Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Media relations… aneb Novináři na naší straně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Media relations… aneb Novináři na naší straně"— Transkript prezentace:

1 Media relations… aneb Novináři na naší straně
PUBLIC RELATIONS Media relations… aneb Novináři na naší straně UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 Proč jsou média důležitá?
Public relations Proč jsou média důležitá? Prostřednictvím médií se můžete zviditelnit. Novináři dodávají zprávě věrohodnost třetí strany. Novináři vyhledávají příběhy, které přilákají čtenáře. Média ovlivňují veřejné mínění, vaše zákazníky, dodavatele, zaměstnance … Média mohou být na vaší straně (když to umíte)  nebo proti vám (když to neumíte)  UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

3 Media relations Dlouhodobost – soustavnost – konzistentnost
Public relations Media relations Dlouhodobost – soustavnost – konzistentnost Budování vztahů s novináři Promyšlená strategie komunikace Monitoring, analýza médií Základní měnou je INFORMACE Materiály pro média – tiskové zprávy, prezentace, media portál Tisková konference, diskusní fórum, kulatý stůl, rozhovory Media trips UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

4 Public relations Novinář je „ješitný“ – získejte ho na svoji stranu profesionálním přístupem, dobrou komunikací, poskytováním zajímavých zpráv, chce příběh, fakta, důvěryhodné zdroje, má rád exkluzivitu – poskytněte mu exkluzivní materiál (rozhovor, vyjádření …) ALE vyvažujte to, poskytujte dobré zprávy i „malým“ médiím (za rok mohou být velké), s informacemi nakládá podle vlastní úvahy ( „off record“) vytvořte „media portál“ – informace pro média, TZ, fotky, videa, rozhovory, vstup novináře pod heslem – vyhodnocovat, co hledají, co je zajímá, to nabízet, dát do TZ link na media portál – ALE aktivně s ním pracovat. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

5 Uzávěrky médií Celostátní deníky: uzávěrka – kolem 15. – 17. hodiny,
Public relations Uzávěrky médií Celostátní deníky: uzávěrka – kolem 15. – 17. hodiny, uzávěrka – – („horké“ aktuality), uzávěrka – kolem 23. hodiny (mimo regionální zprávy, ty už jsou hotové). Týdeníky – hlavní témata vznikají 1-2 týdny předem, v pondělí se plánuje ob-číslo. Rádio – rychlé médium, prakticky nemají uzávěrky, hlavně v regionu je vysoká šance „prodat“ regionální informace, aktuality. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

6 Public relations Zpravodajství „výkladní skříň“ média – ovlivňuje děje, souvislosti, vede k diskusi, sledováno širokým spektrem lidí Princip sněhové koule – „nabalování“ informací (7.20 základní info, 8.30 následky, 9.00 příčiny, rozhovory s postiženými …). Zvýšení důchodů o 400 Kč – kdo se objeví v reportáži a jaký bude rozhovor? UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

7 Budování vztahů s médii
Public relations Budování vztahů s médii Spolehlivost a důvěra říkejte jen pravdu, zdůrazněte klíčová tvrzení, vyhněte se marketingovým frázím. 2. Odbornost tvrzení podpořte příklady, zajistěte hodnověrnost třetí strany, vyjadřujte se pouze k tomu, co ovládáte. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

8 Budování vztahů s médii
Public relations Budování vztahů s médii 3. Zajímavý partner pro rozhovor mějte připraveny zajímavosti z odvětví, přinášejte nové myšlenky a názory, vneste do rozhovoru vlastní otázky. 4. Dlouhodobý vztah vytvořte přátelské prostředí, v případě nedostatku informací taktně odmítněte rozhovor, neobviňujte novináře za jejich témata a otázky. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

9 Principy dobrých vztahů s médii
Public relations Principy dobrých vztahů s médii Poskytujte médiím servis. Založte svou pověst na spolehlivosti. Dodávejte dobré texty – a reprodukovatelné a označené fotografie. Spolupracujte při poskytování materiálu – zajistěte schůzky s důležitými lidmi. Poskytujte ověřitelnost faktů – „na vlastní oči“. Budujte osobní vztahy. Staňte se odborníkem v určité oblasti – „první na mysli“. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

10 Co je dobré vědět o médiích
Public relations Co je dobré vědět o médiích Lidé, kteří je vytváří – jména konkrétních novinářů. Redakční politika a styl – názory a druh událostí, o kterých píše. Četnost vydání - deník, týdeník, … Doba uzávěrky Profil čtenářů – kdo to čte? Metoda distribuce – stánky, předplatné, zdarma do domácnosti … Vytvořte si dobrou databázi médií a pravidelně ji aktualizujte. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

11 Tisková zpráva Specifikace – různé tiskové zprávy pro různá média !!!
Public relations Tisková zpráva Specifikace – různé tiskové zprávy pro různá média !!! Titulek – dobrá fotka – popisek – vyjadřující podstatu článku, kontext obrázku (propouštíme … šéfova „audina“), okolí fotky vytváří další sdělení, message, kontakt na třetí stranu – odborný komentář, citace. Titulek a první věta rozhodují, jestli to bude někdo číst. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

12 Tisková zpráva Jaké otázky si položit při psaní tiskové zprávy?
Public relations Tisková zpráva Jaké otázky si položit při psaní tiskové zprávy? Pro koho píšu? Co chci sdělit? Jaká mám fakta k podpoření zprávy? Bude to vůbec někoho zajímat? Dobrá zpráva jde přímo k jádru věci, fakta jsou uvedena podle důležitosti, je jasná, stručná, výstižná a pravdivá. Zásada pěti „W“: Who? What? When? Where? Why? Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

13 Public relations Tisková zpráva V prvním odstavci (perex) říct to nejdůležitější KDO, CO, KDY, KDE, PROČ – hlavní myšlenka, hlavní sdělení. KISS – keep it simple and short! Nepoužívejte superlativy, příliš marketingové a odborné výrazy. Tisková zpráva není reklamní leták. Využívejte výročí (první stočené pivo před 50 lety, 250 dnů od zavedení nové technologie), významné osobnosti (studoval u nás …) k získání mediálního prostoru. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

14 Co by v tiskové zprávě být mělo …
Public relations Co by v tiskové zprávě být mělo … dobrý titulek datum (domicil) perex přímá řeč, citace krátké věty ověřené informace hlavička s kontakty na konkrétní kompetentní osobu + odkaz na web, adresa firmy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

15 Atributy tiskové zprávy
Public relations Atributy tiskové zprávy čas odeslání (redakční uzávěrka) aktuálnost nové skutečnosti společenský význam konkrétní osud (TLP) skandální odhalení, konflikt UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

16 Co udělat po napsání zprávy
Public relations Co udělat po napsání zprávy Překontrolujte obsah a opravte chyby. Dejte zprávu odsouhlasit. Všem, které citujete, dejte kopii zprávy. Zašlete kopii zprávy zaměstnancům a na všechny firemní pobočky. Pokud bude uvedeno telefonní číslo, ověřte, zda „spojení funguje“. Pokud je co fotit, zašlete zprávu redaktorovi i fotografovi. Připravte se na zájem médií. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

17 Tisková konference Pouze, pokud máme důležité informace, „velké“ téma!
Public relations Tisková konference Pouze, pokud máme důležité informace, „velké“ téma! TK je event, zážitková akce (GE Money – dětské účty - „třídní schůzka“, pozvánka do pivovaru jako etiketa na pivu, Vitana – TK pro novinářky s dětmi – „hrnečku vař“). Pozvánka na TK – komunikuje značku, vzbuzuje zvědavost, „teaser“, pozvánka prodává Obvolávat novináře by měl ten, kdo je zná, ne asistentka. Příprava managementu, témat, otázek … Po TK obvolat hlavní média, jestli mají všechny potřebné informace. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

18 Public relations Tisková konference Co si chci přečíst v novinách po TK? – zásadní otázka Sledovat ohlasy po TK na webových portálech, podle toho řídit další komunikaci. Vyhodnotit dopady TK, pracovat s tím pak dál v PR a komunikační strategii (dát do newsletteru, využít v marketingu jako podpůrný materiál, pro management, k zaměstnancům…). Příklad: PR Activities for Tchibo (PR „book“, investice 16 mil. Kč, PR value 41 mil. Kč). UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

19 Co potřebuji? Tiskovou zprávu / press kit
Public relations Co potřebuji? Tiskovou zprávu / press kit Cedulky se jmény vystupujících Prezenční listinu Firemní materiály (výroční zpráva, noviny, bulletin …) Fotomateriál na CD Občerstvení … tiskovou zprávu/press kit dejte novinářům před začátkem konference … … nikdy neposílejte tiskovou zprávu ke konferenci předem, novináři pak nepřijdou … !!! UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

20 Základní otázky Kdo bude moderovat?
Public relations Základní otázky Kdo bude moderovat? Kdo bude sledovat čas, zapisovat otázky? Co chceme říct, co potřebujeme „prodat“? S kým bude rozhovor po oficiální části TK? Co budeme dělat, když se novináři budou ptát na nepříjemná témata? Co budeme dělat, když se nebudou ptát? Jsou v press kitu všechny důležité materiály? Kde se bude fotit/točit rozhovor? (místo, logo) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

21 Předpoklady úspěchu Vybudovat silnou pozici PR oddělení ve firmě
Public relations Předpoklady úspěchu Vybudovat silnou pozici PR oddělení ve firmě Vybudovat a udržovat funkční informační kanály Vybudovat férové vztahy s novináři Informovat novináře včas, otevřeně a pravdivě Ulehčit novinářům přístup k informacím (tiskový mluvčí, media portál) Vyhovět jejich specifickým potřebám Text = dobře napsaná story (TLP) Akce pro média – zajímavé, originální, časově nenáročné UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN

22 Public relations Rady do života … někdy je lepší osobní schůzka s vybranými novináři, než tisková konference … … pro uvedení nových výrobků na trh jsou deníky velmi důležité … … doplňujte informace na blogy, rozvíjejte diskusi se zákazníky, hledejte témata pro diskusi … UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ZLÍN


Stáhnout ppt "Media relations… aneb Novináři na naší straně"

Podobné prezentace


Reklamy Google