Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Wien.arbeiterkammer.at Sociální partnerství v Rakousku Ursula Filipič, Vídeňská komora zaměstnanců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Wien.arbeiterkammer.at Sociální partnerství v Rakousku Ursula Filipič, Vídeňská komora zaměstnanců."— Transkript prezentace:

1 wien.arbeiterkammer.at Sociální partnerství v Rakousku Ursula Filipič, Vídeňská komora zaměstnanců

2 wien.arbeiterkammer.at Přehled Co je to sociální partnerství? Předpoklady Historický vývoj Doba rozkvětu sociálního partnerství Zlomy od počátku 90. let 20. století 2000-2006: sociální partnerství je nepopulární Současné trendy

3 wien.arbeiterkammer.at Co je to sociální partnerství? Model politiky hájící a vyvažující zájmy poradenství, účast na tvorbě politiky a implementace politických výsledků není ani samozřejmé, ani neměnné vyžaduje rozsáhlé institucionální a politické předpoklady významně ovlivňuje ekonomickou a sociální výkonnost Účastníci zastřešující svazy zaměstnavatelů zastřešující svazy zaměstnanců vláda, odborné rezorty tripartitní model vyvažování zájmů Mzdová, hospodářská, sociální politika a řízení trhu práce nadřazená úroveň běžný postup: nalézání kompromisů umožňuje výměnný obchod překračující meze politiky

4 wien.arbeiterkammer.at Strukturální charakteristika Dohoda privilegovaná účast zastřešujících svazů na politickém rozhodovacím procesu a implementaci Sladění vyvažování zájmů mezi účastníky Kooperace dobrovolná, bez ukotvení v zákonech, neformální vztahy síť institucionalizovaných, formálních a neformálních kontaktů Rovnoměrné zapojení zájmových organizací Jednohlasnost Neveřejnost

5 wien.arbeiterkammer.at Předpoklady Struktura zájmových svazů vysoký stupeň koncentrace vysoký stupeň centralizace politicky privilegované postavení zastřešujících svazů Kromě vlastních zájmů zohledňují i celkové hospodářské cíle Vůle ke kompromisu Napojení svazů na politické strany vertikální síť politické skupiny jsou začleněny do zájmových organizací - kumulace funkcí Podniková úroveň podporuje dosaženou dohodu Struktura hospodářství Podpora v širokých kruzích političtí činitelé, obyvatelstvo, mediální debaty

6 wien.arbeiterkammer.at Počátky sociálního partnerství Historický růst do roku 1945 neexistovala dlouhodobá forma vyvažování zájmů mezi státem a svazy Po roce 1945: obnova mzdová a cenová dohoda, sociální politika časové a věcné omezení zčásti masivní odpor (říjnová stávka 1950) Posílení v 50ých a počátkem 60ých let 20. století Paritní komise pro mzdové a cenové otázky (1957)  valná hromada (formální rozhodování)  „prezidentské předjednávání“ (neformální rozhodování)  mzdový podvýbor (1957)  cenový podvýbor (1957)  poradní sbor pro hospodářské a sociální otázky (1963)  podvýbor pro mezinárodní otázky (1992)

7 wien.arbeiterkammer.at Doba rozkvětu: od 60. do konce 70. let 20. století Institucionální rozčlenění prezidentské předjednávání hospodářskopolitická debata svazový výbor Stabilita slaďování a dohody mezi svazy mají mocný vliv ekonomická stabilizace a řízení trhu práce zákony: vyvažování zájmů v neparlamentním prostoru Zákon o pracovní ústavě

8 wien.arbeiterkammer.at Význam sociálního partnerství Strategické zaměření na vyjednávání a kompromisy Aktivní utváření pracovních vztahů a významných politických oblastí ukazatel: málo stávek Privilegovaní účastníci tvorby politické vůle Sociální partneři dominují pouze v sociální politice Hospodářské a sociální úspěchy Negativní stránky: neprůhlednost, nesoulad s demokratickým rozhodováním nebyly odbourány hospodářské nerovnosti omezená přizpůsobivost

9 wien.arbeiterkammer.at Změny a ztráta významu v 80. a 90. letech Náznaky změn v 80. letech zájmy se výrazně rozcházejí Socioekonomické prostředí v 90. letech internacionalizace, soutěžení mezi hospodářskými stanovišti integrace do EU  předávání rozhodovacích kompetencí  ztráta terénu a naopak rozšíření pole spolurozhodování  pomalý hospodářský růst, stoupající schodek v rozpočtu  ostřejší boj o rozdělení prostředků ztěžuje nadpolitické vyvažování zájmů Vláda změnila priority  konsolidace rozpočtu, ochrana Rakouska jako hospodářského stanoviště  rostoucí napětí ve vertikálních sítích (mezi Rakouskou sociálně demokratickou stranou a Rakouským odborovým svazem) Nezaměstnanost Heterogenizace pracovního světa  atypické formy zaměstnání

10 wien.arbeiterkammer.at 80. a 90. léta 20. století: Politické prostředí: konkurence politických stran (především díky straně Svobodných FPÖ) tlak kritické veřejnosti Následek: posun v rozložení sil a vlivu na politické rozhodování

11 wien.arbeiterkammer.at Dopady na sociální partnerství Zastřešující svazy: potíže s legitimitou a všeobecnou podporou heterogenizace: je těžší nalézt společný hlas pokles volební účasti v komorách posílení komor díky členským anketám Institucionální úroveň: paritní komise zasedá už jen zřídka cenový výbor ztrácí rozhodovací kompetenci (vstup do EU) komise pro mzdové a cenové otázky ztrácí na významu 1992: podvýbor pro mezinárodní otázky 1994: spoluúčast zájmových svazů na rozhodování v úřadech práce paritní zapojení do rozhodovacího procesu ještě platí silnější zohledňování zájmů zaměstnavatelů klesající vliv sociálního partnerství

12 wien.arbeiterkammer.at Rozpory Kompromisů je méně a v méně oblastech konsolidace státního rozpočtu flexibilizace pracovního světa privatizace zestátněných podniků úsporné balíčky reforma pojištění v nezaměstnanosti reforma důchodového pojištění 1997

13 wien.arbeiterkammer.at Sociální partnerství je nepopulární: 2000-2006 1.zlom: tradiční pravidla hry vyvažování zájmů (do r. 2002) úloha paritního zapojení svazů do rozhodování  upřednostňování zaměstnavatelů, podnikatelů  vyloučení zástupců zaměstnanců  zásahy do autonomie komor vertikální sítě nadále pracují  role jako zájmový kanál v neprospěch zaměstnanců Ztráta významu institucí sociálního partnerství 2.zlom: účast sociálních partnerů na rozhodování obcházení připomínkového řízení úzké zadání vlády a malý prostor k vyjednávání nejvýraznější: pracovní právo a politika trhu práce také v jiných oblastech Slaďování politických zájmů a zaměření na vyjednávání a kompromis dosloužily

14 wien.arbeiterkammer.at Opětovné oživení od r. 2007 Od r. 2007: opět velká koalice lidovců ÖVP a sociální demokracie SPÖ Vládní program 2007: prohlašuje, že opět silněji zapojí sociální partnery slaďování zájmů opět funguje např. základní dohoda o minimální mzdě 1.000 € Vládní program 2008: úkoly pro sociální partnery seznam zhruba 40 oblastí  národní akční plán pro rovné příležitosti  pracovní šance pro rodiče  opatření aktivní politiky zaměstnanosti  snížení aktivního volebního věku do podnikových rad  opatření na posílení venkova  právní úpravy pro invalidy, atd. Zapojení je rozdílné: členství v pracovních skupinách, rozpracovávání návrhů a konkrétních úprav

15 wien.arbeiterkammer.at Opětovné oživení od r. 2007 Balíček pro zaměstnanost 2009 Nová úprava práce na dílčí úvazek před důchodem a práce na zkrácenou pracovní dobu celorepublikové pracovní nadace pro mladistvé apod. charakteristický rys: vůle ke kompromisu  i když nebyly prosazeny významné požadavky Spolupráce v jednotlivých bodech sociální partnerství už není tak rozsáhlé jako v 60. a 70. letech zásadně změněné prostředí

16 wien.arbeiterkammer.at Děkuji Vám!


Stáhnout ppt "Wien.arbeiterkammer.at Sociální partnerství v Rakousku Ursula Filipič, Vídeňská komora zaměstnanců."

Podobné prezentace


Reklamy Google