Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deixe fluentního afatika Lera Ivanova, Adam Pospíšil Monínec-Žďárek 11. 5. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deixe fluentního afatika Lera Ivanova, Adam Pospíšil Monínec-Žďárek 11. 5. 2013."— Transkript prezentace:

1

2 Deixe fluentního afatika Lera Ivanova, Adam Pospíšil Monínec-Žďárek 11. 5. 2013

3 Materiál 2x půlhodinový neřízený rozhovor 1.s neznámou osobou (studentka) 2.se známou osobou (logoped) > zkoumané jevy vysledovány z nahrávek, neelicitovány

4 Pacient: pan K. 78 let, důchodce březen 2009: cévní mozková příhoda neurologická diagnosa: poškození LH hned po příhodě: nesrozumitelná slovní produkce + porucha porozumění > „Wernickeova afázie“, fluentní

5 Po třech letech terapie kvalitativně stejné četnější autokorekce přetrvává porucha porozumění na větné úrovni – ovšem: složitá souvětí, s inversemi… – viz psané testy

6

7 Afatický projev?

8 Stručný popis projevu pana K. – dnes fluentní produkce – automatisované sekvence: – vo co de – víte co myslim – a jedeme dál narušený přístup do mentálního lexikonu – sémantické parafázie: – generalisující dělat místo plnovýznamových sloves, eg zaklepat taky gramatické – v zásadě jen v psaných testech ostatní roviny jazyka narušeny minimálně či vůbec

9 Užívání deiktických výrazů panem K. Dle standardní klasifikace deixe osobní (sociální) prostorová a časová diskursivní + nedeiktické užívání deiktiv

10 Problémy analýzy afatický vs. neafatický (odlišení od „zdravého“ projevu) příčiny pochybení

11 Ad příčiny pochybení v rámci automatisovaných sekvencí vs. „výskyt produktivní“ v testech vs. v neřízené komunikaci – v psaném projevu – dáno grafickými poruchami?

12 Osobní deixe = odkazování vůči participantským rolím v řečové události přepínání deiktického centra > užití přímé řeči

13 Přímá řeč Nadužívá celkově přímou řeč? Možné důvody: hůře zvládá souvětí? garance bezchybnosti? > * další automatisované sekvence?

14 Avizuje adekvátně, že jde o PŘ? uvozující výrazy typu „A on povídá…“ intonace PK:pak jsme dělali (.) prakticky (..) v košicích různé věci pak zas v nitře pak zas chvíli v rusku chviličku potom jsem vždycky jenom tam do toho udělal džžž (.) asi tak ((smích)) L:((smích)) mhm PK:tys tam zas udělal ňákej horo:r a eh já povidám ale nedělal dyť to poslouchám co tady s tim děláte tak buďte rozumný jo trošičku chlapi Přímá řeč – pokračování

15 jde v PŘ o skutečné citace? hranice PŘ PK: jinak jsme byli měli chatu že jo no v týně (..) kluci to nechtěli todle tak sme to nakonec prodali. jenom pro vás poněvadž nebudu z toho dělat todle poněvadž kluci maj svoje věci a todle támhle a támhle a kdo by to tam dělal taksm- tak byli rádi že některý lidi tam (.) vedle to chtěli tak jsme řikali tak všechno to bylo ženy teda jo (.) tak to dejte dohromady trochu sem do toho kecal já ale tak (.) bokem jo (.) poněvadž do toho nemužu moc kecat Přímá řeč – pokračování

16 „rétoricky“ adekvátní užití, ne úplně dobře avizováno PK:tak todle mi de že jo to okamžitě napíšu. čoveče jaks to dělal kdysi? jo když jsem byl na pří- průmyslovce jo tamhle Přímá řeč – pokračování

17 Sociální deixe jeho řečová situace: více méně obecněčesky oba partneři (jako) doktoři v souladu s tím: hrubší slovo > omluva pane doktore vůči referentovi: pan doktor

18 Vůči adresátům logopedovi vyká neznámé a mladší osobě – vyká: víte co myslim? – nebo tyká? PK: toho moc teda nedělám to abych ti řek pravdu páč já jsem na to nikdy moc nebyl ale žena je puntičkář – obojí může být automatisovaná sekvence

19 Prostorová deixe správně + nadužívá: eg adverbiální demonstrativum místo cílených autosémantik L: a po té příhodě vás přivezli kam? PK: sem. tady přímo hned ro- přímo sem. L: mhm a na jak- na jaký oddělení? PK: no pod námi. no to bylo vlastě euro- říkám to správně, pod námi hned. L: mhm PK:kousek

20 prostředky spaciální vs. temporální deixe – nejspíš grafický chyby

21 Gesta gesto správně, jazykový výraz špatně: menší menší menší gesto špatně, jazykový výraz správně: zespoda až nahoru

22 Diskursivní deixe nikdy v anteposici víte co myslim? PK: ale já musim doktorovi tajdle pajzr sem říkal já říkám to správně? pajzr ano říkám to pan doktor říkal no já sem říkal já potřebuju tak v deset za po deseti abych moh jet domů

23 Nedeiktické užití deiktiv todle, todleto, takhle… často důsledek lexikálního deficitu PK: já jsem z toho todle tak já povidam tak já musim pomalu abych zase z toho ti nedělal hlavu já nevim z tohodle. asi takhle

24 Co na to afasiologie PH zodpovědná za pragmatické fce – neporušena afasiologie: zkoumá spíš isolovaně než v interakci obecný názor: pragmatika v afáziích zachována – míněna a) schopnost komunikovat b) porozumění intended meaning…

25 Úspěšný v komunikaci? Kompensační strategie 1)místo cíl. slova: sémanticky příbuzný (hyperonymum) / demonstrativum… PK: dokážu to ještě todle normálně na to 2)cirkumlokuce: L: a co to je za firmu? PK: to je auto auto autobo br bab pardon. (.) dělaj auta jenom pro některý věci co dávaj do škodovku. do škodovky a todleto jo 3)gesta

26 Velmi fluentní Autokorekce – neschopen neologismů – pokud to existuje v jazyce > spíš se neopraví Spolupráce ze strany komunikačních partnerů – elicituje partnerův souhlas říkám to správně? víte co myslim? nižší než zdravá informační hodnota sdělení Úspěšný v komunikaci?

27 Návrhy klasifikace deiktických afatických prvků pana K. Dle etiologie – problémy s personální deixí < obtížnější užívat slovesa v různých realisacích kategorií za sebou Dle výsledku – brání správné interpretaci zcela, částečně či vůbec – znalost kontextu pomáhá (u deiktiv) či nikoliv

28 Chce to ( experimentální ) výzkum Možné pracovní hypotézy Nadužívá přímou řeč. + efekt placebo? Chybuje i v gestických prostředcích spaciální deixe. + hlubší narušení? Vytváří se mu nové automatisované sekvence. + rychlost tohoto vytváření – efekt primingu?

29 PS Nefunkční užití fráze zatížené diskurzivní funkcí abych řek pravdu

30 Děkujeme vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Deixe fluentního afatika Lera Ivanova, Adam Pospíšil Monínec-Žďárek 11. 5. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google