Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zstgm.opava.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zstgm.opava.cz."— Transkript prezentace:

1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Ten umí to a ten zase tohle…“

3 52 pedagogických pracovníků 14 správních zaměstnanců 28 tříd
NAŠE ŠKOLA V ČÍSLECH 570 žáků 52 pedagogických pracovníků (10 speciálních pedagogů, 1 asistent pedagoga, 13 dyslektických asistentů) 14 správních zaměstnanců 28 tříd 8 oddělení školní družiny a školního klubu 2 školní jídelny 4 budovy

4 Školní poradenské pracoviště
VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Lenka Štichauerová – ředitelka PaedDr. Ivana Pavlíková – zástupce ředitele Mgr. Radim Kříž – zástupce ředitele Školní poradenské pracoviště PaedDr. Ivana Pavlíková Mgr. Karin Martiníková – speciální pedagog Mgr. Kateřina Rossmanithová – speciální pedagog Mgr. Eva Sonková – výchovný poradce Mgr. Marek Rosa – výchovný poradce Mgr. Tomáš Osadník – výchovný poradce Mgr. Radmila Holušová – metodik prevence Mgr. Radim Kříž asistent pedagoga

5 1. STUPEŇ 14 tříd 262 žáků rozšířená výuka VV školní družina
umístěn na ul. Mírová

6 2. STUPEŇ 15 tříd 318 žáků rozšířená výuka informatiky školní klub umístěn na ul.Riegrova 13

7 SPECIFIKA Skupinová integrace 80 žáků Individuální integrace 50 žáků
(žáci s VPU) v ročníku Individuální integrace 50 žáků Žáci z dětského domova 13 žáků Dojíždějící žáci 21 %

8 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM „Zdravý kolektiv = pohoda ve škole“
Dlouhodobý cíl: Pozitivní klima školy Pozitivní klima tříd „Zdravý kolektiv = pohoda ve škole“

9 FAKTORY SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY
Lidé ve škole: vedení školy pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci žáci rodiče širší okolí Umístění školy Budova, estetická úprava Základní koncepce („filozofie“) školy Aktivity vůči okolí – zapojení se do života města

10 FAKTORY SOCIÁLNÍHO KLIMATU TŘÍDY
Učitelé Způsoby hodnocení a zkoušení Prostředí učebny Prostorové uspořádání Osobní prostor, který má žák k dispozici Častost „stěhování“

11 Osobnost třídního učitele
VEDENÍ TŘÍDY Osobnost třídního učitele (vzdělávání – sborovna, individuální vzdělávání) Sborovna: PhDr. Richard Braun, PhDr. Jan Svoboda, PhDr. Helena Vrbková, Mgr. Petra Večerková „Management sociální práce se žáky ZŠ“ - 7 pedagogů „ Metodik prevence soc.pat. jevů“ - 1 pedagog „Školní speciální pedagog – školní speciální psycholog“ - 3 pedagogové sebezkušenostní výcviky

12 TŘÍDNICKÉ HODINY 2x měsíčně; na 1. i 2. stupni
zaměřeny na komunikaci, sebepoznání, sebeuvědomění, kooperativní a kohezní hry - práce v komunitním kruhu - důležitá pravidla - zpětná vazba schránky důvěry ve třídě vytváření bezpečného, vstřícného prostředí zástupci tříd v žákovské radě

13 ADAPTAČNÍ KURZY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKŮ
„SEZNAMME SE I,II“ vede třídní učitel metodická pomoc speciálního pedagoga finanční zabezpečení – granty, dotace

14 VÝUKA zavedení témat prevence do výuky
pravidla, způsoby hodnocení, zkoušení pomoc prospěchově slabým žákům práce s nadanými žáky velký výběr volitelných předmětů zájmové kroužky

15 SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY METODICKÁ POMOC PRO UČITELE
KUPOZ Grafomotorika Instrumentální obohacování podle Feuersteina hodiny speciální péče pro žáky s VPU (vedené dyslektickými asistenty) psaní všemi deseti (pro žáky s dysgrafií) podpůrné hodiny pro žáky s výukovými problémy METODICKÁ POMOC PRO UČITELE pomoc při sestavování programů TH pomoc při sestavování IVP pro integrované žáky volba vhodných postupů a metod v práci s žáky s VPU příprava na jednání s rodiči KONZULTACE PRO RODIČE kariérové poradenství, výukové a výchovné potíže, zprostředkování kontaktu s odborníky

16 ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
OCHRANNÝ REŽIM dohled nad žáky včetně mimoškolních akcí směrnice k zajištění BOZ ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB zájmové kroužky akce pro rodiče soutěže VEDENÍ ŽÁKŮ K „LIDSTVÍ“ představení pro Kapku naděje Hnutí na vlastních nohou – Stonožka adopce tygra ussurijského v ZOO Ostrava adopce na dálku divadelní přestavení pro žáky MŠ a pacienty Slezské nemocnice v Opavě spolupráce s „Člověkem v tísni“ projekt „Život za korunu“ – pro UNICEF

17 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
Rámcový třídní program pro řešení počátečního stádia šikanování Krizový scénář pro počáteční stadia šikanování Krizový scénář pro pokročilá stádia šikanování - Scénář pro nestandardní šikanu podle Mgr. Renaty Ježkové

18 SRPŠ DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE PROJEKTY Zahradní slavnost
Dny otevřených dveří školní časopis DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE ZŠ Ratiboř – projekt ZŠ Spišská Belá PROJEKTY Seznamme se II Rokem krok za krokem aneb Významné dny životního prostředí očima dětí Společně bez hranic – vzdělávání, kultura a sport Učitel – spolutvůrce klimatu třídy Otvíráme bránu jazyků

19 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
PPP SPC SVP OSPOD Policie ČR Městská policie Opava Hasiči Magistrát města Opavy Renarkon ELIM SIM Areka Eurotopia Opava Středisko volného času Opava Slezská univerzita

20 AUTOEVALUACE EVALUACE
2x ročně zprávy metodika prevence, výchovných poradců, speciálních pedagogů EVALUACE SCIO - „Mapa školy“ ČŠI

21 Robert Fulghum : UŽ HOŘELA, KDYŽ JSEM SI DO NÍ LEHAL
Neberte si, co děti, dělají příliš osobně. Život, který prožívají, a život, který vy si myslíte, že prožívají – to není totéž. Neveďte si o nich nějaké dlouhé záznamy nejlepší je krátká paměť. Nic si nedělejte z toho, že někdy neposlouchají, co říkáte, zamyslete se nad tím, že vás stále pozorují. Učte se od nich – mají toho hodně, co vás můžou naučit.

22 školní speciální pedagog
Děkuji za pozornost Mgr. Karin Martiníková školní speciální pedagog


Stáhnout ppt "Www.zstgm.opava.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google