Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelský proces u klienta s kompletní lézí mišní a následnou paraplegií DK po luxační fraktuře Th – 4 - 5 Neurovaskulární kongres Petra Honová V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelský proces u klienta s kompletní lézí mišní a následnou paraplegií DK po luxační fraktuře Th – 4 - 5 Neurovaskulární kongres Petra Honová V."— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelský proces u klienta s kompletní lézí mišní a následnou paraplegií DK po luxační fraktuře Th – 4 - 5 Neurovaskulární kongres Petra Honová V Ostravě, 6. března 2008

2 2 Klinická charakteristika onemocnění Klinická charakteristika onemocnění Traumatická mišní léze Jde o anatomické přerušení míchy. Při které je mícha mechanicky přerušena, resp. podléhá nekrotickým změnám v celém průřezu následkem cévních změn. Jde o nejtěžší poranění míchy. K poranění míchy dochází bez zřejmého poškození páteře a se zřejmým poškozením míchy. Co se týče mechanizmu, jde o prudký náraz, otřes, nadměrné natažení při hyperextenzi (50%), a nebo o přechodnou luxaci obratle, která se ještě v momentu úrazu reponuje.

3 3 Klinický obraz Závisí na lokalizaci a rozsahu konkrétního ložiska nebo ložisek. Symptomatologie odpovídá vertikální a horizontální mišní topice. Nejvyšší mortalitu mají zranění krční míchy (nad segmentem C 5). Plegie bývají z počátku pseudochabé. Je tendence k časnému a rychlému vzniku dekubitů. V prvních týdnech je provázen ztrátou aktivní motoriky, nepřítomnost pyramidových reflexů, ztrátou citlivosti, ochrnutím sfinkterů trofickými a vegetativními změnami a to vše pod místem léze. Hrozí zde paralitický ileus, poruchy termoregulace, uroinfekty, trofické dekubity a sepse. Přetrvává porucha volné motoriky a poruchy řeči. Mišní šok se nevyvine, jestliže transverzální léze vzniká pomalu např. z tlaku nádorů. Následkem je spastická obrna, která se však vyvíjí značně pomalu. Dochází k poruše vazomotoriky, pocení, močení, defekace, erekce apod.

4 4 Příčiny Úrazy zlomeniny obratlů (skoky do mělké vody, havárie, pády z výšky) Nádory Záněty Poškození míchy a páteře při operacích Degenerativní onemocnění

5 5 Diagnostika Diagnózu stanovíme na podkladě anamnézy a klinického obrazu. V prvním sledu provádíme neurologické vyšetření a RTG celé páteře v předozadní i boční projekci. Vyšetření CT míchy prokáže zejména fraktura a krvácení. Diagnosticky nejcennější je MR, která zachytí postižení v celém rozsahu a je výrazně citlivější. Dále doplňkové EMG evokované potencionály.

6 6 Terapie První pomoc při poranění páteře má mimořádný význam a často rozhodne o dalším osudu eventuálně o životě zraněného. Nemanipulujeme s ním, nezvedáme mu hlavu, transportujeme na tvrdé podložce a zajistíme hlavu proti pohybům do stran. Prvním krokem je RTG páteře, ověření komprese míchy laterální projekci. Fyzikální vyšetření odhalí abnormality, posuny obratlů, případné CT vyšetření k posouzení tvaru páteřního kanálu a míchy. V prvních hodinách je indikovaná neurochirurgická revize - pokus o repozici, luxaci, odstranění úlomků. Následuje odborné vedení a situovaná rehabilitace, intenzivní celková péče, která je zavedena prakticky hned po traumatu. Spočívá ve správném polohování postiženého a to každé dvě hodiny jako prevence dekubitů.

7 7 Terapie Bránění přeplnění a infekce močového měchýře, tvorbě kamenů a ledvinových komplikací. Nutné je v tomto případě pravidelné cévkování za přísně aseptických podmínek. V rámci rehabilitace léčba obsahuje dechová cvičení, aktivace svalstva trupu, posilování oslabených svalů, vertikalizace s pomůckami, otáčení, posazování, vertikalizace do stoje s pomůckami i bez nich. Nácvik chůze dle možností, pádů a vstávání. Dále samoobsluha v sedě a leže. Sed pomocí hrazdičky, samostatný pohyb na lůžku, přesun z lůžka na vozík, WC, auto apod. Nedílnou součástí terapie je psychoterapie.

8 8 Farmakoterapie V akutní fázi podáváme  kortikoidy snižují šokovou reakci, edém postižených struktur  antacida + H2 blokátory ANACID, RANISAN, ULCOSAN  antikoaguláční léčba FRAXIPARIN, CLEXANE, FRAGMIN V postakutní fázi je léčba zaměřena na snížení elasticity  myorelaxancia, Mg. Lact., MgSo4 10%

9 9 Komplikace Infekce močových cest Infekce dýchacích cest Vznik dekubitů Psychické poruchy Kontraktury

10 10 Prognóza Poranění míchy představují závažný medicínský a sociální problém. V české republice přibývá ročně 200 nových klientů s mišní lézi. Věk pacientů s poraněním páteře a míchy je většinou mezi 15 - 40 lety věku. Se zlepšující se péči o tyto pacienty se zvyšuje počet přežívajících. Úmrtnost na poranění míchy však stále činí mezi 30 - 40% postižených. Většina postižených je schopna vést normální život, založit rodinu a mít děti.

11 11 Tento model je z hlediska holistické filozofie nejkomplexnějším pojetím člověka v ošetřovatelství. Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové

12 12 Strukturu modelu tvoří 12 oblastí: Strukturu modelu tvoří 12 oblastí: 1. Výživa a metabolismus 2. Vyprazdňování 3. Aktivita, cvičení 4. Spánek, odpočinek 5. Vnímání, poznání 6. Sebekoncepce, sebeúcta 7. Plnění rolí - mezilidské vztahy 8. Sexualita 9. Reprodukční schopnosti 10. Stres, zátěžová situace, tolerance 11. Víra, přesvědčení 12. Životní hodnoty Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové

13 13 Dekubity z důvodů omezení hybnosti Dekubity z důvodů omezení hybnosti  Cíl ošetřovatelské péče Zachování integrity kůže, zabránění tvorbě dekubitů  Realizace Pravidelné polohování klienta, používání antidekubitních pomůcek.  Hodnocení Kůže klienta bez známek poruch integrity kůže Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové Plán ošetřovatelské péče u pacienta Č.B.

14 14 Poruchy spánku Poruchy spánku  Cíl ošetřovatelské péče Zajištění vyrovnaného vnitřního psychického stavu klienta a vhodného vnějšího prostředí.  Realizace Psychoterapeutická péče (respektování potřeb klienta), podávání hypnotik. Zajištění dostatečné cirkulace vzduchu v pokoji.  Hodnocení Klientův spánek je jak po fyzické, tak psychické stránce dostatečný Hodnocení stavu klienta dle modelu M. Gordonové Plán ošetřovatelské péče u pacienta Č.B.

15 15 Použitá literatura Staňková, M.: Základy teorie ošetřovatelství, Karolinium, Praha, 1997 Hrazdira, Č. L. a spol.: Speciální neurologie, Avicenum, Praha, 1980 Staňková, M.: České ošetřovatelství 3 Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe, NCO NZO, Brno, 2003 Staňková, M.: České ošetřovatelství 6 Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi, Informatium, Praha, 1996 NCO NZO: České ošetřovatelství 4: Jak provádět proces, NCO NZO, Brno, 2004 Červinková, E. a kolektiv: Ošetřovatelské diagnózy, NCO NZO, Brno, 2004 Štork, A.: Lékařské repetitorium, Avinecium, Praha,1982

16 Děkuji za pozornost. autor: Petra Honová spoluautoři:Jana Lazecká Petra Satke


Stáhnout ppt "Ošetřovatelský proces u klienta s kompletní lézí mišní a následnou paraplegií DK po luxační fraktuře Th – 4 - 5 Neurovaskulární kongres Petra Honová V."

Podobné prezentace


Reklamy Google