Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické přístupy a metody hodnocení funkcí nivy Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické přístupy a metody hodnocení funkcí nivy Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické přístupy a metody hodnocení funkcí nivy Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta evacu@centrum.cz Projekt Niva : NAZV 82078 Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení.

2 Blanice Stropnice Lužnice

3

4 Stropnice

5 Blanice

6 Nákladová metoda Fce mokřadu v krajině???? EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY : protipovodňová, produkce nadzemní biomasy, retence živin, produkce kyslíku,klimatizační služba, podpora krátkého vodního cyklu Nákladová metoda Kreditní systém USA….. Obchodování s mokřady

7 Náklady na vytvoření 1 ha nového mokřadu, revitalizace Náklady na technické řešení retence vody v krajině (cena m 3 zadržené vody) Škody vyvolané povodněmi a jejich omezení Cena mokřadu v kreditním systému USA – banky pro obchodování s mokřady

8 Doporučené ceny - ČR Ceny revitalizací doporučené podle Směrnice MŽP č. 5/2006[1] o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů - Program 215 110 - Článek 2 - Předmět Pravidel,[1] Publikace Revitalizace vodního prostředí[2]v kapitole Systémová revitalizace nivy s obnovou potočního pásu uvádí cenu za prováděcí náklady na běžný metr nivy 2000 Kč.[2] [1][1] SMĚRNICE MŽP č. 5/2006, o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů - Program 215 110 [2][2] Revitalizace vodního prostředí, Kolektiv autorů, AOPK ČR, Praha 2003 Akcetis kč/ha Revitalizace nevhodně odvodněných pozemků60 Zakládání a obnova mokřadních ekosystémů100 Opatření pro obnovu zásob podzemních vod50 Náklady na vytvoření 1 ha nového mokřadu, revitalizace

9 Skutečné náklady na vytvoření 1 ha nového mokřadu, revitalizace Skutečné náklady na vytvoření 1 ha nového mokřadu, revitalizace Cena vybraných realizovaných revitalizací mokřadů - ČR Lokalita a typ akcekrajokrescena / tis kčplocha hatis kč/ha ŠLP Křtiny – budování a obnova - 6 mokřadů [1] [1] JMBlansko3380,291165,5 Velká Buková –rybník s mokřadem [2] [2] SČRakovník2800,6466,7 Miroslav – rybník s mokřadem [3] [3] JMZnojmo1747,7893,3529,6 Uherský Brod - lokalita Jiřičky – revitalizace toku, vytvoření lokálního biocentra s mokřademZlínskýUherské Hradiště15001,41071,4 Revitalizace toku Ostřice - Horní Planá [4] [4] JČČeský Krumlov8509,872,53403,9 Omlenice - rybník s mokřadem [5] [5] JČČeský Krumlov26240,6264191,7 Revitalizace povodí potoka Borová [6] [6] JČČeský Krumlov732134215,3 Revitalizace PB Vltavy Komořany [7] [7] Praha 480041200,0 Revitalizace PB Vltavy Jarov - Zbraslav [8] [8] SČ, PrahaPraha - západ, Praha960081200,0 Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín a rehabilitace ostrova Mrkvice [9] [9] SČMělník138000460300,0 Revitalizace HOZ Pěkná - Záhvozdí C [10] [10] JČPrachatice13610,831639,8 Revitalizace Čepřovického potoka [11] [11] JČStrakonice47707,17665,3 Revitalizace PB Vltavy a rehabilitace nivy Karlín - Libeň [12] [12] Praha 1800030600,0 Revitalizace LB Vltavy Nové Ouholice [13] [13] SČMělník1800030600,0 Revitalizace nivy potoka nad statkem v Bartošovicích v Orlických horách [14] [14] KH Rychnov nad Kněžnou40322,241800,0 Revitalizace Židova potoka [15] [15] SČBenešov9001,5600,0 průměrná částka je 1,23 mil. za hektar, medián je 868,4 tis. Kč za hektar

10 Skutečné ceny - ČR Cena mokřadu je většinou odvozena z celkové ceny revitalizace, protože v rozpočtech těchto projektů není chápán jako oddělená investice. Jedná se často o součást revitalizace rybníků nebo revitalizace nivy. Cena mokřadu nezávisí pouze na jeho celkové ploše, ale také na hloubce mokřadu, s čímž dále souvisí množství přemisťovaného materiálu a vzdálenost úložiště tohoto materiálu. Roli hraje také konfigurace terénu a stupeň ochrany daného území. Proto jsou často místo plošných údajů uváděny m3 přemístěné zeminy nebo náklady na revitalizaci běžného metru nivy. Maximální částka v tabulce dosahuje hodnoty 4,19 mil. Kč za hektar, minimální je 215,3 tis. Kč za hektar, průměrná částka je 1,23 mil. za hektar, medián je 868,4 tis. Kč za hektar Náklady na vytvoření 1 ha nového mokřadu, revitalizace

11 [1] http://www.slpkrtiny.cz/pdf/061019SetkaniNGO.pdf 2 http://www.velkabukova.cz/?page=zased203 3 http://www.mesto-miroslav.cz/soubory/Zaverecny_ucet_2005.doc 4 materiály AOPK ČR – středisko České Budějovice 5 materiály AOPK ČR – středisko České Budějovice 6 materiály AOPK ČR – středisko České Budějovice 7 http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/VD/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/VD110025.pdf 8 http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/VD/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/VD110024.pdf 9 http://envis.praha-mesto.cz/plan_pov_dvltavy_42008/kap_C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/DV110015.pdf 10 http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/VH/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/VH110037.pdf 11http://www.alfaprague.com/data/hydroprojekt/VH/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/VH110079.pdf 12 http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/VD/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/VD110049.pdf 13 http://zp.praha-mesto.cz/plan_pov_dvltavy_42008/kap_C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/DV110013.pdf 14 http://envis.praha-mesto.cz/plan_pov_hslabe_42008/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/LA110099.pdf 15 http://www.pvl.cz/data/hydroprojekt/VD/C/4_LISTY_OPATRENI/C4_13/2_OSTATNI/VD110083.pdf[1 ] Část informací byla získána telefonicky. Skutečné náklady na vytvoření 1 ha nového mokřadu, revitalizace ZDROJE:

12 Jestliže máme údaje o retenční schopnosti konkrétního mokřadu, lze k ocenění použít náklady za kubík zadržené vody technickým opatřením které by v posuzovaném případě mohlo být použito k zadržení stejného množství vody jako je v daném mokřadním ekosystému. Náklady na technické řešení retence vody v krajině (cena m3 zadržené vody)

13 NÁZEV TECHNICKÉHO OPATŘENÍ UZAZATELROZPĚTÍ UKAZATELECENAOSTATNÍ 1. Víceúčelové vodní nádrže 1m 3 (celkového objemu nádrže) 50 mil. m 3 – nad 200 mil.m 3 70Kč/ m 3 – 40Kč/ m 3 + investice za výkup pozemků 2. Suché a polosuché poldry 1 m 3 (celkového objemu nádrže) 500 000 m 3 – nad 1 000 000 m 3 65Kč/ m 3 – 35Kč/ m 3 + investice za výkup pozemků Zdroj: Zpracované studie pro Jihomoravský a Ostravský kraj, ceny vychází z ceníku zpracovaného URS.a.s (Ústav racionalizace ve stavebnictví)

14 Škody vyvolané povodněmi Výpočet může vycházet z čísel o finančních škodách z minulosti nebo se opírat o pravděpodobné škody v budoucnosti Cenu mokřadu ( nivy) lze pak nepřímo finančně vyjádřit jako výši škody, ke kterým díky rozlivu a retenci vody nedojde nebo se zmírní Škody na budovách pro bydlení, občanské vybavenosti, komunikacích, technické infrastruktuře, zelených plochách, průmyslové škody atd. Křivky škod podle průtoku za různé období …Q20…….Q100 pravděpodobnost rizika průměrné roční riziko ( kolik finančních prostředků je třeba průměrně ročně spořit, aby bylo možno sanovat povodňové škody) Zdroj: Satrapa, Fošumpaur, Horský: Možnosti a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření,Urbanismus a územní rozvoj, ročník IX, číslo 5/2006

15 Škody vyvolané povodněmi Zdroj: Posuzování protipovodňových opatření navržených do II. Etapy programu „Prevence před povodněmi“ (ČVUT Praha katedra hydrotechniky, VUT Brno) – powerpointová prezentace

16 Škody vyvolané povodněmi Určení kapitalizovaného rizika Současná hodnota rizika (kapitalizované riziko) je dána podle vztahu pro výpočet věcné renty: Ra= R/ DS Kde Ra je současná hodnota rizika [Kč] R je průměrné povodňové riziko na rok [Kč/ rok] DS je roční diskontní sazba Zdroj: Posuzování protipovodňových opatření navržených do II. Etapy programu „Prevence před povodněmi“ (ČVUT Praha, VUT Brno) – powerpointová prezentace

17 Cena mokřadu v kreditním systému USA – banky pro obchodování s mokřady Wetland mitigation Banking – USA Wetland credit jsou prodávány jednotlivými „wetland mitigation bank“. Kdo v rámci nějaké investice zastaví nebo poškodí mokřad koupí si “wetland Kredit“ který odpovídá rozloze jím poškozeného nebo zničeného mokřadu. [1][1] Hodnota „wetland kredit“ na akr se počítá jako průměrná hodnota zemědělské půdy v okrese (county), kde se Wetland mitigation bank nachází násobená koeficientem hodnoty wetland kreditu. Koeficient wetland creditu odráží hodnotu, která byla půdě přidána wetland kreditem. Je založena na průměrném zastoupení prodejní ceny kreditu k ceně půdy v okrese za kredity které „wetland mitigation bank“ koupila od celostátní banky. Tento koeficient je aktualizován, v současnosti je založen na prodejích kreditů v letech 1999-2007.[2][2] [1][1] Wetland Mitigation Banking – General Information - http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/mitigation/banking/index.html [2][2] Minnesota Board of Water and Soil Resources - http://www.bwsr.state.mn.us/wetlands/wetlandbanking/fees-2008.html

18 Cena mokřadu v kreditním systému USA – banky pro obchodování s mokřady Zdroj: Spatial Economics Of The Louisiana Wetland Mitigation Banking Industry, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, Ryan Joseph Bourriaque B.A., Louisiana State University, 2005 August 2008

19 Cena mokřadu v kreditním systému USA – banky pro obchodování s mokřady Zdroj: Spatial Economics Of The Louisiana Wetland Mitigation Banking Industry, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, Ryan Joseph Bourriaque B.A., Louisiana State University, 2005 August 2008

20 Filosofie nákladově ziskové analýzy CBA K ocenění nivy je třeba mít údaje o množství zadržované vody a ploše nivních rozlivů. tento zisk představuje kladnou externalitu, kterou má společnost zadarmo. Náklady, které používáme k ocenění funkce nivy vyjadřují úsporu společnosti v případě, že využívá bezplatných ekosystémových funkcí nivy. Pro nákladově ziskovou analýzu CBA to znamená nulové náklady C a plusové zisky B vyjádřené jako potenciální náklady na náhradní řešení k zajištění funkcí nivy. Cena funkcí nivy je vlastně ziskem B B-C>0 Fungující niva Nefunkční niva třeba mít údaje o nežádoucí výši odtoku vody z území a povodňových škodách a odhad plochy fungující nivy, která by negativním jevům zabránila. B-C>0 je třeba nivu obnovit, což je spojeno s náklady. Na rozdíl od příkladu s fungujícím mokřadním ekosystémem, budou v nákladově ziskové analýze náklady C skutečné. Ovšem na straně zisků B bude snížení nebo odstranění škod vyvolaných povodněmi.

21 Děkuji Vám za pozornost

22


Stáhnout ppt "Ekonomické přístupy a metody hodnocení funkcí nivy Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta"

Podobné prezentace


Reklamy Google