Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb říjen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb říjen 2010."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb říjen 2010

2 Nejčastěji kladené otázky:  Existují vůbec české zdroje?  Co a jak v nich najdu?  Které jsou pro mne nejvhodnější?  Kde je najdu?  Internet versus databáze  Kde najdu seznam časopisů, ke kterým mám přístup?  E-knihy, jsou pro mě užitečné?  Dostanu se ke zdrojům z domova?

3 Terminologie: ISBN  ISBN (international standard book number, mezinárodní standardní číslo knihy) jednotná identifikace knih, číslo, které mezinárodně identifikuje každou monografii (knihu, brožuru) určitého vydavatele.  vznik koncem 60. let 20. století ve Velké Británii jako národní systém, nyní ve zhruba 150 státech, v České republice je zaveden od 1.1.1989.  do konce roku 2006 se používalo desetimístné číslo ISBN, od 1.1. 2007 přešel celý systém ISBN na 13-místné číslo 978-80-7375-306-1 - prefix 978, který identifikuje knihu jako produkt v čárovém kódu - 80- identifikátor skupiny (tj. národní, geografická, jazyková…) -7375 - identifikátor vydavatele nebo výrobce (MENDELU) - 306 - identifikátor titulu - 1 - vypočítaná kontrolní číslice

4 Terminologie: ISSN  ISSN – International standard serial number, mezinárodní standardní číslo seriálových publikací, jednoznačně identifikuje časopis  Systém ISSN celosvětově registruje pokračující zdroje - noviny, časopisy, shromažďuje informace nezbytné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu, zpřístupňuje tyto soubory a poskytuje další služby. České národní středisko ISSN (ČNS ISSN) je výkonným orgánem tohoto systému v ČR, přiděluje čísla ISSN a zpracovává záznamy o pokračujících zdrojích (seriálových publikacích) vycházejících na území ČR.  Jeden časopis může mít dvě ISSN – pro tištěnou a elektronickou verzi Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516.

5 Terminologie: DOI, Digital Object Identifier  Je to jedinečný a stálý identifikátor přidělený digitálnímu objektu; strojem čitelný, umožňuje komunikaci mezi různými systémy  DOI se přiděluje časopiseckým článkům v jejich elektronických verzích, ale mohou být využity pro jakékoliv objekty umístěné na síti, jsou základem pro propojování citací článků s plnými texty, ulehčuje uživatelům přístup k informacím  vydavatelé využívají DOI ve formě hypertextového odkazu, který linkuje na příslušný dokument  Crossref - neziskovým sdružením řady prestižních vydavatelů odborné literatury, systém je založen právě na identifikátoru DOI.

6 Terminologie: Impact factor  vyjadřuje míru četnosti, s jakou je článek ve vědeckém časopisu citován v daném časovém období;  stal se určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů;  je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků; k výpočtu potřebujete údaje za 3 roky  impact factor = počet citací v roce 2009 na počet článků vydaných v létech 2007 a 2008 / celkový počet publikovaných článků v letech 2007 a 2008;  Kde jej najdete: Journal Citation Reports na platformě Web of Knowledge – základní informační zdroj pro hodnocení časopisů; využívá citační údaje z více než 8 400 vědeckých a technických časopisů v celosvětovém měřítku;Web of Knowledge

7 Terminologie: Hirschův index (1)  Udává, kolik článků daného autora má vyšší počet citací než je pořadové číslo článku podle počtu citací  Je obsažen ve Scopusu a Web of Science, může být pro každou databázi jiný, neboť báze skenují jiné tituly časopisů.  H-index lépe charakteizuje dopad práce daného vědce, je objektivnější než celkový počet publikací nebo celkový počet citací.  Badatelé s vysokým H-indexem produkují práce, které jsou hodně citovány, mají dopad na vědeckou komunitu... ….Je proto třeba pamatovat, že H-index je vhodný spíše pro odrostlejší badatele (asi nad 50 let) a že nelze automaticky srovnávat H-indexy lidí působících v citačně příliš odlišných oborech. (http://www.vesmir.cz/files/file/fid/5405/aid/6889)

8 Terminologie: Hirschův index (2) Hirsch uvádí, že : H-index roven 12 by měl být dostatečný pro získání pozice na univerzitě H-index nad 20 (po 20leté vědecké kariéře) je známkou úspěchu H-index 15–20 pro získání členství v Americké fyzikální společnosti 40 a více pak indikují skutečně vynikající badatele 45 či vyšší pro členství v Národní akademii věd USA (NAS) (výjimky samozřejmě existují) nositelé Nobelovy ceny za fyziku za posledních 20 let měli medián svých H- indexů roven 35 a nejvíc z nich mělo H-index mezi 35 a 39 v přírodních vědách (life sciencies) jsou vzhledem k obecně vyšší průměrné citovanosti indexy zhruba 2krát vyšší než u fyziků medián H-indexů u nově přijatých členů NAS v roce 2005 v biologických a medicínských oborech byl 57, maximální H-index byl 135 »» Motivace pro Vaši budoucnost! ««

9 Česky? Začněte na webech knihovny!  knihovna

10 http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze Existují vůbec české zdroje?

11

12 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Je třeba si uvědomit, že… …neexistuje jeden konkrétní subjekt odpovědný za provoz internetu, jde o konsenzus zainteresovaných stran …neexistuje jeden jediný a „ten pravý“ způsob vyhledávání … vždy se musíme ptát, zda informace je důvěryhodná? Spolehlivá? Kvalitní? Použitelná? Přesná? …většina vyhledávačů prohledává pouze tzv. povrchový web …existuje tzv. deep web, invisible web (až 550x více informací než na webu povrchovém, vyšší kvalita informací), který však umějí prohledávat pouze některé vyhledávače (www.scirus.com)www.scirus.com

13 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Google – http://www.google.czhttp://www.google.cz Google Scholar – http://scholar.google.com (texty z vědeckého a akademického prostředí, prohledává odborné články, výzkumné zprávy, studie, analýzy, recenze)http://scholar.google.com Google Book Search – http://books.google.comhttp://books.google.com Altavista – http://www.altavista.com (možnost překladů textů, celých www stránek Babel fish translation)http://www.altavista.com Metavyhledávače – synchronní vyhledávání ve více vyhledávačích a katalozích najednou

14 „ léčivé rostliny” – najde přesnou frázi *ze Žerotína – hvězdička nahradí libovolné slovo filetype:pdf zahrada – omezení jen na určitý formát dokumentu PDF, X LS, DOC…) intitle:CPU Athlon – najde „CPU“ v názvu stránky a „Athlon“ kdekoli allintitle:idnes galerie – najde „idnes“ a „galerie“ v názvu stránky (současně) link:www.lupa.cz – najde stránky obsahující odkaz uvedený zdroj related:http://www.zaskolou.cz – najde tématicky podobné stránky k uvedené adrese inurl:zahrada – najde uvedené slovo v URL adrese define:manuscript – najde definici pojmu info:www.mendelu.cz – vypíše informace o stránce (cache, odkazy na uvedenou stránku) VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyzkoušejte v Googlu

15 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU SCIRUS – jeden příklad za všechny www.scirus.com  prohledává volně dostupné odborné texty z vědeckého a akademického prostředí, časopisecké placené databáze spravované firmou Elsevier (např. ScienceDirect) a specializované webové zdroje  seznam zahrnutých zdrojů viz www.scirus.com/srsapp/aboutus/#sources www.scirus.com/srsapp/aboutus/#sources  je součástí databáze SCOPUS

16 ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ při hledání elektronických časopisů vám pomůže rozcestník více informací: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze Značení přístupnosti časopisů na principu semaforu: volně dostupné předplacené tituly – přístup pouze v rámci sítě MENDELU částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) nedostupné zdroje – přístup k plným textům není povolen, MENDELU nemá časopis předplacený, je však možné dostat se alespoň k obsahům a abstraktům časopisu)

17 Vstupní obrazovka Electronic Journals Library. Můžeme si vybrat preferované jazykové rozhraní (EN, DE). Časopisy si můžeme buď prohlížet (Journals by subject, Journals by title) nebo je vyhledávat (Search a Quick Search).

18 Hledáme elektronické časopisy o pěstování plodin. Zvolíme režim Search a do pole Words in title zadáme klíčová slova crop science. Hledání můžeme blíže specifikovat oborem a dostupností časopisů Tip: Pokud zadáte pouze část slova, např. horticul, budou vyhledány i různé jazykové varianty (horticulturae, horticultura, holticulteur apod.) a seznam časopisů se značně rozšíří!

19 Systém nalezl celkem 26 časopisů. Časopisy se zeleným puntíkem jsou volně přístupné na internetu; časopisy se žlutým puntíkem jsou na MENDELU dostupné v rámci zakoupených licencí. V obou případech se dostaneme k plným textům. U některých časopisů je poznámka, v rámci jaké databáze je časopis dostupný (např. via EBSCO Host). Po kliknutí na název nás systém přesměruje na stránky časopisu, případně do příslušné databáze, kde už můžeme vyhledávat konkrétní články.

20 Databáze na MENDELU  Licencované  Volně dostupné  Bibliografické  Plnotextové  Oborové  Pro hodnocení vědy a výkumu  Časopisecké  E-books  Dostupné pouze v čítárně časopisů  Ze všech PC MENDELU  Povolující vzdálený přístup – přes proxy server  přes federaci identit

21 Databáze přístupné v čítárně časopisů  ASPI - automatizovaný systém právních informací  ČSN online - české technické normy v elektronické podobě (přístup z jednoho PC v čítárně časopisů a jednoho PC v lednické knihovně)  MediaSearch - databáze monitorující mediální trh (dostupná ze všech počítačů v čítárně časopisů a v knihovně v Lednici. Je nutné si u obsluhy vyžádat přístupové heslo.)  OVEL - obchodní věstník

22 Volně dostupné databáze

23 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 1

24 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 2

25 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 3

26 ELEKTRONICKÉ KNIHY - výhody  přístup 24/7  jsou vždy „na svém místě“  možnost přímého kopírování textu  fulltextové vyhledávání  najdu je v katalogu knihovny nebo mezi elektronickými informačními zdroji

27 ELEKTRONICKÉ KNIHY na MENDELU  Gale eBooks  JSTOR - kolekce Mathematics & Statistics  Knovel  Oxford Reference Online  ProQuest Illustrata: Natural Sciences  Safari Business Books Online  Springer eBooks  Wiley eBooks

28 ELEKTRONICKÉ KNIHY - Knovel http://www.knovel.com/web/portal/browse přírodní vědy, technika, zdraví a hygiena, farmacie, potravinářství a další inženýrství cca 2 000 odborných monografií a faktografických příruček ve formátu pdf

29 Oxford Reference Online souborná kolekce všech elektronických slovníků a encyklopedií vydaných nakladatelstvím Oxford University Press (anglické a vícejazyčné slovníky, výkladové slovníky, citáty, mapy, ilustrace, encyklopedie světa ) Obsahuje např.: A Dictionary of Architecture and Landscape ArchitectureA Dictionary of Architecture and Landscape Architecture The Oxford Companion to the Garden A Dictionary of Plant Sciences

30 Jak vyhledat a získat informace?  důkladné zamyšlení nad tématem, určit, co chci najít, v jakém časovém rozpětí  kde budu hledat - výběr sekundárních informačních zdrojů (databází) podle oborového zaměření, dávají stav poznání v určitém oboru v daném čase = co již bylo napsáno a co se píše  formulace dotazu – výběr klíčových slov, spojení operátory  vyhledání a získání primárních inform. pramenů – plných textů článků, knih, monografií…  zhodnocení relevance získaných dokumentů  jejich využití ve vlastní práci  citace v textu podle příslušné normy  soupis použité literatury podle normy

31 Platforma OvidSP http://ovidsp.ovid.com/autologin.html Zahrnuje 3 abstraktové databáze: Biological Abstracts: sleduje cca 4 200 periodik z oblasti zemědělství, biochemie, biotechnologie, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, farmakologie a dalších příbuzných oborů CAB Abstracts: sleduje přes 9 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. FSTA (Food Science and Technology Abstracts): sleduje 4 600 časopisů, pokrývá potravinářskou vědu a technologii; jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby atd.

32 Vyhledávací platforma OvidSP – od září 2010 nový vzhled - vytvořte si vlastní účet - zvolte databázi a časové rozpětí - přibude Nature

33

34

35 Označené záznamy lze přímo exportovat do Wordu nebo uložit do My projects, podmínkou je být přihlášen pod svým heslem.

36 SCOPUS – září 2010 – nová platforma

37

38 My List, ukládám vybrané záznamy pomocí Export, výstup: Abstract format, Export format: RIS

39 Jak zjistit H-index v databázi Scopus  Zvolte pole Author Search  Do pole Author vložte hledané jméno  V poli Affiliation upřesníme názvem univerzity nebo města (mendel Brno)  Proveďte hledání (Search)  Označte články daného autora  Zvolte View citation overview  Je vhodné odstranit autocitace  H-index je vpravo

40

41 Platforma EBSCOhost http://search.ebscohost.com platforma hostující několik databází vyhledávací rozhraní i v češtině! Academic Search Complete: multioborová databáze (mj. biologie, chemie, krajinářství), obsahuje více než 7 000 plnotextových periodik (od r. 1887), > 11 000 periodik s abstrakty, > 11 600 monografií, zpráv a sborníků z konferencí s abstrakty Environment Complete: plné texty téměř 700 časopisů a 120 monografií z oblasti zemědělství, ekologie ekosystémů, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, environmentální technologie, urbanismu atd. (retrospektiva cca 1940) GreenFILE: převážně abstraktová databáze, ale i plné texty volně přístupných časopisů; mapuje všechny aspekty působení člověka na životní prostředí (globální oteplování, zelená výstavba, znečištění, obnovitelné zdroje energie, recyklace atd.)

42 Kliknutím na odkaz EBSCOhost Web na úvodní stránce platformy se dostaneme k seznamu všech dostupných databází. Zatrhnutím políčka vybereme tu/ty, ve které/kterých chceme vyhledávat. U každé databáze je stručný popis, link na podrobnější informace.

43 Hledáme články o životním cyklu plísně révové: zadáme dotaz plasmopara vitocola AND life cycle. Dotaz omezíme pouze na plné texty s datem publikování např. od roku 1990 do současnosti. Všimněte si i dalších možností, jak můžete své vyhledávání specifikovat: vyhledávání pouze v recenzovaných periodikách, v konkrétní publikaci, v rámci typu dokumentu, v určitém jazyce a mnoho dalších.

44 Nalezených záznamů je příliš mnoho. Systém umožňuje dotaz dále zúžit podle různých kritérií (typy zdrojů, téma: termín tezauru, typ publikace, zeměpis, publikace atd.).

45 WEB OF KNOWLEDGE http://isiknowledge.com Univerzita má předplaceno: Web of Science (citovanost autorů, článků, citační analýzy) Journal Citation Reports (impakt faktory časopisů) Scientific WebPlus (vyhledává odborné volně dostupné zdroje na internetu) ISI HighlyCited.com (nejcitovanější autoři a vědci) BiologyBrowser (volně dostupné informace z důvěryhodných zdrojů) Index to Organism Names (rozsáhlá databáze názvů organismů) ResercherID.com (databáze vědců a autorů, jejich zaměření a afiliace) Science Watch (profily vědců, rozhovory, přednášky…)

46 plarforma pro 7 databází: Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd, cca 5 900 periodik, od r. 1945) Social Sciences Citation Index (společenské vědy, cca 1 800 periodik, od r. 1977) Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy, cca 1 130 periodik, od r. 1977) Conference Proceedings Citation Index- Science (od r. 1990) Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (od r. 1990) Index Chemicus (organická chemie, 100 periodik, od r. 1993) Current Chemical Reactions (chemické reakce, 100 periodik, od r. 1986) Web of Science

47 Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny. Do pole Topic zadáme jednotlivá klíčová slova a spojíme je operátory AND. V případě potřeby můžeme dotaz dále omezit na určité roky či vybrat jenom některé citační rejstříky.

48 Systém nalezl 5 záznamů, 3 časopisecké články a 2 příspěvky ve sborníku. U každého článku je odkaz Times Cited, ze kterého zjistíme, kolikrát a jakými autory byl článek citován. Výsledky můžeme dále analyzovat (Analyze Results) nebo vytvářet citační analýzu (Create Citation Report) = kolikrát a kým byl ten který článek citovaný. Obojí je výbornou pomůckou především při velkém množství vyhledaných záznamů.

49 Manuál v češtině http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_cz.pdf Tutoriál k Web of Science http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/ps08/pruvodce/web/e book.html sekce Multioborové databáze – Web of Science (zpracovala Knihovna univerzitního kampusu a Ústřední knihovna PřF MU) WEB OF KNOWLEDGE Web of Science - pomůcky

50 Jak zjistit h-index v databázi Web od Science?  Otevřeme databázi  Jméno autora in pole Author  Upřesníme organizace (Mendel) in pole Address  Search  Klikneme na Create Citation Reports  Máme výsledek

51

52 Journal Citation Reports = žebříček významnosti odborných časopisů má 2 části: JCR Science Edition (od r. 1998) JCR Social Sciences Edition (od r. 1998) sleduje impact factor časopisů (IF = jak často jsou články z toho kterého časopisu citovány jinde) způsob výpočtu IF: Journal Citation Reports počet citací zveřejněných v roce 2009 články vydané v daném časopise v letech 2007 a 2008 ______________________________ počet všech článků vydaných v letech 2007 a 2008 IF časopisu za r. 2009 =

53 Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kterých je v současné době 6 620.

54 JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví. Pokud má časopis IF např. 2, znamená to, že každý jeho článek byl v období minulých dvou let citován průměrně 2x.

55 Zjišťujeme impact factor konkrétního časopisu, v tomto případě Nature.

56

57 Web of Science vs SCOPUS  zpracovává cca 10 tis. časopisů  zaměřen především na americkou oblast (asi 27 CS časopisů)  obsahuje hlavně základní výzkum  multidisciplinání zaměření  recenzní řízení časopisů před přijetím  zpracovává impact factor  h-index od r. 2007  zpracovává cca 16,5 tis. časopisů  zaměřen převážně na Evropu (52% Evropa, 36% USA; asi 160 CS časopisů)  obsahuje také aplikovaný výzkum  obsahuje i patenty  multidisciplinární zaměření, ovšem  převahu mají přírodní vědy  zpracovává h-index od r. 1996

58 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM Přes proxy či VPN server můžete využívat všechny placené elektronické informační zdroje z domova postačí proxy, jednodušší nastavení http://proxy.mendelu.cz http://proxy.mendelu.cz link je také z webů Informačního centra a knihovny EIZ

59 http://proxy.mendelu.cz IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní sítě Firefox: Nástroje – Možnosti… – Síť – Nastavení připojení Nastavení proxy je platné 24 hodin. Poté je třeba postup opakovat.

60 Vzdálený přístup přes federaci identit (Shibboleth login) 1.Použijete heslo do UIS 2.Kliknete na Shibboleth Login

61 Vzdálený přístup přes federaci identit (Shibboleth login) Ovid SP, Ebsco, Web of Knowledge

62 Ať se daří ve studiu! Ing. Věra Svobodová svobodov@mendelu.cz Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně


Stáhnout ppt "Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb říjen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google