Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Evropská právní úprava Česká právní úprava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Evropská právní úprava Česká právní úprava"— Transkript prezentace:

0 Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků
Ladislav Smejkal

1 Program Evropská právní úprava Česká právní úprava
Základní principy převodu zaměstnanců Automatický převod zaměstnanců Zachování pracovních podmínek a ochrana před propouštěním v souvislosti s převodem Informační a projednací povinnost (samostatná přednáška) Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

2 Evropská právní úprava
Směrnice Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (bod 2.1 Dokumentace) Nahrazuje původní směrnici 77/187/EHS Vyjasňuje význam převodu v návaznosti na závěry vyplývající z judikatury SDEU Neupravuje výslovně přeshraniční převody (ačkoliv se na ně patrně aplikuje) Velice široce definovaný převod (článek 1 odst. 1 písm. b) Směrnice): Převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

3 Česká právní úprava Obecná úprava Specifická úprava
§ 338 ZPr až § 345a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Převod vymezený odlišně od Směrnice (§ 338 odst. 2 ZPr): Převod činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převod úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli Zároveň použita jiná terminologie než v předpisech soukromého práva Specifická úprava § 480 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

4 Základní principy převodu zaměstnanců
Automatický přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Ochrana před propouštěním v souvislosti s převodem Informační a projednací povinnost Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

5 Automatický přechod práv a povinností
Přímo na základě zákona pokud se jedná o převod dle § 338 odst. 2 ZPr Nelze smluvně omezit např. delimitační smlouvou Směrnice se vztahuje na veškeré převody podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, které vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení; převodem podle směrnice se rozumí převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou. Směrnice se tak vztahuje na všechny převody, na základě smlouvy, správního aktu, zákonného aktu, rozhodnutí soudu => i některé implicitní převody Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

6 Automatický přechod práv a povinností
Přechod v návaznosti na veřejnoprávní rozhodnutí C-29/91 Redmond Stichting ze dne 19. května 1992 (bod 2.17 Dokumentace) Město Groningen přestalo poskytovat dotaci občanskému sdružení Redmond Foundation, které pomáhalo drogově závislým Zároveň začalo poskytovat dotaci občanskému sdružení Sigma Foundation, které mělo stejný cíl SDEU: Jedná se o převod C-172/99 Oy Liikenne ze dne 25. ledna 2001 (bod 2.34 Dokumentace) Veřejná zakázka na provozování veřejné (ne-námořní) dopravy Převod hmotného majetku mezi původním poskytovatelem a vítězným uchazečem SDEU: V takovém případě se může jednat o převod Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

7 Automatický přechod práv a povinností
Outsourcing C-209/91 Christensen / Rask ze dne 12. listopadu 1992 (bod 2.15 Dokumentace) Outsourcing kantýny, která byla původně přímo řízená společností SDEU: V takovém případě se jedná o převod Zároveň je nabyvatel povinen dodržovat podmínky stanovené v kolektivní smlouvě převodce C-392/92 Schmidt ze dne 14. dubna 1994 (bod 2.18 Dokumentace) Outsourcing uklízecích služeb prováděných jedinou zaměstnankyní Outsourcer zamýšlel tuto zaměstnankyni zaměstnat Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

8 Automatický přechod práv a povinností
Převod hospodářské jednotky C-48/94 Rygaard ze dne 19. září 1995 (bod 2.20 Dokumentace) Postoupení výstavbové smlouvy dodavatelem za účelem dostavby budovy jiným Nedošlo k převodu aktiv SDEU: V takovém případě se nejedná o převod C-13/95 Ayse Süzen ze dne 11. března 1997 (bod 2.25 Dokumentace) Společnost uzavřela smlouvu na úklid s jinou úklidovou společností Nedošlo k převodu aktiv ani zaměstnanců SDEU: Ztráta servisní smlouvy není převodem ve smyslu Směrnice Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

9 Automatický přechod práv a povinností
Vymezení rozsahu převodu C-186/83 Arie Botzen ze dne 7. února 1985 (bod 2.4 Dokumentace) Převod organizačně vymezené části podniku Otázka, zda přecházejí pracovní poměry administrativních zaměstnanců vykonávajících svou činnost mimo jiné i pro převáděnou část podniku (personální útvar, účetní oddělení) SDEU: Nepřechází Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

10 Zachování pracovních podmínek
Implicitní převod u některých trojstranných soukromoprávních vztahů C-324/86 Daddy’s Dance Hall ze dne 10 února 1988 (bod 2.11 Dokumentace) Pronajímatel restaurace ukončil smlouvu s nájemcem a následně pronajal restauraci nájemci jinému nájemci SDEU: Jedná se o převod Soud zároveň dovodil, že práva a povinnosti zaměstnanců přecházejí v nezměněné podobě, a to i v případě, že zaměstnanci se změnami souhlasí (změny může uskutečnit až nabyvatel, převod nemůže být důvodem změn) Vývoj judikatury SDEU v oblasti převodu podniků

11 Náš tým Ladislav Smejkal lokální partner lsmejkal@whitecase.com

12 Jsme tam, kde nás potřebujete

13 White & Case (Europe) LLP
Na Příkopě 850/8 Praha 1 Česká republika Tel: Fax:


Stáhnout ppt "Program Evropská právní úprava Česká právní úprava"

Podobné prezentace


Reklamy Google