Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní katastrofy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní katastrofy."— Transkript prezentace:

1 Přírodní katastrofy

2 Katastrofa  je událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost. Jedná se o událost, která negativním způsobem pozměňuje původní status prostředí. Mnoho lidí věří, že příchod katastrof je spojen s astronomickými událostmi, či zásahy božstva, ale jejich propojení nebylo nikdy vědecky prokázáno. Předpokládá se, že katastrofa je výsledkem pouhých náhodných událostí, které na sebe navazují a zvyšují svůj dopad. Rozlišujeme katastrofy přírodní a způsobené člověkem. Tyto dvě hlavní skupiny se v některých případech vzájemně prolínají, i když to není na první pohled jasně patrné. Jako příklad může sloužit zmenšování Aralského jezera.

3 Kosmické katastrofy Hypernova
Hypernova je teoreticky předpokládaný typ supernovy (hvězdné exploze) vznikající kolapsem na konci životního cyklu výjimečně velké hvězdy. Existují teorie, že energie uvolněná relativně blízkou hypernovou by mohla být schopna vyhladit život na Zemi. Proud paprsků gama vydávaný hypernovou, i kdyby zasáhl Zemi na pouhých deset sekund, může zničit polovinu ochranné ozónové vrstvy v atmosféře. Po poškození ozónové vrstvy je ultrafialové záření ze Slunce schopno vyhubit většinu života na pevnině a blízko hladiny oceánů i jezer a přerušit potravní řetězec

4 Meteorologické katastrofy
Bouřka Bouřka je souborem elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí, během kterých dochází k silným srážkám, které mohou způsobit lokální záplavy. Druhé nebezpečí je spojeno s blesky, které mohou při kontaktu se zemí zapálit okolí a zapříčinit tak vznik požárů. Silná bouře se nazývá vichřice a je doprovázená silným větrem, který vyvrací stromy z kořenu, přetrhává elektrické vedení vlivem pádů stromů a odnáší střechy.

5 Horko Sucho Vlna veder je extrémní stav počasí, během kterého teploty dosahují vysoko nad průměr a mají za následek zdravotní komplikace u lidí a zvířat a zvětšení výparu v oblasti a vzniku sucha. Vlivem výparu dochází k vysoušení rostlin, které snadněji podléhají vzniku požárů, jež jsou častým doprovodným vlivem sucha. Mají hlavní dopad na zemědělskou činnost v oblasti a mohou způsobovat i hladomor. Živé organismy jsou z větší části tvořeny vodou, které ke svému životu potřebuji. Vlivem dočasných, či dlouhodobých změn v klimatu způsobených přírodními, či lidskými zásahy má na svědomí porušení přirozeného koloběhu vody, což má za následek odumírání organismů. Vlivem odumření rostlinstva v oblasti dochází k menšímu zadržování vody, což zmenšuje výpar a má za následek prohlubování sucha.

6 Zima Extrémní nástup chladu spojené se silným mrazem může vážně poškodit, či přímo usmrtit lidi, dobytek, či rostliny. Živé organismy jsou schopny přežívat nepříznivé tepelné podmínky jen do určité meze, které jsou vlastní pro každý druh. Při hodnotách vyšších či nižších dochází k poškození a úmrtí jedince.

7 Geologické katastrofy Sopečná erupce
Je projev vulkanické aktivity, během které dochází k vyvrhování pyroplastického materiálu do okolí. Může vzniknout mrak rychle se pohybujících plynů a úlomků, které postupují ze svahu a ničí vše před sebou. V druhém případě vyvrhuje vysoko do atmosféry prachové částice, které mohou zahalit částečně celou planetu a snížit teplotu na planetě a v extrémním případu přivodit až novou dobu ledovou.

8 Průmyslové katastrofy Ekologická katastrofa
Je stav, kdy se do určitého ekosystému dostává cizorodá látka, která má devastující účinek na zdejší život. Může být vyprovokována chemickou látkou, invazivním druhem, či změnou výchozích podmínek zásahem člověka (např. stavbou přehrady). Mezi nejznámější biologické katastrofy patří únik ropy do moře, která devastuje velká území pobřeží.

9 Lavina Zemětřesení Lavina je náhlý skluz sněhové pokrývky vlivem gravitačního působe ní z horních částí hory do údolí. Během cesty působí tlakem na předměty, které stojí v její cestě a náhlým náporem je ničí, či přesouvá. Jedná se většinou o sezónní katastrofu, které se dá předcházet preventivním odstřelem, či pravidelným monitoringem oblasti. Zemětřesení je katastrofa způsobená pohybem tektonických desek v zemské kůře. Vzniká pod povrchem a na jeho povrchu se projevuje třesením, smršťováním a roztahováním. Vlivem jeho působení jsou zasaženy rozsáhlé oblasti a má často zničující účinky. Jeho předpovídání je se současným stupněm techniky nemožné. Vyskytuje se v oblastech tektonicky aktivních a měří se pomocí stupnic, které srovnávají účinky na zastavěné oblasti.

10 Jaderná katastrofa Je událost, během které dochází k jaderné události či výbuchu a následnému úniku radioaktivních látek do okolí, čímž vzniká radiační zamoření. Zasažené prostředí je vystaveno radioaktivnímu záření, což se projevuje na poškozování genetické informace a rakovinnému bujení až k zániků jedince (i ve větším množství). Mezi nejohroženější oblasti patří okolí jaderných elektráren a místa, kde explodovala jaderná bomba. Zamořená oblast se dá částečně dekontaminovat důkladným očištěním. Mezi nejznámější zamořené zóny patří okolí Černobylské elektrárny. Jaderná katastrofa je nejčastěji spojována s jadernými elektrárnami, ale mohla by se týkat i výbuchu atomové bomby například při teroristickém útoku.

11 Dopravní katastrofa Dopravní nehoda
Dopravní nehoda je událost, během které dochází k poškození dopravního stroje, či zranění přepravovaných, či kolemjdoucích osob. Rozlišujeme několik druhů dopravních nehod v závislosti na použitém prostředku (letecké neštěstí, autonehoda, železniční neštěstí, potopení lodi atd.) V závislosti na prostředku jsou rozdílné následné škody na majetku, přírodě či na lidských obětech. Mezi nejtragičtější nehody do počtu obětí spadají letecká neštěstí. Nejčastějším druhem nehody s nejvíce mrtvými jsou ale autonehody.

12 Teroristický útok Je násilný čin, kterým se určitá skupina lidí snaží prosadit své názory silou, zastrašováním a hrubým násilím. Projevuje se nejčastěji útoky na civilní cíle se záměrem, co nejvíce vyděsit obyvatelstvo a způsobit co největší škody. Častým cílem teroristických útoků se stávají letadla, jelikož jejich únos se snadno stane předmětem televizního vysílání a dostane se mu značné medializace. Nejničivější teroristický útok v historii byl útok na World Trade Center v USA 11. září 2001.

13 NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4. picsearch. com [online]. [cit. 1
NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Dostupný na WWW: NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Dostupný na WWW: Dostupný na WWW: NEUVEDENO, Neuvedeno. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Dostupný na WWW: Dostupný na WWW: + vlastní fotografie


Stáhnout ppt "Přírodní katastrofy."

Podobné prezentace


Reklamy Google