Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913. ZŠ Tyršova, Tyršova 913, Frenštát p. R. Před 107 lety Dnes.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913. ZŠ Tyršova, Tyršova 913, Frenštát p. R. Před 107 lety Dnes."— Transkript prezentace:

1 ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913

2 ZŠ Tyršova, Tyršova 913, Frenštát p. R. Před 107 lety Dnes

3 Račte vstoupit Třídy na 1. stupni

4 Račte vstoupit Učebna přírodopisu Počítačová učebnaMultimediální učebna Učebna 2. stupně

5 Račte vstoupit Školní družina

6 Račte vstoupit Školní knihovna Tělocvična Učebna cizích jazyků při Dni otevřených dveří

7 Ve školním roce 2012/2013 • Školu navštěvuje 689 žáků • Ve škole pracuje 42 pedagogů včetně školní psycholožky a asistenta pedagoga

8 Naše stránky: www.zstyrfren.cz

9 Prevence rodina škola vrstevníci média další vlivy

10 Primární prevence se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizikového chování žáků: • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus • záškoláctví • závislostní chování, užívání návykových látek • rizikové sporty, rizikové chování v dopravě • poruchy příjmu potravy • negativní působení sekt • sexuální rizikové chování (MD MŠMT k primární prevenci č. j.21291/2010-28 )

11 Nespecifická primární prevence Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času.(MD MŠMT k primární prevenci č. j.21291/2010-28)

12 Co ve škole po škole? Ve školním roce 2012/2013 bude pracovat 16 kroužků. 1.Biochemický 2.Dovedné ruce 3.Divadelní 4.Estetický 5.Chemický

13 Co ve škole po škole? 6. Pohybové hry 1. r. 7. Pohybové hry 3. r. 8. Sálová kopaná 9. Lyžařský klub 10. Pěvecký sbor 11. Zábavná matematika

14 Co ve škole po škole? 12. Řečová výchova 13. Volejbal-přípravka 14. Výtvarný kroužek I 15. Výtvarný kroužek II 16. Zdravotní Tv

15 Co ve škole po škole? Klub nadaných dětí • Klub založen 2010 ve spolupráci s Mensou ČR • Péče o nadané žáky

16 Autorský časopis žáků ZŠ Druhé patro • Vychází každý měsíc již 10 let • V roce 2012 získal certifikát Kvalitní školní časopis

17 Autorský časopis žáků ZŠ Druhé patro • V roce 2012 získal druhé místo mezi časopisy v Moravskoslezském kraji a zvláštní cenu za časopis do kapsy. www.druhepatro.ic.cz

18 Nocování redaktorů Druhého patra

19 Divadelní kroužek www.tyrsovadlo.webnode.cz

20

21 Rozvíjení čtenářské gramotnosti • Noc s Andersenem • Zapojení do projektu MŠMT „Už vím proč aneb Chci být chytrý jako encyklopedie“ • Pasování prvňáčků na čtenáře

22 Péče o životní prostředí Sbíráme: • starý papír • plastové vršky • elektrospotřebiče • baterie • pomerančovou kůru

23 Škola získala

24 Sběr starého papíru ve školním roce 2011/2012 • jsme nasbírali 45 440 kg papíru • jsme obsadili 1. místo mezi 81 školami z našeho kraje v soutěži Zelený strom • získané peníze slouží na vybavení školy, podporu studia žákyně Rosaline v rámci adopce na dálku a podpoře záchranné stanice pro zvířata v Bartošovicích

25 Akce pro rodiče • Ples školy • Den otevřených dveří • Školní akademie • Karneval na ledě • Přednáška o školní zralosti v MŠ • Šikovný předškoláček • Přednáška pro vycházející žáky a jejich rodiče (úřad práce, burza středních škol) • Sběrová akce • Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře • Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku • Frenštátský zpěváček

26 Šikovný předškoláček Kurz pro předškoláky a jejich rodiče pro zvládání prvních kroků ve škole.

27 Rozloučení s deváťáky

28 Specifická primární prevence jsou aktivity a programy, které jsou zaměřené specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. ( MD MŠMT k primární prevenci č. j. 21291/2010-28)

29 Školské poradenské pracoviště tvoří: • Metodik protidrogové prevence • Školní psycholog • Výchovný poradce Žáci i rodiče se mohou obrátit na tyto odborníky: 1.přes schránku důvěry 2.telefonicky 3.v době konzultačních hodin 4.e-mailem

30 V oblasti primární prevence jsme v předchozích letech spolupracovali s organizacemi:  Renarkon, o.p.s., Ostrava  Centrum nové naděje, o.s., Frýdek-Místek  CVČ Astra, Frenštát p. R.  Občanské sdružení AVE, Petrovice u Karviné

31 Adaptační dny pro žáky 6. ročníku s CVČ Astra Školní rok 2010/2011

32 Projekt „Rosteme spolu“ • Projekt organizován občanským sdružením AVE Petrovice u Karviné • Dvouletá spolupráce • Práce s žáky i pedagogy • Zapojily se třídy 4.A a 6.B • Pedagogové absolvovali školení: Komunikace, Kyberšikana, Agrese

33 Projekt „Rosteme spolu“ Obě třídy absolvovaly 5 vstupů (2 hod.) a adaptační pobyt (3 dny).

34 EU peníze školám V rámci tohoto projektu proběhly adaptační aktivity pro žáky osmi tříd z I. i II. stupně v rozsahu 8 hodin.

35 EU peníze školám I ve školním roce 2012/2013 proběhnou adaptační aktivity pro utváření pozitivních vztahů pro dalších osm tříd z I. i II. stupně.

36 Specifická primární prevence reagující na individuální situaci ve třídě • Každý měsíc probíhají na I. stupni třídnické chvilky, na II. stupni třídnické hodiny. • Při výskytu SPJ spolupracuje třídní učitel s metodikem prevence, výchovným poradcem a školním psychologem. • Pokud je potřeba spolupracujeme s neziskovými organizacemi. • Individuální práce s žáky a rodiči. Písemná dohoda mezi zákon. zástupcem žáka a školou při každém jednání.


Stáhnout ppt "ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913. ZŠ Tyršova, Tyršova 913, Frenštát p. R. Před 107 lety Dnes."

Podobné prezentace


Reklamy Google