Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt p ř edstavují LAG Podralsko Místní akční skupina, působící na území řady obcí Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje MAS Achát Místní akční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt p ř edstavují LAG Podralsko Místní akční skupina, působící na území řady obcí Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje MAS Achát Místní akční."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt p ř edstavují LAG Podralsko Místní akční skupina, působící na území řady obcí Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje MAS Achát Místní akční skupina, působící na území Libereckého kraje

3 Žadatelé bez ob č anky? – LEADER bez hranic! MAS skupina lidí – podnikatelé, zástupci neziskových organizací, zástupci obcí, kteří spolupracují na rozvoji venkova a snaží se k tomuto rozvoji získat finanční prostředky, hlavně prostřednictvím dotací z našich národních programů a z Evropské unie pomocí metody LEADER. LEADER přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby, partnerství veřejných a soukromých subjektů, inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů, výměna zkušeností a spolupráce mezi skupinami LEADER

4 Co musí splnit místní ak č ní skupina  Území na sebe musí navazovat  počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000  Zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelů musí být v rozhodovacích orgánech rovnoměrně zastoupeni

5

6 Co musí splnit místní ak č ní skupina:  členové MAS musí mít v dané oblasti bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit  MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u Rejstříkového soudu  MAS musí projednat a schválit strategii rozvoje pro své území  fungování metodou LEADER

7 Jak funguje MAS? MAS má pro své území vyčleněné finanční prostředky vždy na jeden rok Každý rok MAS vyhlásí na svém území Výzvu k podání žádostí o dotaci na určitý záměr Lidé z území, v němž MAS působí (žadatelé) mají možnost podle této výzvy připravit svůj projekt a v určitém termínu jej na MAS podají Zvolená výběrová komise, tvořená členy MAS vybere projekty do výše přidělených finančních prostředků Tyto projekty připraví k předání Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF), který činnost MAS kontroluje MAS dohlíží na správnou realizaci projektu Když je projekt hotov, MAS zkontroluje, zda je splněno vše, o čem se v projektu píše a se žadatelem připraví a zkontroluje Žádost o proplacení projektu S touto žádostí jede žadatel na SZIF, SZIF tuto žádost také zkontroluje a jeho pracovníci přijedou zkontrolovat i realizovaný projekt.

8 P ř íklady projekt ů, které realizujeme: Boulderingová stěna Stráž p. Ralskem Kravařský školáček Školka Osečná

9 Dětské hřiště Žandov Víceúčelové hřiště Zahrádky Střecha ZŠ Kravaře Venkovní učebna Osečná

10 Komunikace lokalita „U školy“ Zahrádky Ohradní zeď zámeckého parku Zahrádky Výstavní zastavení a IC Kravaře Výměna oken a vstupních dveří – ZŠ Brniště

11 Krava ř e PŘEDTÍMPOTOM Památky a jejich budoucnost

12 H ř bitovní brána Kolektivní práce žáků 5.tříd ZŠ Kravaře Klára Ulrichová, Daniel Šveňha, Denisa Bendová, Ondřej Novák, Aneta Kuchyňková, Daniela Effenbergerová, p.uč. Ivana Říhová Památky a jejich budoucnost – Soutěž pro děti ZŠ

13 Jak bude fungovat náš projekt? V našem regionu byla školám a zájmovým sdružením, které pracují s dětmi, zaslána Přihláška do projektu „Žadatelé bez občanky? – LEADER bez hranic“ Přihlášení jsou seznámeni s průběhem projektu a je jim zaslána připravená Výzva Na základě této Výzvy a zaslaných podkladů k ní připraví vybrané skupiny dětí (mafie) ve spolupráci se svými vedoucími (předáky) jednoduchý projekt

14 P ř íklad projektu

15 Finan č ní limit: Požadovaný p ř ísp ě vek na projekt m ů že být ve výši od 20 000 do 200 000 K č. Kdo m ů že podat projekt ? Skupina d ě tí - tzv. MAFIE má 5 až 20 č len ů ve v ě ku 9 až 15 let.

16 Žadatelé bez občanky? – LEADER bez hranic !

17 Termíny: Projekt bude podán do 21.3. 2014 - 14.00 hod. na adresu LAG Podralsko, 471 01 Zahrádky 130, Realizace vybraných projekt ů prob ě hne do konce kv ě tna 2014.

18 Kostra projektu KDO SI TO VYPIJE - kdo má co za úkol - kdo to využije - kdo se o to 5 let postará a umyje nádobí CÍL PROJEKTU - plánované výdaje - využití HARMONOGRAM MAFIE - 5 až 20 dětí (9 až 15 let) - 1 předák HARDWARE – zázemí SOFTWARE – postup prací ROZPOČET - 20 000 až 200 000 na projekt INOVACE – originalita, se kterou předjedeme konkurenci PŘÍLOHY - potvrzují důležitost projektu

19 Co bude dál? Projekty budou připravovat skupiny dětí (mafie) ze dvou sousedících místních akčních skupin: Podralsko Achát Projekty si budou hodnotit zástupci mafií navzájem: Mafie z Achátu budou hodnotit Vaše projekty Vy budete hodnotit projekty mafií z Achátu

20 28. – 31. 3. 2013 Komise tvořená zástupci všech mafií jedné MAS oboduje všechny projekty druhé MAS. A naopak. Co bude dál? Podralsko Achát

21 Bodovací kritéria 2345678 1Kolik lidí projekt využije? 2Jak často bude zázemí využíváno? 3Kolik umožňuje projekt aktivit? 4Je projekt originální? 5Jak se projekt zapojí do společných akcí MAS? 6Zapojí mafie vlastní síly? 7Jak je projekt připraven na 5 let fungování? 8Je projekt kvalitně připravený?

22 Výb ě r projekt ů : Prezentace a hodnocení projektu prob ě hne v pátek, 28.3.2014 od 8.00 do 14.00 hod. v Zahrádkách. Mafie vyšle na obhajobu min. jednoho svého č lena. Ústní prezentaci m ů že mafie doplnit fotkami nebo PowerPointovou prezentací (bude k dispozici dataprojektor)., pop ř ípad ě krátkou scénkou. Max. doba obhajoby 15 min.

23 Co si m ů žete po ř ídit?

24

25

26 Kontrola 4. až 6. VI. 2014 MI: Každý zrealizovaný projekt zkontroluje zástupce MAS a zástupce jiné mafie. Mafie 1 Mafie 23 Mafie 4 Mafie 3Mafie 2 Mafie 5 Mafie 15 Mafie 6 Mafie 7 Mafie 8 Mafie 9 Mafie 10 Mafie 11 Mafie 12 Mafie 13 Mafie 14 Mafie 16Mafie 17 Mafie 18 Mafie 19 Mafie 20 Mafie 21 Mafie 22 Kontrolní List + Mafie 24 Mafie 25 Mafie 26 KRONIKA

27 Spole č né akce 2 x 3 akce v termínu 7. 4. až 30. 9. 2014 V každé MAS připraví mafie min. 3 akce pro veřejnost ročně. Akci připravují vždy min. 3 mafie. Náplní jsou praktické ukázky – zapojení návštěvníků do akce: sport: soutěže ve šplhu, zápasy florbalu, pokusy o rekordy… umění: ukázky technik malování, zkoušení tradičních řemesel, účinkování na pódiu, koncertování… zájmové aktivity: zkoušení tradičních řemesel, představení novinek – inovací, vaření, natáčení pořadů…

28 Děkujeme za pozornost! LAG Podralsko Zahrádky 130 471 01 Zahrádky E-mail: info@lagpodralsko.cominfo@lagpodralsko.com Tel.: +420 774 490 397 www.lagpodralsko.com


Stáhnout ppt "Projekt p ř edstavují LAG Podralsko Místní akční skupina, působící na území řady obcí Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje MAS Achát Místní akční."

Podobné prezentace


Reklamy Google