s žáky se SPUCH 5879,5% Problematika integrace 5271,2% Práce s žáky s výchovnými problémy 5271,2% Práce s žáky s neprospěchem 4156,2% Práce s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním 4054,8% Kariérové poradenství 4054,8% Práce s žáky se sociokulturním znevýhodněním 3142,5% Vztahy mezi žáky a práce se třídami 2939,7% Prevence sociálně patologických jevů 2635,6% Pomoc při řešení krizových situací 2534,2% Práce s nadanými žáky 2432,9% Osobní a rodinné problémy žáků 2230,1% Vztahy mezi žáky a pedagogy 1926,0% Jiná oblast 34,1% Nespolupracuji v žádné oblasti 11,4%

16 Spolupráce VP s dalšími subjekty III. Oblasti spolupráce s SPC OdpověďAbs.% Práce s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním 3243,8% Práce s žáky s výchovnými problémy 2027,4% Nespolupracuji v žádné oblasti 1926,0% Problematika integrace 1824,7% Práce s žáky s SPUCH 1621,9% Práce s žáky s neprospěchem 1419,2% Práce s žáky se sociokulturním znevýhodněním 1419,2% Pomoc při řešení krizových situací 1115,1% Prevence sociálně patologických jevů 811,0% Vztahy mezi žáky a práce se třídami 79,6% Osobní a rodinné problémy žáků 68,2% Kariérové poradenství 56,8% Vztahy mezi žáky a pedagogy 34,1% Práce s nadanými žáky 11,4% Jiná oblast 11,4%

17 Spolupráce VP s dalšími subjekty III. Spolupráce s IPS – odpovědělo 65 z celkového počtu 73 respondentů OdpověďV abs.č.V % Návštěvy – VP se žáky navštěvuje středisko nebo úřad práce3553,8% Informace/konzultace – VP využívá IPS jako zdroj informací a ke konzultacím, směruje žáky na středisko 2132,3% Besedy – VP zajišťuje účast žáků na besedách pořádaných střediskem nebo úřadem práce ve škole nebo na úřadě 2030,8% Informační materiály – VP využívá IPS jako zdroj materiálů (atlasy škol, brožury...) 1827,7% Diagnostika – VP zajišťuje/doporučuje využívání testů profesní orientace žáků, které realizuje IPS 913,8% Vzdělávání – VP využívá setkávání výchovných poradců pořádané IPS 812,3% Ostatní – spolupráce nefunguje, příp. není specifikována23,1%

18 Formy spolupráce VP s rodiči OdpověďV abs.č.V % Jednorázové osobní individuální konzultace na žádost rodičů ve škole 6589,0% Individuální nebo skupinové konzultace v krizových případech na žádost školy ve škole 5575,3% Telefonické konzultace5169,9% Opakované osobní individuální konzultace na žádost rodičů ve škole 4561,6% Skupinové konzultace na třídních schůzkách, školních akcích apod. 4561,6% Dopisy, e-maily3243,8% Jiné formy spolupráce68,2% Návštěvy v rodině22,7% S rodiči nespolupracuji0-

19 VP očima žáků I. Hypotetické využití služeb výchovného poradce odpovědělo 719 z 805 žáků Odpověď V abs. č.V % Problémy s vrstevníky, šikana, potíže v kolektivu, obtěžování36450,6% Výběr další školy, povolání24133,5% Běžné problémy týkající se školy – prospěch, poruchy učení, kázeňské problémy 11816,4% Mimoškolní problémy – potíže v rodině, osobní problémy, zdravotní problémy 648,9% Problémy s učiteli446,1% Problém někoho jiného, kdo potřebuje pomoc314,3% Problémy s návykovými látkami (drogy, alkohol, kouření)283,9%

20 VP očima žáků II. Reálné využití služeb výchovného poradce odpovědělo 450 z celkového počtu 805 žáků, kteří uvedli, že již využili služeb výchovného poradce (tj. 55,9% z celého souboru) OdpověďV abs. č.V % Výběr další školy, povolání19354,1% Problémy s vrstevníky, šikana, potíže v kolektivu, obtěžování7821,8% Problémy týkající se školy – prospěch, poruchy učení, kázeňské problémy5816,2% Mimoškolní problémy – potíže v rodině, osobní problémy, zdravotní problémy195,3% Problémy s učiteli143,9% Problémy s návykovými látkami (drogy, alkohol, kouření)82,2% Problémy někoho jiného, kdo potřebuje pomoc51,4% Nehoda ve škole20,6%

21 VP očima žáků III. Spokojenost žáků se službou výchovného poradce odpovědělo 450 z celkového počtu 805 žáků, kteří uvedli, že již využili služeb výchovného poradce (tj. 55,9% z celého souboru) OdpověďV absolutních číslech V procentech Určitě ano25055,6% Spíše ano12126,9% Spíše ne122,7% Určitě ne143,1% V některém případě ano, v jiném ne286,2% Neumím posoudit255,6% Celkem450100%

22 Děkuji Vám za pozornost slavikovai@ippp.cz


Stáhnout ppt "Analýza působení výchovných poradců na školách v ČR PhDr. Ivana Slavíková, IPPP ČR Kongresové dny výchovného poradenství, Brno 8.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google