Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publikační činnost a RIV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publikační činnost a RIV"— Transkript prezentace:

1 Publikační činnost a RIV
ZČU září 2007 (pro doktorandy FST) Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

2 OBSAH Knihovní katalogy a služby knihoven Publikační činnost a RIV

3 I. Knihovní katalogy a služby knihoven
Vyhledávání literatury jak kde služby knihovny (rešerše) Možnost získání literatury z jiných knihoven meziknihovní výpůjční služba mezinárodní meziknihovní výpůjční služba virtuální polytechnická knihovna Nákup literatury na ZČU doporučená literatura pro studenty

4 II. Publikační činnost a RIV
Citace literatury Norma ČSN ISO 690 Citační styly Evidence publikační činnosti Evidence prostřednictvím aplikace Publ Evidence a archivace publikační činnosti knihovnou RIV Předávání dat do RIV Citační index a Impact factor Web of Science JCR Hodnocení vědy?

5 I.1. Vyhledávání literatury – jak
JMENNÝ POPIS (údaje z knihy) autor název ISBN / ISSN edice nakladatelské údaje korporace VĚCNÝ POPIS (údaje přidané knihovníkem, informačním pracovníkem, autorem…) klíčová slova (keywords) předmětová hesla (subject) tezaury (PSH) MDT / DDT

6 I.1. Vyhledávání literatury – kde (UK1)
Univerzitní knihovna ZČU 1 Aleph vyhledávání (find) pokročilé vyhledávání prohlížení = rejstříky (browse) dílčí báze: DP a BP publikační činnost a RIV (možnost vyhledávání podle kateder) jednotlivé dílčí knihovny exempláře čtenářský účet 2 Comdat (Obsahuje více literatury pro humanitní a společenské vědy. Technika okrajově) Naskenovaný katalog Pedagogické knihovny UK ZČU obsahuje záznamů. Obsahuje záznamy české literatury vydané do r a zahraniční literatury nakoupené do r (po vypůjčení už v Alephu) 3 Elektronické informační zdroje (o nich přednáška ing. Katolické)

7 I.1. Vyhledávání literatury - Aleph (tituly)

8 I.1. Vyhledávání literatury - Aleph (čtenářské konto)
možnost sledovat své výpůjčky, prodlužovat a rezervovat si knihy

9 I.1. Vyhledávání literatury - kde
Státní technická knihovna VPK (Virtuální polytechnická knihovna) Národní knihovna NKC - Bibliografická báze a katalog NK ČR ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících seznam excerptovaných časopisů Souborný katalog Caslin Studijní a vědecká knihovna v Plzni Jednotná informační brána Katalogy vysokoškolských knihoven (adresář)

10 I.1. Vyhledávání literatury – služby knihovny
REŠERŠE vyhledání literatury podle požadavků uživatele pro čtenáře z veřejnosti (placená služba) pro akademické pracovníky (zdarma) pro doktorandy (zdarma) pro studenty (pouze metodická pomoc) Popsat problematiku formou abstraktu, termíny v angličtině, osobní kontakt formulář objednávka rešerše Pro FST Knihovna Bory Mgr. Miluše Mírková tel

11 I.2. Možnost získání literatury z jiných knihoven
Meziknihovní výpůjční služba cca týden (starší literatura měsíc) zdarma nebo do 60 Kč Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba do měsíce, 300 Kč, zámořská (včetně Velké Británie) 600 Kč Virtuální polytechnická knihovna (STK) Cena cca 120 Kč za článek Projekt FRVŠ plné texty pro studenty zdarma (není určeno pro doktorandy) formulář objednávka výpůjčky publikace kontakty

12 I. 2. Možnost získání literatury z jiných knihoven
I.2. Možnost získání literatury z jiných knihoven Objednávka MVS / MMVS Rok 2006 MVS - jiné knihovně 359 MVS - z jiné knihovny 1 171 MMVS - z jiné knihovny 410

13 I.3. Nákup literatury na ZČU
Finanční prostředky na nákup literatury na katedrách UK především tzv. příručkovou literaturu a multioborové EIZ nepokryté granty formulář žádanka na zakoupení publikace formulář žádanka na objednání časopisu kontakt: MÁTE POCIT, ŽE V KNIHOVNĚ CHYBÍ DŮLEŽITÉ KNIHY? OBJEDNEJTE JE Pro FST Knihovna Bory Ing. B. Mertová tel

14 I.3. Nákup literatury na ZČU Žádanka na zakoupení publikace
celkem exemplářů za rok 2006 přírůstek exemplářů celkem odebíraných titulů časopisů: 624 z toho 130 zahraničních

15 II. Publikační činnost a RIV
Citace literatury Norma ČSN ISO 690 Citační styly Evidence publikační činnosti Evidence prostřednictvím aplikace Publ Evidence a archivace publikační činnosti knihovnou RIV Předávání dat do RIV Citační index a Impact factor Web of Science JCR Hodnocení vědy?

16 II.1. Publikační činnost a RIV Citace literatury
Jak citovat: tak, aby čtenář citované dílo nalezl aby bylo zřetelné, co z citovaného díla jste použili pro svoji práci v jazyce citovaného díla (výjimkou je fyzický popis – např. strany píšeme vždy v jazyce svého příspěvku)

17 II.1. Publikační činnost a RIV – Citace literatury Citace upravují normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
ČSN ISO 690 ( ) Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. ČSN ISO ( ) Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. Obě normy máte přístupné ze všech počítačů ZČU na stránkách knihovny

18 Zjišťujeme v originálním dokumentu na těchto místech a v tomto pořadí:
II.1. Publikační činnost a RIV – Citace literatury Údaje v citaci – vstupní prvky Zjišťujeme v originálním dokumentu na těchto místech a v tomto pořadí: titulní list (pozor údaje na obálce knihy mohou být rozdílné, protože jsou graficky upraveny) patitul (rub titulního listu) tiráž jiné části dokumentu

19 II.1. Publikační činnost a RIV – Citace literatury Trochu terminologie
vstupní prvky = údaje z dokumentu, ze kterých se skládá citace nebo bibliografický záznam primární odpovědnost = autor (někdy to může být i organizace) alternativní odpovědnost = spoluautor, editor, překladatel… (osoba nebo organizace, která má na publikaci intelektuální podíl) podřízená (sekundární) odpovědnost = redaktor, překladatel, ilustrátor… korporace = organizace, ale i akce (např. konference) zdrojový dokument = časopis, kniha, sborník…, ve které byl příspěvek otištěn standardní číslo = ISBN, ISSN… jednoznačné mezinárodní číslo dokumentu (knihy, seriálu…) monografie / monografická publikace = publikace, která vyšla jako samostatné dílo (zpravidla kniha) seriál = publikace, která vychází periodicky (časopisy, noviny, ale i ročenky, sborníky…)

20 II.1. Publikační činnost a RIV Citace literatury monografie
Vstupní prvky: AUTOR Název knihy Vydání Místo vydání Nakladatel Datum Standardní číslo Příklady - monografie: LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, ISBN GAMON, David – BRAGDON, Allen. Mozek a jak ho cvičit. 2., opr. vyd. Praha: Portál, ISBN OKUDA Michael – OKUDA, Denise. Star Trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books ISBN HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 1. díl. 2., přeprac. vyd. České Budějovice: Kopp, ISBN

21 II.1. Publikační činnost a RIV - Citace literatury články
Vstupní prvky: AUTOR Název článku Název seriálu Datum Ročník Číslo Strany Místo vydání Nakladatel Standardní číslo Všechny údaje píšeme v jazyce dokumentu, pouze strany uvádíme česky Příklady – článek v časopise: WEAVER, William. The collectors: command performances. Architectural Digest. December Vol. 42, no. 12, s WILCOX, Rhonda V. Shifting Roles and Synthetic Women in Star Trek: The Next Generation. Studies in Popular Culture Vol. 13., no. 2, s VALÁŠKOVÁ, Naďa – WEINEROVÁ, Renata. Antropologické sympozium v Nečtinách. Český lid. 2001, roč. 88, č. 1, s Příklady – článek ve sborníku: TONAR, Zbyněk – JENÍK, Jiří. Computer tomography-based mathematic modelling of the blood flow in human descendent aneurysmatic aorta. In: Analysis of biomedical signals and images: 17-th international EURASIP conference Biosignal 2004: proceedings. Brno: Brno University of Technology, ISBN ISSN X. S ISBN a ISSN jsou v citaci článků nepovinné údaje

22 II.1. Publikační činnost a RIV - Citace literatury Podrobný výklad a příklady
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO © Další návody a manuály Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO (UK - Bratková) metodický materiál zpracovaný pro Odbornou komisi pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky v roce 2006 Jak zpracovávat bibliografické citace (VŠB) Informační výchova - bibliografické citace (ČVUT) Citování literatury (JČU) POZOR! Ačkoliv materiály vycházejí ze stejných norem, interpretují je v detailech odlišně

23 II.1. Publikační činnost a RIV - Citace literatury Různý způsob citování diplomových apod. prací
Vstupní prvky: AUTOR Název práce Strany Místo vydání Nakladatel Datum Další údaje (poznámka) JÁNSKÁ, Lucie. Rozvoj organizační struktury FST ZČU. Plzeň, s. Diplomová práce na Fakultě strojní Západočeské univerzity na katedře průmyslového inženýrství a managementu. Vedoucí diplomové práce Jan Horejc. JÁNSKÁ, Lucie. Rozvoj organizační struktury FST ZČU. Plzeň: Západočeská univerzita. Fakulta strojní. Katedra průmyslového inženýrství a managementu, s. Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Jan Horejc. Ph.D. JÁNSKÁ, Lucie. Rozvoj organizační struktury FST ZČU. [diplomová práce] Ved. práce Jan Horejc. Plzeň: Západočeská univerzita. Fakulta strojní s. JÁNSKÁ, Lucie. Rozvoj organizační struktury FST ZČU. Plzeň : s. Diplomová práce (Ing.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu. JÁNSKÁ, Lucie. Rozvoj organizační struktury FST ZČU : diplomová práce. Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta strojní s.

24 II.1. Publikační činnost a RIV - Citace literatury Problémy
Interpunkce – norma ČSN ISO 690 nestanovuje závaznou interpunkci, pouze určuje, že od sebe mají být zřetelně odděleny jednotlivé prvky Norma se nevztahuje na citování rukopisných (nepublikovaných) dokumentů, např. diplomových a dizertačních prací Díky tomu vznikla řada metodických materiálů s odlišným výkladem Jak tedy citovat? Co je důležité? aby citace obsahovala všechny povinné údaje aby byl styl citací jednotný v celé publikaci

25 II.1. Publikační činnost a RIV - Citace literatury Citační styly
Vydavatelé odborné literatury často používají odlišné formy citace. Liší se především v pořadí prvků, případně v grafické úpravě Nejznámější citační styly: APA: psychologie, vzdělávání a ostatní sociální vědy MLA: literatura, umění a humanitní vědy AMA: medicína, biologie Turabian (velmi podobný Harvardskému stylu): technické obory Chicago: nejčastěji používaný styl v knihách, časopisech, mimo vědeckou komunitu Harvard IEEE

26 ....... Citace - Reference - Poznámky
(zvláště v přírodovědné a lékařské literatuře) Umístění – (1) text; (2) poznámky a/nebo reference pod čarou (footnote); (3) poznámky a/nebo reference na konci (endnote); (4) reference (literatura, veškerá v textu citovaná) na konci; (5) bibliografie (výběrová, doporučená) na konci Bibliography Endnotes Endnotes + References References Footnotes Převzato z prezentace Doc. Špály:

27 II.2. Publikační činnost a RIV Evidence publikační činnosti
Povinnost a způsob evidence publikační činnosti upravuje pokyn prorektora 5P/2003 "Evidence publikačních činností a dalších odborných aktivit" Bod 1.3 „Za průběžné přihlašování prací k evidenci je zodpovědný autor, vedoucí autorského kolektivu a v případě kolektivních prací vedoucí katedry nebo vedoucí realizačního týmu (dále jen autor). Autor zodpovídá za správnost a úplnost dodaných dat. Autor je povinen přihlašovat práce průběžně, nejpozději do 30 dnů od vydání práce“ V bodu 1.4 „… je autor povinen vedle přihlášení do evidence předat zároveň Univerzitní knihovně ZČU (dále jen knihovna) plný text práce .“ V bodu 1.5 „Bez předání plného textu knihovně nebudou data zařazena do potřebných výstupů (databáze RIV, ročenky apod.)“

28 II.2. Publikační činnost a RIV - Evidence publikační činnosti Bibliografická databáze PUBL
Od se publikační činnost vyplňuje v elektronickém systému PUBL přístupném přes webové rozhraní:

29 II.2. Publikační činnost a RIV - Evidence publikační činnosti Nový záznam

30 II.2. Publikační činnost a RIV - Evidence publikační činnosti Nový záznam

31 II.2. Publikační činnost a RIV - Evidence publikační činnosti
Po vyplnění údajů v aplikaci PUBL se odevzdávají v příslušné dílčí knihovně plné texty : Pro FST knihovna Bory Kontaktní osoba H. Václavíková tel.:

32 Knihovnice záznamy v PUBL zkontroluje s plným textem
II.2. Publikační činnost a RIV - Evidence publikační činnosti Knihovnice záznamy v PUBL zkontroluje s plným textem zkontrolovaný záznam do knihovnického systému Aleph + doplnění v PUBL doplněno systémové číslo Alephu záznamy z PUBL možno exportovat (např. RIV) Plné texty uloženy v knihovně, prezenčně půjčovány (výjimky – tajné) VÝSTUPY: z PUBL výběry podle pracovišť, autora apod. (citační formát) z Alephu výběr prostřednictvím webového rozhraní (bibliografický formát, citační nelze) knihovna počátkem roku PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZČU v tištěném formátu + na webu ve formátu .doc a .html

33 II.3. Publikační činnost a RIV — RIV
Databáze RIV Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (pozor, databáze bývá často přetížena) Možnosti hledání např. podle Organizace předkladatele: Západočeská univerzita v Plzni IČ: Organizační jednotka: Fakulta strojní Kód organizační jednotky: 23640 Autora Výzkumného záměru / projektu

34 II.3. Publikační činnost a RIV RIV - vyhledání podle autora - detail

35 II.3. Publikační činnost a RIV RIV – ZČU FST rok 2005

36 Hledání podle čísla projektu identifikační kód projektu = GA102/02/1355

37 II.4. Publikační činnost a RIV Citační index a Impakt faktor
Citační databáze Web of Science Citační index Výjimečnost citačního rejstříku Impact factor časopisu Journal Citation Report České časopisy s IF Objektivní hodnocení vědy?

38 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Web of Science
Duchovní otec projektu, Eugen Garfield, vyšel ze tří základních předpokladů: každá důležitá práce, je citována v dalších publikacích - čím je významnější, tím častěji bude citována nejdůležitějším zdrojem informací ve vědě jsou odborné časopisy (nejnovější výsledky bádání) 95% významných vědeckých prací je publikováno, nebo citováno, v poměrně malém množství časopisů

39 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Citační index díla říká, kolikrát bylo citováno Citing articles Články vydané např. roku 2001 a 2005 Článek vydaný r. 2000 Články vydané např. v roce 1995, 1998 a 1999

40 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor WoS Výsledky hledání – Seznam (Search results – Summary)

41 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Záznam článku ve WoS (Full Record)

42 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor WoS - Citované práce (Cited references)

43 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor WoS - Citující práce (Citing Articles)

44 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor WoS - Vyhledávání citací

45 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor WoS - Vyhledané citace

46 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor WoS - Výjimečnost citačního rejstříku
nepopisuje jen danou práci, ale i dokumenty, na jejichž podkladě vznikla (citované články, reference, použitá literatura). vedle obvyklých možností vyhledávání umožňuje vyhledávat dokumenty i podle citovaných článků - tj. na základě jejich citačního propojení (citační link) citovaný a citující články spolu souvisejí obsahově, funkčně, (ne jen formálně, jako v případě stejného autora nebo časopisu) citační link je propojení dvou článků zcela nové a nezastupitelné kvality Blíže viz prezentace Doc. Špály:

47 Journal Citation Report
II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Impact factor časopisu Obrovské množství dat nashromážděných v databázích ISI => sledování statistických dat Od r. 1975 Journal Citation Report analýzy excerptovaných časopisů: kolikrát byl časopis citován žebříčky a rejstříky podle oborů účelem bylo měření zájmu o určitou literaturu (nákup literatury, hodnocení časopisů) srovnávání různých časopisů ze stejného oboru

48 100 článků publikováno v časopise v letech 2002-2003
II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Impakt faktor - výpočet Impakt faktor časopisu - míra udávající, jak často je „průměrný článek“ publikovaný v časopise, citován v určitém roce Vypočítává se dělením počtu současných citací článků, publikovaných ve dvou předcházejících letech, počtem článků publikovaných ve dvou předcházejících letech 100 článků publikováno v časopise v letech Citováno 1000x v roce 2004 Impakt faktor: 1000/100=10 Většina časopisů má impact faktor nižší než 2 Za vysoký impakt faktor jsou považovány hodnoty nad 4 Impakt faktor vyšší než 10 je přímo „hvězdný“

49 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Impakt faktor časopisu Sciece

50 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Journal Citation Report

51 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor JCR - Výběr podle oboru „engineering, mechanical“

52 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor JCR - Výběr podle nakladatele

53

54 Detaily k časopisu Nakladatelské údaje Data k výpočtu impakt faktoru

55 Medián IF oboru

56 10 x (IF/medián IF oboru) 10 x (5,952 / 0,784) = 75,92
Článek publikovaný v Journal of Machine Learning Research s IF 5,952: 10 x (5,952 / 0,784) = 75,92 Článek publikovaný v Artificial intelligence od nakladatelství Elsevier Science v Amsterdamu s IF 3,57: 10 x (3,57 / 0,784) = 45,53 Článek publikovaný v Computing and informatics vydávaném na Slovensku s IF 0,456 10 x (0,456 / 0,784) = 5,82 Např. článek v Artificial intelligence od nakl. Elsevier: 10 x (3,57/0,784) = 47,83

57 Vyhledání časopisů podle země původu
Např. impaktované časopisy v Polsku:

58

59 České časopisy s IF 2004 2005 ACTA VETERINARIA BRNO 0,449 0,353
ACTA VETERINARIA BRNO 0,449 0,353  ACTA VIROLOGICA  0,605 0,696 CERAMICS-SILIKATY  0,385 0,463 ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE  0,037 0,070 ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE 0,209 0,241 CHEMICKÉ LISTY  0,348 0,445 COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS 1,062  0,949 CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  0,227 0,254 CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS  0,292 0,360 CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL  0,131 0,112 EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 0,657 0,745 FINANCE A ÚVĚR - CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE  0,083 0,173 FOLIA BIOLOGICA  0,507 0,719 FOLIA GEOBOTANICA  0,968 1,033 FOLIA MICROBIOLOGICA 1,034 0,918 FOLIA PARASITOLOGICA  0,837 1,138 FOLIA ZOOLOGICA  0,536 0,585 KYBERNETIKA  0,224 0,343 LISTY CUKROVARNICKÉ A ŘEPAŘSKÉ  0,078 PHOTOSYNTHETICA  0,734 0,810 PHYSIOLOGICAL RESEARCH  1,140 1,806 PLANT SOIL AND ENVIRONMENT  0,170 POLITICKÁ EKONOMIE 0,156 0,193 PRESLIA  ,545 ROSTLINNA VYROBA 0,379 SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW  0,200 0,113 STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA  0,447 0,656 VETERINÁRNÍ MEDICÍNA    0,790 0,621

60 Slovenské časopisy s IF
ACTA PHYSICA SLOVACA   BIOLOGIA   0, CHEMICAL PAPERS - CHEMICKE ZVESTI COMPUTING AND INFORMATICS   DREVARSKY VYSKUM  EKOLOGIA - BRATISLAVA EKONOMICKY CASOPIS  ,204 GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS  GEOLOGICA CARPATHICA  HELMINTHOLOGIA KOVOVÉ MATERIALY- METALLIC MATERIALS  NEOPLASMA SOCIOLOGIA ,195 STUDIA PSYCHOLOGICA  ,136 WOOD RESEARCH 

61 II.4. Publikační činnost a RIV - Citační index a Impakt faktor Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v ČR Od roku 2004 Rada vlády pro výzkum a vývoj zpracovává Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje, upravující pravidla, jaké výstupy budou hodnoceny, a jejich rozličnou váhu. Pravidla byla každý rok modifikována. 8. září 2006 byla schválena Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v r. 2006 V ní jsou rozvrženy 3 etapy hodnocení: Popis jednotlivých etap hodnocení, stejně jako další informace, je na stránkách

62 1 + 10 x (IF/medián IF oboru) 4 + 10 x (IF/medián IF oboru)
Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v r A Váhy jednotlivých druhů výsledků druh výsledku Český / slovenský jazyk Jiný jazyk Článek v impaktovaném časopise x (IF/medián IF oboru) x (IF/medián IF oboru) Článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise 1 4 Odborná kniha ****) 5 20 Kapitola v odborné knize recenzované ****) 6 Článek ve sborníku (úplná struktura věd. článku) Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno 75 Prototyp, uplatněná metodika***, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikačního výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem 25 *) Národní patent (pouze udělený) ÚPV či jedna jiná země3 50 **) Euro či světový4 patent (pouze udělený), nebo prodej licence 100 **) [1] Seznam oborů je uveden v Analýze stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004. [2] V případě sudého počtu je medián průměr obou prostředních hodnot; zaokrouhlovat běžným způsobem na celé body (např. 2,49 jsou 2 body, 2,5 jsou 3 body). [3] Pod pojmem „odborná kniha“ se rozumí vědecká knižní publikace. Publikací v odborné knize se v humanitních oborech rozumí i kritická edice pramene. U bohemistiky tato specifika budou zohledněna ve stanovisku poskytovatele ve 2. etapě. [4] Pod pojmem „článek ve sborníku“ se rozumí sborník referátů z konference či sborník vědeckých publikací, které vydávají některé vysoké školy nebo výzkumné ústavy. *) bude uplatněno při hodnocení v roce 2007 **) bude v hodnocení 2006 využito s částečným omezením ***) metodika definovaná v předmětu smlouvy o využití výsledků ****) způsob vykazování je stanoven v popisu dat pro RIV 2007

63 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Firstová
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni


Stáhnout ppt "Publikační činnost a RIV"

Podobné prezentace


Reklamy Google