Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální partnerství v Rakousku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální partnerství v Rakousku"— Transkript prezentace:

1 Sociální partnerství v Rakousku
Ursula Filipič, Vídeňská komora zaměstnanců

2 Přehled Co je to sociální partnerství? Předpoklady Historický vývoj
Doba rozkvětu sociálního partnerství Zlomy od počátku 90. let 20. století : sociální partnerství je nepopulární Současné trendy

3 Co je to sociální partnerství?
Model politiky hájící a vyvažující zájmy poradenství, účast na tvorbě politiky a implementace politických výsledků není ani samozřejmé, ani neměnné vyžaduje rozsáhlé institucionální a politické předpoklady významně ovlivňuje ekonomickou a sociální výkonnost Účastníci zastřešující svazy zaměstnavatelů zastřešující svazy zaměstnanců vláda, odborné rezorty tripartitní model vyvažování zájmů Mzdová, hospodářská, sociální politika a řízení trhu práce nadřazená úroveň běžný postup: nalézání kompromisů umožňuje výměnný obchod překračující meze politiky

4 Strukturální charakteristika
Dohoda privilegovaná účast zastřešujících svazů na politickém rozhodovacím procesu a implementaci Sladění vyvažování zájmů mezi účastníky Kooperace dobrovolná, bez ukotvení v zákonech, neformální vztahy síť institucionalizovaných, formálních a neformálních kontaktů Rovnoměrné zapojení zájmových organizací Jednohlasnost Neveřejnost

5 Předpoklady Struktura zájmových svazů
vysoký stupeň koncentrace vysoký stupeň centralizace politicky privilegované postavení zastřešujících svazů Kromě vlastních zájmů zohledňují i celkové hospodářské cíle Vůle ke kompromisu Napojení svazů na politické strany vertikální síť politické skupiny jsou začleněny do zájmových organizací - kumulace funkcí Podniková úroveň podporuje dosaženou dohodu Struktura hospodářství Podpora v širokých kruzích političtí činitelé, obyvatelstvo, mediální debaty

6 Počátky sociálního partnerství
Historický růst do roku 1945 neexistovala dlouhodobá forma vyvažování zájmů mezi státem a svazy Po roce 1945: obnova mzdová a cenová dohoda, sociální politika časové a věcné omezení zčásti masivní odpor (říjnová stávka 1950) Posílení v 50ých a počátkem 60ých let 20. století Paritní komise pro mzdové a cenové otázky (1957) valná hromada (formální rozhodování) „prezidentské předjednávání“ (neformální rozhodování) mzdový podvýbor (1957) cenový podvýbor (1957) poradní sbor pro hospodářské a sociální otázky (1963) podvýbor pro mezinárodní otázky (1992)

7 Doba rozkvětu: od 60. do konce 70. let 20. století
Institucionální rozčlenění prezidentské předjednávání hospodářskopolitická debata svazový výbor Stabilita slaďování a dohody mezi svazy mají mocný vliv ekonomická stabilizace a řízení trhu práce zákony: vyvažování zájmů v neparlamentním prostoru Zákon o pracovní ústavě

8 Význam sociálního partnerství
Strategické zaměření na vyjednávání a kompromisy Aktivní utváření pracovních vztahů a významných politických oblastí ukazatel: málo stávek Privilegovaní účastníci tvorby politické vůle Sociální partneři dominují pouze v sociální politice Hospodářské a sociální úspěchy Negativní stránky: neprůhlednost, nesoulad s demokratickým rozhodováním nebyly odbourány hospodářské nerovnosti omezená přizpůsobivost

9 Změny a ztráta významu v 80. a 90. letech
Náznaky změn v 80. letech zájmy se výrazně rozcházejí Socioekonomické prostředí v 90. letech internacionalizace, soutěžení mezi hospodářskými stanovišti integrace do EU předávání rozhodovacích kompetencí ztráta terénu a naopak rozšíření pole spolurozhodování pomalý hospodářský růst, stoupající schodek v rozpočtu ostřejší boj o rozdělení prostředků ztěžuje nadpolitické vyvažování zájmů Vláda změnila priority konsolidace rozpočtu, ochrana Rakouska jako hospodářského stanoviště rostoucí napětí ve vertikálních sítích (mezi Rakouskou sociálně demokratickou stranou a Rakouským odborovým svazem) Nezaměstnanost Heterogenizace pracovního světa atypické formy zaměstnání

10 80. a 90. léta 20. století: Politické prostředí:
konkurence politických stran (především díky straně Svobodných FPÖ) tlak kritické veřejnosti Následek: posun v rozložení sil a vlivu na politické rozhodování

11 Dopady na sociální partnerství
Zastřešující svazy: potíže s legitimitou a všeobecnou podporou heterogenizace: je těžší nalézt společný hlas pokles volební účasti v komorách posílení komor díky členským anketám Institucionální úroveň: paritní komise zasedá už jen zřídka cenový výbor ztrácí rozhodovací kompetenci (vstup do EU) komise pro mzdové a cenové otázky ztrácí na významu 1992: podvýbor pro mezinárodní otázky 1994: spoluúčast zájmových svazů na rozhodování v úřadech práce paritní zapojení do rozhodovacího procesu ještě platí silnější zohledňování zájmů zaměstnavatelů klesající vliv sociálního partnerství

12 Rozpory Kompromisů je méně a v méně oblastech
konsolidace státního rozpočtu flexibilizace pracovního světa privatizace zestátněných podniků úsporné balíčky reforma pojištění v nezaměstnanosti reforma důchodového pojištění 1997

13 Sociální partnerství je nepopulární: 2000-2006
zlom: tradiční pravidla hry vyvažování zájmů (do r. 2002) úloha paritního zapojení svazů do rozhodování upřednostňování zaměstnavatelů, podnikatelů vyloučení zástupců zaměstnanců zásahy do autonomie komor vertikální sítě nadále pracují role jako zájmový kanál v neprospěch zaměstnanců Ztráta významu institucí sociálního partnerství zlom: účast sociálních partnerů na rozhodování obcházení připomínkového řízení úzké zadání vlády a malý prostor k vyjednávání nejvýraznější: pracovní právo a politika trhu práce také v jiných oblastech Slaďování politických zájmů a zaměření na vyjednávání a kompromis dosloužily

14 Opětovné oživení od r. 2007 Od r. 2007: opět velká koalice lidovců ÖVP a sociální demokracie SPÖ Vládní program 2007: prohlašuje, že opět silněji zapojí sociální partnery slaďování zájmů opět funguje např. základní dohoda o minimální mzdě € Vládní program 2008: úkoly pro sociální partnery seznam zhruba 40 oblastí národní akční plán pro rovné příležitosti pracovní šance pro rodiče opatření aktivní politiky zaměstnanosti snížení aktivního volebního věku do podnikových rad opatření na posílení venkova právní úpravy pro invalidy, atd. Zapojení je rozdílné: členství v pracovních skupinách, rozpracovávání návrhů a konkrétních úprav

15 Opětovné oživení od r. 2007 Balíček pro zaměstnanost 2009
Nová úprava práce na dílčí úvazek před důchodem a práce na zkrácenou pracovní dobu celorepublikové pracovní nadace pro mladistvé apod. charakteristický rys: vůle ke kompromisu i když nebyly prosazeny významné požadavky Spolupráce v jednotlivých bodech sociální partnerství už není tak rozsáhlé jako v 60. a 70. letech zásadně změněné prostředí

16 Děkuji Vám!


Stáhnout ppt "Sociální partnerství v Rakousku"

Podobné prezentace


Reklamy Google