Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Techniky plánování výzkumu Ing. Ildikó Csölle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Techniky plánování výzkumu Ing. Ildikó Csölle."— Transkript prezentace:

1 Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Techniky plánování výzkumu Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA Ing. Petr Holec, CSc. Praha 8.04.2014 Realizátor projektu: AC Innovation s.r.o.

2 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – osnova Osnova přednášky ■Úvod do problematiky plánování výzkumu – inovace a plánování budoucnosti (Foresight) ■Co je Foresight? ■Metody, principy ■Scénáře, Roadmapping ■Příklady využití Foresightu

3 2 Úvod do problematiky plánování výzkumu - inovace ■Inovace zasahují do všech klíčových aktivit ve firmě ■Provádí se jak ve spojení s výrobky a technologickými procesy ■tak také s řízením podniku a s marketingovými a obchodními aktivitami „Therefore, we will simply define innovation as the setting up of a new production function. This covers the case of a new commodity, as well as those of a new form of organization such as a merger, of the opening up of new markets, and so on.“ Joseph A. Schumpeter, 1939 © 2014 AC Innovation s.r.o.

4 2 Úvod do problematiky plánování výzkumu - inovace ■Inovace a technologické změny národů pochází od podnikatelů, tzv. „divých duchů“ ■Nalezl pro ně německé slovo Unternehmergeist (podnikatel-duch) ■Věřil, že tito jedinci jsou těmi, kteří způsobují, že ekonomika země funguje ■Později, jako profesor Harvardu, poukázal na to, že skutečnými zdroji inovací a hybateli ekonomikou jsou velké společnosti, které mají zdroje a kapitál pro investice na výzkum a vývoj ■Oba tyto argumenty mohou v současnosti stát vedle sebe, jako vzájemně se doplňující Josef Alois Schumpeter (1883 Třešť- 1950 Taconic, USA) - akademický ekonom a politolog © 2014 AC Innovation s.r.o.

5 2 TRANSFER TECHNOLOGIÍ – přenos nového poznatku do komerčně uplatnitelnou technologii Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace Základní výzkum Strategický výzkum Aplikovaný výzkum Vývoj Prvotní aplikace Aplikace Horizontální transfer Vertikální transfer Zdroj: BIC Group Dle dostupných údajů ze studií zpracovaných pro EU: ■Výzkumné instituce představovali jen 5% zdrojů – námětu pro inovující firmy ■Jejich patenty vyvolali jen 3% inovací ve výrobě a 1% v sektoru služeb ■Průzkumy uskutečněné v SR poukázali na to, že pouze 1% inovací v podnicích má svoje poznatkové zázemí v akademické sféře. © 2014 AC Innovation s.r.o.

6 2 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace Zdroj: Analýza inovačního potenciálu, TC AV, 2008 Bariéry pro vytváření inovací podniky – kraje ČR © 2014 AC Innovation s.r.o.

7 2 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace ■Z historického pohledu byl na inovační proces charakteristický radikální způsob (brzdy, bankomaty, uvedení a masové rozšíření mobilních telefonů nebo vývoj internetu včetně služeb) ■V současnosti se potkáváme spíše s vývojem inkrementálním a inovace pro zlepšení produktů a služeb vznikají postupně předvídat vývoj a ovlivňovat jeho směřování ■Životní cyklus inovací a nových technologií se neustále zkracuje a tím vzniká potřeba předvídat vývoj a ovlivňovat jeho směřování

8 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace ■Velké podniky využívají pro tento účel procesy jako jsou: „Technology Assesment“, „Technology Forecasting“ a „Technology Foresight“ ■Pomocí těchto metod formulují vizi, nečekané a nepředvídatelné události ■Například, letecká divize společnosti Daimler Chrysler, se již od počátků devadesátých let připravovala v rámci programu Foresight na scénář "co kdyby" leteckou dopravu zasáhly teroristické útoky. (Mendonça et al. [2004]).

9 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– vysvětlení pojmů ■„Forecast“ vs „Technology Foresight“ ■„Forecast“ vs „Technology Foresight“ – proces Forecasting předpokládá existenci pouze jedné alternativy budoucnosti, zatímco technology Foresight předpokládá více budoucností (scénáře, alternativy)  Foresight může využít Forecasting a může přispět k plánování ■„Foresight“ vs „Technology Foresight“ ■„Foresight“ vs „Technology Foresight“ – rozdíl je v tom, že proces Foresight ovlivňuje budoucnost nejen technologií, ale i sociální a ekonomické poměry ■Plánování vs. Foresight ■Plánování vs. Foresight – Plánování využívá obvykle kratší časové horizonty (1-5 let), Foresight využívá delší období (10-20 let)

10 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Foresight Loveridge (2001): „Foresight je participativní metodou systematického procesu shromažďování týkajících se budoucnosti“ Martin (1985): „Foresight v oblasti VaVaI je procesem systematického pokusu o náhled na budoucnost vědy, technologií, ekonomie a společnosti v dlouhodobějším pohledu s cílem identifikovat oblasti strategického výzkumu a nových technologií, které mají největší potenciál přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji.“ Georghiou (1996): “Technologický foresight je systematický nástroj identifikace a hodnocení těch oblastí výzkumného a technologického vývoje, které mohou mít velký vliv na zvýšení konkurenceschopnosti a kvality života.“ Definice Foresightu:

11 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Foresight ■Je participativní ■Orientuje se na budoucnost (dlouhodobý horizont) ■Vychází z konkrétních údajích ■Počítá s více varianty budoucnosti ■Vyžaduje účast expertů z různých oblastí (multidisciplinární) ■Zakládá na konsenzu zúčastněných ■Kombinuje metody ■Flexibilita a rozsah použití Foresight – základní charakteristiky Není to strategické plánování!

12 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Foresight ■Kromě klasických výstupů jako např. plány kroků jsou to:  snadnější zdůvodnění akčních plánů, založených na vzájemném dialogu, větší odbornosti a kombinaci názorů  nový strategický nástroj/ inteligence pro firmy, které podporují inovace  snadnější koordinace, nové partnerství mezi hráči z ekonomické a VaV sféry Foresight – očekávané výstupy

13 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Foresight ■být co nejvíce připraven na to, co se v budoucnu stane ■získat lepší odhad toho, kde leží potenciální problémy, výzvy a příležitosti ■nalézt mezi nimi hlavní hybné síly ■kromě klasických výstupů jako jsou např. plány kroků získat:  snadnější zdůvodnění akčních plánů, založených na vzájemném dialogu, větší odbornosti a kombinaci názorů  nový strategický nástroj/ inteligence pro firmy, které podporují inovace  snadnější koordinace, nové partnerství mezi hráči z ekonomické a VaV sféry Foresight – Proč?

14 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– historie Foresight Státní/vědecko-výzkumné/nadnárodní instituce Vojenský futuro- Technology assessment Ekonomické, politické Foresight logický výzkum Foresight v oblasti VaVaI future studies (UN Millenium (Evropské (např. RAND Corpo- a technologií (studie Delphi, Project, OEDC, think tanky) projekty, ration, MIT) kanceláře Technology Assess- Regionální mentu)Foresight Novověk 1940 – 1960 1970 1980 1990 2000 2000+ Středověk Antika Výhledy do budoucnosti Věštírna v Delfách Náboženský foresight Nostradamus Aktivity novinářů, podnikatelů a expertů Varovné studie Ekonomická poli- Výzkumy trendů Foresightové o budoucnosti tická budoucnost v chování spotřebitelů konzultační „Doom-Saying“ (e.g. Alvin Toffler, a marketingu (Faith agentury (např. Římský klub, John Naisbitt, Popcorn, Trendbüro, (např. Z_Punkt) Robert Jungk) PROGNOS) Matthias Horx) Future Studies pro korporace/v korporacích První think-tankyAnalýzy technologiíKorporátní v korporacícha inovacízakládání nových (Shell, Toyota,( Daimler-Benz, think-tanků a Daimler-Benz) Siemens, Philips) rozšíření konceptu výzkumu o budoucnosti Zdroj: TC AV

15 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Historický příklad ■V USA roce 1860 zahájila provoz služba rychlého doručování zásilek: Pony express ■Cesta byla dlouhá 1,900-mile (3,100 km) a vedla do města Carston City, kde byla umístěna první telegrafická stanice ■Alexander Majors, jeden ze zakladatelů získal více než 400 koní pro projekt za cca 200 dolarů za jeden ■50 jezdců obdrželo 100 dolarů měsíčně jako výplatu (srovnatelné mzdy pro nekvalifikované pracovní síly v době, kdy byl o 0,43 -1$ na den ■Stal se legendou Divokého západu (pracoval na něj např. Buffalo Bill) Pony express

16 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Historický příklad ■Zásadní změnou pro Pony express bylo dokončení transkontinentálního telegrafu na konci roku 1861 ■Ve stejnou dobu společnost ukončila činnost ■Pony Express se vydělal 90.000$ a ztratil 200,000 $ Pony express

17 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Plánování výzkumu – Historický vývoj ■V letech 1945-60 v USA byl využíván Foresight při stanovování scénářů vývoje ve vojenském, leteckém a kosmickém průmyslu ■Přelom 60. a 70. let:  1973: ropná krize  Japonsko: technologické projekce a Foresight – vize průmyslových odvětví ■80. léta – mírný pokles zájmu ■90. léta – opětovný rozmach Foresightu ■21. století – rozšířené využití Foresightu

18 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Měřítko Globální Kontinentální/ subkontinentální Národní Makro úrovně: Regionální Střední úroveň Mikro úroveň

19 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Měřítko Mikro-úroveňStřední- úroveňMakro- úroveň Aplikaceindividuálorganizace, podniknárod, región, průmyslové odvětví Charakteristika Dovednosti, chování, charakter. Tvorba strategií, dlouhodobé plánování, metody pro eliminaci rizik, participativní proces Participativní, metody orientované na budoucnost, na podporu rozhodování a přípravu rozhodování Označení Manažerská předvidavost (Executive foresight) Podnikatelská předvídavost (Entrepreneurial foresight) Strategická předvídavost (Strategic foresight) Organizační předvídavost (Organisational foresight) Podniková předvídavost (Corporate foresight) Strategická předvídavost (Strategic foresight) Technologická předvídavost (Technology foresight) Společenská předvídavost (Social foresight) Typické metody (např.) ’Wild card’ management Technology roadmapping Technika QUEST Critical technologies Brainstorming Workshopy pro analýzu scénářů Praktické využití (např.) Daimler Chrysler A.G., investiční oddělení ING Siemens A.G.; Nokia Národní programy: ČR, Japonsko, Finsko, Norsko, UK, atd. ČR: Projekt 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu

20 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Foresight čas Součas nost Co se stane, když...? Jak dosáhnout toho, co chci? Základní rozdělení Foresightu Explorativní vs.normativní přístup

21 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu– Foresight Základní rozdělení Foresightu Kvantitativnívs.Kvalitativní ■Založené na číselných údajích ■ Výhody:  Srozumitelnost, přehlednost ■Nevýhody:  Nízké využití pro popis kvalitativních faktorů (politické změny, soc. podmínky, atd.) ■ Zdroje:  Statistické údaje, odhady expertů ■ Výstupy:  Grafy, tabulky, obrázky ■Využívají se často v případech, když není možné vyjádřit klíčové trendy pomocí čísel ■ Výhody:  Podporují kreativní myšlení (Brainstorming, sci-fi) ■Zdroje:  Dotazníkové průzkumy, workshopy, přímá interakce ■ Výstupy:  Ilustrace zobrazující komplexní vztahy (např. Mind- maps)

22 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight Metoda Metoda - definuje postup definovaných kroků k dosažení cíle ■Existuje velké množství metod a v praxi se často využívá jejich kombinace ■Výběr a použití správné metody je klíčové pro efektivní a úspěšný Foresight ■Metoda se vybírá dle dostupných zdrojů a metodologických kompetencí ■Neexistuje všeobecné pravidlo pro výběr nejvhodnější metody pro daný případ

23 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight KvantitativníSemi-kvantitativníKvalitativní Využívají měřitelné ukazatele, statistických analýz, výsledky založené na tvrdých datech Matematické/statistické zpracování názorů nebo odhadů Založené na kreativitě a subjektivitě BenchmarkingCross-impact analýzaBrainstorming Bibliometrická, patentová analýza Strukturální analýzaExpertní panely Extrapolace trendůDelphiKonference, workshopy Modelování Metoda kritických technologií Vizionářské předpovědi RoadmappingRozhovory Kvantitativní scénářeMorfologická analýza SWOT analýza Socioekonomické scénáře Zdroj: TC AV

24 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight Popper (2008) Popper (2008) rozlišuje metody, které jsou založeny na různých typech znalosti - ty, které: ■jsou založené na datech a zpracování dat pomocí statistických metod a modelování (např. extrapolace, počítačová simulace) ■jsou založené na odbornosti a názorů a argumentaci odborníků (např. odborné studie, dotazníkové šetření) ■spojují různé hráče aby se vzájemně ovlivnili v tváří v tvář (např. na seminářích a konferencích) ■zdůrazňují tvořivost ať už klasické individuální tvořivost nebo rozvoj přesvědčivých průběhů a vizí (např. prostřednictvím scénáře workshopů a brainstorming)

25 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight Úzký okruh expertů představivost Diskuse, výměna znalostí Zpracování dat ■Kvalitativní ■Semi- kvalitativní ■Kvantitativní

26 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight ■Kvalitativní ■Semi- kvalitativní ■Kvantitativní Creativity Evidence Interaction Expertise Deset nejpoužívanějších metod v evropských Foresight projektech Popper (2008)

27 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight Zdroj BIC Bratislava

28 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight Zdroj BIC Bratislava Aplikace Foresight metod v praxi – statistika (40 dotázaných subjektů)

29 © 2014 AC Innovation s.r.o. 2 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight Zdroj TC AV Spektrum metod používaných v oddělení výzkumu společnosti Deutsche Bank Systematické sociální analýzy Scénáře HDP risk model Dynamika systému Projekce trendů Nástroje pro dlouhodobou předpověď vývoje HDP Předpovědní regresní modely Nástroje pro krátkodobou předpověď vývoje HDP PrognózyAlternativní budoucnosti Kvalitativní analýzy Kvantitativní analýzy

30 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře Scénáře: ■Systematické, jasné vize možných buducností ■Prezentují jednotný obraz/náhled, který spojuje mnoho detailů/faktorů (obvykle kvantifikovatelné i kvalitativní) „Není to predpověď ale jedna z možných projekcí budoucnosti!“ prof. Michael Porter, Harvard Business School

31 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře Logický rámec vzniku scénáře:

32 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře Vznik scénáře:

33 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře Od fakta k výhledům:

34 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře Používané metody při tvorbě scénářů: ■Předpovědi vizionářů ■Expertní skupiny, analýza literatury ■“Modelování”  Statistické, grafické programy a simulace (např. DECIDE 2000)  Křížové analýzy, gaming ■Průzkumy (Delphi), klastrování alternativních názorů, pohledů ■Workshopy

35 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře – příklad z ČR (ČEZ, a.s.) ■Primárně z externích zdrojů (výhledové studie EU do roku 2050, světové energetické scénáře vypracované světovými analytickými agenturami) ■Relevantní zejména dlouhodobé výhledy v cenách komodit (např. ropy nebo černého uhlí) ■Základ pro vypracování vlastních specifičtějších analýz a modelových situací ve střednědobém výhledu (cca 10 let) ■Vytváření možných „energetických světů“, podle nich pak zjišťuje dopad jak na energetické trhy, tak primárně na současné portfolio ČEZu ■Na základě hodnocení těchto dopadů je tvořena strategie, která je aktualizována každého půl roku ■Kritérium: maximální finanční přínos za současné struktury portfolia

36 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Scénáře – příklad z ČR (ČEZ, a.s.) Vizualizace scénářů a strategií:

37 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping TECHNOLOGY ROADMAPPING – cestovní mapy ■Roadmapping je jedna ze široko používaných metod v podnicích, průmyslových sektorů, státní a regionální sféře ■Cílem této metody je zesladit, nastavit investice a jiné aktivity vzhledem k požadovaným cílů a strategiím ■Nejčastější používané Roadmapy sú technologické a výrobkové ■Roadmapping poskytne strukturovanou „cestu“ k dosáhnuti požadovaného cíle prostřednictvím návrhu opatření a aktivit ve předem definovaných sektorů resp. oblastí ■Existuje několik metod na tvorbu cestovní mapy

38 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping TECHNOLOGY ROADMAPPING – spojení dvou pólů ■Market „pull“ - Jak dosáhnout cíle?  Orientace na trh  Plánování  Hodnocení potenciálu výrobku pro úspěch na trhu  Východiskem je spotřebitel ■Technology „push“  Jaké příležitosti se mohou objevit?  Orientace na technologie  Hledání příležitostí

39 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Podoba – víceřádkové časové tabulky Trh, vnější prostředí Produkt/služba/ systém Technologie, Zdroje, Dovednosti Načasování (know-when) Cíl (know-why) Akce (know-what) Zdroje (know-how) Zdroj: EIRMA Čas Pull Push CO? PROČ? JAK? Kde jsme? Čeho se chceme dosáhnout? Jak to dosáhneme?

40 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Zdroj: EIRMA Tyty cestovních map: ■Průmyslové technologické cestovní mapy - k posouzení a extrapolaci směru trhem řízených požadavků v oblasti technologií k určení strategie výzkumu a vývoje pro splnění těchto požadavků ■Vědecké a technologické cestovní mapy - k výběru z řad nových technologií ■Produktové cestovní mapy - používané společnostmi pro identifikaci technických procesů, příležitostí a rizik, spojených s vývojem konkrétního produktu nebo služby ■Programové cestovní mapy – jsou využívané státním nebo soukromým sektorem pro hodnocení vlivu nově vznikajících problémů na strategický směr dlouhodobého programu

41 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Zdroj: EIRMA Základní principy Roadmappingu: ■Kde se nyní nacházíme?  Jaké jsou současné (omezené) zdroje a dostupnost různých technologií, jaká je úroveň lidských zdrojů ve firmě, v jaké situaci se firma nachází ■Čeho chceme dosáhnout? ■Čeho chceme dosáhnout? Jaké jsou cíle firmy (nejčastěji úspěšné uvedení nového produktu na trh) ■Jak toho dosáhneme?  Jaká je posloupnost kroků, opatření a činností v čase, které ke vstupu produktu na trh vedou?

42 © 2014 AC Innovation s.r.o. 4 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Phaal, Farrukh, Probert (2001 )

43 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Důvody pro Roadmapping Zdroj: EIRMA Nejčastější indikátory pro využití Roadmapping: ■Poptávka ze strany trhu se v rámci odvětví dramaticky mění ■Průmysl nebo odvětví dosáhl strategického „rozcestí“ s ohledem na vstup na nové trhy, hledání nových technologií a získávání nových dovedností ■Společnost ztrácí podíl na trhu, nedaří se zvýšit podíl na trhu, otevřít nové trhy nebo čelí konkurenční hrozbě ■Společnosti mají představu o své místo na budoucích trzích, ale nemají strategii pro provedení vizi v zítřejší realitu ■Společnosti čelí nejistotě o tom, jaké technologie a aplikace budou budoucí trhy budou požadovat a jaké nové technologie budou potřebovat ■Společnosti chybí prostředky a dovednosti potřebné k podpoře inovací, a bude využívat společné iniciativy v oblasti výzkumu a vývoje, zajišťování zdrojů, nebo dodavatelského řetězce

44 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Roadmapping – standardní proces T-Plan Zdroj: EIRMA

45 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Propojení metod Scénáře a Roadmapping Zdroj: TC AV 1)Základem jsou scénáře Vytvoření cestovních map pro každý scénář 2) Základem je cestovní mapa Využití scénářů jako testovacího prostředí pro případné úpravy cestovní mapy Scénář A & implikace Scénář C & implikace Trh, vnější prostředí Produkt/služba/ systém Technologie, Zdroje, Dovednosti Scénář B & implikace Scénář D & implikace

46 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Zdroj: TC AV

47 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Zdroj: EIRMA

48 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping

49 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu –Roadmapping Zdroj: PSCR

50 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping vizualizace Zdroj: TC AV Phaal, Farrukh, Probert (2001)

51 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping

52 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu - shrnutí ■Výhody metody Roadmapping:  Vytvořit rámec pro koordinaci výzkumu a vývoje a investic  Identifikovat oblasti vědy a techniky s nejvyšším potenciálem pro odvětví  Identifikovat nejvýznamnější technologií potřebných v budoucnu  Podpořit integrované strategické plánovaní  Vyhnout se rizikovým a neproduktivních investic do technologií  Definovat kroky potřebné k přenosu technologií do komerční podoby

53 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu - shrnutí ■Foresight - systematický nástroj pro:  Odhad budoucího možného vývoje  Podporu tvorby strategií a strategického rozhodování −Větší připravenost na různé varianty budoucího vývoje −Aktivní spoluvytváření budoucnosti

54 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu - shrnutí Co Foresight nedokáže: ■Nahradit rozhodovací proces ■Nemůže vést k absolutnímu konsenzu ■Nenahrazuje aktivity, umožňuje pouze je orientovat žádoucím směrem

55 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Zdroj: TC AV Hlavní evropské Foresightové komunity European Foresight Platform (www.foresight-platform.eu/)www.foresight-platform.eu/  Sdílení výsledků foresightových projektů rámcových programů, nebo na národní/regionální úrovni Interconnecting Knowledge (www.iknowfutures.eu)www.iknowfutures.eu  Dynamicky rozvíjející se komunita, otevřená pro kohokoliv (nutnost vytvořit si vlastní profil)  1852 uživatelů z 85 zemí, 84 z Česka (28. června 2012)  Sdílení studií, projektů, článků  Rozsáhlá databanka slabých signálů a divokých karet

56 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping Zdroj: TC AV Tato cestovní mapa reflektuje kolektivní pohled na průmysl od více než 210 účastníků z více než 110 organizací. Identifikace klíčových technologií pro udržitelný rozvoj evropské silniční dopravy

57 © 2014 AC Innovation s.r.o. 3 Techniky plánování výzkumu - shrnutí Zdroje: ■Phaal, Robert., Technology Roadmapping [online], [cit. 2009-11-20], Dostupný z www:, [2003] ■Gaynor G.H.: Handbook of Technology management, McGraw-Hill, new yoork, [1996] ■European institute of Technology management (EITM), Dostupné z www: ■Bower J.L., Christensen: Disruptive technologie: catching the wave, harvard Bus. rev. [1995] ■Gordon, T. J.:The Delphi Metod. Futures Research Methodology, [online], AC/UNU Millennium Project, Dostupný z www [2006] ■Jackson M., Shaping Tomorrow’s Practical Foresight Guide- Preface, [2011] ■Valenta, O.: Foresight prezentace ppt. ■BIC Bratislava

58 - DĚKUJI ZA POZORNOST - Ing Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA GSM: 603357008 E-mail: putzova@email.czputzova@email.cz Ing. Petr Holec, CSc. GSM: 606750660 E-mail: holec.p@email.cz © 2014 AC Innovation s.r.o.

59 AC Innovation s.r.o Poděbradská 206/57, Praha 9, PSČ 198 00 Email: info@acinnovation.cz Web: http://acinnovation.cz IČ: 6405261 strana 59AC Innovation s.r.o. KONTAKT


Stáhnout ppt "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Techniky plánování výzkumu Ing. Ildikó Csölle."

Podobné prezentace


Reklamy Google