Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Pro studenty doktorských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Pro studenty doktorských."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz Pro studenty doktorských studijních programů na ZČU 22.5.2008

2 1.Elektronické informační zdrojeElektronické informační zdroje –Typy, financování, přístup –Multioborové EIZ –Vybrané oborové EIZ 2.Citační index a Impact factorCitační index a Impact factor –Web of Science –JCR Obsah

3 Elektronické informační zdroje Jednotlivé zdroje On-line časopisy E-books Normy Databáze Bibliografické databáze Faktografické databáze Plnotextové databáze Citační databáze Licencovaný přístup Vzdálený přístup Přístup z počítačů na ZČU Volný přístup

4 Financování EIZ Ceny licencí Financování v ČR Celonárodní projekty (VŠ, AVČR, STK) Financování na ZČU Multioborové – ZČU / UK Oborové - fakulty Srovnání se zahraničím

5 EIZ – přístup přes knihovnu Všechny EIZ jsou přístupné přes web Univerzitní knihovny: www.knihovna.zcu.cz www.knihovna.zcu.cz Tento měsíc zkušební přístup do celé kolekce IEEE – podle přístupů se bude zvažovat nákup kolekce

6 EIZ – přístup přes knihovnu Přístup z počítačů na ZČU Přístup odkudkoli po přihlášení heslem přes Kerberos

7 Multioborové EIZ Proquest Proquest Proquest info info Eifl Direct (Ebsco) Eifl Direct (Ebsco)Eifl Direct (Ebsco) Eifl Direct (Ebsco) info info Science Direct Science Direct (Elsevier)Science Direct Science Direct (Elsevier) info info Springer Link Springer LinkSpringer Link Springer Link info info Web of Science (ISI Web of Science (ISI)Web of Science (ISI Web of Science (ISI) (info)info Journal Citation Report (ISI)Journal Citation Report (ISI) Journal Citation Report (ISI) (info) Journal Citation Report (ISI)info Directory of Open Access Journals otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu. Nabízí záznamy z 2890 odborných časopisů.

8 ProQuest Odborné časopisy - plné texty ke 4.000 časopisům (retrospektiva od r.1987 - především obchodní a ekonomické časopisy) a bibliografické záznamy s abstrakty článků z více než 8.000 časopisů Pokrývá humanitní a společenské obory, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku, obchod, medicínu Obsahuje několik bází (je možné s nimi pracovat samostatně nebo dohromady) Přístup ze všech počítačů na ZČU z adresy: http://proquest.umi.com/login http://proquest.umi.com/login Vzdálený přístup: https://proquest.zcu.cz:8443/login/https://proquest.zcu.cz:8443/login/

9 ProQuest Vyhledávání podle různých kritérií, např. klíčových slov v citaci a abstraktu

10 ProQuest

11

12 Vyhledávání konkrétního titulu časopisu

13 Eifl Direct (Ebsco) Eifl Direct (Ebsco) Zdroj vědeckých informací především pro společenské a humanitní obory Přístup ze všech počítačů na ZČU na adrese: http://search.ebscohost.com http://search.ebscohost.com Eifl Direct se skládá z dílčích databází (uživatel si zvolí, se kterými chce pracovat). Např.: Academic Search Premier (4500 časopisů s plnými texty, 4000 časopisů s abstrakty, multioborová databáze, retrospektiva až do r.1965) Business Source Premier (7000 časopisů s plnými texty z oborů ekonomie, financí, managementu, účetnictví, mezinárodního obchodu; 4100 časopisů s abstrakty) Master File Premier (2000 časopisů s plnými texty z oblasti kultury, obchodu a zdravotnictví) GreenFILE (mapuje problematiku vlivu člověka na životní prostředí )

14 EiFl Direct (Ebsco)

15

16 Science Direct (Elsevier) Science Direct (Elsevier) Odborné časopisy od nakladatelství Elsevier, Academic Press, Mosby, Churchill Livingstone, W.B.Saunders 16 vědních oblastí - matematika, fyzika, biologie, chemie, geografie, astronomie, ekonomika, energetika, elektrotechnika, počítače, materiály, humanistika, psychologie, sociologie, politologie, linguistika, právo, medicína,... ZČU má přístup ke 150 titulům plnotextových časopisů, u ostatních titulů je dostupný abstrakt Přístup ze všech počítačů na ZČU na adrese http://www.sciencedirect.com http://www.sciencedirect.com

17 ScienceDirect ScienceDirect

18 ScienceDirect

19 Springer Link Odborné časopisy a knihy od nakladatelství Springer (abstrakt, plné texty) Pokrývá oblast medicíny, přírodních věd, společenských věd, ekonomiky, techniky… Jazyk příspěvků: angličtina, němčina, francouzština, italština Přístup ze všech počítačů na ZČU z adresy http://www.springerlink.com http://www.springerlink.com Vzdálený přístup: https://springer.zcu.cz:8443/https://springer.zcu.cz:8443/

20 Springer Link

21 Výběr z oborových EIZ Humanitní a společenské vědy JSTORJSTOR info JSTOR info LexDataLexData LexData Technické obory Safari e-booksSafari e-books Safari e-booksSafari e-books Compendex (Dialog)Compendex (Dialog) Compendex (Dialog)Compendex (Dialog) IEEE Computer Society - Digital LibraryIEEE Computer Society - Digital Library IEEE Computer Society - Digital LibraryIEEE Computer Society - Digital Library Lecture Notes in Computer ScienceLecture Notes in Computer Science Lecture Notes in Computer ScienceLecture Notes in Computer Science Metadex (Dialog)Metadex (Dialog) Metadex (Dialog)Metadex (Dialog)

22 JSTOR Databáze JSTOR zahrnuje kompletní digitální archiv vybraných amerických vědeckých časopisů Jsou zpřístupněny 2 základní řady Art & Sciences I Collection, Art & Sciences II Collection, které zahrnují 240 plnotextových titulů časopisů (+ archiv) Zahrnuje oblast antropologie, sociologie, geografie, historie, filozofie, politologie, jazykovědy, ekonomie, financí, matematiky, statistiky… Přístup je zajištěn ze všech počítačů na ZČU na adrese: http://www.jstor.org http://www.jstor.org Vzdálený přístup: https://jstor.zcu.cz:8443/https://jstor.zcu.cz:8443/

23 Jstor

24

25 Citační index a Impakt faktor Citační databáze Web of ScienceCitační databáze Web of Science –Citační index –Práce s WoS Impact factor časopisu. Journal Citation ReportImpact factor časopisu. Journal Citation Report –České časopisy s IFČeské časopisy s IF Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

26 Web of Science každá důležitá práce, je citována v dalších publikacích - čím je významnější, tím častěji bude citována nejdůležitějším zdrojem informací ve vědě jsou odborné časopisy (nejnovější výsledky bádání) 95% významných vědeckých prací je publikováno, nebo citováno, v poměrně malém množství časopisů Duchovní otec projektu, Eugen Garfield, vyšel ze tří základních předpokladů:

27 Citační databáze Web of Science vznikla jako výběrová databáze v 50. letech 20. století - od roku 1961 začaly vycházet rejstříky tiskem specifikem byla provázanost mezi příspěvky prostřednictvím citované literatury - nepopisuje jen danou práci, ale i dokumenty, na jejichž podkladě vznikla nová možnost v práci s vědeckými pramenyhlavní cíl: nová možnost v práci s vědeckými prameny

28 Citační index díla říká, kolikrát bylo citováno Citing articles Články vydané např. v roce 1995, 1998 a 1999 Článek vydaný r. 2000 Články vydané např. roku 2001 a 2005

29 Web of Science

30 WoS Výsledky hledání – Seznam (Search results – Summary)

31 Záznam článku ve WoS (Full Record)

32 WoS - Citované práce (Cited References )

33 Záznam článku ve WoS (Full Record)

34 WoS - Citující práce (Citing Articles)

35 WoS – Další možnosti vyhledávání citací pomocí Cited Reference Search –Speciální rozhraní pro vyhledávání citací autora či konkrétního článku pomocí Author Finder –Číselník autorů, zahrnující organizaci, obor nové citace si můžeme nechat vyhledávat pomocí Citacion Alert

36 WoS - Vyhledávání citací pomocí Cited Reference Search

37 WoS - Vyhledané citace

38 WoS - Vyhledávání citací pomocí Author Finder

39 WoS - Author Finder

40 WoS - Citacion Alert (hlídání citací) K využívání této služby je nutné se zaregistrovat

41 Registrace Heslo musí být bez mezer, dlouhé 8 znaků nebo delší. Musí obsahovat jednu číslici, a jeden speciální znak: !@#$%^*()~`{}[]|\

42 WoS - Přechod na JCR z článku

43

44 Impakt faktor časopisu Obrovské množství dat nashromážděných v databázích ISI => sledování statistických dat Od r. 1975 Journal Citation Report analýzy excerptovaných časopisů: kolikrát byl časopis citován žebříčky a rejstříky podle oborů účelem bylo měření zájmu o určitou literaturu (nákup literatury, hodnocení časopisů) srovnávání různých časopisů ze stejného oboru

45 Impakt faktor - výpočet Impakt faktor časopisu - míra udávající, jak často je „průměrný článek“ publikovaný v časopise, citován v určitém roce Vypočítává se dělením počtu současných citací článků, publikovaných ve dvou předcházejících letech, počtem článků publikovaných ve dvou předcházejících letech 100 článků publikováno v časopise v letech 2002-2003 Citováno 1000x v roce 2004 Impakt faktor: 1000/100=10 Většina časopisů má impact faktor nižší než 2 Za vysoký impakt faktor jsou považovány hodnoty nad 4 Impakt faktor vyšší než 10 je přímo „hvězdný“

46 Citační index a Impakt faktor Impakt faktor časopisu Sciece

47 Journal Citation Report Pro sociální vědy Pro technické a přírodní vědy

48 JCR -Výběr podle nakladatele JCR - Výběr podle nakladatele

49

50 Detaily k časopisu Nakladatelské údaje Data k výpočtu impakt faktoru

51 Různé obory mají různý impakt faktor Proto byl do hodnocení výsledků VaV zahrnut i medián IF oboru Více v článku M. Amin & M. Mabe: IMPACT FACTORS: USE AND ABUSE. Perspectives in Publishing 1. 2000 Fundamental Life Sciences Neuroscience Clinical Medicine Pharmacology & Toxicology Physics Chemistry & Chemical Engineering Earth Sciences Environmental Sciences Biological Sciences Materials Science & Engineering Social Sciences Mathematics & Computer Sciences Figure 2a. Subject Variation in Impact Factors 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Mean Impact Factor (1998) Srovnání impakt faktoru u různých vědních oborů

52 Medián IF oboru

53

54 Vyhledání časopisů podle země původu Např. impaktované časopisy v Polsku:

55

56 České časopisy s IF 2004200520062007 2004200520062007 ACTA VETERINARIA BRNO0,4490,3530,4910,687 ACTA VIROLOGICA 0,6050,6960,7880,560 CERAMICS-SILIKATY 0,3850,4630,5970,488 ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE0,0370,0700,0450,037 ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE0,2090,2410,2790,133 CHEMICKÉ LISTY 0,3480,4450,4310,683 COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS1,062 0,9490,8810,879 CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 0,2270,2540,4210,633 CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES--0,3870,448 CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 0,2920,3600,5680,423 CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 0,1310,1120,1970,155 EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 0,6570,7450,7820,734 FINANCE A ÚVĚR - CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0,0830,1730,1900,077 FOLIA BIOLOGICA 0,5070,7190,3870,596 FOLIA GEOBOTANICA 0,9681,0331,1961,133 FOLIA MICROBIOLOGICA1,0340,9180,9630,989 FOLIA PARASITOLOGICA0,8371,1381,5111,000 FOLIA ZOOLOGICA 0,5360,5850,5290,376 KYBERNETIKA 0,2240,3430,2930,552 PHOTOSYNTHETICA 0,7340,8100,7820,976 PHYSIOLOGICAL RESEARCH 1,1401,8062,0931,505 POLITICKÁ EKONOMIE0,1560,1930,3630,054 PRESLIA -1,5452,1192,064 SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW0,2000,1130,1280,200 STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA 0,4470,6560,6030,733 VETERINÁRNÍ MEDICÍNA 0,7900,6210,6240,645

57 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Pro studenty doktorských."

Podobné prezentace


Reklamy Google