Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brainstorming BSS 464 Strategické vedení Pavel Doško

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brainstorming BSS 464 Strategické vedení Pavel Doško"— Transkript prezentace:

1 Brainstorming BSS 464 Strategické vedení Pavel Doško
Magdaléna Chorvátová Alena Hrušková Ondrej Huraj Zuzana Jágrová David Jehlička Ondrej Kalvoda BSS 464 Strategické vedení

2 Co nás čeká ? Základní informace Oblasti použití
Jak to vlastně funguje ? Plusy a mínusy… Brainstorming v BSS Shrnutí Použití zdroje

3 Brainstorming Z angličtiny se Brainstorming překládá jako bouře(ní) mozků Je možné setkat se také s volnějším překladem „burza nápadů“ Myšlenka Brainstormingu se poprvé objevuje 1939 – zakladatelem americký reklamní agent Alex S. Osborne Techniku pak představil v roce 1953 v knize Applied Imagination

4 Definice Konferenční technika Slouží k nalezení řešení problému
Nástrojem je shromažďování všech spontánních myšlenek zúčastněných Krátký časový úsek Nejedná se o velkou skupinu (ideálně max. 12. lidí) Kombinuje neformální a uvolněný přístup k řešení dané problematiky

5 Definice II Neformální atmosféra povzbudí zúčastněné k produkování nových nápadů a myšlenek Některé myšlenky se použijí jako možná řešení problému, jiné mohou sloužit jako podnět pro další nápady Brainstorming je jednou z nejdůležitějších technik, které se uplatňují při skupinovém řešení problému (jedná se také o jednu z nejzábavnějších technik)

6 Kde se Brainstorming používá?
Všude tam, kde je potřeba povzbudit kreativní myšlení BS je pravděpodobně jeden z nejznámějších nástrojů pro kreativní řešení problémů Velmi populární metoda po celém světě, ve všech oblastech lidské činnosti Jeho popularita pramení ze stále přítomné potřeby zvyšovat produktivitu skupin Je to metoda jednoduchá, lehká na naučení a má potenciál dramaticky zvýšit produkci nápadů ve skupině a zvyšuje také potěšení z pracovní aktivity

7 Reklama, propagace Business Jméno společnosti, produktu Tvorba loga
Kombinování a rozšíření nápadů Reklamní kampaně Business BS v pracovním týmu X BS konečných zákazníků Obchodní strategie a metody Vytvoření nového produktu Rozhodování o investicích

8 Školství Populární výuková metoda – nutí žáky přemýšlet nad určitou věcí a aktivně se zapojit Použití v menších seminárních skupinách Hledání řešení problému Téma seminární práce, diplomové práce Rodina Řešení finančních problémů, úspor – společné řešení Kam se pojede na dovolenou…

9 Jak to vlastně funguje ? Krok 1: zopakujeme a napíšeme pravidla – viditelný seznam pravidel Krok 2: napíšeme předmět brainstormingu – Hledáme všechny možnosti jak… - změna v průběhu podle výsledků… (Hledáme všechny možnosti, jak vylepšit oddělení. – Hledáme všechny možnosti, jak omezit ztráty. Krok 3: začínají se dostavovat nápady: strukturovaný (kruh, jeden po druhém, další, snadné k zapisování) /nestrukturovaný (volný průběh, zapojení všech, vyšší zručnost skupiny)

10 Jak to vlastně funguje II ?
Krok 4: záznamenání nápadů – neustále viditelný pro všechny Krok 5: uležení nápadů – vylepení nápadů na pracovišti atd., nápady nesejdou z mysli a mohou lépe uzrát Krok 6: hodnocení – následující setkání, body seznamu v tématech, první ty snadno řešitelné Výsledek: podle očekávání, např. Paretova analýza Jedna z nejdůležitějších technik, zábavná, pokud skupiny relaxují, přichází více nápadů!

11 Paretův princip Vede ke zjištění, že pouze několik příčin vede k většině faktů Krok 1: seznam údajů podle priority Krok 2: určení bodu zlomu mezi nejdůležitějšími a triviálními příčinami Krok 3: graf, vertikální osa znázorňuje proměnné údaje, horizontální osa znázorňuje vlastní údaje (druhá vertikální osa – procenta, snazší přepočet) Krok 4: převedení prozkoumaných!!! údajů z grafu do tabulky

12

13 Formulace problému Jasně definovat problém, ne snažit se formulovat řešení Sjednotit představy účastníků – vyhýbat se špatným pracovním podmínkám, kdy každý účastník má svou skrytou agendu Ne široké a příliš obecné téma Occamova břitva Heuristický princip Kritérium jednoduchosti

14 Výhody Stojanov (2006), US Government (2009), UNIDO (2005)
Řešení nalezena rychle a ekonomicky Neočekávané způsoby řešení problémů Širší pohled na problém Otevřená atmosféra v rámci týmu Tým sdílí větší odpovědnost za problém Odpovědnost za výsledek je společně sdílena Implementace ulehčena tím, že se na tom zaměstnanci sami podíleli Podněcuje experimentování s novými nápady a náměty

15 Nevýhody Stojanov (2006) Účastníci sezení mohou být špatně naladěni
Kritika Yaleské školy (1958) Účastníci sezení mohou být špatně naladěni Během metody zazní odsudky Může se stát, že účastníci absolvovali již několik sezení předtím Vědomé nebo nevědomé názorové ovlivnění skladbou účastníků sezení Strach z kritického hodnocení Social loafing Blokování myšlenek.

16 Brainstorming v BSS Možné využití ve všech oblastech BSS, v nichž k řešení problému přispěje posouzení širokého spektra možností a nápadů. Brainstorming jako samostatná metoda vs. pomocná metoda v jednotlivých aspektech výzkumu Pomocné využití: Stanovení výzkumných otázek Určení hypotéz  užití v auditorství k odhalování podvodů, obdobné užití v kriminalistice Rozhodování o vzorkování, výběr metod, sestavení výzkumného nástroje, i analýza dat a jejich interpretace První fáze či součást jiných metod – psaní scénářů, analýza konkurenčních hypotéz, analýza alternativní budoucnosti aj.

17 Brainstorming v BSS Explorační výzkum, poznávání nových fenoménů
Irák, Afghánistán – využití pro formulaci strategie a taktiky protipovstaleckého boje Kybernetický boj I naše studie o imigraci Security Jam 2012 – on-line globální brainstormingové sezení, více než účastníků z celého světa

18 Brainstorming v BSS Analýza hrozeb a rizik Velmi časté použití
Případ i naší studie „Muslimské minority, migrace a bezpečnost v transatlantickém prostoru“ 2011, Centrum Roberta Schumana pro pokročilá studia Bezpečnostní politika ČR (J. Janda, ÚMV, 1996) – analýza rizik a ohrožení, tvorba prognóz a scénářů Prediktivní analýza hrozeb a rizik vývoje ZHN v ohledu k technologickému rozvoji (biotechnologie)

19 Brainstorming v BSS Analýza hrozeb a rizik – i v krizovém řízení
V KŘ při přípravě plánů či ad hoc řízení  užití v manažerské činnosti – tvorba plánů, strategií, taktik, nalézání příležitostí, prostor pro inovaci Centrum pro mezinárodní studia MIT – vznik na základě brainstormingu soc. vědců, bezp. expertů a vojáků v 50. letech Nigerijský institut mezinárodních vztahů – pravidelná sezení, řešení aktuálních otázek, ale také sezení o Nigérii v roce 2060

20 Brainstorming v BSS Obecná prediktivní analýza
K poznání budoucího vývoje, trendů a scénářů Institut strategických studií Evropské unie – analýza budoucnosti Smlouvy o chemických zbraních Evropský bezpečnostní kulatý stůl - spolu s poslanci EP řešena parlamentní agenda v oblasti bezpečnosti a obrany

21 Brainstorming v BSS Instrumentální použití Stmelení týmu
Přispění k řešení vnitřních konfliktů týmu Přispění k vzájemnému porozumění, pochopení jednotlivých pozic a názorů Zapojení nižších úrovní organizace do procesu řízení Identifikace s cíli, sounáležitost

22 Brainstorming v BSS V BSS je brainstorming využíván a je možné využít k: prediktivnímu výzkumu analýze hrozeb a rizik explorančnímu výzkumu jako pomocnou metodu v rámci výzkumu a jeho fází podpoře manažerských činností

23 Pravidla brainstormingu
1. žádná kritika 2. naprostá volnost 3. množství 4. zaznamenat všechny nápady 5. uležet 6. analyzovat myšlenky a izolovat klíčové oblasti, o nichž se budou shromažďovat data

24 Shrnutí brainstormingu v praxi
1. Napište pravidla br. A vylepte je na viditelné místo 2. Napište předmět br. 3. Začněte přicházet s nápady 4. Zaznamenejte všechny nápady, i ty bláznivé 5. Nechce nápady uležet 6. Vyhodnoťte nápady pomocí Paretova principu

25 Použité zdroje Atlantic Council (2012): Security Jam. Brainstorming Global Security, dostupné on-line ( ověřeno k Brazel, J. – Carpenter, T. – Jenkins, J. (2010): Auditors’ Use of Brainstorming in the Consideration of Fraud. Reports from the Field. Accounting Review, Vol. 85, No. 4, pp CRSS (2010): Review Needed on Afghanistan Policy. Center for Research & Security Studies, dostupné on-line ( ověřeno k ESRT (2012): Studies. The European Security Round Table, dostupné on-line ( ověřeno k EUI (2011): Muslim minorities, migration and security in the Transatlantik space. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, dostupné on-line ( ověřeno k Hendricks, Ch. – Ndungu, I. (2012): Gender, peace and security in Africa. Brainstorming session. Nairobi: African Leadership Centre. Isaksen S.G. (1998) A Review of Brainstorming Research: Six Critical Issues for Enquiry Creative Problem Solving Group, Buffalo, New York. Janda, J. (1996): Bezpečnostní politika České republiky. Závěrečná zpráva z výzkumného projektu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

26 Kirkpatrick, S. A. – Locke, E. A. (1991): Leadership. Do traits matter
Kirkpatrick, S. A. – Locke, E. A. (1991): Leadership. Do traits matter? Academy of Management Executive, Vol. V, No. 2, pp Neocleous, M. (2008): Critique of Security. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.  NIIA (2013): Welcome to NIIA. A World Institute in Africa. Nigerian Institute of International Affairs, dostupné on-line ( ověřeno k  NTI (2012): U.S. Military Lags in Brainstorming Next-Gen WMD Dangers. Nuclear Threat Initiative, dostupné on-line ( ověřeno k  Potůček, M. (ed., 2006): Manuál prognostických metod. Praha: Sociologické nakladatelství. Rektořík, J. (2004): Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. Praha: Ekopress. Scanlon, J Brainstorming for Better Business. Portál bussinesweek.com, dostupné on-line ( ověřeno k  Stojanov, R. (2006): Brainstorming. In: Potůček, M. (ed.): Manuál prognostických metod. Praha: Sociologické nakladatelství, s Hiroshi, S What is Occam´s razor ?, dostupné on-line ( ověřeno k  Taylor, D. W., Berry, P. C., a Block, C. H. (1958): Does group participation when using brainstorming faciliate or inhibite creative thinking. Administrative Science Quaterly, roč. 3, č. 1. UNIDO (2005): UNIDO Technology Foresight Manual. Volume 1. Organization and Methods. Vídeň: United Nations Industrial Development Organization.

27 US Government (2009): A Tradecraft Primer
US Government (2009): A Tradecraft Primer. Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis, dostupné on-line ( ověřeno k   Zanders, J. P. (2012): EUISS Report. Workshop on the Future of the Chemical Weapons Convention. Brussels: European Union Institute for Security Studies.


Stáhnout ppt "Brainstorming BSS 464 Strategické vedení Pavel Doško"

Podobné prezentace


Reklamy Google