Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Česká právní úprava Evropská právní úprava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Česká právní úprava Evropská právní úprava"— Transkript prezentace:

0 Informační a projednací povinnost v soudní praxi
Ladislav Smejkal

1 Program Česká právní úprava Evropská právní úprava
Charakter informační a projednací povinnosti Vybraná judikatura SDEU k relevantním otázkám Informační a projednací povinnost v soudní praxi

2 Informační a projednací povinnost – česká zákonná úprava
Obecná úprava v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v jeho §§ 278 – 280 Úprava v některých dalších případech: V případě přechodu pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli v § 339 V případě hromadného propouštění v § 62 Informační a projednací povinnost v soudní praxi

3 Evropský právní rámec Směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství Směrnice 2001/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů Směrnice rady 98/59/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění Kodifikuje směrnici 75/129 ve znění směrnice 92/56 Informační a projednací povinnost v soudní praxi

4 Charakter informační a projednací povinnosti
Subjektem informační povinnosti je zaměstnavatel. Objektem je Poskytování informací a projednání hospodářské situace podniku nebo závodu a jejího vývoje, Poskytování informací a projednání současného stavu zaměstnanosti a jeho pravděpodobném vývoji uvnitř podniku nebo závodu, Poskytování informací a projednání rozhodnutí, která mohou podstatně ovlivnit práci nebo pracovněprávní vztahy. Nositelem práv, odpovídajících povinnosti zaměstnavatele, jsou jeho zaměstnanci jako celek. Informační a projednací povinnost v soudní praxi

5 Vybraná judikatura SDEU
SDEU, 11. února 2010, C-405/08, Ingeniørforeningen i Danmark Existence tří různých úrovní ochrany poskytované zástupcům zaměstnanců (zvláštní zákon, zákoník práce, kolektivní smlouva) SDEU: Nevylučuje, že se různým skupinám zástupců zaměstnanců přiznává rozdílná ochrana. SDEU: Je na členských státech, aby zajistily účinnou ochranu zástupců zaměstnanců. Ta však nemusí nutně spočívat ve zvláštním režimu rozvazování pracovního poměru s nimi. SDEU, 10. září 2009, C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK a další SDEU, 3. března 2011, C-235/10, Claes Informační a projednací povinnost v soudní praxi

6 Judikatura SDEU k otázkám plnění informační a projednací povinnosti
Rozsudek Soudního dvora z 10. září 2009 ve věci C‑44/08 (Akavan Erityisaloen Keskusliitto AEK ry proti Fujitsu Siemens Computers Oy) Otázka načasování informační a projednací povinnosti Otázka subjektu povinnosti Rozsudek Soudního dvora ze 3. března 2011 ve věci C-235/10 – C-239/10 (David Claes a další proti Landsbanki Luxembourg SA) Otázka účinků informační a projednací povinnosti pro společnost, jejíž zrušení bylo nařízeno soudem Otázka osoby, která má informační a projednací povinnost plnit jménem zaměstnavatele Informační a projednací povinnost v soudní praxi

7 Fujitsu Siemens Computers Oy
Fujitsu Siemens Computers (Holding) BV omezilo činnost jednoho ze svých podniků, FSC. Ten vzápětí propustil 450 ze 490 zaměstnanců. Představenstvo mateřské společnosti 7. prosince 1999 rozhoduje navrhnout dozorčí radě zrušení jednoho ze závodů; dozorčí rada 14. prosince rozhoduje postupovat podle návrhu. Konkrétní rozhodnutí o zrušení závodu však přijato nebylo . Podle žalobců bylo skutečně rozhodnuto o omezení činnosti a provozu již dne 14. prosince 1999 a tím tak byla porušena projednací povinnost. Informační a projednací povinnost v soudní praxi

8 Fujitsu Siemens Computers Oy
Projednací povinnost vzniká Zásadně před rozhodnutím o vypovězení pracovních smluv, Konkrétněji současně se vznikem úmyslu zaměstnavatele provést hromadné propuštění Rovněž v případě, kdy propouštění nezávisí na vůli zaměstnavatele Rovněž vzniká, hrozí-li hromadné propouštění v důsledku rozhodnutí mateřské společnosti. Nositelem povinnosti je výhradně zaměstnavatel. Informační a projednací povinnost v soudní praxi

9 Fujitsu Siemens Computers Oy
Pro vznik projednací povinnosti není ani rozhodné, zda je zaměstnavatel v daném okamžiku schopen poskytnout veškeré relevantní informace. Informace zaměstnavatel může, a dokonce musí, doplňovat v průběhu projednávání Projednání, které by bylo zahájeno, je-li již přijato strategické rozhodnutí, jehož důsledkem je omezení provozu a následně hromadné propouštění postrádá smysl. Smyslem projednání je předcházení hromadného propouštění a nebo zmírnění následků takového propouštění Na druhou stranu není efektivní plnit povinnost v případě, není-li určen podnik, který bude muset svou činnost omezit. Z rozhodnutí například vyplývají jiné alternativy Informační a projednací povinnost v soudní praxi

10 David Claes a další proti Landsbanki Luxembourg SA
Landsbanki byla úvěrovou institucí, od 8. října 2008 v platební neschopnosti s povolení odkladu plateb Dvanáctého prosince soud rozhodl o likvidaci a zrušení Landsbanki Patnáctého prosince likvidátoři zaměstnancům sdělili, že jejich pracovní poměry končí s okamžitou platností Devatenáctého prosince bylo Landsbanki odňata bankovní licence Informační a projednací povinnost v soudní praxi

11 David Claes a další proti Landsbanki Luxembourg SA
Předchozí směrnice 75/129 vyjímala ze své působnosti případy, kdy je o ukončení činnosti rozhodnuto soudem nebo k němu dojde v důsledku úpadku. Změnou této směrnice, provedenou směrnicí 75/129 byla exempce podobných případů zrušena a působnost směrnice tak byla rozšířena. Rekodifikační směrnice 98/59 neobsahuje změnu v relevantní části této směrnice, a je tedy nutné ji použít i na případy, kdy je činnost podniku ukončena z rozhodnutí soudu. Informační a projednací povinnost v soudní praxi

12 David Claes a další proti Landsbanki Luxembourg SA
Argumentace Landsbanki byla zpočátku rozhodnutím Rodríguez Mayor a další Konstatováno, že směrnici 98/59 nelze použít na případy, kdy dojde k zániku zaměstnavatele-fyzické osoby smrtí a její dědici podnik nepřevezmou Argumentace Soudním dvorem odmítnuta Soudní dvůr konstatuje, že trvá-li právní subjektivita společnosti, trvá i její možnost a povinnost projednat a informovat Další argumentace Landsbanki vnitrostátní právní úpravou, která stanoví okamžité skončení pracovního poměru Soudní dvůr opět argument odmítá Informační a projednací povinnost v soudní praxi

13 David Claes a další proti Landsbanki Luxembourg SA
Vznesena otázka smyslu a účelu projednání v situaci, kdy je ukončení činnosti jisté Účelem je nejen předcházení hromadného propouštění či jeho omezení, ale také projednání možností zmírnění následků Nositel povinnosti v případě, že v podniku je přítomnost současně původní vedení i likvidátor Vnitrostátní soud má plnou kompetenci v souladu s uskutečněním cílů směrnice rozhodnout o osobě nositele povinnosti Nositelem je podle okolností likvidátor nebo původní vedení Informační a projednací povinnost v soudní praxi

14 Náš tým Ladislav Smejkal lokální partner lsmejkal@whitecase.com

15 Jsme tam, kde nás potřebujete

16 White & Case (Europe) LLP
Na Příkopě 850/8 Praha 1 Česká republika Tel: Fax:


Stáhnout ppt "Program Česká právní úprava Evropská právní úprava"

Podobné prezentace


Reklamy Google