Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační manažer Kapitola 5.0 (Grafika)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační manažer Kapitola 5.0 (Grafika)"— Transkript prezentace:

1 Prezentační manažer Kapitola 5.0 (Grafika)
MS PowerPoint Prezentační manažer Kapitola 5.0 (Grafika) Úkoly pro pátou kapitolu: Délka trvání druhé kapitoly < min.

2 Grafika v PowerPoint Program PowerPoint patří k programům, které mají prezentovat, takže grafika má zde nezastupitelné místo. Pokud chceme, aby byla prezentace na úrovni, je nezbytná u rozsáhlejších prací promyšlenost a prezentace bez grafických objektů je v tomto případě neomluvitelná. Co to je grafický prvek? Jakýkoliv libovolný prvek , se kterým lze zacházet jako s grafikou (čára, čtverec, obrázek, klipart aj.).

3 Vkládání obrázků a grafických objektů
Obecně lze určit, že obrázky se dají do snímku vložit ze dvou zdrojů: Z klipartu – interní zdroj představuje sada obrázků instalovaná při vkládání balíku MS Office, nebo speciální balíky zavádějící se do daného adresáře určeného pro kliparty. Z externího zdroje – jak je určeno přesněji ze souboru, a záleží na uživateli, o jaký obrázek se jedná a kde je umístěn. Podmínkou pro umístění obrázku je, aby program tento formát obrázku podporoval. Vektorové obrázky či rastrové? Každý z formátů má své výhody, které se hodí pro určité způsoby ztvárnění. Vektor – obrázek je složen z křivek, které se při jakémkoliv zvětšení nemění v kvalitě. Rastr – obrázek složen z bodů; tyto body se při zvětšování stávají někdy nepřehledné a docílit kvality obrázku v jeho rozpoznatelnosti je obtížnější.

4 Vložení klipartu Jak vložit snímek ze sady Klipart?
V nabídce programu klepneme na položku Vložit; v nabídce zadáme možnost Obrázek a vybereme možnost Klipart. Program zobrazí okno Vložit Klipart. V některé z kategorií vyberte obrázek a klepněte na něj jednou levým tlačítkem myši. U obrázku se objeví nabídka se čtyřmi ikonami: První ikona shora vloží obrázek do dokumentu. Druhá ikona shora zobrazí zvětšený náhled na aktuální klipart. Třetí ikona přidá aktuální klipart do seznamu oblíbených. Čtvrtá ikona umožní najít podle zadaných kritérií další související kliparty.

5 Postup vkládání klipartu
Přejít na seznam hlavních kategorií Vložit klipart Náhled Oblíbené Najít podobné klipy Obr. 01 Zmenšená podoba každého klipartu

6 Vložení obrázku (externí)
Nejčastěji se budete setkávat se způsobem vkládání obrázků z externího zdroje. Ať potřebujete do prezentace vložit logo firmy, obrázek z dovolené či jakýkoliv jiný obrázek, musíte splňovat následující podmínky: Obrázek by měl být umístěn nejlépe ve vašem počítači. Obrázek by měl být přiměřeně velký (velikost na disku, nikoli šířka a výška). Musí být ve formátu, který program MS PowerPoint podporuje: JPG, JPEG, BMP, GIF, PCX, TIF, TGA, WMF, EPS a několik dalších méně používaných formátů (neumí PS, DXF, CMF apod.).

7 Popis vložení obrázku Nastavte se na snímek, kde chcete vkládat obrázek. V hlavní nabídce klepněte na Vložit, v podnabídce vyberte položku Obrázek a v poslední podnabídce vyberte možnost Ze souboru. Zobrazí se okno Vložit obrázek (obr. 02). Okno je shodné jako při otevírání souboru, už jen schází ve stromové struktuře disku požadovaný soubor s obrázkem. Klepněte na požadovaný soubor, aby zmodral, a nakonec na tlačítko Vložit, a obrázek bude vložen na snímek. Obr. 02

8 Vkládání obrázku Pokud klepnete na tlačítko levou myší, obrázek se vloží do dokumentu, ale po klepnutí pravou myší na šipku směřující dolů se zobrazí nabídka, v níž lze blíže určit, jakým způsobem bude obrázek do prezentace vložen. Vložit – obrázek se vloží do prezentace standardním způsobem. Připojit k souboru – provede se připojení, kdy se propojením vytvoří přímá vazba mezi prezentací a souborem s obrázkem. Obrázek se do dokumentu fyzicky nevloží, ale po každém otevření se aktualizuje. Změníme-li soubor s obrázkem, změní se i obrázek. Pozor - obrázek se musí stále nacházet na stejném místě. Obr. 03

9 Automatické tvary Program umožňuje vložit do prezentace celou škálu čar, tvarů, šipek, diagramů, tlačítek, bublin a jiných objektů. Všechny toto prvky se označují jako automatické tvary a jsou dostupné v panelu Kreslení. Obr. 04

10 Jak převést automatický tvar do snímku prezentace
Klepněte na Automatické tvary na panelu Kreslení. V seznamu kategorií si vyberte položku shodnou s vaším zamýšleným výběrem tvaru. Klepnete na zamýšlený tvar, nabídka zmizí a kurzor myši se změní na kříž. Nastavte myš na pozici, která bude tvořit pomyslný levý horní roh budoucího tvaru. Tento tvar lze různě deformovat pomocí úchytných bodů. Jakmile budeme se svou prací spokojeni, stejným způsobem můžeme vkládat do prezentace i zbylé tvary Při tvorbě kružnice vybereme tvar elipsy a držíme klávesu SHIFT; poté pustíme myš a klávesu Shift uvolníme.

11 Změna parametru u některých automatických tvarů
Změnu u vybraných automatických tvarů je možné provádět pomocí speciálních úchopných bodů označených žlutou barvou. Příklad: z veselého obličeje se stane smutný obličej. Obr. 05

12 WordArt Začneme prostřednictvím tlačítka WordArt na panelu Kreslení.
Zobrazí se okno Galerie WordArtu s možností výběru stylu. Klepnutím myší vyberete jeden z nabízených stylů a klepněte na tlačítko OK. Poté budete vyzváni k zadání textu a nakonec klepnete na OK. Text je umístěn do snímku a tvorba WordArtu je dokončena. Obr. 06

13 WordArt WordArt se přímo nabízí k tvorbě nadpisů, ale jako prostředek k psaní obyčejného textu je nevhodný. Pokud na již vytvořený WordArt klepnete levou myší, zobrazí se panel nástrojů, který slouží výhradně pro modifikaci vlastního WordArtu. WordArt Obr. 07

14 Konec Cíle kapitoly: Podrobně popsat grafiku v programu
Rozdíl mezi vektorem a rastrem Vložení klipartu Vložení obrázku (z externího zdroje) Automatické tvary WordArt


Stáhnout ppt "Prezentační manažer Kapitola 5.0 (Grafika)"

Podobné prezentace


Reklamy Google