Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Podmínky pro přijetí koncepce SOCIÁLNÍ EKONOMIKY v České republice Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. vedoucí Katedry studií občanského sektoru Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Podmínky pro přijetí koncepce SOCIÁLNÍ EKONOMIKY v České republice Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. vedoucí Katedry studií občanského sektoru Fakulta."— Transkript prezentace:

1 1 Podmínky pro přijetí koncepce SOCIÁLNÍ EKONOMIKY v České republice Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. vedoucí Katedry studií občanského sektoru Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze © Marie Dohnalová, leden 2007

2 2 Obsah 1/ Sociální ekonomika 2/ Argumentace problému 3/ Návrhy na řešení

3 3 Třetí sektor: sociální ekonomika TRH TŘETÍ SEKTOR STÁT

4 4 Subjekty sociální ekonomiky nestátní ne-ziskové institucionalizované podíl dobrovolníků vícezdrojové příjmy finanční příjem z velké části reinvestují ve prospěch svých činností

5 5 Ekonomická a sociální role poskytují služby nebo výrobky občanům v regionu zaměstnávají osoby z “rizikových“ skupin vytvářejí nová pracovní místa Plní cíle Evropské unie: zvyšování zaměstnanosti snižování sociální exkluze LISABONSKÁ STRATEGIE

6 6 Subjekty sociální ekonomiky v zahraničí asociace nadace vzájemné společnosti družstva

7 7 „VÝZVY“ x „OMEZENÍ“ Podmínky v České republice: a/ ekonomické b/ legislativní c/ společenské

8 8 Subjekty v ČR I. občanská sdružení evidované církevní právnické osoby nadace nadační fondy obecně prospěšné společnosti (OPS) II. družstva

9 9 „VÝZVY“ přijetí koncepce

10 10 Ekonomické podmínky občanská sdružení, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy, OPS: počet subjektů dotační politika z veřejných rozpočtů Nadační investiční fond zaměstnanost

11 11 Počet subjektů v letech 1997 – 2006 Typ subjektu občanské sdružení církevní právnické osoby x nadace nadační fond x OPS x

12 12 Dotační politika z veřejných rozpočtů v mld. Kč , 140 3, 340 3,190 3,820 4,350

13 13 Nadační investiční fond Česká národní rada zřídila zákonem Nadační investiční fond (1991): 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace I.etapa (1999) rozděleno 484 mil. Kč II.etapa (2001) rozděleno 849,3 mil. Kč

14 14 Zaměstnanost: Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) občanská sdružení x x církevní právnické osoby x x nadace a nadační fondy x 400 x OPS x 650 x Rada vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2003 uvádí zaměstnanců.

15 15 Legislativní podmínky Přijaté zákony novela občanského zákoníku o sdružování občanů (1990) o obecně prospěšných společnostech (1995) o nadacích a nadačních fondech (1997) o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (2002) o veřejných sbírkách (2001) o dobrovolnické službě (2002)

16 16 „OMEZENÍ“ přijetí koncepce

17 17 Ekonomické podmínky občanská sdružení, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy, OPS: odchod zahraničních dárců nerozvinutá firemní filantropie nízká profesionalizace vztah s veřejnou ekonomikou: „nákup služeb u státu“? společné projekty pro evropské programy (princip partnerství)

18 18 Legislativní podmínky nejsou právně definovány pojmy: neziskový sektor, sociální ekonomika, sociální družstvo, sociální podnik není právně definována veřejná prospěšnost není legislativa pro ekonomické aktivity ve prospěch samofinancování není zákon o daňových asignacích

19 19 DRUŽSTVA Tradice svépomoci (160 let družstevnictví) Počet družstev: Počet zaměstnanců:

20 20 Tradice pro sociální ekonomiku ekonomické myšlení spolková činnost, dobrovolnictví družstevnictví a svépomoc

21 21 Karel Engliš

22 22 František Cyril Kampelík

23 23 DRUŽSTVA vznik podle Obchodní zákoníku - podnikatelský subjekt chybí legislativa pro sociální družstvo nedůvěra v družstva (předchozích 40 let) očekávání vzniku družstev v nových oblastech služeb členství Družstevní asociace ČR v mezinárodních organizacích

24 24 Společenské podmínky - vnější členství v Evropské unii (Evropská stálá konference družstev, vzájemných společností, asociací a nadací, 2000) evropské statuty konference o sociální ekonomice v Praze 2002

25 25 Economie Sociale Economie Solidaire Social Economy

26 26 Společenské podmínky - vnitřní tradice obnova občanské společnosti pro roce 1989 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace reforma veřejné správy sebestrukturace „třetího“ sektoru podíl na plnění národních programů X neexistence instituce nebo agentury pro SE nečlenství v mezinárodní síti EMES

27 27 Společenské podmínky nedostatečná znalost koncepce sociální ekonomiky všeobecný nedostatek důvěry v solidární jednání vliv politické kultury z předchozího režimu nedocenění hodnoty alternativních organizací

28 28 Návrhy na řešení nová legislativa odvíjející se od nového občanského i obchodního zákoníku mechanismus přebírání některých ekonomických rolí veřejné ekonomiky sociální ekonomikou efektivnější formy pro uspokojení rostoucího rozsahu a spektra sociálních služeb v době kompetitivní ekonomiky

29 29 Návrhy na řešení posilování důvěry v politickém prostředí a ve a veřejném mínění - příprava strategických dokumentů oživování forem občanské společnosti zároveň s demokratizací a se "znalostní" multikulturní společností – globalizace nové formy sociální a ekonomické koordinace zároveň s posilováním odpovědnosti a trvale udržitelným rozvojem uvedení sociální ekonomiky v rámci výzkumu v sociálně-ekonomických vědách – sociální ekonomie

30 30 Zdroje číselných údajů Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno Český statistický úřad Družstevní asociace ČR Fakulta humanitních studií UK v Praze Rada vlády pro nestátní neziskové organizace


Stáhnout ppt "1 Podmínky pro přijetí koncepce SOCIÁLNÍ EKONOMIKY v České republice Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. vedoucí Katedry studií občanského sektoru Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google