Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_14 Název DUMu: 2. fáze národního obrození Pro obor vzdělávání: L/41 Předmět: Český jazyk Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum:

2 2. fáze národního obrození
1805 – 1830 nová generace v čele s Josefem Jungmannem usiluje o rovnoprávné začlenění české kultury a vědy do evropského kontextu tvoří nová kvalitní díla překlady zájem o historii všeslovanská vzájemnost

3 Josef Jungmann Dokument o Josefu Jungmannovi 1775 – 1847
jazykovědec, překladatel, autor slovníků, literární historik a básník ovládal 10 jazyků Dokument o Josefu Jungmannovi

4 Život narodil se v Hudlicích u Berouna
vystudoval gymnázium, filosofii a práva pracoval jako profesor, pak ředitel gymnázia v Praze dvakrát zvolen děkanem filosofické fakulty, pak rektorem univerzity v Praze

5 Dílo O jazyce českém – kulturní program své generace. V tomto díle spolu rozmlouvají v podsvětí současný Čech a Němec s Čechem veleslavínské doby. Jungmann vyzdvihuje kvalitu veleslavínské češtiny a ostře kritizuje češtinu své doby. Čech mluví špatně a nesrozumitelně, poloněmecky. Němec kritizuje Čechy za napodobování němčiny. Jde o dialog stoupenců a odpůrců národních snah. Objevuje se zde myšlenka, že Čech není každý obyvatel této země, ale pouze ten, kdo mluví česky.

6 Dílo Slovesnost – teorie literatury, líčí zde bohatství české literatury od Husa. Jde o slohovou čítanku. Historie literatury české - toto dílo vychází z díla Dobrovského, jde o soupis všech tehdy známých českých literárních památek. Slovník česko-německý (vydáván 1834–1839) – pět dílů, přibližně hesel

7 Doplňte chybějící údaje:
Josef Jungman se narodil v roce ………………..Po studiích pracoval jako profesor a ředitel ………Byl přední osobností ………fáze národního obrození. Jeho nejvýznamnějším dílem je pětisvazkový ………………………Jeho učebnice literární teorie nese název ……………………Vývoj české literatury nastínil v knize ………………………Svým dílem ovlivnil vývoj české kultury v…………………

8 Řešení Josef Jungman se narodil v roce 1775 v Hudlicích u Berouna. Po studiích pracoval jako profesor a ředitel gymnázia v Praze. Byl přední osobností druhé fáze národního obrození. Jeho nejvýznamnějším dílem je pětisvazkový Slovník česko–německý. Jeho učebnice literární teorie nese název Slovesnost. Vývoj české literatury nastínil v knize Historie literatury české. Svým dílem ovlivnil vývoj české kultury v 19. století.

9 František Ladislav Čelakovský
1799 – 1852 básník, kritik, publicista, překladatel a sběratel lidových písní a přísloví Dokument o Františku Ladislavovi Čelakovském

10 Dílo Sběratelství: Slovanské národní písně Mudrosloví národu slovanského ve příslovích Vlastní poezie: sbírka Smíšené básně (básně ve stylu klasicismu) sbírka Růže stolistá milostné, filosofické a didaktické verše

11 Dílo Ohlasová poezie (tzn. umělá poezie, která napodobuje poezii lidovou, hlavně písně, ale i epické příběhy): Ohlas písní ruských – napodobuje ruskou lidovou epiku, látku čerpal z ruských bylin Ohlas písní českých – sbírka má převážně lyrický ráz, začíná baladou Toman a lesní panna Ohlas písní českých - rozhlasová nahrávka

12 Ján Kollár 1793 – 1852 básník, učitel, evangelický kněz, sběratel a vydavatel lidové slovesnosti

13 Dílo Slávy dcera (1824) První vydání obsahovalo 150 znělek, mezi nimi 86 znělek ze souboru Básně Jana Kollára (1821). Mína splývá s vybájenou dcerou bohyně Slávy, a stává se tak symbolem budoucího Slovanstva. Skladba je zde rozdělena na 3 zpěvy po 50 znělkách. Jednotlivé zpěvy jsou pojmenovány podle řek protékajících původně slovanským územím, Sál, Labe a Dunaj. Kromě zpěvů skladba obsahuje Předzpěv psaný časoměrným veršem.

14 Poslední verze obsahuje 645 znělek
Poslední verze obsahuje 645 znělek. Jeho manželka s přezdívkou Mína a jménem F. W. Schmidtová má v tomto vydání významnou roli. Zde je opěvována jako bohyně Slávy. Skladba je založena na Míně a Milekovi (slovanský bůh Lásky), kteří cestují po částech dříve obývaných Slovany. Dělíme jej na 5 zpěvů: 1. Sála 2. Labe, Vltava 3. Dunaj 4. Léthé (= nebe slovanské) 5. Acheron (= peklo slovanské). Ve znělkách se píše o statečných Slovanech a jejich zrádcích. Kollár se inspiroval Božskou komedií.

15 Dílo Slávy dcera Bratři Ebenové - sonet 66 Plný text

16 Pavel Josef Šafařík 1795 – 1861 historik, archeolog, spisovatel, jazykovědec Dokument o Pavlovi Josefu Šafaříkovi

17 Dílo Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí (Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten) - pokusil se popsat dějiny a literaturu všech slovanských jazyků. Slovany zde pojímá jako jeden národ a jednotlivé jazyky považuje za nářečí. Toto dílo mělo velký ohlas v mnoha slovanských zemích (především v Polsku).

18 Dílo Slovanské starožitnosti - životní dílo, pojednávající o slovanské historii a literatuře. Dílo mělo dokazovat rovnocennost Slovanů s ostatními národy, a že Slované jsou původními obyvateli Evropy, stejně jako ostatní národy. Toto dílo mělo veliký ohlas prakticky ve všech slovanských zemích. Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie – vydal spolu s F. Palackým.

19 František Palacký 1798 – 1876 historik, politik, spisovatel
Dokument o Františku Palackém

20 Dílo Staří letopisové čeští od roku 1378 do roku 1527 Geschichte von Böhmen Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě – vycházelo jak česky, tak německy. Toto dílo je veliké rozsahem, Palacký se snažil vytvořit obraz českých dějin. Některé pasáže (především husitství) podléhaly rakouské teologické cenzuře. Do r

21 Rukopis královédvorský (RK) - údajný literární padělek. Byl objeven 16
Rukopis královédvorský (RK) - údajný literární padělek. Byl objeven 16. září 1817 Václavem Hankou ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Obsahuje celkem 14 písní, z toho 6 epických (Oldřich, Beneš Heřmanóv, Jaroslav, Čestmír a Vlaslav, Ludiše a Lubor, Záboj), 2 lyrickoepické (Zbyhoň, Jelen) a 6 lyrických (Kytice, Jahody, Róže, Žezhulice, Opuštěná, Skřivánek). Skladby mají pocházet ze 16. století.

22 Rukopis královédvorský (RK)
Ukázka – píseň Kytice „Věje větřieček s kněžeckých lesóv, běže zmilitka ku potoku, nabiera vody v kovaná vědra. Po vodě k děvě kytice plyje, kytice voná z viol a róží. I je sě děva kyticu lovit, spade, ach spade v chladnú vodicu. „Kda bych věděla, kytice krásná, kto tebe v kyprú zemicu sáze, tomu bych dala prstének zlatý. Kda bych věděla, kytice krásná, kto tebe lýkem hebúčkým sváza, tomu bych dala jehlicu z vlasóv. kto tě po chladnéj vodici pusti, tomu bych dala vienek svój z hlavy.“ zdroj -

23 Rukopis královédvorský (RK)

24 Rukopis zelenohorský (RZ anebo LS jako Libušin soud) - literární padělek, který měl být údajně objeven roku 1817 na zámku Zelená Hora, o rok později byl rukopis anonymně zaslán hraběti Františku Kolovratovi. Obsahuje fragment básně Sněmy a báseň Libušin soud s námětem sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví a jejich rozsouzení kněžnou Libuší. Tento soud měl dokládat demokratický ráz slovanské společnosti v době před přijetím křesťanství. Skladby mají pocházet z přelomu 8. a 9. století; kdyby byly pravé, byly by tak nejstarší česky psanou památkou vůbec. 

25

26 Prakticky od doby nálezu obou rukopisů (RK a RZ) se vedou spory o jejich pravost a autorství. V roce 1886 se do nich významně zapojil také Tomáš Garrigue Masaryk, který je považoval za padělky. Jedním z názorů je, že RK a RZ nepochází ze středověku, ale jedná se o účelová falza z doby národního obrození. Za jejich nejvíce pravděpodobné autory jsou považováni Václav Hanka a Josef Linda. V poslední době se jako spoluautor označuje také Antonín Jaroslav Puchmajer. Někteří lidé zpochybňují důkazy nepravosti RKZ.

27 NOVÁ PÍSEŇ O HROZNÉM ZFALŠOVÁNÍ STARÝCH PAMÁTEK, OBJEVENÉM SKRZE DVĚ HVĚZDY ČESKÝCH A VYSOKÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH ROKU TOHOTO.  Zpívá se jako: "Jabůrek u kanonu stál" „Lidi zlatý, to je škandál, v Praze strh' se hroznej randál  pro dvě moudré palice, ty to mrzí nejvíce, že co svět světem stál,  vše Hanka zfalšoval. Masaryk s Gebaurem v spolku  na půlzlatovém to kolku  ekstra-poštou dostali, aby nám vykrákali  za to, že co svět stál,  vše Hanka zfalšoval. Vytiskli hned v "Athenaeum"  de profundis! a Te Deum!  dávno že vo tom vědí, že jsme samí medvědi;  neb co svět stál, vše Hanka zfalšoval. Je to drzost věru hrozná,  "Bohemie" to hned pozná,  český hloupý element, že nemoh' mít parlament;  a proto, co svět stál, vše Hanka zfalšoval. Je to drzost od těch Čechů,  že si vymyslili směchu na doklad svých starých práv  neněmecký paragraf, který jim, než svět stál,  ten Hanka zfalšoval.  Libuše neměla tátu,  žádný Záboj neměl mlatu  a Jaroslav s Lumírem byl jenom partafírem.  Tak nám, co ten svět stál,  vše Hanka zfalšoval.  Neměli jsme nikdy reky,  žádné lesy ani řeky,  nikdo nelez' na skály,  žežulky nekukaly. Tak nám, co ten svět stál,  vše Hanka zfalšoval.  Vyšehrad se nic nehýbal,  kdo to zpíval, ten byl šibal;  kdo zřel zlato v Otavě, měl jen řezanku v hlavě,  když nám to, co svět stál,  jen Hanka zfalšoval.“

28 „Jelen po vlasti neskákal, lež to, že kdo nad ní splakal, žádná česká děvice neuvila kytice; všecko to, co svět stál, jen Hanka zfalšoval. Nejvíc Masaryka trýzní, že jsme kdysi kdesi žízní jazyk vyplazovali, aniž nás čerti vzali; pročež dí: co svět stál, vše Hanka zfalšoval. Gebaura zas hrozně mrzí, že jsme byli tak moc drzí nedbat při svém jazyku na jeho gramatiku; tudíž nám, co svět stál, vše Hanka zfalšoval. Na rozmnožení své slávy vrtali si oba hlavy, ale skutek utek'; mají z toho zármutek: třeba by, co svět stál, vše Hanka zfalšoval. Gebaure a Masaryku, co teď máte z toho křiku? Ledaže je vám nanic, nedokážete pranic, ni to, že co svět stál, vše Hanka zfalšoval. Dlužno pánům opakovat: Nechtějte "masarykovat" co má v úctě každý Čech! sic vám hrozí strašný pech; jak tomu, co teď prál, že Hanka fixloval, že on, co náš svět stál, nám všecko zfalšoval.“ Zdroj

29 Zdroj materiálů: BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol, učebnice. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN MGR. POLÁŠKOVÁ, Taťána a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2009, ISBN

30 Hypertextové odkazy Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google