Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z E M Ě D Ě L S T V Í NA ČESKÉM A MORAVSKÉM V E N K O V Ě Ing. Milan Bena, CSc. Bc. František Winter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z E M Ě D Ě L S T V Í NA ČESKÉM A MORAVSKÉM V E N K O V Ě Ing. Milan Bena, CSc. Bc. František Winter."— Transkript prezentace:

1 Z E M Ě D Ě L S T V Í NA ČESKÉM A MORAVSKÉM V E N K O V Ě Ing. Milan Bena, CSc. Bc. František Winter

2 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ HISTORIE Zemědělství v období první republiky:  na venkově převládala zemědělská činnost  výměra zemědělských usedlostí byla relativně malá  soukromé vlastnictví půdy  existence velkostatkářů, církevních statků i statků ve vlastnictví státu  mechanizace na velmi nízké úrovni, převládala ruční práce  tažná síla zajišťována zvířaty  sezónní práce (sena, žně, ostatní sklizňové práce)

3 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ HISTORIE V období po II. světové válce :  změna právního vztahu k půdě - zestátnění - vstup do družstev  zůstává jen málo soukromých rolníků  zemědělská výroba se mění a stává se z ní výroba průmyslová (velkovýroba)  tažná síla zvířat je nahrazována traktory  modernizace techniky  klesá podíl ruční práce  rozmach družstev a státních statků

4 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ Přelom tisíciletí :  významný mezník nejen pro zemědělskou výrobu (Sametová revoluce)  přiznání restitučních nároků  privatizace státních statků  „likvidace velkých podniků“ ( následkem je vznik t.zv. brownfieldů)  snížení pracovních příležitostí  snížení intenzity produkce  snížení stavu hospodářských zvířat (restituční zvířata-jatka)  migrace venkovanů za pracovními příležitostmi HISTORIE SOUČASNOST

5 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ HISTORIE SOUČASNOST Přelom tisíciletí :  na soukromé půdě hospodaří převážně nájemci  restituce majetku ztrácí význam a otevírá možnosti spekulacím  rozjíždí se prodej státní půdy  jedná se o podpůrných programech pro zemědělskou prvovýrobu  první zmínky o ekologickém zemědělství na území ČR

6 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ SOUČASNOST Od roku 2004 jako součást EU:  přístupové dohody určily směr jakým se bude ubírat zemědělství  určily však spíše extenzivní směr  stanovení kvót produkce u zemědělských komodit  snížení stavu hospodářských zvířat (skot a prasata)  restrukturalizace zemědělské prvovýroby  zatravňování orné půdy, zalesňování  prodej státní půdy do vlastnictví zahraničních občanů  podpora zemědělství prostřednictvím HRDP  vznik operačního programu PRV

7 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ SOUČASNOST Vlivy na zemědělství: vnitřní + poměrně vysoké koncentrace půdy a zvířat + efektivní využití strojů, technologií, zkušeností + udržitelnost pracovních příležitostí - neustálé zvyšování vstupů do zemědělské prvovýroby (ND, osiva, PHM..) - velký úbytek půdního fondu ( bytová a průmyslová výstavba) - nízká hladina platů v zemědělství - stárnutí profesní populace

8 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ SOUČASNOST Vlivy na zemědělství: vnější ! určování rozsahu produkce v českém zemědělství ! změny klimatu ! růst populace ve světě ! finanční krize o možnosti restrukturalizace zemědělské prvovýroby o diverzifikace zemědělských činností o možnost využití operačního programu pro zemědělce

9 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ Problematické oblasti:  dopady reforem EU ( cukr, maso, mléko )  nástup třetích zemí na trh  celosvětový problém s vodou  riziko zahájení, ale i hospodaření v zemědělství (vstupy, výstupy)  problematika GMO (postoj EU a třetích zemí)  rozšiřování obchodních řetězců (hyper, super markety – ceny)

10 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ Akce na venkově Dožínky Bělá Bioslavnosti Exkurze Přednášky

11 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ Spolupráce venkovského sektoru: Zemědělci jako:  tvůrci krajiny  pomocníci při různých krizových příležitostech  nemalí přispívatelé do obecních rozpočtů  aktivní tvůrci veřejného života na venkově  oranžová stuha  aktivní práce v MAS

12 ZEMĚDĚLSTVÍ NA ČESKÉM A MORAVSKÉM VENKOVĚ BUDOUCNOST Jaká je budoucnost českého zemědělství ???  prodejem státní půdy přechází vlastnictví do rukou cizinců  mnohé podniky přechází již teď vlivem zadluženosti do rukou jiných, ekonomicky silnějších  nebude možné dohonit ztrátu, která vznikla nerovnými podmínkami při vstupu do EU  ani sama EU nemá zájem tuto ztrátu vyrovnat

13 Děkujeme za Vaši pozornost. Ing. Milan Bena, CSc. 728 371 206 milan.bjev@volny.cz Bc. František Winter 602 533 707 f.winter@atlas.cz


Stáhnout ppt "Z E M Ě D Ě L S T V Í NA ČESKÉM A MORAVSKÉM V E N K O V Ě Ing. Milan Bena, CSc. Bc. František Winter."

Podobné prezentace


Reklamy Google