Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jenom ČTENÍ NENÍ jenom PRO ŠPRTY NÁVRH PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ Markéta Hnátová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jenom ČTENÍ NENÍ jenom PRO ŠPRTY NÁVRH PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ Markéta Hnátová."— Transkript prezentace:

1 jenom ČTENÍ NENÍ jenom PRO ŠPRTY NÁVRH PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ Markéta Hnátová

2 Zaměření projektu  Projekt je určen pro věkovou kategorii 15 – 20 let, konkrétně pro studenty středních škol a gymnázií  Zaměření na SVK HK a spolupráci se středními školami v Hradci Králové  Celková délka projektu jsou 4 roky, tzn. po celou dobu čtyřletého studia cílové skupiny

3 Průběh projektu  Vždy 1x měsíčně na 2 hodiny navštíví vyučující se studenty Studijní a vědeckou knihovnu HK, kde se jim bude věnovat knihovnice – vždy max. 25 studentů (1 třída)  Studenti si vyberou vždy jednu knihu, která je bude zajímat, kterou si půjčí domů. POVINNÁ ČETBA NE!  Škola bude mít zřízeno speciální konto, pro větší počet knih než má běžný uživatel, a na něj se budou všechny knihy hromadně zapisovat se jménem žáka v poznámce (ztráta, zničení, …)  Během návštěvy se studenti dále naučí i praktické úkony v knihovně, např. pracovat s automatizovaným systémem.  Návštěvy budou zaměřené i jako příprava pro studenty hlásící se na VŠ.

4 Průběh projektu  Během měsíce knihovnice vytvoří metodické listy k jednotlivým knihám s konkrétními otázkami, které studenti během další návštěvy vyplní a půjčí si další knihu domů.  „PÁKA“ NA STUDETNY – správnost metodických listů, pravidelné návštěvy knihovny v rámci projektu a přístup k projektu bude tvořit část známky na vysvědčení.  Vyučující nemusí nijak zasahovat ( žádná práce navíc), správnost metodických listů kontroluje knihovnice, spíše kvůli kázni a jako „spojka“ mezi knihovnicí a studentem.

5 Cíl projektu  Zvýšit čtenářskou gramotnost u středoškolských studentů  Připravit je na studium na vysoké škole  Ulehčit studentům přípravu k maturitní zkoušce  Orientace v knihovně a práce s AKS

6 Rozčlenění – 1. ročník 1. pololetí  Beletrie  Jednodušší forma otázek, ale s konkrétních situací, aby bylo zjevné, že student knihu přečetl a nejen opsal obsah na internetu.  Vyhledávání v knihovnickém systému, možnosti systému (nutností 2 knihovnice)  Orientace v 5. patře ( oddělení beletrie) 2. pololetí  Odborná literatura  Jednoduchá forma otázek (výčet), např.: Svět rostlin – čeledi rostlin (vypiš 3 čeledi rostlin, jaké si z knihy pamatuješ)  Orientace ve 3. patře ( odborná literatura)

7 Rozčlenění – 2.ročník 1. pololetí  Beletrie  Složitější otázky, aby informace k odpovědi zjistil přečtením knihy  Součástí metodického listu i úkoly ve Studovně knihovny – vyhledávání slovníkových hesel 2. pololetí  Odborná literatura  Obsáhlejší otázky – aby si student byl nucen dělat například výpisky z knihy a naučil se dělat vlastní poznámky  Během návštěv se studenti dozví teoretické základy psaní odborného textu a na závěr pololetí vypracují referát na jednu z knih, které za pololetí přečetli- volba opět na nich

8 Rozčlenění – 3. ročník 1. pololetí  Beletrie  Typy otázek zůstávají, ale studenti musí vyhledávat i sekundární literaturu v AKS (autor, dílo), kterou pak zapisují do metodických listů 2. pololetí  Odborná literatura  Obsáhlejší otázky – aby si student byl nucen dělat například výpisky z knihy a naučil se dělat vlastní poznámky  Studenti si zkusí práci s odbornými časopisy a vytváření rešerší.  Vytvoření rešerše jako konečná práce – student si vybere knihu, z těch, které četl a k ní vyhledá sekundární literaturu

9 Rozčlenění – 4.ročník 1. pololetí  Beletrie i odborná literatura – záleží na volbě studenta a dle toho navazuje zvolený způsob otázek.  Citace- norma ISO 690, monografie, periodikum, elektronický zdroj (základní informace o citacích a praktický nácvik)  Pololetní náplň – náznak na seminární práci: teoreticky i prakticky pravidla výstavby a formy ( titulní strana, úvod,anotace, …). 2. pololetí  Vyhodnocení za celé 4 roky (roční vstup zdarma pro 5 účastníků projektu z cílové skupiny)  Půlroční možnost pro studenty si zapůjčovat knihy k maturitě či k přijímací zkouškám na VŠ ( možnost využít rad knihovnice, která se bude studentům věnovat)

10 Poznámky k průběhu  Každé skupině by měla být na celé období přiřazena jedna knihovnice, aby čtenáře poznala a navázala s nimi určitý vztah.  Knihovnice bude doporučovat knihy studentům, aby rozvíjela jejich čtenářské schopnosti.  Vyučující ani knihovnice nesmí přikazovat studentům, co mají číst, projekt požaduje, aby si studenti půjčovali knihy, které je baví a líbí se jim, aby je bavil i projekt – pouze jsou určena období pro odbornou literaturu a beletrii.  Pokud student zvládne, může si na měsíc půjčit i více knih, max. 3, metodický list bude připraven na jednu knihu. Na to, která kniha to bude, se student domluví s knihovnicí při půjčování titulů.  Projekt lze s úpravami aplikovat i na učiliště.

11 Teoretické výsledky projektu  Za rok přečte student cca 10 knih.  Bude muset porozumět textu, aby dobře vyplnil metodické listy a aby měl dobrou známku na vysvědčení, čímž se navýší čtenářská gramotnost.  Student bude zvládat základní úkony pro studium na vysoké škole a zároveň získá přehled, které knihy v knihovně jsou i pro středoškolské studium.  Je pravděpodobné, že se souborem těchto činností zvýší možnost přijetí studenta na VŠ, případně se díky knihovně může lépe připravit na přijímací řízení.  Student nebude knihovnu vnímat jen jako zdroj informací ke studiu, ale také k zábavě.

12 Teoretické výsledky projektu  Knihovna nejen, že získá další „klienty“ ze středních škol, které se do projektu přihlásí, ale bude si budovat další základnu čtenářů, až budou tito studenti na vysoké škole.  V případě, že studenti zvýší úspěšnost přijetí na VŠ, zvýší se i prestiž střední školy a především účast v projektu zvýší atraktivitu pro absolventy základních škol s plánem studovat VŠ.  Tento projekt je možné celostátně aplikovat na vědecké knihovny.

13 Rozpočet- skupina 25 studentů/4 roky  Materiální potřeby (kancelářské) – 1200 Kč/rok  Organizační náklady – registrace školy -200Kč  Prostory – 0 Kč  Knihovnice (zaměření na projekty) – mzda v rámci měsíčního ohodnocení, 1 x rok prémie ve výši 5000 Kč  Odměna 2.knihovnici za pomoc při první návštěvě – 500Kč  Cena pro nejúspěšnější. 5x 100 Kč (studentský čtenářský průkaz)= 500Kč  Celkem = 4 400Kč x 4 roky + 1000 Kč = 26 600 Kč

14 Dotace  Zájmová práce se žáky mimo vyučování (10 – 50 tis.): Neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje pro školy a instituce, které chtějí zabezpečit kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže rozšířením zájmové činnosti.  ESF (Evropský sociální fond): Cílem je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou.  Národní podpora VAVAI - MŠMT Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

15 Návrh projektu a zpracování : Markéta Hnátová marketa.hnatova@uhk.cz


Stáhnout ppt "Jenom ČTENÍ NENÍ jenom PRO ŠPRTY NÁVRH PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ Markéta Hnátová."

Podobné prezentace


Reklamy Google