Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) L. Homola KOC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) L. Homola KOC."— Transkript prezentace:

1 Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) L. Homola KOC Nový Jičín

2 RADIOTERAPIE  Zevní radioterapie - EBRT  Brachyterapie - BRT

3 BRACHYTERAPIE

4 BRACHYTERAPIE Brachyterapie /Brachyradiotherapy/ je intrakavitární, intersticiální nebo povrchová radioterapie využívající jeden nebo více URZ. /ČSN IEC 788: rm-42-52/

5 BRACHYTERAPIE  Intrakavitární  Intersticiální  Muláže  S nízkým dávkovým příkonem-LDR (  S nízkým dávkovým příkonem-LDR (0,4-2 Gy/hod v místě zájmu)  Se středním dávkovým příkonem-MDR (  Se středním dávkovým příkonem-MDR (2-12 Gy/hod v místě zájmu)  S vysokým dávkovým příkonem-HDR (  S vysokým dávkovým příkonem-HDR (>12 Gy/hod v místě zájmu)

6 VÝHODY A NEVÝHODY BRT VÝHODY:  Dodání vysoké dávky v krátkém čase  Prudký pokles dávky do okolí  Šetření okolních zdravých tkání  Dávková distribuce v cílovém objemu není homogenní. Typicky střed tumoru s hypoxickými buňkami obdrží o 50% vyšší dávku než okrajové oblasti NEVÝHODY:  Menší dávková homogenita  Možnost podzáření v oblasti předpokládaného mikroskopického šíření nádoru  V některých případech nutnost anestézie  Výsledný efekt velmi záleží na šikovnosti a zkušenosti aplikujícího lékaře

7 LOKALIZACE APLIKÁTORŮ  Přímým měřením  Pomocí projekce dvou rtg snímků (rekonstrukční metody - ortogonální, semiortogonální, izocentrická, stereo-shift, variabilního úhlu…)  3D zobrazovací techniky (CT, MRI, sonografie )

8 VLIV PŘESNOSTI LOKALIZACE ZDROJŮ NA VÝPOČET DÁVKY

9 1D zobrazení Aplikace: plicní žlučové cesty muláže jícen

10 1D zobrazení

11 2D zobrazovací techniky   C-rameno   Simulátor   IBU jednotka

12 2D zobrazovací techniky – C rameno

13 Metody: Ortogonální rekonstrukční metoda Semiortogonální rekonstrukční metoda Izocentrická rekonstrukční metoda Stereo-shift rekonstrukční metoda Variabilní úhel rekonstrukční metoda Další zobrazovací metody

14 Ortogonální rekonstrukční metoda A Vzdálenost izocentrum- detektor v AP( ohnisko- detektor=A+B B Vzdálenost: ohnisko- izocentrum v AP C Vzdálenost izocentrum – detektor v LL ( ohnisko detektor=C+D) D Vzdálenost ohnisko- izocentrum v LL Ф1Ф1 Úhel svazku v AP směru Ф2Ф2 Úhel svazku v LL směru APM AP =(A+B)/B LL M LL =(C+D)/D Zvětšení

15 Ortogonální rekonstrukční metoda

16 Semiortogonální rekonstrukční metoda C Střed rekonstrukčního můstku x KD Rozměr kříže na detektoru OD Vzdálenost ohnisko-detektor x KM Rozměr kříže na můstku OK Vzdálenost ohnisko-kříž d3d3 Vzdálenost: kříž- detektor 2A Rekonstrukční můstek Rozměr kríže na detektrou: x KD =OD·x KM /OK

17 Semiortogonální rekonstrukční metoda

18

19

20 Izocentrická rekonstrukční metoda   2 snímky na jeden velký film   Úhly Ф 1 =Ф 2, rozmezí 15°- 30°   Izocentrum v centru implantátu   Obrazy se nesmějí překrývat   Simulátor, nevhodná pro C-ramena

21 Stereo-shift rekonstrukční metoda   Obdoba izocentrické rekonstrukční metody, jen na místo rotace je použit pohyb Rtg zdroje   Možná pouze pro stropní zdroje s laterálním pohybem   Velice citlivá i na malé pohyby pacienta mezi snímky   Pokud je to možné nepoužívat

22 Metoda Variabilního úhlu   2 radiogramy   α ≠ β, doporučuje se aby α+ β leželo v intervalu 60°- 120°   Speciálním případem je ortogonální rekonstrukční metoda   Simulátor, nevhodná pro C-ramena

23 Další zobrazovací techniky

24 3D zobrazovací techniky v BRT  CT  NMR  SONOGRAFIE

25 3D zobrazovací techniky v BRT-CT VÝHODY:  Možnost zakreslení a prostorové zobrazení cílových objemů  Dobrá viditelnost rizik. orgánů  Lze použít objemové optimalizační moduly  Možnost využít DVH  Dobrá viditelnost spec.aplikátorů (Ti, W, plastové trubičky) NEVÝHODY:  Nepřesnosti při zakreslení cíl.objemu - špatná viditelnost tumoru  Nelze použit klasické aplikátory - artefakty  Vysoká cena spec. aplikátorů  Nutnost transportu pacienta na CT a zpět do ozařovací místnosti - možnost změny polohy aplikátorů

26 3D zobrazovací techniky v BRT- NMR VÝHODY:  Možnost zakreslení a prostorového zobrazení cílových objemů - výborná viditelnost tumoru  Dobrá viditelnost rizik. orgánů  Možnost využít DVH NEVÝHODY:  Nelze použít klasické aplikátory  Vysoká cena spec. aplikátorů  Nutnost transportu pacienta na MRI a zpět do ozařovací místnosti - možnost změny polohy aplikátorů  Chyby a problémy při rekonstrukci aplikátorů

27 3D zobrazovací techniky v BRT- SONOGRAFIE VÝHODY:  Možnost zakreslení a prostorového zobrazení cílových objemů  Relativně dobrá viditelnost rizik. orgánů  Lze použít objemové optimalizační moduly  Možnost využít DVH  Relativně dobrá viditelnost aplikátorů NEVÝHODY:  Vysoká pořizovací cena ultrazvuku  Malá zkušenost onkologů a fyziků s prací s ultrazvukem  Chyby a problémy při rekonstrukci cílových objemů, rizikových orgánů a aplikátorů

28 Pötterovo doporučení (vize) užívání zobrazovacích technik v BRT

29 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální aplikace - ret

30 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální aplikace - prs

31 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální aplikace - sarkom

32 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální aplikace - sarkom

33 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Utero-vaginální aplikace (UVAG) Dnes (na většině pracovišť v ČR)

34 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Utero-vaginální aplikace (UVAG) Blízká budoucnost (doufejme):

35 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální HDR prostaty

36 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální HDR prostaty

37 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální HDR prostaty

38 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální HDR prostaty

39 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální HDR prostaty

40 Ukázky BRT aplikací s využitím 3D zobrazovací techniky  Intersticiální HDR prostaty

41 4D – respiratory gating  Brachyterapie nepotřebuje – aplikátory umístěny v cílovém objemu a pohybují se společně s ním ( prostata, sarkomy)

42 5D-propojení radioterapie a radiobiologie  Radiobiologické plánování a jeho propojení s plánovacím procesem a výpočtem dávkové distribuce

43 Vesele do práce se zobrazovacími technikami v brachyterapii!


Stáhnout ppt "Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D ( 5D ) L. Homola KOC."

Podobné prezentace


Reklamy Google