Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pícniny, toxiny, siláže & zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pícniny, toxiny, siláže & zdraví"— Transkript prezentace:

1 Pícniny, toxiny, siláže & zdraví
,Porozumět a zvítězit’ Gordon Marley Sil-All Global Product Manager

2 Náklady na jadrné krmivo
Mikrobiální variace Bachorová stabilita Zisk farmy mléko / maso Zdraví zvířat Kvalita siláže Stres farmáře Platby veterináři Toxiny Fertilita Náklady na jadrné krmivo

3 Kvíz – platí/neplatí NEPLATÍ NEPLATÍ NEPLATÍ NEPLATÍ NEPLATÍ
Krmiva, která jsou viditelně zaplísněná, mají vysoké riziko obsahu mykotoxinů. Krmiva, která nejsou viditelně zaplísněná, zřídkakdy obsahují mykotoxiny. Siláž, která se zahřívá, má vysoké riziko obsahu mykotoxinů. Znalost druhů plísní přítomných v siláži je dobrým ukazatelem rizika kontaminace. Plísně, které neprodukují mykotoxiny, jsou pro zvířata neškodné. NEPLATÍ NEPLATÍ NEPLATÍ NEPLATÍ NEPLATÍ

4 Otrava toxiny u lidí

5 Co jsou to mykotoxiny? Toxické látky produkované plísněmi.
Existuje více než 400 různých mykotoxinů. Zdrojem je více než 100 druhů plísní. Klíčový faktor ovlivňující zisk chovu !

6 Kdy se mykotoxiny objevují?
Za „neoptimálních“ vegetačních podmínek ALE TAKÉ ZA OPTIMÁLNÍCH VEGETAČNÍCH PODMÍNEK

7 Odkud mykotoxiny pocházejí?
Vytvořené na poli Evropské klima je perfektní pro růst plísní. Vlhkost & teplota Spóry plísní jsou VŠUDE!

8 Vytvořené při skladování píce
V silážním žlabu „Siláž mi spolkla ruku…“ pomalá fermentace nedostatečné zhutnění špatné zakrytí VZDUCH

9 Pomalá fermentace Stresuje plísně. Reagují produkcí toxinů.
Hlína, kejda, pomalé plnění, pronikání vzduchu, dlouhá řezanka. Inokulujte Sil-All 4x4+.

10 Jak působí? pH Čas P. acidilactici Sil-All4X4 P. pentosaceus
Neošetřená siláž L. plantarum pH Chart showing the area of the pH fall at which each of our bacteria are effective P. acidipropionici Čas

11 Bakteriální aktivita P. acidilactici P. pentosaceus L. plantarum
Prop. acidiprop pH

12 Proces silážování Bez Sil-All Se Sil-All enterobakterie
pH Čas (dny) 7 6 5 4 CFU 10.000 1 2 3 pH Čas (dny) 7 6 5 4 CFU 10.000 1 2 3 O2 CO2 O2 CO2 enterobakterie bakterie mléčného kvašení pH kvasinky & plísně

13 Silážní inokulant – zdravá siláž!

14 pokus

15 Stres napomáhá rozvoji plísní
Spóry plísní jsou všude. Dostávají se do rostlin kořeny, poraněními, přenášejí se pylem na blizny. Typ půdy? jíl Intenzívní srážky/ sucho Úrodnost půdy – N & K Moučné nebo tvrdé zrno? Je to pravděpodobně jedno při 65-70% sušiny.

16 Osevní postupy Vysoký podíl rostlin z předchozí sezóny zvyšuje riziko.
Konaminace půdy spórami plísní. Střídání s méně náchylnými plodinami. ČASTO V PRAXI NEPROVEDITELNÉ….FUNGICID.

17 I tak tam mohou být mykotoxiny!
Pozor! Dobrý management Dobrá fermentace Nepřítomnost zápachu Dobrý příjem zvířaty I tak tam mohou být mykotoxiny!

18 Analýzy obsahu toxinů v letech 1986 – 2009 provedené LAMIC/UFSM (vzorky kukuřice)
Mykotoxin Počet vzorků Průměr (µg/Kg) Hladina povolená FDA % kontaminovaných Aflatoxin 55 318 11.2 20 49.0 Fumonisin 15 615 30 65.0 Zearalenon 45 343 36.7 10 22.0 T-2 toxin 7 981 12.8 1.0 Deoxynivalenol 6 167 68.7 23.0 CELKEM 32.0 Převzato z Mallman et al., University Santa Maria

19 Deoxynivalenol a produkce mléka
Whitlow et al.

20 Hutnost siláže Ztráty sušiny (%) 160 210 240 256 272 320
(Ruppel, 1992) Hutnost (kg sušiny / m3)

21 Rozvoj kvasinek v siláži
Vystavení2,5% O2 po 6 dmů (» aerobní rozhraní) Anaerobní (» uzavřená siláž) Otevřená vzduchu (» zkrmování) Zdroj: ID-DLO, Holandsko

22 Hutnost siláže a plísně
 Špatně udusaná ~ 175 kg / m3  Dobře udusaná ~225 kg / m3 > kvasinek/g < 100 kvasinek/g Převzato z Lynch a Kung, 2000

23 Zdvojená kola

24 Hutnost siláže Dobré zhutnění: ztráty sušiny při silážování
ztráty sušiny při vybírání zahřívání ztráty energie pokles stravitelnosti tvorba TOXINŮ Pronikání vzduchu (cm) Hutnost (kg sušiny/m3) Vztah mezi pronikáním vzduchu a hutností siláže – převzato z Losand 2003

25 Znehodnocená energie - toxin

26 Málo zhutněná siláž

27 Málo zhutněná siláž

28 Málo zhutněná siláž

29 Výběr hybridů kukuřice
BT kukuřice Rezistentní hybridy Různé hybridy mají různou rezistenci Výnosy jsou srovnatelné Výrobci osiv poskytují informace o odolnosti a citlivosti Zdroj: aps.net

30 Jak správně vybírat siláž?
Odeberte najednou pouze takové množství siláže, které zvířata vzápětí zkonzumují. Z čela siláže odstraňte uvolněný materiál. Veškeré hromady vyhozené siláže by měly být mimo silážní prostor. Nazakrývejte čelo siláže plastovou fólií. Fréza Blokový vykrajovač Vykusovač

31 Biotransformace a vyvazování
Bachorová mikroflóra Protozoa – bachorové pH ovlivňuje jejich činnost. Ne každý toxin! Z Biologyblog.com

32 Ovlivňující faktory Bachorové pH Podíl kukuřice
Rychlost pasáže tráveniny Obrvení Ze Scottishinfo.org

33 Toxiny a místa působení
Námel křeče termoregulace Aflatoxin, DON, T2 ketóza průjmy méně mléka krváceniny omezení funkce bachoru Zearalenon, námelové alkaloidy zhoršené zabřezávání cysty zmetání nepravidelné říje Aflatoxin, T-2, DON mastitis méně mléka přenos do mléka T2 & DON zhoršená konverze pokles příjmu krmiva nižší produkce mléka námel, DON = laminitis

34 NEVYSVĚTLITELNÁ ZMĚNA
VIDITELNÉ symptomy NÁHLÁ NEVYSVĚTLITELNÁ ZMĚNA Pokles produkce mléka Pokles přírůstků Epizody průjmů Blood in manure Krávy nereagují na veterinární léčbu Tiché říje Hrubá srst Snížený příjem krmiva Zhoršené zabřezávání

35 Hlavní toxiny kukuřice
Mykotoxin Fungi associated Symptoms/toxicology Aflatoxin Aspergillus flavus, A. parasiticus nekróza jater, jaterní tumory, omezení růstu, imunosuprese; karcinogen Fumonisin Fusarium moniliforme, F. proliferatum leukoencefalomalácie, plicní edém Deoxynivalenol (DON) F. graminearum nechutenství, nižší přírůstky, průjmy, zvracení Trichotheceny F. graminearum, F. culmorum, F. poae alimetární toxická aleukie, hemoragie Ochratoxiny Penicillium verrucosum, Aspergillus ochraceus nefropatie Citrinin Penicillium sp., Aspergillus sp. poškození ledvin Kyselina cyklopiazonová neurotoxin

36 A subakutní bachorová acidóza (SARA) ?
Které z následujících faktorů způsobují SARA? Silně kyselá siláž? Nadměrný příjem sacharidů? Nedostatečná pufrace? Nedostatečně okyselená siláž ? Nedostatečná adaptace bachoru? Porážka Sparty Bohemians Praha v roce 1905? X X

37 Proces silážování Bez Sil-All Se Sil-All enterobakterie
pH Čas (dny) 7 6 5 4 CFU 10.000 1 2 3 pH Čas (dny) 7 6 5 4 CFU 10.000 1 2 3 O2 CO2 O2 CO2 enterobakterie bakterie mléčného kvašení pH kvasinky & plísně

38 Proces silážování….se vzduchem
enterobakterie kvasinky / plísně listerie pH bakterie mléčného kvašení klostridie bacily

39 Význam mikroorganismů
Enterobakterie – verotoxigenní E. coli Plísně – mykotoxiny Klostridie – botulismus skotu (kadavery drobných zvířat v siláži) Listerie – listerióza, „silážní oko“ (keratokonjunktivitida a uveitida), zmetání Bacily – negativní dopad na kvalitu mléka (B.cereus)

40 Mně se to nemůže stát… Problémy vždy souvisejí se vzduchem.
Mohou být generalizované – celá siláž. Mohou být lokalizované – poškození stěn/ plastových plachet. Problémy mohou být neviditelné.

41 Stát se to může…. Lokální přístup vzduchu Vypadá perfektně….
Lokalizované znehodnocení Nepevná základna, špatné udusání Poškození při skladování BEZ ZAKRYTÍ POVRCHU Špatné zakrytí

42 Shrnutí – Praktiky, které pomáhají
Pole Silážní prostor Úrodnost půdy – snažte se, aby byla vyvážená Výběr hybridu Boj proti chorobám listů Optimální doba sklizně Znát, jaké jsou ztráty na poli Používat Sil-All pro dosažení rychlé fermentace Dobré udusání Dobré zakrytí Kontrola silážního žlabuu Správné vybírání MYSLETE NA VZDUCH

43 Děkuji, že Vám na mně záleží 


Stáhnout ppt "Pícniny, toxiny, siláže & zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google