Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zdvořilost a asertivita v komunikaci Co, kdy a jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zdvořilost a asertivita v komunikaci Co, kdy a jak."— Transkript prezentace:

1 1 Zdvořilost a asertivita v komunikaci Co, kdy a jak

2 2 Zdvořilost  Kultivace drsných mravů ve středověku  Komunikace založená na potlačení spontaniety a emotivity  Komunikace, odrážející a reprodukující společenský řád a hierarchii  Vznik dvorní etikety  Forma důležitější než obsah

3 3 Křesťanství  Křesťanství vyplňuje formu obsahem:  Milujte i své nepřátele  Mějte se navzájem za důstojnější než sebe sama  Od prosícího se neodvracej  Chce-li od tebe někdo košili, dej mu i kabát  Nemyslete pouze na svůj prospěch

4 4 Možné následky  Důsledná aplikace zdvořilosti, doplněné křesťanskými radami, mohla způsobit „informační past“.  Nesnadnost odmítnutí a nesouhlasu  Člověk se může stát snadným objektem pro manipulaci a zneužívání  Dějí se „skokové přechody“ do nekontrolované komunikace – rozčilení, vztek, hádka

5 5 Alternativní komunikační styly  Nezdvořilost  Styl vojenský – přímost bez příměsi hrubosti  Styl obchodní – já pán, ty pán  Asertivita

6 6 Asertivita  Původně psychoterapeutická metoda, vyvinutá v USA k léčení neurotických jedinců, stresovaných a traumatizovaných nutností vyhovět manipulativním tlakům svého okolí.  Mimo toto své určení má prospět i lidem na opačném pólu, kteří komunikují s výraznou dávkou agresivity

7 7 Zdroje nesvobody  Móda a její trendy  Úspěch, povinný optimismus  Být „in“  Společenský žebřík, nutnost vyhovět zvnějšku diktovaným nárokům (módní policie)

8 8 Definice  Asertivní je takové jednání, které vede ke „zdravému“ a „slušnému“ aktivnímu prosazení vlastních oprávněných zájmů, a to přiměřeně okolnostem s respektem k právům druhých a zavedeným sociálním pravidlům.  Problémem je ovšem definice velmi širokého pojmu „oprávněné vlastní zájmy“ a „zavedená sociální pravidla“

9 9 Asertivita má pomoci zejména v těchto situacích:  Kritika (zejména neoprávněná)  Manipulace  Odražení agresivního útoku

10 10 Asertivita je tedy zejména určena:  Lidem plachým, neprůbojným, submisivním  Lidem vznětlivým, reagujícím podrážděně a emotivně  Lidem přespříliš hloubavým, vnímajícím nepatřičně přehnaně svou zodpovědnost a proto nerozhodným

11 11 Asertivní práva  Právo sdělovat své názory (námitky, pocity, požadavky) věcně a bez emocí  Právo být sám sebou a nést zodpovědnost za své jednání (omluva)  Právo nemít na věc názor nebo ho změnit (s uvážením důsledků)

12 12 Asertivní práva  Právo chybovat a mýlit se  Právo neomlouvat se a nevysvětlovat  Právo říci „nevím“, „nerozumím tomu“ a nebo „je mně to úplně jedno“.  Právo zeptat se „jak to myslíš?“  Míra aplikovatelné asertivity je přesně a přísně závislá na povaze člověka a dané situace

13 13 Asertivní doporučení  Mluvit jasně, mluvit za sebe (já se domnívám)  Pochvalu a ocenění přijímat se samozřejmostí  V nepřehledných situacích musí člověk improvizovat

14 14 Asertivní taktiky  Gramofonová deska  Otevřené dveře  Přestat úzkostlivě bránit své Ego

15 15 Asertivní vidění situace  Asertivita je založena na předpokladu, že existují (pouze) tyto komunikační postoje:  Asertivita (správná)  Pasivita (špatná)  Agresivita (špatná)

16 16 Legitimní pole  Odmítnutí manipulativních nároků  Možnost říci „ne“ bez pocitu viny  Zbavuje potřeby nalézat zástupné důvody

17 17 Symptomatická léčba  Symptomatická léčba (jakéhokoliv neduhu) je zcela v intencích pragmatické filosofie, nehledající příčiny a souvislosti, nýbrž pouze „praktická řešení“ („dovednosti“), jejichž hodnota je dána tím, že je jistá množina lidí ochotna nabízené praktiky za řešení považovat a za seznámení se s asertivitou zaplatit.

18 18 Chybička se vloudila  Asertivita je určena zároveň jedincům submisivním i agresivním  Asertivní praktiky a postoje se více než neurotickým jedincům (jejichž problémem je špatná životní filosofie) hodí a líbí jedincům agresivním, kteří se nezřídka pomocí asertivních postupů mohou stát efektivně ještě agresivnějšími.

19 19 Podezřelá věc  Podezřelou věcí, související s importem tohoto cizího kulturního prvku je to, že se v knihách o asertivitě obvykle nehovoří o jejím vztahu ke zdvořilosti.  Může to znamenat, že tato kategorie je v podstatě škrtnuta  Asertivita tak může být pochopena jako legitimní cesta k prosazování egoismu.

20 20 Stíny asertivity  Knížecí rady, nepoužitelné těmi, jimž jsou určeny  Úzký repertoár  Aplikace jednoho aspektu

21 21 Ovšem i tak lze ocenit:  Asertivita v mezích zdvořilosti může přinést znalost praktických postojů, které může neurotický a submisivní jedinec použít k posile a tréninku svého sebevědomí, nabytého předtím osvojením si zdravé, lepší a přiměřenější životní filosofie.

22 22 Zdravá životní filosofie  Není na světě člověk ten, jenž by se líbil lidem všem  Smysl lidského života není v úspěchu, zejména ne obchodně vyjádřeném  Věci nikdy nebudou takové, jaké by si je člověk představoval  Štěstí je dáno spíše přístupem k životu a lidem než neovlivnitelnými vnějšími okolnostmi  Každá starost má svou přiměřenou dobu i míru, v jaké se jí budeme věnovat, a zabývat se jí přes tyto meze je zbytečné

23 23 Zdravá životní filosofie  Odkládání řešení nepříjemností není obecně doporučitelno  Mé jednání nemusí být schváleno kdejakou autoritou  Svou minulostí nejsem absolutně determinován, je vždy možné začít znovu a jinak.  Mýlit se je lidské

24 24 Zdravá životní filosofie  Problémy druhých lidí se mne týkají pouze v jistém smyslu a do jisté míry, kterou určuji sám. (lamed vav)  Není tomu obvykle tak, že by problémy měly jen jedno správné řešení, které je možno a nutno nalézt, a ostatní byla naprosto špatná  Mnoho věcí je nutno řešit „za pochodu“, a tedy improvizovat

25 25 Témata k dořešení  Asertivita splývá s nezdvořilostí  Asertivní prosebník  Vztah k asertivním jedincům  Na asertivní pytel asertivní záplata  Kdy je asertivita opodstatněna

26 26 Bez ohledů vpřed !  František Kořenský, Amerika:

27 27 Postřeh Fr. Kořenského  Cesta kolem světa, 1893 - 1894

28 28 Jak by to znělo podstatně lépe (i když méně asertivně):  Buď hodný, nikomu neubližuj a ani sám si ubližovat nedej.  Význam pojmu „hodný“  Aristokratičnost

29 29 A ještě Josef S. Machar  A tak balancujeme pro svou povahu se svou sympatií z Východu a Západ a ze Západu na Východ, s chybami obou, ne však jejich silou…


Stáhnout ppt "1 Zdvořilost a asertivita v komunikaci Co, kdy a jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google