Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové informační systémy Jan Smolík. Zobecněné schéma aplikační architektury Řízení a správa obsahu ERP Prodej, nákup, sklady Finance, Control ing,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové informační systémy Jan Smolík. Zobecněné schéma aplikační architektury Řízení a správa obsahu ERP Prodej, nákup, sklady Finance, Control ing,"— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy Jan Smolík

2 Zobecněné schéma aplikační architektury Řízení a správa obsahu ERP Prodej, nákup, sklady Finance, Control ing, … Zdroje, výroba Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace CRM e/m Business Obchodní partneři Vlastníci, management Obchodníci, referenci, kontaktní centrum

3 ERP Enterprise Resources Planning

4 ERP – plánování podnikových zdrojů Enterprise Resource Planning Jádro aplikační architektury Pokrývá největší množství funkcí a procesů Snaha o sjednocení podnikových funkcí

5 Historie ERP MRP – Material Requirements Planning ◦ Plánování materiálových potřeb výroby ◦ Na základě kusovníkového rozpadu ◦ 60. – 70. léta MRP II – Manufacturing Resource Planning ◦ Zahrnuje navíc plánování kapacit výrobních zdrojů ◦ Přelom 80. – 90. let ERP ◦ Silnější integrace finančních a výrobních modulů

6 ERP Řízení a koordinace všech disponibilních zrdojů a aktivit Integrace klíčových procesů Transakční systém Taktická, případně operativní úroveň Zdroj dat pro ostatní systémy ◦ E-byznys, CRM, SCM, … Získává data z dalších systémů ◦ E-byznys, CRM, SCM, …

7 Typické moduly ERP Aplikační ◦ Účetnictví, hlavní kniha ◦ Plánování výroby ◦ Nákup ◦ Lidské zdroje ◦ Pohldávky ◦ Dílenské řízení ◦ Prodej ◦ Řízení majetku ◦ Závazky ◦ Řízení výrobků ◦ Řízení zásob, sklady ◦ Marketing ◦ Řízení projektů Správa aplikace ◦ Provoz, nastavení, přehledy ◦ Přístupová práva Dokumentace, help Kastomizace

8 BI Business Intelligence

9 BI Aplikace a procesy podporující analytické činnosti organizace Ve druhé polovině 80. let EIS Počátek 90. let Data Warehouse Problémem transakčních systémů je, že nedokáží pružně reagovat na analytické dotazy

10 Jednoduché BI řešení Transakční aplikace (ERP, …) ETL Klientská transakční aplikace Multidimenzion ální databáze (OLAP) Klientská EIS aplikace

11 Zdrojové systémy Primární, transakční, OLTP Podporují operace v reálném čase Nejsou navržené pro analytické úlohy ◦ Zahlecení ERP, CRM, SCM, … Heteroganní obsahově i technologicky

12 ETL Extraction, Transformation, Loading Datová pumpa Výběr dat Úprava a vyčištění Nahrání do požadovaného schématu Problém s heterogenitou zdrojů Pracuje v dávkovém režimu

13 Multidimenzionální databáze OLAP – On Line Analytical Processing ◦ Původně označoval všechny analytické aplikace ◦ Dnes spíše technologický význam Vlastnosti OLAP ◦ Data z různých primárních databází ◦ Data uložena multidimenzionálně ◦ Různé úrovně agregace dat, dle hierarchické struktury ◦ Zachycují faktor času

14 Typy OLAP MOLAP ◦ Multidimensional – data uložena v binární m- dimenzionální kostce ROLAP ◦ Relační OLAP HOLAP ◦ Hybrid – Agregované v MOLAP, datail v ROLAP DOLAP ◦ Desktop – Je možné si stáhnout část kostky

15 Manažerské aplikace EIS Speciálně navržené pro poskytování manažerských informací Analýzy trendů, drill down, drill up, identifikace výjimek Agregovaná, ale i detailní data Jednoduché ovládání (myš, touch screen) Výstup ◦ Specializovaná aplikace ◦ Excel

16 BI s datovým skladem Transakční aplikace (ERP, …) ETL Klientská transakční aplikace Multidimenzion ální databáze (OLAP) Klientská EIS aplikace Datový sklad (Data warehouse) OLAP transormace

17 Datový sklad Požadavek na vyšší granularitu dat Klasické MOLAP databáze měly problém uložit neagregovaná data ROLAP či klasické relační databáze ◦ U klasických databází alespoň oddělení od provozních systémů

18 Reporting Dotazy pomocí standardního jazyka dané databáze (např. SQL) Standardní opakované dotazy Ad hoc reporting na podporu daného rozhodnutí („na zakázku“)

19 Komplexní BI řešení Datová tržiště (Data Mart) ◦ Malé problémově orientované DWH ◦ DWH sjednocením tržišť x Integrovaný datový sklad a DM jako nadstavba Dočasné úložiště dat ◦ Prvotní uložení netransformovaných dat z produkčních systémů Operativní úložiště dat ◦ Buď aktuální data z produkčních databází ◦ Nebo databáze za podporou jednoduchých dotazů Dolování dat Nástroje pro zajištění datové kvality Nástroje pro správu metadat Systémy pro podporu rozhodování Expertní systémy

20 CRM Customer Relationship Management

21 Řízení vztahů se zákazníky Elektronický hokynář Komplex ◦ Aplikačního a základního software ◦ Technických prostředků ◦ Podnikových procesů ◦ Lidských zdrojů Určených k řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky

22 Typy CRM Operační ◦ Podpora práce obchodníka ◦ Automatizace marketingu ◦ Zákaznická podpora služby Kooperační ◦ Kontaktní centra Analytické ◦ Customer Intelligence

23 E-business Elekronické podnikání Celá škála produktů aplikací služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických kanálů pro realizaci obchodních operací

24 Vztahy v E-byznysu Podnik B - Business Zákazník C - Consumer Správa G - Government Podnik B - Business B2BB2CB2G Zákazník C - Consumer C2BC2CC2G Správa G - Government G2BG2CG2G

25 E-commerce Součást e-byznysu Prodej produktů konečným spotřebitelům E-Marketing + E-Puchasing Umístění obchodu ◦ Samostatný E-shop ◦ V elektronickém obchodním centru E-mall

26 Funkce a možnosti e-commerce Customizační systémy ◦ Uživatel může měnit vzhled a obsah aplikace Personalizační systémy ◦ Uživateli jsou na základě analýz předkládány jen informace, které by ho mohly zajímat

27 Typy aplikací e-commerce Statická řešení ◦ www prezentace ◦ Statický katalog zboží Obchodní webové aplikace ◦ Dynamický katalog zboží ◦ E-obchod „Nákupní košík“ ◦ Komplexní e-obchod  Integrace s dalšími systémy

28 E-procurement Elektronické zásobování (B2B) Výměna informací na základě standardů ◦ EDI, XML, ebXML Propojování aplikací různých IS na bázi webových služeb VMI – Vendor Managed Inventory ◦ Dodavatel má přímo přístup k informacím o skladových zásobách zákazníka a dodává dle potřeby

29 E-Marketplace Elektronické tržiště Více účastníků Zákazník zadá své požadavky Dodavatel zadá parametry svého zboží

30 Kategorie tržišť Dle typu obchodované komodity ◦ Horizontální ◦ Vertikální (konkrétní odvětví) ◦ Komoditní burzy Dle subjektu ◦ Prodávajícího ◦ Nakupujícího ◦ Neutrální Způsob členství ◦ Privátní ◦ Veřejná

31 Řízení dodavatelského řetězce Suply Chain – Řetezěc dodavatelů Možnosti SCM/APS ◦ Komplexní návrh řetězce ◦ Strategické plánování sítě ◦ Předpovědi prodeje ◦ Hlavní plánování  Vybalancování nabídky s poptávkou na všech úrovních řetězce ◦ Krátkodobé plánování  Do kdy můžeme vyrobit produkt, který si zákazník objednal

32 DALŠÍ SYSTÉMY

33 Další systémy Řízení podnikového obsahu ◦ Nestrukturovaná data Workflow Řízení a podpora spolupráce Řízení znalostí

34 Enterprise Content Management Systémy pro zpracování nestrukturovaných dat (až 80 %) Životní cyklus dokumentu ◦ Pořízení ◦ Zařazení ◦ Zpracování ◦ Archivace

35 Správa dokumentu Verzování Definice životního cyklu Vyhledávání Personalizace Cuctomizace Konkureční přístup Přístup dle rolí Digitální podpis Integrace s ostatními aplikacemi

36 Content Management System Redakční systémy (webu) Oddělení obsahu od formy Opětovné použití obsahu Definované procesy a pravidla ◦ Snížení chaosu ◦ „Někdo smazal moje změny“ ◦ „Nevěděl jsem, že se to změnilo“

37 Workflow Automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace, nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby to přispělo k plnění celkových cílů Systém řízení workflow definuje, vytvář a řídí průběh procesu.

38 Systémy workflow Definice procesu Řízení procesu ◦ Vyvolávání činností podle pravidel ◦ Automatické předávání dokumentů ◦ Aktivování aplikací/funkcí IS ◦ Informování účastníka procesu o aktuálních úkolech Vyhodnocení procesu

39 Typy workflow Produkční Kolaborativní Administrativní Ad hoc

40 Přínosy workflow BPR Standardní procesy zvyšují výkonnost Rychlé zaškolení nových pracovníků Snadné zjištění stavu průběhu Zvýšení úrovně integrace a kvality IS

41 Systémy pro řízení spolupráce Hypertextové dokumenty Vývěsky E-mail Plánovací systémy Podpora schůzek Videokonference Speciáln í DB Workflow Komunikace KoordinaceSpolupráce Prostor pro sdílení datWorkflow Komunikační systém Týmová práce

42 Řízení znalostí Spojení těch, kteří mají znalost s těmi, kteří ji potřebují Role ◦ Dodavatel znalosti ◦ Znalostní zprostředkovatel ◦ Uživatel znalosti Propojení znalostí dodavatelů s požadavky uživatelů Propojení osob navzájem


Stáhnout ppt "Podnikové informační systémy Jan Smolík. Zobecněné schéma aplikační architektury Řízení a správa obsahu ERP Prodej, nákup, sklady Finance, Control ing,"

Podobné prezentace


Reklamy Google