Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Techniky plánování výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Techniky plánování výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Techniky plánování výzkumu
Realizátor projektu: AC Innovation s.r.o. Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/ Techniky plánování výzkumu Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA Ing. Petr Holec, CSc. Praha

2 Techniky plánování výzkumu – osnova
2 Osnova přednášky Úvod do problematiky plánování výzkumu – inovace a plánování budoucnosti (Foresight) Co je Foresight? Metody, principy Scénáře, Roadmapping Příklady využití Foresightu © AC Innovation s.r.o.

3 Úvod do problematiky plánování výzkumu - inovace
2 Inovace zasahují do všech klíčových aktivit ve firmě Provádí se jak ve spojení s výrobky a technologickými procesy tak také s řízením podniku a s marketingovými a obchodními aktivitami „Therefore, we will simply define innovation as the setting up of a new production function. This covers the case of a new commodity, as well as those of a new form of organization such as a merger, of the opening up of new markets, and so on.“ Joseph A. Schumpeter, 1939 © AC Innovation s.r.o.

4 Úvod do problematiky plánování výzkumu - inovace
2 Josef Alois Schumpeter (1883 Třešť Taconic, USA) - akademický ekonom a politolog Inovace a technologické změny národů pochází od podnikatelů, tzv. „divých duchů“ Nalezl pro ně německé slovo Unternehmergeist (podnikatel-duch) Věřil, že tito jedinci jsou těmi, kteří způsobují, že ekonomika země funguje Později, jako profesor Harvardu, poukázal na to, že skutečnými zdroji inovací a hybateli ekonomikou jsou velké společnosti, které mají zdroje a kapitál pro investice na výzkum a vývoj Oba tyto argumenty mohou v současnosti stát vedle sebe, jako vzájemně se doplňující © AC Innovation s.r.o.

5 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
2 TRANSFER TECHNOLOGIÍ – přenos nového poznatku do komerčně uplatnitelnou technologii Horizontální transfer Prvotní aplikace Aplikace Aplikace Aplikace Vývoj Dle dostupných údajů ze studií zpracovaných pro EU: Výzkumné instituce představovali jen 5% zdrojů – námětu pro inovující firmy Jejich patenty vyvolali jen 3% inovací ve výrobě a 1% v sektoru služeb Průzkumy uskutečněné v SR poukázali na to, že pouze 1% inovací v podnicích má svoje poznatkové zázemí v akademické sféře. Vertikální transfer Aplikovaný výzkum Strategický výzkum Základní výzkum Zdroj: BIC Group © AC Innovation s.r.o.

6 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
2 Bariéry pro vytváření inovací podniky – kraje ČR Zdroj: Analýza inovačního potenciálu, TC AV, 2008 © AC Innovation s.r.o.

7 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
2 Z historického pohledu byl na inovační proces charakteristický radikální způsob (brzdy, bankomaty, uvedení a masové rozšíření mobilních telefonů nebo vývoj internetu včetně služeb) V současnosti se potkáváme spíše s vývojem inkrementálním a inovace pro zlepšení produktů a služeb vznikají postupně Životní cyklus inovací a nových technologií se neustále zkracuje a tím vzniká potřeba předvídat vývoj a ovlivňovat jeho směřování © AC Innovation s.r.o.

8 Úvod do problematiky plánování výzkumu – Výzkum a inovace
2 Velké podniky využívají pro tento účel procesy jako jsou: „Technology Assesment“, „Technology Forecasting“ a „Technology Foresight“ Pomocí těchto metod formulují vizi, nečekané a nepředvídatelné události Například, letecká divize společnosti Daimler Chrysler, se již od počátků devadesátých let připravovala v rámci programu Foresight na scénář "co kdyby" leteckou dopravu zasáhly teroristické útoky. (Mendonça et al. [2004]). © AC Innovation s.r.o.

9 Techniky plánování výzkumu– vysvětlení pojmů
2 „Forecast“ vs „Technology Foresight“ – proces Forecasting předpokládá existenci pouze jedné alternativy budoucnosti, zatímco technology Foresight předpokládá více budoucností (scénáře, alternativy) Foresight může využít Forecasting a může přispět k plánování „Foresight“ vs „Technology Foresight“ – rozdíl je v tom, že proces Foresight ovlivňuje budoucnost nejen technologií, ale i sociální a ekonomické poměry Plánování vs. Foresight – Plánování využívá obvykle kratší časové horizonty (1-5 let), Foresight využívá delší období (10-20 let) © AC Innovation s.r.o.

10 Definice Foresightu: Techniky plánování výzkumu– Foresight
2 Definice Foresightu: Loveridge (2001): „Foresight je participativní metodou systematického procesu shromažďování týkajících se budoucnosti“ Martin (1985): „Foresight v oblasti VaVaI je procesem systematického pokusu o náhled na budoucnost vědy, technologií, ekonomie a společnosti v dlouhodobějším pohledu s cílem identifikovat oblasti strategického výzkumu a nových technologií, které mají největší potenciál přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji.“ Georghiou (1996): “Technologický foresight je systematický nástroj identifikace a hodnocení těch oblastí výzkumného a technologického vývoje, které mohou mít velký vliv na zvýšení konkurenceschopnosti a kvality života.“ © AC Innovation s.r.o.

11 Foresight – základní charakteristiky
Techniky plánování výzkumu– Foresight 2 Foresight – základní charakteristiky Je participativní Orientuje se na budoucnost (dlouhodobý horizont) Vychází z konkrétních údajích Počítá s více varianty budoucnosti Vyžaduje účast expertů z různých oblastí (multidisciplinární) Zakládá na konsenzu zúčastněných Kombinuje metody Flexibilita a rozsah použití Není to strategické plánování! © AC Innovation s.r.o.

12 Foresight – očekávané výstupy
Techniky plánování výzkumu– Foresight 2 Foresight – očekávané výstupy Kromě klasických výstupů jako např. plány kroků jsou to: snadnější zdůvodnění akčních plánů, založených na vzájemném dialogu, větší odbornosti a kombinaci názorů nový strategický nástroj/ inteligence pro firmy, které podporují inovace snadnější koordinace, nové partnerství mezi hráči z ekonomické a VaV sféry © AC Innovation s.r.o.

13 Foresight – Proč? Techniky plánování výzkumu– Foresight
2 Foresight – Proč? být co nejvíce připraven na to, co se v budoucnu stane získat lepší odhad toho, kde leží potenciální problémy, výzvy a příležitosti nalézt mezi nimi hlavní hybné síly kromě klasických výstupů jako jsou např. plány kroků získat: snadnější zdůvodnění akčních plánů, založených na vzájemném dialogu, větší odbornosti a kombinaci názorů nový strategický nástroj/ inteligence pro firmy, které podporují inovace snadnější koordinace, nové partnerství mezi hráči z ekonomické a VaV sféry © AC Innovation s.r.o.

14 Techniky plánování výzkumu– historie Foresight
2 Státní/vědecko-výzkumné/nadnárodní instituce Vojenský futuro Technology assessment Ekonomické, politické Foresight logický výzkum Foresight v oblasti VaVaI future studies (UN Millenium (Evropské (např. RAND Corpo- a technologií (studie Delphi, Project, OEDC, think tanky) projekty, ration, MIT) kanceláře Technology Assess Regionální mentu) Foresight Novověk – Středověk Antika Výhledy do budoucnosti Věštírna v Delfách Náboženský foresight Nostradamus Aktivity novinářů, podnikatelů a expertů Varovné studie Ekonomická poli Výzkumy trendů Foresightové o budoucnosti tická budoucnost v chování spotřebitelů konzultační „Doom-Saying“ (e.g. Alvin Toffler, a marketingu (Faith agentury (např. Římský klub, John Naisbitt, Popcorn, Trendbüro, (např. Z_Punkt) Robert Jungk) PROGNOS) Matthias Horx) Future Studies pro korporace/v korporacích První think-tanky Analýzy technologií Korporátní v korporacích a inovací zakládání nových (Shell, Toyota, ( Daimler-Benz, think-tanků a Daimler-Benz) Siemens, Philips) rozšíření konceptu výzkumu o budoucnosti Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

15 Pony express Techniky plánování výzkumu– Historický příklad
2 Pony express V USA roce 1860 zahájila provoz služba rychlého doručování zásilek: Pony express Cesta byla dlouhá 1,900-mile (3,100 km) a vedla do města Carston City, kde byla umístěna první telegrafická stanice Alexander Majors, jeden ze zakladatelů získal více než 400 koní pro projekt za cca 200 dolarů za jeden 50 jezdců obdrželo 100 dolarů měsíčně jako výplatu (srovnatelné mzdy pro nekvalifikované pracovní síly v době, kdy byl o 0,43 -1$ na den Stal se legendou Divokého západu (pracoval na něj např. Buffalo Bill) © AC Innovation s.r.o.

16 Pony express Techniky plánování výzkumu– Historický příklad
2 Pony express Zásadní změnou pro Pony express bylo dokončení transkontinentálního telegrafu na konci roku 1861 Ve stejnou dobu společnost ukončila činnost Pony Express se vydělal $ a ztratil 200,000 $ © AC Innovation s.r.o.

17 Plánování výzkumu – Historický vývoj
2 V letech v USA byl využíván Foresight při stanovování scénářů vývoje ve vojenském, leteckém a kosmickém průmyslu Přelom 60. a 70. let: 1973: ropná krize Japonsko: technologické projekce a Foresight – vize průmyslových odvětví 80. léta – mírný pokles zájmu 90. léta – opětovný rozmach Foresightu 21. století – rozšířené využití Foresightu © AC Innovation s.r.o.

18 Techniky plánování výzkumu– Měřítko
2 Globální Kontinentální/ subkontinentální Národní Makro úrovně: Regionální Střední úroveň Mikro úroveň © AC Innovation s.r.o.

19 Techniky plánování výzkumu– Měřítko
2 Mikro-úroveň Střední- úroveň Makro- úroveň Aplikace individuál organizace, podnik národ, región, průmyslové odvětví Charakteristika Dovednosti, chování, charakter. Tvorba strategií, dlouhodobé plánování, metody pro eliminaci rizik, participativní proces Participativní, metody orientované na budoucnost, na podporu rozhodování a přípravu rozhodování Označení Manažerská předvidavost (Executive foresight) Podnikatelská předvídavost (Entrepreneurial foresight) Strategická předvídavost (Strategic foresight) Organizační předvídavost (Organisational foresight) Podniková předvídavost (Corporate foresight) Technologická předvídavost (Technology foresight) Společenská předvídavost (Social foresight) Typické metody (např.) ’Wild card’ management Technology roadmapping Technika QUEST Critical technologies Brainstorming Workshopy pro analýzu scénářů Praktické využití (např.) Daimler Chrysler A.G., investiční oddělení ING Siemens A.G.; Nokia Národní programy: ČR, Japonsko, Finsko, Norsko, UK, atd. ČR: Projekt 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu © AC Innovation s.r.o.

20 Techniky plánování výzkumu– Foresight
2 Základní rozdělení Foresightu Explorativní vs. normativní přístup čas Současnost Co se stane, když...? Jak dosáhnout toho, co chci? © AC Innovation s.r.o.

21 Techniky plánování výzkumu– Foresight
2 Základní rozdělení Foresightu Kvantitativní vs. Kvalitativní Založené na číselných údajích Výhody: Srozumitelnost, přehlednost Nevýhody: Nízké využití pro popis kvalitativních faktorů (politické změny, soc. podmínky, atd.) Zdroje: Statistické údaje, odhady expertů Výstupy: Grafy, tabulky, obrázky Využívají se často v případech, když není možné vyjádřit klíčové trendy pomocí čísel Výhody: Podporují kreativní myšlení (Brainstorming, sci-fi) Zdroje: Dotazníkové průzkumy, workshopy, přímá interakce Výstupy: Ilustrace zobrazující komplexní vztahy (např. Mind-maps) © AC Innovation s.r.o.

22 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Metoda - definuje postup definovaných kroků k dosažení cíle Existuje velké množství metod a v praxi se často využívá jejich kombinace Výběr a použití správné metody je klíčové pro efektivní a úspěšný Foresight Metoda se vybírá dle dostupných zdrojů a metodologických kompetencí Neexistuje všeobecné pravidlo pro výběr nejvhodnější metody pro daný případ © AC Innovation s.r.o.

23 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Kvantitativní Semi-kvantitativní Kvalitativní Využívají měřitelné ukazatele, statistických analýz, výsledky založené na tvrdých datech Matematické/statistické zpracování názorů nebo odhadů Založené na kreativitě a subjektivitě Benchmarking Cross-impact analýza Brainstorming Bibliometrická, patentová analýza Strukturální analýza Expertní panely Extrapolace trendů Delphi Konference, workshopy Modelování Metoda kritických technologií Vizionářské předpovědi Roadmapping Rozhovory Kvantitativní scénáře Morfologická analýza SWOT analýza Socioekonomické scénáře Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

24 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Popper (2008) rozlišuje metody, které jsou založeny na různých typech znalosti - ty, které: jsou založené na datech a zpracování dat pomocí statistických metod a modelování (např. extrapolace, počítačová simulace) jsou založené na odbornosti a názorů a argumentaci odborníků (např. odborné studie, dotazníkové šetření) spojují různé hráče aby se vzájemně ovlivnili v tváří v tvář (např. na seminářích a konferencích) zdůrazňují tvořivost ať už klasické individuální tvořivost nebo rozvoj přesvědčivých průběhů a vizí (např. prostřednictvím scénáře workshopů a brainstorming) © AC Innovation s.r.o.

25 Diskuse, výměna znalostí
Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight 2 Kvalitativní Semi- kvalitativní Kvantitativní Úzký okruh expertů představivost Diskuse, výměna znalostí Zpracování dat © AC Innovation s.r.o.

26 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Creativity Evidence Interaction Expertise Deset nejpoužívanějších metod v evropských Foresight projektech Kvalitativní Semi- kvalitativní Kvantitativní Popper (2008) © AC Innovation s.r.o.

27 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Zdroj BIC Bratislava © AC Innovation s.r.o.

28 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Aplikace Foresight metod v praxi – statistika (40 dotázaných subjektů) Zdroj BIC Bratislava © AC Innovation s.r.o.

29 Techniky plánování výzkumu – Metody Foresight
2 Spektrum metod používaných v oddělení výzkumu společnosti Deutsche Bank Systematické sociální analýzy Scénáře HDP risk model Dynamika systému Projekce trendů Nástroje pro dlouhodobou předpověď vývoje HDP Předpovědní regresní modely Nástroje pro krátkodobou předpověď vývoje HDP Prognózy Alternativní budoucnosti Kvalitativní analýzy Kvantitativní analýzy Zdroj TC AV © AC Innovation s.r.o.

30 Techniky plánování výzkumu – Scénáře
3 Scénáře: Systematické, jasné vize možných buducností Prezentují jednotný obraz/náhled, který spojuje mnoho detailů/faktorů (obvykle kvantifikovatelné i kvalitativní) „Není to predpověď ale jedna z možných projekcí budoucnosti!“ prof. Michael Porter, Harvard Business School © AC Innovation s.r.o.

31 Techniky plánování výzkumu – Scénáře
3 Logický rámec vzniku scénáře: © AC Innovation s.r.o.

32 Techniky plánování výzkumu – Scénáře
3 Vznik scénáře: © AC Innovation s.r.o.

33 Techniky plánování výzkumu – Scénáře
3 Od fakta k výhledům: © AC Innovation s.r.o.

34 Techniky plánování výzkumu – Scénáře
3 Používané metody při tvorbě scénářů: Předpovědi vizionářů Expertní skupiny, analýza literatury “Modelování” Statistické, grafické programy a simulace (např. DECIDE 2000) Křížové analýzy, gaming Průzkumy (Delphi), klastrování alternativních názorů, pohledů Workshopy © AC Innovation s.r.o.

35 Techniky plánování výzkumu – Scénáře – příklad z ČR (ČEZ, a.s.)
3 Primárně z externích zdrojů (výhledové studie EU do roku 2050, světové energetické scénáře vypracované světovými analytickými agenturami) Relevantní zejména dlouhodobé výhledy v cenách komodit (např. ropy nebo černého uhlí) Základ pro vypracování vlastních specifičtějších analýz a modelových situací ve střednědobém výhledu (cca 10 let) Vytváření možných „energetických světů“, podle nich pak zjišťuje dopad jak na energetické trhy, tak primárně na současné portfolio ČEZu Na základě hodnocení těchto dopadů je tvořena strategie, která je aktualizována každého půl roku Kritérium: maximální finanční přínos za současné struktury portfolia © AC Innovation s.r.o.

36 Techniky plánování výzkumu – Scénáře – příklad z ČR (ČEZ, a.s.)
3 Vizualizace scénářů a strategií: © AC Innovation s.r.o.

37 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 TECHNOLOGY ROADMAPPING – cestovní mapy Roadmapping je jedna ze široko používaných metod v podnicích, průmyslových sektorů, státní a regionální sféře Cílem této metody je zesladit, nastavit investice a jiné aktivity vzhledem k požadovaným cílů a strategiím Nejčastější používané Roadmapy sú technologické a výrobkové Roadmapping poskytne strukturovanou „cestu“ k dosáhnuti požadovaného cíle prostřednictvím návrhu opatření a aktivit ve předem definovaných sektorů resp. oblastí Existuje několik metod na tvorbu cestovní mapy © AC Innovation s.r.o.

38 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 TECHNOLOGY ROADMAPPING – spojení dvou pólů Market „pull“ - Jak dosáhnout cíle? Orientace na trh Plánování Hodnocení potenciálu výrobku pro úspěch na trhu Východiskem je spotřebitel Technology „push“ Jaké příležitosti se mohou objevit? Orientace na technologie Hledání příležitostí © AC Innovation s.r.o.

39 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Podoba – víceřádkové časové tabulky Čas Trh, vnější prostředí Produkt/služba/ systém Technologie, Zdroje, Dovednosti Načasování (know-when) Cíl (know-why) Akce (know-what) Zdroje (know-how) PROČ? Pull CO? Push JAK? Kde jsme? Čeho se chceme dosáhnout? Jak to dosáhneme? Zdroj: EIRMA © AC Innovation s.r.o.

40 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Tyty cestovních map: Průmyslové technologické cestovní mapy - k posouzení a extrapolaci směru trhem řízených požadavků v oblasti technologií k určení strategie výzkumu a vývoje pro splnění těchto požadavků Vědecké a technologické cestovní mapy - k výběru z řad nových technologií Produktové cestovní mapy - používané společnostmi pro identifikaci technických procesů, příležitostí a rizik, spojených s vývojem konkrétního produktu nebo služby Programové cestovní mapy – jsou využívané státním nebo soukromým sektorem pro hodnocení vlivu nově vznikajících problémů na strategický směr dlouhodobého programu Zdroj: EIRMA © AC Innovation s.r.o.

41 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Základní principy Roadmappingu: Kde se nyní nacházíme? Jaké jsou současné (omezené) zdroje a dostupnost různých technologií, jaká je úroveň lidských zdrojů ve firmě, v jaké situaci se firma nachází Čeho chceme dosáhnout? Jaké jsou cíle firmy (nejčastěji úspěšné uvedení nového produktu na trh) Jak toho dosáhneme? Jaká je posloupnost kroků, opatření a činností v čase, které ke vstupu produktu na trh vedou? Zdroj: EIRMA © AC Innovation s.r.o.

42 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
4 Phaal, Farrukh, Probert (2001) © AC Innovation s.r.o.

43 Techniky plánování výzkumu – Důvody pro Roadmapping
3 Nejčastější indikátory pro využití Roadmapping: Poptávka ze strany trhu se v rámci odvětví dramaticky mění Průmysl nebo odvětví dosáhl strategického „rozcestí“ s ohledem na vstup na nové trhy, hledání nových technologií a získávání nových dovedností Společnost ztrácí podíl na trhu, nedaří se zvýšit podíl na trhu, otevřít nové trhy nebo čelí konkurenční hrozbě Společnosti mají představu o své místo na budoucích trzích, ale nemají strategii pro provedení vizi v zítřejší realitu Společnosti čelí nejistotě o tom, jaké technologie a aplikace budou budoucí trhy budou požadovat a jaké nové technologie budou potřebovat Společnosti chybí prostředky a dovednosti potřebné k podpoře inovací, a bude využívat společné iniciativy v oblasti výzkumu a vývoje, zajišťování zdrojů , nebo dodavatelského řetězce Zdroj: EIRMA © AC Innovation s.r.o.

44 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Roadmapping – standardní proces T-Plan Zdroj: EIRMA © AC Innovation s.r.o.

45 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Základem jsou scénáře Vytvoření cestovních map pro každý scénář 2) Základem je cestovní mapa Využití scénářů jako testovacího prostředí pro případné úpravy cestovní mapy Propojení metod Scénáře a Roadmapping Scénář A & implikace Scénář C Scénář B & implikace Scénář D Trh, vnější prostředí Produkt/služba/ systém Technologie, Zdroje, Dovednosti Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

46 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

47 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Zdroj: EIRMA © AC Innovation s.r.o.

48 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 © AC Innovation s.r.o.

49 Techniky plánování výzkumu –Roadmapping
3 Zdroj: PSCR © AC Innovation s.r.o.

50 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping vizualizace
3 Phaal, Farrukh, Probert (2001) Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

51 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 © AC Innovation s.r.o.

52 Techniky plánování výzkumu - shrnutí
3 Výhody metody Roadmapping: Vytvořit rámec pro koordinaci výzkumu a vývoje a investic Identifikovat oblasti vědy a techniky s nejvyšším potenciálem pro odvětví Identifikovat nejvýznamnější technologií potřebných v budoucnu Podpořit integrované strategické plánovaní Vyhnout se rizikovým a neproduktivních investic do technologií Definovat kroky potřebné k přenosu technologií do komerční podoby © AC Innovation s.r.o.

53 Techniky plánování výzkumu - shrnutí
3 Foresight - systematický nástroj pro: Odhad budoucího možného vývoje Podporu tvorby strategií a strategického rozhodování Větší připravenost na různé varianty budoucího vývoje Aktivní spoluvytváření budoucnosti © AC Innovation s.r.o.

54 Co Foresight nedokáže:
Techniky plánování výzkumu - shrnutí 3 Co Foresight nedokáže: Nahradit rozhodovací proces Nemůže vést k absolutnímu konsenzu Nenahrazuje aktivity, umožňuje pouze je orientovat žádoucím směrem © AC Innovation s.r.o.

55 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Hlavní evropské Foresightové komunity European Foresight Platform ( Sdílení výsledků foresightových projektů rámcových programů, nebo na národní/regionální úrovni Interconnecting Knowledge ( Dynamicky rozvíjející se komunita, otevřená pro kohokoliv (nutnost vytvořit si vlastní profil) 1852 uživatelů z 85 zemí, 84 z Česka (28. června 2012) Sdílení studií, projektů, článků Rozsáhlá databanka slabých signálů a divokých karet Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

56 Techniky plánování výzkumu – Technology Roadmapping
3 Tato cestovní mapa reflektuje kolektivní pohled na průmysl od více než 210 účastníků z více než 110 organizací. Identifikace klíčových technologií pro udržitelný rozvoj evropské silniční dopravy Zdroj: TC AV © AC Innovation s.r.o.

57 Techniky plánování výzkumu - shrnutí
3 Zdroje: Phaal, Robert., Technology Roadmapping [online], [cit ], Dostupný z www: < [2003] Gaynor G.H.: Handbook of Technology management, McGraw-Hill, new yoork, [1996] European institute of Technology management (EITM), Dostupné z www: < eitm.eng.cam.ac.uk> Bower J.L., Christensen: Disruptive technologie: catching the wave, harvard Bus. rev. [1995] Gordon, T. J.:The Delphi Metod. Futures Research Methodology, [online], AC/UNU Millennium Project, Dostupný z www < [2006] Jackson M., Shaping Tomorrow’s Practical Foresight Guide- Preface, [2011] Valenta, O.: Foresight prezentace ppt. BIC Bratislava © AC Innovation s.r.o.

58 - DĚKUJI ZA POZORNOST - Ing Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA
GSM: Ing. Petr Holec, CSc. GSM: © AC Innovation s.r.o.

59 KONTAKT AC Innovation s.r.o Poděbradská 206/57, Praha 9, PSČ 198 00
Web: IČ: AC Innovation s.r.o. strana 59


Stáhnout ppt "Techniky plánování výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google