Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14.9.2014 Kapitálový trh. 2| Význam kapitálového trhu KAPITÁLOVÝ TRH Volné finanční prostředky Emise akcií EMITENTI Zhodnocené finanční prostředky Kapitál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14.9.2014 Kapitálový trh. 2| Význam kapitálového trhu KAPITÁLOVÝ TRH Volné finanční prostředky Emise akcií EMITENTI Zhodnocené finanční prostředky Kapitál."— Transkript prezentace:

1 14.9.2014 Kapitálový trh

2 2| Význam kapitálového trhu KAPITÁLOVÝ TRH Volné finanční prostředky Emise akcií EMITENTI Zhodnocené finanční prostředky Kapitál pro rozvoj podnikání ČLENOVÉ BURZY - OBCHODNÍCI S CP REGULÁTOR (ČNB) ORGANIZÁTOR TRHU (BCPP) § INVESTOŘI

3 3| Skupina PX Hlavní činnosti Organizace regulovaného a neregulovaného trhu s cennými papíry Organizace komoditního trhu (dodávek elektřiny) Vedení evidence cenných papírů, vypořádání a zúčtování obchodů s cennými papíry a dodávek elektřiny Podíl na českém kapitálovém trhu 98,5 % Za rok 2011 zobchodováno 23,4 TWh české elektřiny, což odpovídá téměř 37,9 % spotřeby elektrické energie v ČR Tržní kapitalizace cenných papírů vedených v evidenci přes 1 000 000 000 000 Kč Podíl na objemu obchodů a převodů vypořádaných na českém kapitálovém trhu 99,9 %

4 4| Skupina PX - společnosti Organizátor trhu s cennými papíry Vedení evidence CP, zúčtování a vypořádání Organizátor trhu s elektřinou Central Counterparty Central Clearing Counterparty Energy Clearing Counterparty Protistrany pro účastníky při uzavírání obchodů s elektřinou Konsolidované ukazatele k 31.12.2008200920102011 Aktiva celkem (mil. Kč)4 638 6503 395 8482 841 8272 674 184 Výnosy (mil. Kč)451 619381 243430 023550 326 Zisk po zdanění (mil. Kč)156 252126 315101 919167 936 Výplata dividend (Kč)960446424421 BCPP CDCP PXE

5 5| CEE Stock Exchange Group (CEESEG) 42 % celkové tržní kapitalizace všech burz v regionu** 48 % objemu obchodů s akciemi v regionu** Internet: www.ceeseg.com 100% 92.74% 100 % 50.45% Burza cenných papírů Praha Česko Burza cenných papírů Lublaň Slovinsko Burza cenných papírů Budapešť Maďarsko 11.90%46.67% Holding CEE Stock Exchange Group* KELER CCP 74.5% KELER Burza cenných papírů Vídeň Rakousko CCP.AAPCSEXAA 25.12%100% CCP Energy Clearing Counterparty PXE 33.33%100% CCC 10% 50%100% 33.33 % CDCPCISMOCEGH 20% 5%5% * Vlastnická struktura CEESEG AG: 52,59 % rakouské banky, 47,41 % emitenti vídeňské burzy **ČR, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora

6 6| Burza cenných papírů Praha Znovuzaložena v roce 1993 Člen holdingu PX Člen holdingu CEE Stock Exchange Group (CEESEG) Člen Federace evropských burz cenných papírů U.S. SEC „designated offshore securities market“ Tržní kapitalizace 2011: 371 mld. Kč * Objem obchodů - akcie 2011: 1 061 mld. Kč ** Podíl na českém kapitálovém trhu 98,5 % Regulovaný a neregulovaný trh, derivátový trh Lídr regionu střední a východní Evropy Internet: www.pse.cz * Domácí a zahraniční emise dohromady ** Veškeré hodnoty BCPP jsou „single counted“ – jednotlivé transakce se do objemu započítávají pouze jednou, nikoliv jako nákup + prodej. Některé burzy dosud zveřejňují hodnoty „s dvojitým započtením“. Počty obchodů:

7 7| Centrální depozitář cenných papírů Činnost od roku 1993 Člen holdingu PX Člen holdingu CEE Stock Exchange Group (CEESEG) Člen Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů (ECSDA) Objem vypořádaných obchodů a transakcí za rok 2011: 3 580,3 mld. Kč Vypořádací a zúčtovací systém pro obchody s cennými a papíry a obchody uzavřené na PXE Evidence zaknihovaných cenných papírů Risk Management Přidělování ISIN Internet: www.cdcp.cz Vypořádané automatické obchody (Kč):

8 8| Historie 1409 █ Bruggy - první organizovaný trh (van den Boerse) 1462█ Burza ve Francii - Lyonu 1698█ Burza v Anglii - Londýně 1771 █ Burza v Rakousku - Vídni 1792█ Burza v USA - New Yorku 1864█ Burza v Maďarsku - Budapešti 1871 █ Komoditní a akciová burza v Praze 1920-39█ Období rozkvětu burzy 1939█ Nacistická okupace 1948█ Výnos Ministerstva financí ČSR o likvidaci burzy

9 9| Novodobá historie 1992█ Založena BCPP – 12 bank a 5 brokerských společností 1993█ Znovuotevření burzy 1993█ 1. vlna kuponové privatizace – 955 emisí 1995█ 2. vlna kuponové privatizace – 674 emisí 1997█ 1 301 emise vyřazena z obchodování 2004█ FESE & první IPO - Zentiva 2007█ PXE - Power Exchange Central Europe (Energetická burza Praha) 2008█ Majoritním akcionářem vídeňská burza 2010█ Zahájena činnost Centrálního depozitáře cenných papírů 2010█ BCPP součástí holdingu CEESEG

10 10| Akcionáři a členové Soukromá akciová společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je CEESEG AG (92,74 %) Obchodování probíhá prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy V současnosti má burza 15 zkušených členů:

11 11| Institucionární investoři Regionální rozdělení: Drobní investoři - silný retail Počet postupně roste – z 5 000 v roce 2004 na dnešních 100 000 Hodnota objemů obchodů s akciemi dosahuje 20 mld. Kč ročně „Drobní“ investoři jsou v případě BCPP spíš „high net worth individuals“ - objemy na investora jsou podstatně větší než u některých jiných burz v regionu Zájem o IPO – v případě akcií NWR byla významná část emise umístěna právě mezi drobné domácí investory Na trhu funguje několik rychle rostoucích brokerů online Investoři (prosince 2011, zdroj: Ipreo)

12 12| Obchodní trhy Obchodní platform Xetra © – známý systém používaný mnoha burzami Prime Market Standard Market START Market určený pro obchodování největších a nejprestižnějších emisí akcií českých i zahraničních společností buď emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze regulovaného trhu určený pro obchodování velkých a prestižních emisí akcií českých i zahraničních společností buď emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze regulovaného trhu burza rovněž umožňuje přijetí akcií bez souhlasu emitenta, a to pokud jsou již obchodovány na jiném regulovaném trhu v rámci EU specializovaný trh pro malé a střední firmy regulován jen burzou

13 13| Burzovní trhy Regulovaný trh Neregulovaný trh Oficiální trh Regulovaný trh START Cenné papíry musí splňovat podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a Burzovními pravidly Podmínky přijetí Tržní kapitalizace emisí 1 000 000 € část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost, alespoň 25 % oba podnikatelské činnosti nejméně 3 roky Burza na tomto trhu neklade na emise a jejich emitenty vyšší nároky, než je určeno obecně platnými zákony týkajícími se kapitálového trhu Cenné papíry přijímané na tento trh musí splňovat podmínky stanovené pouze burzou

14 14| Indexy Index PX Oficiální cenový index blue chip emisí akcií BCPP, frekvence výpočtu 15 vteřin Indexy CTX, CEESEG, CEETX Indexy vídeňské burzy, do nichž jsou zařazeny akcie listované na BCPP Evropské indexy – roční změny (2011) Index PX – historický vývoj WIG 20 -21,9 % SBI TOP -30,7 % SMI -7,8 % DAX -14,7 % AEX -11,9 % IBEX 35 -13,1 % BET -17,7 % OMX N40 -18,6 % FTSE 100 -5,5 % BUX -20,4 % PX -25,6 % ATX -34,9 % Zdroj: FESE

15 15| Česká republika, EU, legislativa Harmonizace legislativy v rámci Evropské unie - český kapitálový trh je srozumitelný pro všechny investory zvyklé na prostředí EU Dynamický růst retailových investorů v ČR a potenciál dalšího růstu Obecně velký zájem médií o IPO a ostatní podobné události Očekávaná vysoká aktivita penzijních fondů po zavedení penzijní reformy Informační povinnost je standardní a společná pro domácí i zahraniční emitenty používaným jazykem je čeština nebo angličtina Žádná dodatečná administrativa související s duálním listingem tzv. pasportizace je dostačující (není třeba procházet celým procesem vypracování prospektu schváleného domácím regulačním orgánem) Možnost tzv. podmínečného obchodování není třeba čekat na vydání samotných cenných papírů Změna HDP v reálných hodnotách v roce 2012 dosáhla -0,9 % * Míra nezaměstnanosti v roce 2012 byla 8,6 % * HDP na hlavu v aktuálních cenách v roce 2010 dosáhl 359 tis. Kč ** * Eurostat - předběžné výsledky ** Eurostat

16 16| IPO – Exit nebo zvýšení kapitálu? Exit Investory méně oblíbený důvod k IPO Obvykle private equity exit Mnoho investorů si pokládám otázku: „Proč bych kupoval, když někdo jiný prodává?“ Odpověď leží v rozdílu v oceňování firem u investorů typu private equity a portfoliových investorů Zvýšení kapitálu Investoři jsou většinou spokojenější, ale záleží na kapitálové struktuře před emisí  V REALITĚ JDE V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ O KOMBINACI

17 17| Duální listing Emise jsou na BCPP velmi likvidní u emisí, kde jsme hlavním trhem, držíme drtivou část obchodů u emisí, které přišly z cizích trhů, jsme získali solidní podíl Pokud již emitent má své akcie na jiném trhu EU, může využít prospekt již schválený jeho domovským regulátorem - stačí jen tzv. pasportizace, která celý proces výrazně zrychluje a zjednodušuje Transakční náklady jsou nízké díky harmonizaci legislativy v rámci EU a díky angličtině, která je na pražské burze běžně používána – navíc tyto náklady výrazně převýší kladný PR a marketingový efekt ČEZ (Praha/Varšava):ERSTE GROUP BANK (Praha/Vídeň):

18 14.9.2014 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE Středoevropský region

19 19| Mise a milníky PXE vytváří na trhu s elektrickou energií transparentní a konkurenční prostředí, všem účastníkům obchodování poskytuje rovné obchodní podmínky bez ohledu na jejich velikost a na objem transakcí a nabízí standardizované produkty 8. 1. 2007█ Založení PXE 17. 7. 2007█ Zahájeno obchodování s českou elektřinou 1. 10. 2008█ Zahájeno obchodování se slovenskou elektřinou 1. 3. 2009█ Zahájeno obchodování s maďarskou elektřinou 1. 2. 2010█ Zavedení finančních futures 1. 10. 2011█ Zaveden obchodní systém na Trayport GlobalVision

20 20| Základní principy obchodování Obchodování s elektrickou energií v podobě komoditních futures: Spotové kontrakty s fyzickou dodávkou Měna obchodování: Euro Centrální "protistrana" Garance vypořádání - založená na denním vypořádání M2M a maržových požadavcích Alokace rizika - působnost zúčtovacích bank a clearingového fondu Vypořádání M2M a monitorování maržových požadavků prostřednictvím vlastní platformy PXEMonitor, která poskytuje širokou řadu finančních a obchodních reportů Výlučně elektronické obchodování - softwarová aplikace Trayport GlobalVision Anonymní obchodní systém Order driven systém s účastí market makerů Kótace zasílané účastníky obchodování a market makery

21 21| Produkty Všechny produkty jsou obchodovány jako Base Load a Peak Load Base Load – všechny dny 0:00 - 24:00 Peak Load – pondělí až pátek 8:00 - 20:00 Místo dodání Česká republika FUTURES  Finanční - 6 následujících měsíců, 4 následujících čtvrtletí, 3 následující roky  Fyzické - min. 3 následující měsíce, 3 následující čtvrtletí SPOT  Day Ahead - 2 obchodní dny  Přístup do denní hodinové aukce OTE/PXE prostřednictvím systému PXE Místo dodání Slovensko FUTURES  Fyzické - 6 následujících měsíců, 4 následujících čtvrtletí, 3 následující roky Místo dodání Maďarsko FUTURES  Fyzické - 6 následujících měsíců, 4 následujících čtvrtletí, 3 následující roky

22 22| Účastníci obchodování 1 obchodní místo 3 trhy 45 účastníků Smlouva s PXE umožňující obchodování na PXE Smlouva s clearingovou bankou

23 23| Účastníci vypořádání Clearingové banky Zastupují účastníky obchodování ve vypořádacím systému Garantují závazky účastníků obchodování, takže případné selhání jednoho neohrozí ostatní Mají právo suspendovat obchod či uzavřít pozice v případě selhání Centrální depozitář cenných papírů Vypořádává obchody uzavřené na PXE Vede účty účastníků obchodování a jejich otevřené pozice Central Counterparty (CCP, CCC, Energy Clearing Counterparty) Protistranou všech účastníků obchodování během obchodování, vypořádání a registrace dodání i spotřeby Garantuje finanční vypořádání Zaručuje anonymní obchodování a vypořádání

24 24| Historická spotřeba elektrické energie Zdroj: Eurostat

25 14.9.2014 Centrální depozitář cenných papírů Praha

26 26| Historie 1993█ Založen Burzovní registr cenných papírů, s.r.o. 1996█ Burzovní registr cenných papírů transformován na UNIVYC, a.s. 1999█ Napojení na mazinárodní vypořádací centrum Clearstream 2002█ Vypořádání obchodů se zahraničními emisemi akcií 2007█ Zúčtování obchodů uzavřených na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) 2010█ Společnost převzala evidence Střediska cenných papírů a zahájila činnost centrálního depozitáře pod novým názvem Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

27 27| Zúčtování v CZKZúčtování v EUR vypořádání CDCP a český kapitálový trh Zúčtování přes „Jumbo“ účet Zúčtování přímých obchodů Regulátor Obchodování Vypořádání Evidence Zúčtování

28 28| Vypořádání a risk management (PXE) Zúčtování obchodů uzavřených na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) Risk management - zajištění garančního mechanismu pro obchodování s elektrickou energií je založeno na následujících principech: Centrální protistrana (CCP) - protistrana všech účastníků trhu, aby selhání jednoho účastníka při vypořádání nemělo dopad na ostatní účastníky trhu Clearingový fond a clearingové banky - ručí za veškeré závazky na straně obchodníka Maržové vklady - peněžní prostředky (bankovní záruky) jako garance za otevřené pozice účastníka vyplývající z uzavřených obchodů s futures Mark-to-market settlement - denní vypořádání zisků a ztrát Stanovování obchodních limitů On-line sledování pozice účastníka obchodování - uzavírání pozic či pozastavení obchodování

29 29| Vedení evidencí Vedení elektronické evidence cenných papírů Evidence  Centrální evidence cenných papírů – tuzemské investiční nástroje Evidence vedená centrálním depozitářem Evidence navazující – vedou zejména obchodníci s cennými papíry  Samostatná evidence – zahraniční a listinné investiční nástroje Majetkové účty  Účet vlastníka – majitelem vlastníci cenných papírů  Účet zákazníků – majitelem zejména obchodníci s cennými papíry (cenné papíry, které majitel účtu převzal do správy od jejich vlastníků) Nadační fond CDCP – umožňuje majitelům účtů s cennými papíry zbavit se těch cenných papírů, které považují za nehodnotné a ze kterých nechtějí platit žádné poplatky Přidělování ISIN (identifikační označení podle mezinárodního systému číslování investičních nástrojů)

30 30| Emitenti a majitelé Emitenti Emise vedeny v elektronické podobě Realizace corporate actions Výplata výnosů a výpisy pro valné hromady Slučování a rozdělování emisí, navyšování základního kapitálu atd. Majitelé Vedení cenných papírů pod účastníky Distribučními místy jsou obchodní místa účastníků Efektivní správa při nízkých nákladech

31 31| Vypořádání a risk management (BCPP) Vypořádání obchodů Obchodů uzavřených na Burze cenných papírů Praha  V den S = T + 3 Mimoburzovních a blokových obchodů  V den S = T + 0 až T + 99 Dvě části vypořádání Převod peněžních prostředků Převod cenných papírů  Oboje se provádí současně, tj. „dodání proti platbě“ (DVP)  Vypořádání obchodů bez vypořádání hotovosti, tj. „dodání bez platby“ (DFP) Risk management - správa a řízení vkladů členů v Garančním fondu burzy (GFB) Sdružení finančních prostředků k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z obchodů na Burze cenných papírů Praha a z vypořádání těchto obchodů Fondy garancí pro automatické obchody a SPAD a pro obchody s deriváty Členové Burzy cenných papírů Praha jsou povinně členy sdružení GFB

32 32| Účastníci CDCP funguje na členském principu – služby CDCP jsou poskytovány pouze prostřednictvím jeho účastníků Celkem 27 účastníků Členové Burzy cenných papírů Praha: 20 Další členové: 3 + 1 (RM-Systém bez účasti na vypořádání) Trhy: PSE, PXE, RMS, MTS Zahraniční členové: 2 Účastnictví v CDCP s vypořádáním nebo bez vypořádání Vedou navazující evidenci Vedou účty zákazníků – nejsou vlastníky cenných papírů evidovaných na těchto účtech, pouze tyto cenné papíry převzali do správy

33 33| Spolupráce s ostatními depozitáři Clearstream Bank Luxembourg Od roku 1999 Převody investičních nástrojů (pouze DFP) Corporate actions Založeno na CreationOnLine (CBL front-end) Centrálny depozitár cenných papierov SR Od roku 2012 Smlouva o vzájemném členství a spolupráci Duální listingy (Burzy cenných papírů Praha a Bratislava)

34 34| Statistické údaje


Stáhnout ppt "14.9.2014 Kapitálový trh. 2| Význam kapitálového trhu KAPITÁLOVÝ TRH Volné finanční prostředky Emise akcií EMITENTI Zhodnocené finanční prostředky Kapitál."

Podobné prezentace


Reklamy Google