Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ CENTRUM LF UP V OLOMOUCI Kateřina Langová Cíl kurzu  zvládnout práci s dalšími nástroji PowerPointu, které nám usnadní a zefektivní vytváření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ CENTRUM LF UP V OLOMOUCI Kateřina Langová Cíl kurzu  zvládnout práci s dalšími nástroji PowerPointu, které nám usnadní a zefektivní vytváření."— Transkript prezentace:

1

2 INFORMAČNÍ CENTRUM LF UP V OLOMOUCI Kateřina Langová Cíl kurzu  zvládnout práci s dalšími nástroji PowerPointu, které nám usnadní a zefektivní vytváření prezentací práce s osnovou vytváření vlastních předloh  využití možností programu PowerPoint k oživení prezentace animační efekty kreslení základních grafických tvarů vytvoření interaktivní prezentace Požadované znalosti  základy práce s operačním systémem Windows  základní funkce programu MS Word  znalosti práce s programem MS PowerPoint na úrovni obsahu kurzu Vytváření prezentací v programu MS PowerPoint Modul I Kurz VYTVÁŘENÍ PREZENTACÍ V PROGRAMU MS POWERPOINT Modul II

3 Co se v kurzu naučíme? 1. práce s osnovou 2. vytvoření vlastní předlohy prezentace 3. animační efekty 4. příprava podkladů a tisk prezentací 5. úprava záhlaví a zápatí 6. kreslení základních grafických tvarů 7. formátování vložených obrázků 8. vytvoření interaktivní prezentace

4 Nová verze 2000 základní uživatelská vylepšení normální zobrazení – současně osnova textu, aktuální snímek a místo pro poznámky změna systému nabídek každý otevřený dokument je zastoupen jedním políčkem na hlavním panelu Windows

5 Práce s panelem nástrojů osnova text v automatických textových polích osnovu prezentace uvidíme zvětšenou po zmáčknutí 2. tlačítka v levé části vodorovného posuvníku zobrazení panelu nástrojů osnova – ZOBRAZIT – PANELY NÁSTROJŮ- OSNOVA normální zobrazení zobrazení osnovy zobrazení snímků řazení snímků prezentace

6 zvýšení/snížení úrovně odstavce přesun odstavce nahoru /dolů rozvinutí /sbalení odstavců pod nadpisem zobrazení jen nadpisů /celé osnovy zobrazení /skrytí formátu textu vytvoření souhrnného snímku vložení nového snímku Ctrl + Enter Práce s panelem nástrojů osnova

7 Předloha Snímky z předlohy přebírají barevné schéma formát a umístění nadpisu formát jednotlivých úrovní hlavního textu a jeho umístění formát a umístění data, zápatí a čísel snímků pozadí všechny objekty – ty se pak objeví v pozadí snímku

8 Předloha nadpisů a předloha snímků Předloha nadpisů – určuje vzhled snímků, které mají rozvržení „Úvodní snímek“ Předloha snímků – určuje vzhled snímků s ostatními druhy rozvržení Zobrazení předlohy napisů a předlohy snímků 1.nabídka Zobrazit – položka Předloha 2.podnabídka Snímek (Nadpis) rychleji 1.přejít na titulní nebo obyčejný snímek 2.stisknout klávesu Shift a tlačítko zobrazení Snímek

9 zástupný symbol nadpisů – určuje formát a polohu nadpisů snímků určuje formát dané úrovně hlavního textu na snímcích zástupný symbol objektů – určuje formát a polohu objektů na snímku zástupné symboly datumu, zápatí a čísla snímků – určují jejich formát a polohu na snímcích pozadí a barevné schema bude platit pro snímky

10 Animace objektů pohybové a zvukové efekty s jednotlivými objekty na snímcích při projekci prezentace animovat lze nadpisy i hlavní texty snímků, nakreslené i vložené obrázky, grafy i jiné objekty lze vybrat různé animační efekty objekty mohou být při projekci animovány automaticky nebo po klepnutí myší

11 Chameleón charakteristická skupina plazů se známým měněním barev žijí pouze ve Starém světě (jižní Afrika, Madagaskar, Indie a Cejlon) velikost se pohybuje mezi 20 – 30 cm živí se hmyzem, ještěrkami, ptačími mláďaty a mláďaty drobných savců

12 Chameleón charakteristická skupina plazů se známým měněním barev žijí pouze ve Starém světě (jižní Afrika, Madagaskar, Indie a Cejlon) velikost se pohybuje mezi 20 – 30 cm živí se hmyzem, ještěrkami, ptačími mláďaty a mláďaty drobných savců

13 Nastavení vlastních animací Animovaný snímek zobrazíme v Normálním zobrazení Zadáme Prezentace – Vlastní animace Klepnutím označíme objekty, které chceme animovat Pomocí zelených šipek nastavíme pořadí animací Určíme, zda má být animace objektu spuštěna Při klepnutí myší nebo automaticky

14 Nastavení vlastních animací Přejděte na kartu Efekty Efekty animace – vyberte požadovaný obrazový efekt, jeho směr a zvukový efekt U textového objektu můžeme nastavit, má-li se text zobrazit najednou, po odstavcích, slovech nebo písmech směr pohybu objektu při efektu animační efekt zvukový efekt při animaci

15 Animace grafu

16 Přejdeme na kartu Efekty grafu Vyberte, zda se mají objevit všechny prvky najednou, po řadách (barvách), po kategoriích (skupinách) nebo po jednotlivých prvcích (hodnotách) Zaškrtneme animaci mřížky a legendy Vybereme požadovaný animační příp. zvukový efekt

17 Schéma - létající cirkus Servis Prodej Záruka Nabídka Asistence Produkt Služby Partnerství Marketing Firma XY Spokojený zákazník Vzdělávání

18 Přechodové efekty při střídání snímků Nastavování přechodu v zobrazení Řazení snímků Zadejte Zobrazit – Řazení snímků Označte snímek nebo snímky, kterým chcete přiřadit určitý přechodový efekt – všechny snímky vybrat pomocí příkazu Úpravy – vybrat vše Klepněte na panelu nástrojů Řazení snímků na první okénko, Efekty přechodů snímků, vyberte vhodný efekt

19 Přechodové efekty při střídání snímků Nastavování přechodu v dialogu Přejděte na snímek, kterému chcete přiřadit určitý přechodový efekt Zadejte příkaz Prezentace – Přechod snímků Vyberte požadovaný efekt – rychlost jeho průběhu, zvukový efekt, způsob přechodu na další snímek stisk tačítka Použít pro daný snímek, Použít u všech – pro všechny snímky klepnutím se předvede ukázka vybraného efektu výběr obrazového efektu rychlost přechodu způsob zobrazení dalšího snímku při projekci výběr zvukového efektu pokračuje v přehrávání zvukového efektu až do zaznění jiného efektu

20 Příprava podkladů a tisk prezentací Podklady jsou stránky s miniaturami 2, 3, 4, 6 nebo 9 snímků – vhodné pro posluchače Tisk podkladů - Soubor - Tisk vytiskne celou prezentaci vytiskne pouze vybraný snímek, na kterém se nachází kurzor volba výběr je zpřístupněna pouze tehdy, jsou-li označeny některé snímky v zobrazení Řazení snímků vytiskne vybrané snímky, které zapíšeme čísly

21 Určení typu zobrazení, ve kterém bude prezentace tištěna vytiskne jeden snímek na jednu stránku možnost tisku několika snímků na jedné straně umožňují vytisknout i poznámky, které jsou spojeny s určitým snímkem vytiskne pouze text v takové podobě, která je určena v zobrazení osnovy

22 Záhlaví a zápatí na snímcích Nabídka Zobrazit – Záhlaví a zápatí Karta Snímek Vloží datum (čas), který se při otevírání, tisku a předvádění aktualizuje Výběr formátu data a času Vloží pořadové číslo snímku Vloží zadaný údaj Vypustí tyto údaje ze snímku s rozvržením „Úvodní snímek“

23 Nabídka Zobrazit – Záhlaví a zápatí Karta Poznámky a Podklady Záhlaví a zápatí v podkladech a poznámkách Umístí na stránky poznámek a podkladů datum a čas: - automaticky aktualizované při tisku - zde napsané. Text do horního okraje stránek Zajistí číslování stránek s poznámkami a podklady Text do dolního okraje stránek

24 Kreslení a vkládání grafiky Kreslení tvarů – základního – přímka, šipka, obdélník, elipsa Zobrazte snímek, na který chcete kreslit, v zobrazení Snímek Klepněte na panelu Kreslení na tlačítko žádaného tvaru Stiskněte tlačítko myši na ploše snímku v místě, kde má tvar začínat ( + tlačítko Shift pro čtverec a kružnici nebo Ctrl pro rozvíjení ze středu) Uvolněte tlačítko myši Nastavte barvu čáry (obrysu), výplně, styl čáry, příp. šipky

25 Na panelu nástrojů Kreslení Klepněte na nabídku Automatické tvary V rozvinuté nabídce ukažte na některou kategorii V rozvinuté podnabídce klepněte na požadovaný tvar Zmáčkněte tlačítko myši v místě, kde má tvar začínat Tažením myši vytvarujte kresbu Uvolněte tlačítko myši Kreslení a vkládání grafiky Kreslení automatických tvarů DALŠÍ VÝDAJE

26 Typy pomáhající při kreslení použití vodítek – Zobrazit – Vodítka - pobyb pomocí myši, možnost duplikovat vodítka – klávesa Ctrl nastavení – zrušení příchytu – Kreslení – Přichytit – K mřížce nebo tvaru změna pořadí objektů – Kreslení – Pořadí možnost seskupit, oddělit skupiny objektů Kreslení – Seskupit – Oddělit možnost otáčet objekty Kreslení – Otočit či překlopit

27 Formátování vložených objektů a obrázků Panel nástrojů Obrázek panel by se měl objevit po vložení klipartu nebo obrázku ze souboru (lze ho vyvolat Zobrazit – Panely nástrojů - Obrázek Vložit obrázek ze souboru Nastavení barevného režimu obrázku Více/méně kontrastu Více/méně jasu Přebarví obrázek Ořízne objekt Výběr stylu čáry Zobrazí dialog formát objektu Nastaví barvu jako průhlednou Obnoví objekt v původní podobě

28 Úprava obrázků - příklady

29 Vytvoření interaktivní prezentace Přiřazení interaktivní činnosti objektu Označte objekt, kterému chcete přiřadit činnost Z nabídky Prezentace vyberte Nastavení akcí Kartu Klepnutí myši nebo Tažení myši zvolte podle toho, jestli chcete, aby se objekt spustil při klepnutí myši nebo již při přesunutí kurzoru myši na objekt

30 Zvolte činnost, která se má provést při klepnutí na objekt v průběhu promítání prezentace: Volba Hypertextový odkaz na: umožní přejít na libovolný snímek, i v jiné prezentaci nebo na internetovou stránku. Volba Spustit program umožňuje spustit jakýkoliv program Volba Přehrát zvuk: přehraje vybraný zvuk Ukončete dialogové okno stisknutím tlačítka OK

31 Interaktivní prezentace - vytvoření tlačítek Z nabídky Prezentace vyberte Tlačítka akcí jakákoliv určená akce přejde na první snímek nápověda informace přejde na první/poslední snímek přejde na předchozí/další snímek přejde na naposledy zobrazený snímek spustí program nebo otevře dokument přehraje zvuk přehraje video sekci

32 Potvrďte nebo změňte výběr akce v Nastavení akcí Můžete změnit barvu výplně, popř. obrysové čáry tlačítka pomocí nástrojů na panelu Kreslení

33 Národní lékařská knihovna v Praze Bibliographia Medica Čechoslovaca výzkumné zprávy grantové agentury IGA MZ ČR meziknihovní výpůjční služby souborný katalog zahraničních lékařských periodik centrální kolekce lékařské a zdravotnické literatury

34 http://tin.upol.cz


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ CENTRUM LF UP V OLOMOUCI Kateřina Langová Cíl kurzu  zvládnout práci s dalšími nástroji PowerPointu, které nám usnadní a zefektivní vytváření."

Podobné prezentace


Reklamy Google