Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sítě 3 Sítě 3. 12.9.2014 2 Protokoly TCP / IP Internet protocol Dopravuje data mezi libovolnými počítači v internetu a adresuje se tzv. IP adresou. Transmision.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sítě 3 Sítě 3. 12.9.2014 2 Protokoly TCP / IP Internet protocol Dopravuje data mezi libovolnými počítači v internetu a adresuje se tzv. IP adresou. Transmision."— Transkript prezentace:

1 Sítě 3 Sítě 3

2 12.9.2014 2 Protokoly TCP / IP Internet protocol Dopravuje data mezi libovolnými počítači v internetu a adresuje se tzv. IP adresou. Transmision control protocol Dopravuje data mezi dvěma konkrétními aplikacemi běžícími na těchto počítačích Je to spojovaná služba, která mezi jedn. počítači naváže spojení (virtuální okruh)

3 Detekce chyb V zápatí datového bloku je kontrolní součet –Je vypočítán vysílací stanici –Přijímací stanice jej porovná se svým výpočtem –Nejsou li oba stejné, přenos byl chybný a vysílá se žádost na opakování dat

4 ISDN Integrated services digital network –Digitální síť integrovaných služeb Telecom nabízí připojení euroISDN Jde o telekomunikační službu primárně navrženou pro komfortní telefonování s možností datových přenosů, třebaže zejména v souvislosti s rozmachem Internetu se postupně význam datových aplikací prudce zvýšil.

5 Typy připojení euroISDN2 (tzv. basic rate) –Fyzicky na jedné dvoulince jsou 2 datové kanály (B) o kapacitě přenosu 64 kb/s a 1 signalizační kanál (D) o kapacitě přenosu 16 kb/s Euro ISDN30 (tzv. primary rate) –Fyzicky na jednom vedení je 30 datových kanálů (B) a 1 D 64 kb/s

6 B1 B2 D B B D B euroISDN2 euroISDN30 2kanály B po 64 kb/s 1 kanál D 16 kb/s 30 kanálů B po 64 kbitech/s 1 kanál D po 64 kb/s

7 NT network termination (zakončení sítě) RJ45 –S/T dvě kroucené dvoulinky mají charakter sběrnice –V jednom okamžiku lze používat pouze 2 zařízení TA terminál adaptér RJ 11(digit. na analogový)

8 EUROISDN2

9 ROZDĚLENÍ ISDNNA SLOTY B1 D B2 D Kanál D 4 bity, řízení 16kb/s Kanál B1 8 bitů 64 kb/s Kanál B2 8 bitů 64 kb/s

10 Protokoly vrstev a signalizace Kanál B lze použít k telef. Hovoru –1 slot (B1) = 1 vzorek telef.hovoru Pro data se do B vkládá rámec LAPB –Do těchto rámců se vkládají síťové pakety i IP- datagramy do D rámec LAPD značka adresa řídící pole data kontrolní součet značka

11 Vytvoření virtuálního okruhu Virtuální okruh se sestavuje pomocí kanálu D – signalizace DSS1 je signalizace pro zřízení okruhu Při přenosu je tento rámec „zabalen“ do SS7 a přenese se na stranu volaného. Tam se signalizuje příchozí hovor Signalizace DSS1 je specifikována doporučením Q931

12 DSS1 z hlediska modelu OSI Transportní až aplikační vrstva Q.932 Síťová vrstva Q.931 Linková vrstva LAPD Fyzická vrstva rozhraní S/T a U (pro euroISDN2) Q.931 setup……………zvednutí mikrotelefonu Call proceeding…vytáčení Alerting…………vyzvánění connect………….zvednutí disconnect………….zavěšení

13 IP protokol Dopravuje data mezi dvěma libovolnými počítači v internetu ( i mimo LAN) Data jsou od odesílatele k příjemci dopravována (směrována) přes směrovače (router) Každý směrovač řeší samostatně směrování k následujícímu směrovači (na úrovni síťové vrstvy) IP protokol umožňuje spojit jednotlivé lokální sítě do celosvětového internetu InterNet protokol tj. protokol spojující jednotlivé sítě.

14 IP hlavička(datagram) Cena,dostupnost,zdržení číslo protokolu bývají většinou „zahazovány“

15 12.9.2014 15 IP a TCP záhlaví

16 12.9.2014 16 Protokol ICMP Je to služební protokol a je součástí IP protokolu Slouží k signalizaci mimořádných událostí –Nedoručitelný datagram –Sniž rychlost odeslání –Změň směrování (redirect) –Odpověď na žádost o směrování –Čas vypršel –Fragmentace - ECHO

17 ICMP Záhlaví

18 12.9.2014 18 Protokoly ARP (adress resolution protocol) Je to způsob jak v sítí přiřadit logické IP adrese adresu hardwaru Datagram musí být vždy zabalen do linkového rámce s linkovou adresou, kterou neznám (jsou tam nuly) Vyšle se linkový oběžník (ARP), který zjistí linkovou (MAC) adresu

19 12.9.2014 19 Protokol RARP Dotaz, zda na síti je stejná adresa jako u odesilatele Je to signalizace chyby v konfiguraci jedné stanice

20 12.9.2014 20 Protokolová sada TCP/IP Jsou to vzájemně svázané protokoly pro komunikaci mezi počítači. Je to služba, která se používá na internetu. Je nezávislá na výrobcích, je možné ji použít na mnoha softwarových i hardwarových platformách. Je to nejrozšířenější sada protokolů používaných v intranetových sítích Model je pětivrstvý –Každá vrstva se řídí určitými konfiguračními parametry, které ovlivňují funkci protokolu. –Většina konfig.parametrů je nadefinována standartními parametry –IP adresa musí být na každém počítači nadefinována na jinou konkrétní hodnotu.

21 12.9.2014 21 Fyzická vrstva –Klasická funkce, závisí na přenosovém mediu Spojová vrstva –Je zodpovědná za doručování zpráv mezi síťovými uzly, které jsou připojeny k jednomu síťovému segmentu, neboli k jedné lince –Při posílání z jednoho síť. uzlu k druhému se zpráva ukládá do síťového rámce –Rámec obsahuje hlavně identifikátor propojení – jak ji má příjemce identifikovataplikační transportní fyzická spojová síťová

22 12.9.2014 22 –Ve spojové vrstvě je každý uzel identifikován jednoznačnou adresou hardwarovou MAC –Na jednom segmentu se používají tyto MAC adresy. IP-adresa je přeložena do MAC. Pokud není známá, používa se ARP protokolu. Síťová vrstva –Je zodpovědná za správné doručování zpráv protokolu mezi dvěma koncovými počítači –Díky IP adrese a IP protokolu propojuje nezávislé síťové segmenty –Základní jednotková zpráva je IP datagram a přes směrovače zajistí doručení do cíle

23 12.9.2014 23 Transportní vrstva Na této vrstvě sady TCP/IP existují dva protokoly, které zajišťují přenášení dat –UDP user datagram protocol obsahuje hlavně cílový a zdrojový port a kontrolní součet. Tyto informace se předají do IP protokolu s IP adresou. UDP nepoužívá žádné potvrzení. –Protokol TCP nabízí možnost potvrzování doručení, opakovaného posílání zpráv a zaručuje pořadí. Umí zpomalit a zastavit tok dat a opět jej rozběhnout

24 12.9.2014 24 Aplikační vrstva Definuje způsob komunikace mezi jednotlivými aplikačními programy –Aplikační protokol využívá i DNS –Je požit model klient server. Klient kontaktuje server s požadavkem provedení nějaké funkce server ji spustí a čeká na signál od klienta –DHCP je též založeno na na modelu klient server TCP/IP je základem pro veškerou komunikaci na internetu

25 12.9.2014 25 IP adresa 0xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX10xxxxxx 110xxxxx XXXXXXXX Třída A 126 sítí (1- 127 ) a 2 24 –2 počítače Třída B 2 14 sítí a 2 16 – 2 počítačů Třída C 2 22 sítí a 255-2 počítače

26 12.9.2014 26Anotace Třída A – 1.0.0.1 127.255.255.254 (2 24 – 2 počítačů) Třída B –128.0.0.1 191.255.255.254 (2 16 – 2 počítačů) Třída C –192.0.0.1 223.255.255.254 (2 8 - 2 počítačů) Síťová maska –Určuje adresu sítě

27 12.9.2014 27 Speciální IP adresy 0.0.0.0 Tento počítač na této síti 0.0.0.počítač na této síti Sítˇ.0.0.0.0. Adresa sítě jako takové Síť.1.1.1.1 všeobecný oběžník Samé 1 všeobecný oběžník na lokále 127.něco smyčka (větš. 127.0.0.1)

28 12.9.2014 28 Další vývoj Síť se začíná rozlišovat ne podle tříd, ale podle masky Standartní maska pro síť C je 255.255.255.0 –24 jedniček pro standartní masku (S.M.) Má li méně jedniček než S.M. je to adresa supersítě Má li více jedniček než S.M. je to adresa subsítě

29 12.9.2014 29 konec


Stáhnout ppt "Sítě 3 Sítě 3. 12.9.2014 2 Protokoly TCP / IP Internet protocol Dopravuje data mezi libovolnými počítači v internetu a adresuje se tzv. IP adresou. Transmision."

Podobné prezentace


Reklamy Google