Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zstgm.opava.cz. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Ten umí to a ten zase tohle…“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zstgm.opava.cz. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Ten umí to a ten zase tohle…“"— Transkript prezentace:

1 www.zstgm.opava.cz

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Ten umí to a ten zase tohle…“

3 NAŠE ŠKOLA V ČÍSLECH 570 žáků 52 pedagogických pracovníků (10 speciálních pedagogů, 1 asistent pedagoga, 13 dyslektických asistentů) 14 správních zaměstnanců 28 tříd 8 oddělení školní družiny a školního klubu 2 školní jídelny 4 budovy

4 VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Lenka Štichauerová – ředitelka PaedDr. Ivana Pavlíková – zástupce ředitele Mgr. Radim Kříž – zástupce ředitele Školní poradenské pracoviště PaedDr. Ivana Pavlíková Mgr. Karin Martiníková – speciální pedagog Mgr. Kateřina Rossmanithová – speciální pedagog Mgr. Eva Sonková – výchovný poradce Mgr. Marek Rosa – výchovný poradce Mgr. Tomáš Osadník – výchovný poradce Mgr. Radmila Holušová – metodik prevence Mgr. Radim Kříž asistent pedagoga

5 1. STUPEŇ 14 tříd 262 žáků  rozšířená výuka VV  školní družina  umístěn na ul. Mírová

6 2. STUPEŇ 15 tříd 318 žáků  rozšířená výuka informatiky  školní klub  umístěn na ul.Riegrova 13

7 SPECIFIKA  Skupinová integrace 80 žáků (žáci s VPU) v 2.-7. ročníku  Individuální integrace50 žáků  Žáci z dětského domova13 žáků  Dojíždějící žáci21 %

8 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Dlouhodobý cíl:  Pozitivní klima školy  Pozitivní klima tříd „Zdravý kolektiv = pohoda ve škole“

9 FAKTORY SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY Lidé ve škole:  vedení školy  pedagogičtí pracovníci  nepedagogičtí pracovníci  žáci  rodiče  širší okolí Umístění školy Budova, estetická úprava Základní koncepce („filozofie“) školy Aktivity vůči okolí – zapojení se do života města

10 FAKTORY SOCIÁLNÍHO KLIMATU TŘÍDY Žáci Učitelé Způsoby hodnocení a zkoušení Prostředí učebny Prostorové uspořádání Osobní prostor, který má žák k dispozici Častost „stěhování“

11 VEDENÍ TŘÍDY Osobnost třídního učitele (vzdělávání – sborovna, individuální vzdělávání) Sborovna: PhDr. Richard Braun, PhDr. Jan Svoboda, PhDr. Helena Vrbková, Mgr. Petra Večerková „Management sociální práce se žáky ZŠ“ - 7 pedagogů „ Metodik prevence soc.pat. jevů“ - 1 pedagog „Školní speciální pedagog – školní speciální psycholog“ - 3 pedagogové sebezkušenostní výcviky

12 TŘÍDNICKÉ HODINY  2x měsíčně; na 1. i 2. stupni  zaměřeny na komunikaci, sebepoznání, sebeuvědomění, kooperativní a kohezní hry - práce v komunitním kruhu - důležitá pravidla - zpětná vazba  schránky důvěry ve třídě  vytváření bezpečného, vstřícného prostředí  zástupci tříd v žákovské radě

13 ADAPTAČNÍ KURZY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKŮ „SEZNAMME SE I,II“  vede třídní učitel  metodická pomoc speciálního pedagoga  finanční zabezpečení – granty, dotace

14 VÝUKA  zavedení témat prevence do výuky  pravidla, způsoby hodnocení, zkoušení  pomoc prospěchově slabým žákům  práce s nadanými žáky  velký výběr volitelných předmětů  zájmové kroužky

15 SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY  KUPOZ  Grafomotorika  Instrumentální obohacování podle Feuersteina  hodiny speciální péče pro žáky s VPU (vedené dyslektickými asistenty)  psaní všemi deseti (pro žáky s dysgrafií)  podpůrné hodiny pro žáky s výukovými problémy METODICKÁ POMOC PRO UČITELE  pomoc při sestavování programů TH  pomoc při sestavování IVP pro integrované žáky  volba vhodných postupů a metod v práci s žáky s VPU  příprava na jednání s rodiči KONZULTACE PRO RODIČE  kariérové poradenství, výukové a výchovné potíže, zprostředkování kontaktu s odborníky

16 OCHRANNÝ REŽIM  dohled nad žáky včetně mimoškolních akcí  směrnice k zajištění BOZ ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB  zájmové kroužky  akce pro rodiče  soutěže VEDENÍ ŽÁKŮ K „LIDSTVÍ“  představení pro Kapku naděje  Hnutí na vlastních nohou – Stonožka  adopce tygra ussurijského v ZOO Ostrava  adopce na dálku  divadelní přestavení pro žáky MŠ a pacienty Slezské nemocnice v Opavě  spolupráce s „Člověkem v tísni“  projekt „Život za korunu“ – pro UNICEF

17 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - Rámcový třídní program pro řešení počátečního stádia šikanování - Krizový scénář pro počáteční stadia šikanování - Krizový scénář pro pokročilá stádia šikanování - Scénář pro nestandardní šikanu podle Mgr. Renaty Ježkové

18 SRPŠ  Zahradní slavnost  Dny otevřených dveří  školní časopis DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE  ZŠ Ratiboř – projekt  ZŠ Spišská Belá PROJEKTY  Seznamme se II  Rokem krok za krokem aneb Významné dny životního prostředí očima dětí  Společně bez hranic – vzdělávání, kultura a sport  Učitel – spolutvůrce klimatu třídy  Otvíráme bránu jazyků

19 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI  PPP  SPC  SVP  OSPOD  Policie ČR  Městská policie Opava  Hasiči  Magistrát města Opavy  Renarkon  ELIM  SIM  Areka  Eurotopia Opava  Středisko volného času Opava  Slezská univerzita

20 AUTOEVALUACE 2x ročně zprávy metodika prevence, výchovných poradců, speciálních pedagogů EVALUACE SCIO - „Mapa školy“ ČŠI

21 Robert Fulghum : UŽ HOŘELA, KDYŽ JSEM SI DO NÍ LEHAL Neberte si, co děti, dělají příliš osobně. Život, který prožívají, a život, který vy si myslíte, že prožívají – to není totéž. Neveďte si o nich nějaké dlouhé záznamy nejlepší je krátká paměť. Nic si nedělejte z toho, že někdy neposlouchají, co říkáte, zamyslete se nad tím, že vás stále pozorují. Učte se od nich – mají toho hodně, co vás můžou naučit.

22 Děkuji za pozornost Mgr. Karin Martiníková školní speciální pedagog www.zstgm.opava.cz


Stáhnout ppt "Www.zstgm.opava.cz. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Ten umí to a ten zase tohle…“"

Podobné prezentace


Reklamy Google