Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žadatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žadatel."— Transkript prezentace:

1 žadatel

2 Projekt představují LAG Podralsko
Místní akční skupina, působící na území řady obcí Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje MAS Achát Místní akční skupina, působící na území Libereckého kraje

3 Žadatelé bez občanky? – LEADER bez hranic!
MAS skupina lidí – podnikatelé, zástupci neziskových organizací, zástupci obcí, kteří spolupracují na rozvoji venkova a snaží se k tomuto rozvoji získat finanční prostředky, hlavně prostřednictvím dotací z našich národních programů a z Evropské unie pomocí metody LEADER. LEADER přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby, partnerství veřejných a soukromých subjektů, inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů, výměna zkušeností a spolupráce mezi skupinami LEADER

4 Co musí splnit místní akční skupina
Území na sebe musí navazovat počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000 Zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelů musí být v rozhodovacích orgánech rovnoměrně zastoupeni

5

6 Co musí splnit místní akční skupina:
členové MAS musí mít v dané oblasti bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u Rejstříkového soudu MAS musí projednat a schválit strategii rozvoje pro své území fungování metodou LEADER

7 Jak funguje MAS? MAS má pro své území vyčleněné finanční prostředky vždy na jeden rok Každý rok MAS vyhlásí na svém území Výzvu k podání žádostí o dotaci na určitý záměr Lidé z území, v němž MAS působí (žadatelé) mají možnost podle této výzvy připravit svůj projekt a v určitém termínu jej na MAS podají Zvolená výběrová komise, tvořená členy MAS vybere projekty do výše přidělených finančních prostředků Tyto projekty připraví k předání Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF), který činnost MAS kontroluje MAS dohlíží na správnou realizaci projektu Když je projekt hotov, MAS zkontroluje, zda je splněno vše, o čem se v projektu píše a se žadatelem připraví a zkontroluje Žádost o proplacení projektu S touto žádostí jede žadatel na SZIF, SZIF tuto žádost také zkontroluje a jeho pracovníci přijedou zkontrolovat i realizovaný projekt.

8 Příklady projektů, které realizujeme:
Kravařský školáček Školka Osečná Boulderingová stěna Stráž p. Ralskem

9 Dětské hřiště Žandov Víceúčelové hřiště Zahrádky Venkovní učebna Osečná Střecha ZŠ Kravaře

10 Komunikace lokalita „U školy“ Zahrádky
Výstavní zastavení a IC Kravaře Výměna oken a vstupních dveří – ZŠ Brniště Ohradní zeď zámeckého parku Zahrádky

11 Kravaře Památky a jejich budoucnost PŘEDTÍM POTOM

12 Hřbitovní brána Památky a jejich budoucnost – Soutěž pro děti ZŠ
Kolektivní práce žáků 5.tříd ZŠ Kravaře Klára Ulrichová, Daniel Šveňha, Denisa Bendová, Ondřej Novák, Aneta Kuchyňková, Daniela Effenbergerová, p.uč. Ivana Říhová

13 Jak bude fungovat náš projekt?
V našem regionu byla školám a zájmovým sdružením, které pracují s dětmi, zaslána Přihláška do projektu „Žadatelé bez občanky? – LEADER bez hranic“ Přihlášení jsou seznámeni s průběhem projektu a je jim zaslána připravená Výzva Na základě této Výzvy a zaslaných podkladů k ní připraví vybrané skupiny dětí (mafie) ve spolupráci se svými vedoucími (předáky) jednoduchý projekt

14 Příklad projektu

15 Finanční limit: Požadovaný příspěvek na projekt může být ve výši od 20 000 do 200 000 Kč. Kdo může podat projekt? Skupina dětí - tzv. MAFIE má 5 až 20 členů ve věku 9 až 15 let.

16 Žadatelé bez občanky? – LEADER bez hranic!

17 Termíny: Projekt bude podán do 21. 3. 2014 - 14. 00 hod
Termíny: Projekt bude podán do hod. na adresu LAG Podralsko, Zahrádky 130, Realizace vybraných projektů proběhne do konce května 2014.

18 Kostra projektu CÍL PROJEKTU - plánované výdaje - využití HARMONOGRAM
MAFIE - 5 až 20 dětí (9 až 15 let) - 1 předák KDO SI TO VYPIJE - kdo má co za úkol - kdo to využije - kdo se o to 5 let postará a umyje nádobí HARDWARE – zázemí SOFTWARE – postup prací PŘÍLOHY - potvrzují důležitost projektu Podklady pro mafie jsou již z větší části hotové. Takto bude vypadat kostra projektu, na které děti uvidí, co je pro projekt nezbytné: Stanovit cíl, výdaje a jejich využití, následně rozdělit úkoly, zformovat skupinku 5 až 20 dětí, které se projektu budou věnovat od přípravy po udržitelnost, zajistit zázemí a finance na nezpůsobilé výdaje, nacenit rozpočet a zamyslet se nad přílohami a inovacemi, aby projekt uspěl. Způsobilé jsou vnitřní i venkovní předměty, přístroje, prvky, stavební úpravy, nábytek apod.– vše trvanlivé, nikoli spotřební. ROZPOČET na projekt INOVACE – originalita, se kterou předjedeme konkurenci

19 Co bude dál? Projekty budou připravovat skupiny dětí (mafie) ze dvou sousedících místních akčních skupin: Podralsko Achát Projekty si budou hodnotit zástupci mafií navzájem: Mafie z Achátu budou hodnotit Vaše projekty Vy budete hodnotit projekty mafií z Achátu

20 Co bude dál? 28. – Podralsko Achát Bodování provedou děti samy, předáci a zástupci MAS jim pomohou se sčítáním. Každá mafie si vyzkouší obě role – hodnotit i být hodnocen. Nejprve mafie z jedné MAS obodují projekty sousedících mafií a pak si role vymění a budou prezentovat své projekty. Každá MAS stanovila alokace pro tři typy projektů: sportovní, umělecké a zájmové. Prezentovat se bude min.13 projektů z každého území a min.10 jich bude podpořeno. Komise tvořená zástupci všech mafií jedné MAS oboduje všechny projekty druhé MAS. A naopak.

21 Bodovací kritéria 1 Kolik lidí projekt využije? 2
7 8 6 5 2 3 4 Bodovací kritéria 1 Kolik lidí projekt využije? 2 Jak často bude zázemí využíváno? 3 Kolik umožňuje projekt aktivit? 4 Je projekt originální? 5 Jak se projekt zapojí do společných akcí MAS? 6 Zapojí mafie vlastní síly? 7 Jak je projekt připraven na 5 let fungování? 8 Je projekt kvalitně připravený? Také bodovací kritéria jsou již navržená – zdůraznily jsme pozitivní vlastnosti projektu, které nejsou vázané na typ činnosti. Za každou otázku je možno udělit nula až 2 body, otázky mají podrobnější členění, které by ale v prezentaci nebylo čitelné.

22 Výběr projektů: Prezentace a hodnocení projektu proběhne v pátek, od 8.00 do hod. v Zahrádkách. Mafie vyšle na obhajobu min. jednoho svého člena. Ústní prezentaci může mafie doplnit fotkami nebo PowerPointovou prezentací (bude k dispozici dataprojektor)., popřípadě krátkou scénkou. Max. doba obhajoby 15 min.

23 Co si můžete pořídit?

24

25

26 + Kontrola 4. až 6. VI. 2014 Mafie 1 Mafie 2 Mafie 3 Mafie 4 Mafie 26
Kontrolní List Mafie 23 Mafie 8 Mafie 22 Mafie 9 + Mafie 21 Mafie 10 KRONIKA Mafie 20 K úplnému pochopení fungování projektů je třeba, aby si děti vyzkoušely i nepříjemnou roli kontrolorů a kontrolovaných. Proto budou s sebou MAS na kontrolu na místě brát i zástupce vedlejší mafie. Děti pochopí, jak to funguje jinde, poučí se. MAS dohlédnou na doplnění či opravu projektů dle kontrolních listů. Navíc se mafie při kontrole zapíší do kroniky a otisknou tam své palce. Kronika bude putovat formou štafety každý rok. Mafie 11 Mafie 12 Mafie 19 Mafie 13 Mafie 18 Mafie 14 Mafie 17 Mafie 16 Mafie 15 MI: Každý zrealizovaný projekt zkontroluje zástupce MAS a zástupce jiné mafie.

27 Společné akce 2 x 3 akce v termínu až Náplní jsou praktické ukázky – zapojení návštěvníků do akce: sport: soutěže ve šplhu, zápasy florbalu, pokusy o rekordy… umění: ukázky technik malování, zkoušení tradičních řemesel, účinkování na pódiu, koncertování… zájmové aktivity: zkoušení tradičních řemesel, představení novinek – inovací, vaření, natáčení pořadů… Na workshop bude navazovat venkovní akce, kterou si mafie samy připraví, aby na ní mohly ukázat, jak se jim projekt povedl. Děti program vymyslí samy, dospělí a dobrovolníci jim ho pomohou provést. Jediné pravidlo, které musí dodržet je, že návštěvníci si vše vyzkouší – nestačí „výstava“, kterou si návštěvníci prohlédnou zpovzdálí. Proto na sportovních akcích se bude závodit a soutěžit, na uměleckých akcích se bude tvořit a zpívat a hrát a na zájmových akcích se bude vařit a zkoušet novinky. Akce jsou samostatné, zakládají tradici. V každé MAS připraví mafie min. 3 akce pro veřejnost ročně. Akci připravují vždy min. 3 mafie.

28 Děkujeme za pozornost! LAG Podralsko Zahrádky 130 471 01 Zahrádky
Tel.:


Stáhnout ppt "Žadatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google