Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové informační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové informační systémy"— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy
Jan Smolík

2 Zobecněné schéma aplikační architektury
Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace ERP e/m Business CRM Prodej, nákup, sklady Finance, Controling, … Zdroje, výroba Obchodní partneři Obchodní partneři e/m Business Řízení a správa obsahu Obchodníci, referenci, kontaktní centrum

3 Enterprise Resources Planning

4 ERP – plánování podnikových zdrojů
Enterprise Resource Planning Jádro aplikační architektury Pokrývá největší množství funkcí a procesů Snaha o sjednocení podnikových funkcí

5 Historie ERP MRP – Material Requirements Planning
Plánování materiálových potřeb výroby Na základě kusovníkového rozpadu 60. – 70. léta MRP II – Manufacturing Resource Planning Zahrnuje navíc plánování kapacit výrobních zdrojů Přelom 80. – 90. let ERP Silnější integrace finančních a výrobních modulů

6 ERP Řízení a koordinace všech disponibilních zrdojů a aktivit
Integrace klíčových procesů Transakční systém Taktická, případně operativní úroveň Zdroj dat pro ostatní systémy E-byznys, CRM, SCM, … Získává data z dalších systémů

7 Typické moduly ERP Aplikační Správa aplikace Dokumentace, help
Účetnictví, hlavní kniha Plánování výroby Nákup Lidské zdroje Pohldávky Dílenské řízení Prodej Řízení majetku Závazky Řízení výrobků Řízení zásob, sklady Marketing Řízení projektů Správa aplikace Provoz, nastavení, přehledy Přístupová práva Dokumentace, help Kastomizace

8 Business Intelligence
BI

9 BI Aplikace a procesy podporující analytické činnosti organizace
Ve druhé polovině 80. let EIS Počátek 90. let Data Warehouse Problémem transakčních systémů je, že nedokáží pružně reagovat na analytické dotazy

10 Jednoduché BI řešení ETL Klientská EIS aplikace
Transakční aplikace (ERP, …) ETL Klientská EIS aplikace Klientská transakční aplikace Multidimenzionální databáze (OLAP)

11 Zdrojové systémy Primární, transakční, OLTP
Podporují operace v reálném čase Nejsou navržené pro analytické úlohy Zahlecení ERP, CRM, SCM, … Heteroganní obsahově i technologicky

12 ETL Extraction, Transformation, Loading Datová pumpa Výběr dat
Úprava a vyčištění Nahrání do požadovaného schématu Problém s heterogenitou zdrojů Pracuje v dávkovém režimu

13 Multidimenzionální databáze
OLAP – On Line Analytical Processing Původně označoval všechny analytické aplikace Dnes spíše technologický význam Vlastnosti OLAP Data z různých primárních databází Data uložena multidimenzionálně Různé úrovně agregace dat, dle hierarchické struktury Zachycují faktor času

14 Typy OLAP MOLAP ROLAP HOLAP DOLAP
Multidimensional – data uložena v binární m- dimenzionální kostce ROLAP Relační OLAP HOLAP Hybrid – Agregované v MOLAP, datail v ROLAP DOLAP Desktop – Je možné si stáhnout část kostky

15 Manažerské aplikace EIS
Speciálně navržené pro poskytování manažerských informací Analýzy trendů, drill down, drill up, identifikace výjimek Agregovaná, ale i detailní data Jednoduché ovládání (myš, touch screen) Výstup Specializovaná aplikace Excel

16 BI s datovým skladem ETL Klientská EIS aplikace
Transakční aplikace (ERP, …) ETL Klientská EIS aplikace Klientská transakční aplikace Datový sklad (Data warehouse) Multidimenzionální databáze (OLAP) OLAP transormace

17 Datový sklad Požadavek na vyšší granularitu dat
Klasické MOLAP databáze měly problém uložit neagregovaná data ROLAP či klasické relační databáze U klasických databází alespoň oddělení od provozních systémů

18 Reporting Dotazy pomocí standardního jazyka dané databáze (např. SQL)
Standardní opakované dotazy Ad hoc reporting na podporu daného rozhodnutí („na zakázku“)

19 Komplexní BI řešení Datová tržiště (Data Mart) Dočasné úložiště dat
Malé problémově orientované DWH DWH sjednocením tržišť x Integrovaný datový sklad a DM jako nadstavba Dočasné úložiště dat Prvotní uložení netransformovaných dat z produkčních systémů Operativní úložiště dat Buď aktuální data z produkčních databází Nebo databáze za podporou jednoduchých dotazů Dolování dat Nástroje pro zajištění datové kvality Nástroje pro správu metadat Systémy pro podporu rozhodování Expertní systémy

20 Customer Relationship Management
CRM

21 Customer Relationship Management
Řízení vztahů se zákazníky Elektronický hokynář Komplex Aplikačního a základního software Technických prostředků Podnikových procesů Lidských zdrojů Určených k řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky

22 Typy CRM Operační Kooperační Analytické Podpora práce obchodníka
Automatizace marketingu Zákaznická podpora služby Kooperační Kontaktní centra Analytické Customer Intelligence

23 E-business Elekronické podnikání
Celá škála produktů aplikací služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických kanálů pro realizaci obchodních operací

24 Vztahy v E-byznysu Podnik B - Business Zákazník C - Consumer Správa
G - Government B2B B2C B2G C2B C2C C2G G2B G2C G2G

25 E-commerce Součást e-byznysu Prodej produktů konečným spotřebitelům
E-Marketing + E-Puchasing Umístění obchodu Samostatný E-shop V elektronickém obchodním centru E-mall

26 Funkce a možnosti e-commerce
Customizační systémy Uživatel může měnit vzhled a obsah aplikace Personalizační systémy Uživateli jsou na základě analýz předkládány jen informace, které by ho mohly zajímat

27 Typy aplikací e-commerce
Statická řešení www prezentace Statický katalog zboží Obchodní webové aplikace Dynamický katalog zboží E-obchod „Nákupní košík“ Komplexní e-obchod Integrace s dalšími systémy

28 E-procurement Elektronické zásobování (B2B)
Výměna informací na základě standardů EDI, XML, ebXML Propojování aplikací různých IS na bázi webových služeb VMI – Vendor Managed Inventory Dodavatel má přímo přístup k informacím o skladových zásobách zákazníka a dodává dle potřeby

29 E-Marketplace Elektronické tržiště Více účastníků
Zákazník zadá své požadavky Dodavatel zadá parametry svého zboží

30 Kategorie tržišť Dle typu obchodované komodity Dle subjektu
Horizontální Vertikální (konkrétní odvětví) Komoditní burzy Dle subjektu Prodávajícího Nakupujícího Neutrální Způsob členství Privátní Veřejná

31 Řízení dodavatelského řetězce
Suply Chain – Řetezěc dodavatelů Možnosti SCM/APS Komplexní návrh řetězce Strategické plánování sítě Předpovědi prodeje Hlavní plánování Vybalancování nabídky s poptávkou na všech úrovních řetězce Krátkodobé plánování Do kdy můžeme vyrobit produkt, který si zákazník objednal

32 Další systémy

33 Další systémy Řízení podnikového obsahu Workflow
Nestrukturovaná data Workflow Řízení a podpora spolupráce Řízení znalostí

34 Enterprise Content Management
Systémy pro zpracování nestrukturovaných dat (až 80 %) Životní cyklus dokumentu Pořízení Zařazení Zpracování Archivace

35 Správa dokumentu Verzování Definice životního cyklu Vyhledávání
Personalizace Cuctomizace Konkureční přístup Přístup dle rolí Digitální podpis Integrace s ostatními aplikacemi

36 Content Management System
Redakční systémy (webu) Oddělení obsahu od formy Opětovné použití obsahu Definované procesy a pravidla Snížení chaosu „Někdo smazal moje změny“ „Nevěděl jsem, že se to změnilo“

37 Workflow Automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace, nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby to přispělo k plnění celkových cílů Systém řízení workflow definuje, vytvář a řídí průběh procesu.

38 Systémy workflow Definice procesu Řízení procesu Vyhodnocení procesu
Vyvolávání činností podle pravidel Automatické předávání dokumentů Aktivování aplikací/funkcí IS Informování účastníka procesu o aktuálních úkolech Vyhodnocení procesu

39 Typy workflow Produkční Kolaborativní Administrativní Ad hoc

40 Přínosy workflow BPR Standardní procesy zvyšují výkonnost
Rychlé zaškolení nových pracovníků Snadné zjištění stavu průběhu Zvýšení úrovně integrace a kvality IS

41 Systémy pro řízení spolupráce
Komunikace Videokonference Komunikační systém Vývěsky Workflow Speciální DB Prostor pro sdílení dat Hypertextové dokumenty Workflow Podpora schůzek Plánovací systémy Týmová práce Koordinace Spolupráce

42 Řízení znalostí Spojení těch, kteří mají znalost s těmi, kteří ji potřebují Role Dodavatel znalosti Znalostní zprostředkovatel Uživatel znalosti Propojení znalostí dodavatelů s požadavky uživatelů Propojení osob navzájem


Stáhnout ppt "Podnikové informační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google