Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékařské zobrazovací metody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékařské zobrazovací metody"— Transkript prezentace:

1 Lékařské zobrazovací metody
Historie, přehled, principy Úvodní seminář výuky radiologie v 1. ročníku. Zabývá se historií oboru, jeho současnou podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních principů. Končí rozdělením metod konvenční rtg diagnostiky. Na tento seminář navazují pak semináře, věnované podrobněji jednotlivým zobrazovacím technikám. 3 LF UK Praha RDG klinika

2 Objev RTG záření – počátek radiologie
W.C.Röntgen Würzburg 1901 Nobelova cena za fyziku Objevitel rtg záření – Wilhelm Conrad Röntgen, profesor fyziky na universtě ve Würzburgu, listopad 1895. Prvý historický snímek – ruka manželky ( exponováno 15 minut ! ). Prvé rentgenky byly vakuové trubice s chladnou katodou, antikatodou a anodou, vysoké napětí bylo získáváno z Rhumkorffova induktoru.Pod vlivem vysokého napětí došlo v trubici k ionizaci molekul vzduchu, uvolněné elektrony dopadly na antikatodu, kde zabržděním došlo k přeměně jejich kinetické energie ve fotony pronikavého elektromagnetického záření –zvaného z počátku zářením X, poději rtg zářením. V anglofonních zemích však se dodnes jmenují „X-rays“ záření X - rtg

3 Pohled do primitivní rtg snímkovny počátku 20.století. Je vidět Rhumkorffův induktor, starý typ rentgenky bez jakéhokoliv krytu – biologické účinky rtg záření tehdy nebyly známy, ochrana před ionizujícím zářením neexistovala. Řada průkopníků rentgenologie z počátku minulého století proto zahynula na rakovinu. Snímkovalo se na fotografické desky zabalené do černého papíru.

4 RTG záření : krátkovlnné elmag. záření - proud fotonů – pronikavé
neviditelné ionizující prostředí E = h. f f = c / λ

5 Historie radiologie Röntgen záření X (rtg) rentgenologie
Becquerel přirozená radioaktivita (α, β, γ) Mme Curie Po, Ra radiologie 20. století 1940 F.J.Curie umělá radioaktivita nukleární medicína technika IČ záření termovize technika UZ ultrazvuk – léčba elektronika, polovodiče,TV zesilovač rtg obrazu mikroprocesory, počítače digitální obraz ultrasonografie Hounsfield, McCormack výpočetní tomografie CT Lauterbur princip MR zobrazování digitalizace digitální metody, MRI intervenční radiologie informatika PACS, teleradiologie Historický přehled vývoje radiologie v návaznosti na fyzikální a technické objevy.

6 Současnost radiologie - 21. století
Radiologie a zobrazovací metody jsou základním lékařským klinickým oborem s vlastní specializací ( zákon č. 95/2004 Sb ) Patří mezi obory tzv. komplementu, zahrnuje výkony diagnostické i léčebné Navazující specializace: dětská radiologie, intervenční radiologie a neuroradiologie. Blízké, tzv. radiační obory: nukleární medicína, radiační onkologie ( radioterapie ). Postavení a členění oboru v dnešní medicíně.

7 Trendy rozvoje radiologie
zobrazování analogové zobrazování digitální morfologie funkce kvalitativní hodnocení kvantitativní hodnocení hybridní systémy molekulární zobrazování rozvoj intervenčních metod miniinvazivita ionizující záření neionizující záření Radiologie je oborem který profituje z rozvoje techniky i technologií všech druhů. Radiologické zobrazování se stále zdokonaluje, radiologie se stává díky intervencím i oborem léčebným. Kromě detailního zobrazení tvaru a struktury orgánů se dnes rozvíjejí metody zachycující funkci Od metod subjektivního hodnocení se přechází ke kvantifikaci – tedy číselnému hodnocení. V poslední době se uplatňují tzv. hybridní systémy, představující fúzi mezi radiologickým a nukleárně-medicínským zobrazováním, které tvoří základ pro molekulové zobrazení. Na poli intervenčním jsou zaváděny miniinvazivní techniky. Kladen je důraz na rozvoj těch metod zobrazování, které nejsou spojeny s rizikem ionizujícího záření či toto riziko výrazně snižují.

8 Přehled radiodiagnostických metod
RTG UZ IČ MRI Rozdělení základních technik radiologického zobrazování dle použitého záření či vlnění. skiagrafie skiaskopie CT ultrasonografie termografie MRI Doppler MRS

9 Základní principy zobrazovacích metod
1. Princip transmisní Z P D Princip transmisní je založen na průchodu záření pacientem. Primární svazek, vycházející ze zdroje je částečně absorbován mechanismem fotoefektu v pacientovi, částečně rozptýlen mechanismem Comptonova rozptylu – vzniká sekundární záření, šiřicí se všemi směry kol pacienta, jeho vlnová délka je větší než vlnová délka primárního záření. Primární svazek po průchodu pacientem přestavuje signál se zakódovanou absorpční charakteristikou tkání pacienta. Dopadá na detektor kde tuto informaci předá. Tento princip je uplatněn v metodách, které používají rtg záření – tedy při skiagrafii, skiaskopii a CT. Velikost oslabení signálu ve tkáních pacienta závisí od tvrdosti záření – tedy na vlnové délce záření emitovaného zdrojem (Z) a od efektivního atomového čísla příslušné tkáně pacienta (P). Vzájemné postavení zdroje, pacienta a detektoru určuje danou projekci – např. předo-zadní či zado-přední dle toho, kde záření do těla vstupuje. zdroj pacient detektor μ ≈ λ . Zef RTG, CT Z P

10 P Z D 2. Princip emisní NM, termografie
U emisního principu se zdroj záření nachází v pacientovi, odkud vychází všemi směry a je zachycen v detektoru. Tato technika se uplatňuje v nukleární medicíně, kdy umělé radioaktivní zářiče jsou podány do těla a odtud září a při termografii, kdy infračervené tepelné záření je emitováno úměrně teplotě jednotlivých tkání. U těchto metod hovoříme o projekci přední, zadní, pravé bočné atd. – dle polohy detektoru k tělu pacienta. NM, termografie

11 Z P P D 3. Princip reflexní - odrazu Ultrazvukové metody
V ultrazvukové sondě se nachází zdroj UZ vlnění a detektor. Ze zdoje vycházející vlnění se odráží na impedančních rozhraních v pacientovi a vrací se do detektoru. D Ultrazvukové metody

12 4. Princip rezonanční absorpce a emise
Ze zdroje – cívky – vychází vysokofrekvenční elektromagnetické záření a dopadá na pacienta. Ten se nachází v silném magnetickém poli a pokud je splněna podmínka rezonance je dopadající záření absorbováno atomovými jádry a poté opět emitováno mechanismem deexcitace jader. V celotělové či povrchové cívce je pak detekováno. Tato technika je základem zobrazování pomocí magnetické rezonance. Z P D MRI

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Lékařské zobrazovací metody"

Podobné prezentace


Reklamy Google