Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků Ladislav Smejkal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků Ladislav Smejkal."— Transkript prezentace:

1 Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků Ladislav Smejkal

2 White & Case Program  Evropská právní úprava  Česká právní úprava  Základní principy převodu zaměstnanců  Automatický převod zaměstnanců  Zachování pracovních podmínek a ochrana před propouštěním v souvislosti s převodem  Informační a projednací povinnost (samostatná přednáška) Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 1

3 White & Case Evropská právní úprava  Směrnice Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (bod 2.1 Dokumentace)  Nahrazuje původní směrnici 77/187/EHS  Vyjasňuje význam převodu v návaznosti na závěry vyplývající z judikatury SDEU  Neupravuje výslovně přeshraniční převody (ačkoliv se na ně patrně aplikuje)  Velice široce definovaný převod (článek 1 odst. 1 písm. b) Směrnice):  Převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 2

4 White & Case Česká právní úprava  Obecná úprava  § 338 ZPr až § 345a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  Převod vymezený odlišně od Směrnice (§ 338 odst. 2 ZPr):  Převod činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převod úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli  Zároveň použita jiná terminologie než v předpisech soukromého práva  Specifická úprava  § 480 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 3

5 White & Case Základní principy převodu zaměstnanců  Automatický přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů  Ochrana před propouštěním v souvislosti s převodem  Informační a projednací povinnost Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 4

6 White & Case Automatický přechod práv a povinností  Přechod  Přímo na základě zákona pokud se jedná o převod dle § 338 odst. 2 ZPr  Nelze smluvně omezit např. delimitační smlouvou  Směrnice se vztahuje na veškeré převody podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, které vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení; převodem podle směrnice se rozumí převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou.  Směrnice se tak vztahuje na všechny převody, na základě smlouvy, správního aktu, zákonného aktu, rozhodnutí soudu => i některé implicitní převody Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 5

7 White & Case Automatický přechod práv a povinností  Přechod v návaznosti na veřejnoprávní rozhodnutí  C-29/91 Redmond Stichting ze dne 19. května 1992 (bod 2.17 Dokumentace)  Město Groningen přestalo poskytovat dotaci občanskému sdružení Redmond Foundation, které pomáhalo drogově závislým  Zároveň začalo poskytovat dotaci občanskému sdružení Sigma Foundation, které mělo stejný cíl  SDEU: Jedná se o převod  C-172/99 Oy Liikenne ze dne 25. ledna 2001 (bod 2.34 Dokumentace)  Veřejná zakázka na provozování veřejné (ne-námořní) dopravy  Převod hmotného majetku mezi původním poskytovatelem a vítězným uchazečem  SDEU: V takovém případě se může jednat o převod Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 6

8 White & Case Automatický přechod práv a povinností  Outsourcing  C-209/91 Christensen / Rask ze dne 12. listopadu 1992 (bod 2.15 Dokumentace)  Outsourcing kantýny, která byla původně přímo řízená společností  SDEU: V takovém případě se jedná o převod  Zároveň je nabyvatel povinen dodržovat podmínky stanovené v kolektivní smlouvě převodce  C-392/92 Schmidt ze dne 14. dubna 1994 (bod 2.18 Dokumentace)  Outsourcing uklízecích služeb prováděných jedinou zaměstnankyní  Outsourcer zamýšlel tuto zaměstnankyni zaměstnat  SDEU: V takovém případě se jedná o převod Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 7

9 White & Case Automatický přechod práv a povinností  Převod hospodářské jednotky  C-48/94 Rygaard ze dne 19. září 1995 (bod 2.20 Dokumentace)  Postoupení výstavbové smlouvy dodavatelem za účelem dostavby budovy jiným  Nedošlo k převodu aktiv  SDEU: V takovém případě se nejedná o převod  C-13/95 Ayse Süzen ze dne 11. března 1997 (bod 2.25 Dokumentace)  Společnost uzavřela smlouvu na úklid s jinou úklidovou společností  Nedošlo k převodu aktiv ani zaměstnanců  SDEU: Ztráta servisní smlouvy není převodem ve smyslu Směrnice Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 8

10 White & Case Automatický přechod práv a povinností  Vymezení rozsahu převodu  C-186/83 Arie Botzen ze dne 7. února 1985 (bod 2.4 Dokumentace)  Převod organizačně vymezené části podniku  Otázka, zda přecházejí pracovní poměry administrativních zaměstnanců vykonávajících svou činnost mimo jiné i pro převáděnou část podniku (personální útvar, účetní oddělení)  SDEU: Nepřechází Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 9

11 White & Case Zachování pracovních podmínek  Implicitní převod u některých trojstranných soukromoprávních vztahů  C-324/86 Daddy’s Dance Hall ze dne 10 února 1988 (bod 2.11 Dokumentace)  Pronajímatel restaurace ukončil smlouvu s nájemcem a následně pronajal restauraci nájemci jinému nájemci  SDEU: Jedná se o převod  Soud zároveň dovodil, že práva a povinnosti zaměstnanců přecházejí v nezměněné podobě, a to i v případě, že zaměstnanci se změnami souhlasí (změny může uskutečnit až nabyvatel, převod nemůže být důvodem změn) Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků 10

12 White & Case Náš tým Ladislav Smejkal lokální partner lsmejkal@whitecase.com 255 771 341 11

13 White & Case Jsme tam, kde nás potřebujete 12

14 White & Case Worldwide. For Our Clients.whitecase.com White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities. The partners of our German offices are partners of the New York State registered limited liability partnership. According to the laws of the State of New York, the personal liability of the individual partners is limited. In this presentation, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities. White & Case (Europe) LLP Na Příkopě 850/8 110 00 Praha 1 Česká republika Tel: +420 255 771 111 Fax: +420 255 771 122


Stáhnout ppt "Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků Ladislav Smejkal."

Podobné prezentace


Reklamy Google