Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_341_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: historie, historie města, architektura Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

2 Trocha historie našeho města
Frýdek-Místek Trocha historie našeho města

3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek je v současnosti moderní město, ve kterém žije asi 60 tisíc obyvatel. Frýdek-Místek leží 20 km jižně od krajského města Ostravy na řece Ostravici, která město rozděluje na dvě části. Na část Frýdek, ležící na území Slezska a část Místek, ležící na území Moravy. Město je důležitou dopravní křižovatkou tras z Ostravy do Beskyd a dále na Slovensko s trasou spojující Čechy a Moravu přes hraniční přechod Český Těšín dále do Polska. Frýdek-Místek byl v nedávné minulosti významným průmyslovým střediskem. Převažoval zde průmysl textilní (Slezan) a železářský (Válcovny plechu). Byl rovněž zázemím pro pracovníky blízkých Dolů Staříč a Paskov. I po změnách struktury průmyslu ve městě zůstává Frýdek-Místek nadále významným průmyslovým městem

4 Počátky města Podle zatím nedoložených hypotéz , předchůdcem Frýdku byla snad osada Jamnice rozkládající se na březích řeky Morávky někde v prostoru Starého Města, která vznikla ve 13. století. K založení města Frýdku došlo asi okolo roku 1327 vybudováním hradu. Předchůdcem Místku byla snad trhová ves Friedeberg, která se nacházela v blízkosti lokality Lipina nedaleko Štandlu. Založena byla před rokem Na přelomu 14. a 15. století došlo postupně k založení Místku blíže řeky Ostravice.

5 Městský znak Znak Místku, doložený od 17. století pochází ze staršího rodového erbu Hynka z Frýdlantu, který držel Místek kolem roku 1389 Městský znak Frýdku je známý na pečetích z počátku 17. století. Na polceném štítě je polovina zlaté těšínské orlice a písmeno F. Od je znakem města Frýdku-Místku čtvrcený štít - v 1. a 4. poli se znakem Frýdku a ve 2. a 3. poli se znakem Místku.

6 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_342_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: historie, zámek Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

7 Zámek Frýdecký zámek stojí na místě původního gotického hradu, který je v písemných pramenech poprvé uváděn v roce Byl založen Piastovci k ochraně hranic Těšínska s Moravou. Současně s jeho výstavbou bylo budováno i město Frýdek. V roce 1636 hrabě Jiří z Oppersdorfu začal s přestavbou hradu na zámek. Přestavby prováděli postupně i následující vlastníci. Dnes se v zámku nachází Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Na obrázcích současný stav a stav před 100 léty.

8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_343_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: městské hradby Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

9 Městské hradby Městské hradby, jejichž pozůstatky můžeme spatřit v ulici Dolní, pocházejí pravděpodobně z druhé poloviny 14. století. Hradby chránily celé město a navazovaly na opevnění hradu, i když tento byl od vlastního města oddělen příkopem. Do města bylo možno vstoupit pouze branami. Od severu bránou Dolní, nebo též Leskoveckou a od východu bránou Horní, nebo též Těšínskou.

10 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_344_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: zámecké náměstí Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

11 Zámecké náměstí Zámecké náměstí ve Frýdku obklopují většinou renesanční, barokní, empírové a klasicistní budovy. Ve středu náměstí je umístěna kašna z roku 1890 se sochou sv. Floriána. Před vstupem do zámku, který s náměstím sousedí se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1727. Náměstí bylo přirozeným centrem města, kde stávala radnice, zde je to dům čp. 21, který sloužil jako radnice od roku 1630 do roku Náměstí také sloužilo jako prostor pro pořádání trhů.

12 Kašna se sochou sv. Floriána
Uprostřed Zámeckého náměstí stojí kašna z roku 1890 zdobená litinovou sochou sv. Floriána. Socha pochází pravděpodobně z roku 1863. Sochy sv. Floriána – ochránce před požárem jsou v mnoha městech. Rovněž občané Frýdku měli strach z požárů. Není se co divit, vždyť i Frýdek zachvátilo několik požárů, z nichž největší byly v létech 1673, 1688, 1702 a 1848 kdy shořelo 114 domů a další městské budovy.

13 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_345_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: zájezdní hostinec, významné osoby Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

14 Hostinec u Křivého psa Barokní budova původně zájezdního hostince byla postavena ve 2. polovině 18. století na frekventované cestě spojující Frýdek s Těšínem. Hostinec využívali především formani při svých cestách. K hostinci náležel i rozsáhlý dvůr, který byl někdy využíván k pořádání dobytčích trhů.

15 Hostinec u Křivého psa V budově zájezdního hostince pobývaly i některé významné osobnosti. 8. února 1800 hostinec při svém návratu z italského tažení navštívil ruský generalissimus A. V. Suvorov 27. a 28. září 1805 v hostinci pobýval ruský maršál M. I. Goleniščev-Kutuzov, který velel rusko-rakouským vojskům v bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 Jejich pobyt zde připomíná pamětní deska

16 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_346_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: frýdecké nádraží Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

17 Nádraží Císař František Josef I. v lednu 1869 vydal koncesní listinu povolující stavbu a provoz železniční trati která nesla název Ostravsko-frýdlantská dráha a vedla z Ostravy do Frýdlantu n.O. Součástí výstavby trati byla i stavba nádražní budovy na území Frýdku, avšak již tehdy s názvem Frýdek-Místek. Provoz na trati, která pomohla rozvoji průmyslu v regionu byl slavnostně zahájen 1. ledna 1871. Nádraží dnes a na dobové pohlednici.

18 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_347_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: bazilika Navštívení Panny Marie Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

19 Bazilika Navštívení Panny Marie
Základní kámen baziliky byl položen na místě, kde stávala socha Panny Marie s Ježíškem, které se přičítala zázračná moc a ke které byly pořádány poutě z širokého okolí. Bazilika byla vysvěcena v roce 1759 a dvě šedesátimetrové věže byly dostavěny v roce 1777. Hlavní oltář navrhl Jan Schubert z Opavy a dokončil jej sochař O. Schweigl z Brna. Na obrázku průčelí baziliky.

20 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_348_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: kostel sv. Jošta Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

21 Kostel sv. Jošta Kostel sv. Jošta byl vystavěn v roce 1612 Janem starším Bruntálským z Vrbna. Později byla k němu přistavěna sakristie a dřevěná zvonice. Dlouhou dobu byl kostelem hřbitovním, kdy v jeho blízkosti byl hřbitov, kde byli pochováváni hlavně obyvatelé frýdeckého předměstí a blízkého okolí. V roce 1894 byl tento hřbitov zrušen a pohřbívání se přeneslo na nově zřízený hřbitov při silnici směrem na Dobrou.

22 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_349_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: kostel sv. Jana Křtitele Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

23 Kostel sv. Jana Křtitele
Farní kostel sv. Jana Křtitele byl asi založen v 1. polovině 14. století. První písemná zmínka je o něm v církevních záznamech z roku 1447. Kostel byl mnohokrát poničen velkými požáry, hlavně v létech 1592, 1673, 1688, 1848. Se stavbou kostelní věže se započalo až v roce 1604 a z důvodů nepříznivých okolností (války, epidemie, požáry) byla dokončena až v roce 1765.

24 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_350_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: kostel Českobratrské církve evangelické Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

25 Kostel Českobratrské církve evangelické
Tento kostel je nejmladším kostelem ve městě. Popudem k jeho výstavbě byl příchod většího množství rodin evangelického vyznání do Karlovy huti v Lískovci ze železáren v Ustroni v Polsku. Nejdříve docházeli na bohoslužby až do Komorní Lhotky, ale v roce 1910 došlo v položení základního kamene nového evangelického kostela. Kostel byl dokončen a vysvěcen v roce 1911.

26 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_351_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Frýdecká spořitelna Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

27 bývalá Frýdecká spořitelna
Budova Frýdecké spořitelny byla předána k užívání dne Kromě spořitelny zde sídlilo taktéž okresní hejtmanství, berní správa a byla zde také kavárna (do roku 1918 kavárna Habsburg). V létech byla k první části budovy přistavěna další dvě křídla (podél ul. Radniční a Těšínské). Dnes se v budově nachází Magistrát města, Komerční banka a kavárna Radhošť. Na snímcích budova spořitelny před dostavbou a dnešní stav.

28 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_352_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Židovský hřbitov Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

29 Židovský hřbitov Na křižovatce ulic Slezská a Hlavní třída ve Frýdku leží starý Židovský hřbitov. Hřbitov byl založen v roce 1880, kdy Žid Ignác Kolban zakoupil pozemek za zlatých a tento postoupil židovské obci pro zřízení hřbitova. První pohřeb se na novém hřbitově konal V průběhu druhé světové války hřbitov zůstal bez vážnějšího poškození a poslední pohřby se zde konaly začátkem padesátých let. Smuteční síň nyní po přestavbě využívají Adventisté 7. dne.

30 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_353_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: náměstí Svobody Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

31 Náměstí Svobody Náměstí Svobody je hlavní místecké náměstí. U některých domů se zachovalo podloubí, které chránilo procházející, nebo trhovce před nepřízní počasí. Domy okolo náměstí mají většinou pozdně renesanční jádro. Na náměstí stojí osmimetrový mariánský sloup, který nahradil původní dřevěný kříž zničený vichřicí v roce 1730. V domě č.p. 1 přenocoval v roce 1779 císař Josef II. Na snímcích náměstí dnes a před více jak 100 léty.

32 Náměstí Svobody Součástí bezmála každého náměstí bývala i kašna. Stejně tomu bylo i na starém místeckém náměstí. Kašna stávala v severní části náměstí a sloužila jako zdroj vody pro obyvatele blízkého okolí a rovněž i požární účely. Jedním ze zajímavých domů na náměstí je dům č.p. 1. V tomto domě byl v 18. století hostinec, ve kterém dne přespal císař Josef II při své návštěvě Moravy. Nahoře archivní snímek kašny, dole dům č.p. 1 s pamětní deskou.

33 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_354_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: kostel Všech svatých Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

34 Kostel Všech svatých Kostel Všech svatých nechal svým nákladem postavit v období let 1716 – 1730 místecký měšťan Rudolf Vidomus s manželkou. Byla to forma poděkování Bohu za záchranu před morem V místech dnešního parčíku okolo kostela byl původně hřbitov, na kterém se pohřbívalo do roku 1892, kdy byl hřbitov zrušen a nahrazen parkem.

35 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_355_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: kostel sv. Jakuba Většího Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

36 Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel byl vystavěn na místě staršího kostela sv. Mikuláše, který v roce 1602 vyhořel při velkém požáru města. V roce 1887 byl samotný kostel zničen velkým požárem. Opravy ru byly dokončeny v roce 1892. V roce 1916 byl zrekvírován 1 kostelní zvon a v roce 1918 další. V roce 1923 byly pořízeny 2 nové zvony, které byly zrekvírovány v roce V roce 1994 byly pořízeny 3 nové zvony. Okolo kostela se původně rozkládal hřbitov, který byl zrušen v polovině 18. století.

37 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_356_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: kostel sv. Jana a Pavla Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

38 Kostel sv. Jana a Pavla Kostel sv. Jana a Pavla měl původně nahradit kostel sv. Jakuba. Když v roce 1762 vyhořely místecké stodoly, bylo v roce 1763 rozhodnuto vystavět kostel na jejich místě. Kostel byl dostavěn a vysvěcen v roce 1769 a stal se farním chrámem. V roce 1775 byla kolem kostela zřízena zeď s kaplemi křížové cesty a v roce 1785 dvě kované brány.

39 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_357_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Místecká radnice a spořitelna Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

40 Místecká radnice a spořitelna
Budova postavena podle návrhu architekta Josefa Hudetze v létech pro Místeckou spořitelnu byla také v minulých létech sídlem Místecké radnice. V interiérech je řada pozoruhodných detailů, v původní výtvarné podobě se zachoval hlavní sál radnice. V současné době je v budově umístěna Základní umělecká škola. Na snímku pohled na nároží a průčelí budovy.

41 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_358_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Národní dům Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

42 Národní dům Základní kámen budovy byl položen a budova byla slavnostně předána veřejnosti až v roce 1900. V době 1. světové války zde byl lazaret a kasárna, v meziválečném období budova sloužila jako sídlo záložny, fungovala také jako hotel, restaurace a kulturní dům. Za 2. světové války byla budova obsazena německým vojskem. Teprve po válce začala budova plnit úlohu kulturního centra. Na snímcích budova těsně po stavbě a dnes.

43 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_359_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Czajánkova kasárna Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

44 bývalá Czajánkova kasárna
Na místě, kde dnes stojí památník 8. pěšího pluku Slezského bývala kdysi Czajánkova textilní továrna, která byla v roce 1934 přestavěna na kasárna. Právě zde došlo dne k přestřelce mezi vojáky III. praporu 8. pěšího pluku pod velením kapitána Pavlíka a německou armádou, která obsazovala území ČSR. Na snímcích památník 8. pěšího pluku a na dobovém snímku budova kasáren (uprostřed fotografie).

45 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_360_D8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Společenské vědy Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. ročník Klíčová slova: Český dům Anotace: výukový materiál pro práci s interaktivní tabulí, na níž je přehrán z flash disku Autor: Mgr. Miluše Mitanová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne:

46 Český dům Koncem 19. století byla v blízkosti dnešních Smetanových sadů postavena budova, která nesla název Německý dům. Byla centrem kulturního a spolkového života německých občanů žijících v Místku a Frýdku, kteří v té době tvořili 20 až 25 procent obyvatel města. Po roce 1945 byla budova přejmenována na Český dům a byla využívána k pořádání kulturních a společenských akcí. Na snímcích budova mezi válkami a dnes.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google