Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdvořilost a asertivita v komunikaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdvořilost a asertivita v komunikaci"— Transkript prezentace:

1 Zdvořilost a asertivita v komunikaci
Co, kdy a jak

2 Zdvořilost Kultivace drsných mravů ve středověku
Komunikace založená na potlačení spontaniety a emotivity Komunikace, odrážející a reprodukující společenský řád a hierarchii Vznik dvorní etikety Forma důležitější než obsah

3 Křesťanství Křesťanství vyplňuje formu obsahem:
Milujte i své nepřátele Mějte se navzájem za důstojnější než sebe sama Od prosícího se neodvracej Chce-li od tebe někdo košili, dej mu i kabát Nemyslete pouze na svůj prospěch

4 Možné následky Důsledná aplikace zdvořilosti, doplněné křesťanskými radami, mohla způsobit „informační past“. Nesnadnost odmítnutí a nesouhlasu Člověk se může stát snadným objektem pro manipulaci a zneužívání Dějí se „skokové přechody“ do nekontrolované komunikace – rozčilení, vztek, hádka

5 Alternativní komunikační styly
Nezdvořilost Styl vojenský – přímost bez příměsi hrubosti Styl obchodní – já pán, ty pán Asertivita

6 Asertivita Původně psychoterapeutická metoda, vyvinutá v USA k léčení neurotických jedinců, stresovaných a traumatizovaných nutností vyhovět manipulativním tlakům svého okolí. Mimo toto své určení má prospět i lidem na opačném pólu, kteří komunikují s výraznou dávkou agresivity

7 Zdroje nesvobody Móda a její trendy Úspěch, povinný optimismus
Být „in“ Společenský žebřík, nutnost vyhovět zvnějšku diktovaným nárokům (módní policie)

8 Definice Asertivní je takové jednání, které vede ke „zdravému“ a „slušnému“ aktivnímu prosazení vlastních oprávněných zájmů, a to přiměřeně okolnostem s respektem k právům druhých a zavedeným sociálním pravidlům. Problémem je ovšem definice velmi širokého pojmu „oprávněné vlastní zájmy“ a „zavedená sociální pravidla“

9 Asertivita má pomoci zejména v těchto situacích:
Kritika (zejména neoprávněná) Manipulace Odražení agresivního útoku

10 Asertivita je tedy zejména určena:
Lidem plachým, neprůbojným, submisivním Lidem vznětlivým, reagujícím podrážděně a emotivně Lidem přespříliš hloubavým, vnímajícím nepatřičně přehnaně svou zodpovědnost a proto nerozhodným

11 Asertivní práva Právo sdělovat své názory (námitky, pocity, požadavky) věcně a bez emocí Právo být sám sebou a nést zodpovědnost za své jednání (omluva) Právo nemít na věc názor nebo ho změnit (s uvážením důsledků)

12 Asertivní práva Právo chybovat a mýlit se
Právo neomlouvat se a nevysvětlovat Právo říci „nevím“, „nerozumím tomu“ a nebo „je mně to úplně jedno“. Právo zeptat se „jak to myslíš?“ Míra aplikovatelné asertivity je přesně a přísně závislá na povaze člověka a dané situace

13 Asertivní doporučení Mluvit jasně, mluvit za sebe (já se domnívám)
Pochvalu a ocenění přijímat se samozřejmostí V nepřehledných situacích musí člověk improvizovat

14 Asertivní taktiky Gramofonová deska Otevřené dveře
Přestat úzkostlivě bránit své Ego

15 Asertivní vidění situace
Asertivita je založena na předpokladu, že existují (pouze) tyto komunikační postoje: Asertivita (správná) Pasivita (špatná) Agresivita (špatná)

16 Legitimní pole Odmítnutí manipulativních nároků
Možnost říci „ne“ bez pocitu viny Zbavuje potřeby nalézat zástupné důvody

17 Symptomatická léčba Symptomatická léčba (jakéhokoliv neduhu) je zcela v intencích pragmatické filosofie, nehledající příčiny a souvislosti, nýbrž pouze „praktická řešení“ („dovednosti“), jejichž hodnota je dána tím, že je jistá množina lidí ochotna nabízené praktiky za řešení považovat a za seznámení se s asertivitou zaplatit.

18 Chybička se vloudila Asertivita je určena zároveň jedincům submisivním i agresivním Asertivní praktiky a postoje se více než neurotickým jedincům (jejichž problémem je špatná životní filosofie) hodí a líbí jedincům agresivním, kteří se nezřídka pomocí asertivních postupů mohou stát efektivně ještě agresivnějšími.

19 Podezřelá věc Podezřelou věcí, související s importem tohoto cizího kulturního prvku je to, že se v knihách o asertivitě obvykle nehovoří o jejím vztahu ke zdvořilosti. Může to znamenat, že tato kategorie je v podstatě škrtnuta Asertivita tak může být pochopena jako legitimní cesta k prosazování egoismu.

20 Stíny asertivity Knížecí rady, nepoužitelné těmi, jimž jsou určeny
Úzký repertoár Aplikace jednoho aspektu

21 Ovšem i tak lze ocenit: Asertivita v mezích zdvořilosti může přinést znalost praktických postojů, které může neurotický a submisivní jedinec použít k posile a tréninku svého sebevědomí, nabytého předtím osvojením si zdravé, lepší a přiměřenější životní filosofie.

22 Zdravá životní filosofie
Není na světě člověk ten, jenž by se líbil lidem všem Smysl lidského života není v úspěchu, zejména ne obchodně vyjádřeném Věci nikdy nebudou takové, jaké by si je člověk představoval Štěstí je dáno spíše přístupem k životu a lidem než neovlivnitelnými vnějšími okolnostmi Každá starost má svou přiměřenou dobu i míru, v jaké se jí budeme věnovat, a zabývat se jí přes tyto meze je zbytečné

23 Zdravá životní filosofie
Odkládání řešení nepříjemností není obecně doporučitelno Mé jednání nemusí být schváleno kdejakou autoritou Svou minulostí nejsem absolutně determinován, je vždy možné začít znovu a jinak. Mýlit se je lidské

24 Zdravá životní filosofie
Problémy druhých lidí se mne týkají pouze v jistém smyslu a do jisté míry, kterou určuji sám. (lamed vav) Není tomu obvykle tak, že by problémy měly jen jedno správné řešení, které je možno a nutno nalézt, a ostatní byla naprosto špatná Mnoho věcí je nutno řešit „za pochodu“, a tedy improvizovat

25 Témata k dořešení Asertivita splývá s nezdvořilostí
Asertivní prosebník Vztah k asertivním jedincům Na asertivní pytel asertivní záplata Kdy je asertivita opodstatněna

26 Bez ohledů vpřed ! František Kořenský, Amerika:

27 Postřeh Fr. Kořenského Cesta kolem světa,

28 Jak by to znělo podstatně lépe (i když méně asertivně):
Buď hodný, nikomu neubližuj a ani sám si ubližovat nedej. Význam pojmu „hodný“ Aristokratičnost

29 A ještě Josef S. Machar A tak balancujeme pro svou povahu se svou sympatií z Východu a Západ a ze Západu na Východ, s chybami obou, ne však jejich silou…


Stáhnout ppt "Zdvořilost a asertivita v komunikaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google