Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Geometrické vlastnosti vláken  Mechanické vlastnosti vláken  Sorpční vlastnosti vláken  Termické vlastnosti vláken  Optické vlastnosti vláken.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Geometrické vlastnosti vláken  Mechanické vlastnosti vláken  Sorpční vlastnosti vláken  Termické vlastnosti vláken  Optické vlastnosti vláken."— Transkript prezentace:

1

2  Geometrické vlastnosti vláken  Mechanické vlastnosti vláken  Sorpční vlastnosti vláken  Termické vlastnosti vláken  Optické vlastnosti vláken

3 Geometrie - velikost, tvar Délka (L, mm) – vzdálenost mezi konci narovnaného vlákna Stapl průměrná délka všech vláken z jednoho vzorku textilních surovin (do 70. let XX století –vyčesávání vláken, pokládání jednotlivých vláken od nejdelšího po nejkratší vedle sebe) CO:  Délka  Jemnost  Zašpinění  Obsah nepsů Fibrigraph

4 Staplový diagram CO WO střiž variabilní

5 Průtahové pole Fibrogram charakterizuje sevřenou délku vláken PřástPříze

6 Jemnost = délková hmotnost Tt = m/L = (s*L*ρ) / L = ( [π*d*d / 4] ρ /L) Tt = m/L = (s*L*ρ) / L = ( [π*d*d / 4] ρ /L), kg/m S L ρ = m/ V celulóza vlna polyamid polyester CO [micronaire], mg/inch WO [μm], [‘s] SI [Td], 1 Td = 90 dtex (9 tex) Potížné určeni tloušťky vláken Tt (titr tex) = 1 kg/m, dtex = 0,1 g/km T (tex) = g/km = 10 g/m 3 Hustota = objemová hustota = měrná hmotnost

7 Micronaire – jednotka pro vyjadření jemnosti a zralosti bavlny. Určuje se na HVI přístrojích (High Volume Intrument) na základě měření propustnosti vzduchu konstantní hmotnosti a objemu bavlněných vláken. Tops (např. 80‘s) – jemnost vlněných vláken v anglosaských jednotkách (Bradfordské stupnice jemnosti), značí, že z 1 angl. libry (0,4536 kg) lze vypříst 80 předen po 560 yardech (yd=0,9144m). Titr denier (Td, nebo Denier, d) – jednotka vyjadřující jemnost přirodního hedvábí, v USA – jednotka jemnosti chemických nekonečných vláken – je to hmotnost 9000m vlákna. Td=m/9*l (den).

8 Lo Lz Lo - Lz Z = (Lo-Lz)/Lo * 100 Z = Lo/Lz Podélný tvar vlákna Obloučkovitost = zkadeření

9  Vnitřní struktura  Stupeň orientace MM/krystalitů  Krystalinita (podíl krystalických oblastí vzhledem k amorfním)  PS  Vazby mezi MM, chemické složeni Tahová křivka

10 1.Počáteční modul 1.Počáteční modul: (tečná) – napětí je přímo úměrné prodlouženi. Sklon – Youngův modul (E, modul pružnosti – Hookův zákon: ε = σ / E) σ = [N/tex] = [g/den] 2. Mez kluzu (B) 2. Mez kluzu (B): změna vnitřní struktury vlákna. Prokluz MM, velké prodloužení. Mez kluzu ~ mez pevnosti (bezpečnostní pasy), BC – sila mezimolekulárních vazeb Stupeň orientace MM v důsledku namáhání 3. Bod zpevnění (C-D) 3. Bod zpevnění (C-D): zvýšení kompaktnosti MM 4. Bod přetržení (D) 4. Bod přetržení (D): houževnatost (soudržnost)

11 Tahová křivka  Charakteristika krystalinity  Orientace krystalitů  Sila mezimolekulárního působení

12 Vysoká krystalinita a orientace MM – strmá přímka Neuspořádaná struktura, velký podíl amorfní oblasti Dochází k dodatečné orientaci amorfních oblasti

13 Pevnost – důsledek vnitřní orientace Pokovená vlákna

14 0-1 – zatěžování 1-2 – pokles pevnosti (strukturální změny amorfních oblastí) 2-3 – odlehčování 4.. – druhý zatěžovací cyklus  PL – plastická deformace charakteristika zotavení amorfní struktury  EZ – elastická deformace zotavená (relaxace)  EO – okamžitá deformace  celková deformace Opakované namáhání

15 Namáhání v ohybuNamáhání v příčném směru Namáhání ve smykuNamáhání v kroucení

16 ad Sorpce - zachycování kapalné či plynné složky na povrchu tuhé fáze (sorbentu) vlivem buď chemických vazebných sil (chemisorpce), nebo sil nevazebné interakce (adsorpce) Geometrické změny bobtnání

17 Absorpce – pohlcení, či vstřebávání jedné látky druhou. Absorbentem je pak látka, která umí vstřebat nebo pohltit kapalnou/plynnou fází. Adsorpce – přivedení adsorbované látky, např. vodní páry na povrch pevné látky tzv. adsorbentu. Desorpce – uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci.

18 Hydrofobní úprava!!!

19 Relativní vlhkost vlákna Relativní vlhkost ovzduší T=konst=20°C 0-1 – sorpce (sorpční isoterma) a – navazování vlhkostí na povrch vlákna (adsorpce) b, c – průnik vlhkostí do hmoty vlákna (absorpce) 1-0 – desorpce (desorpční isoterma) uvolňování molekul vody 0 1 Hysterezní smyčka Vlhkostní přirážka (prodej): φ = 60% +-2 % (65 %) Čím je plocha sorpční hystereze > tím je > amorfní podíl ve struktuře vlákna (např. vlna a kovová vlákna)

20 vláknor při φ = 65% r při φ = 90% Vlhkostní přirážka Bavlna724 – 278,5 Len1210 – 1512 Vlna13 – 152215 – 18,5 Hedvábí92011 Viskóza12 – 1313 Polyamid6,5143,2 – 3,5 Polyester4 – 4,58 - 8,51,5 – 3,04 Polyakryl12 Sklo000

21 hydrofobní hydrofilní

22 Uvolňování tepla při: 1.Navazování kapaliny na hydrofilní skupiny (přestavba sekundárních vazeb) 2.Rozvazování fyzikálních vazeb vlákno-voda (sušení) dW 0 dW s d d

23 T II TMTM T T Termoplasty (syntetika, kromě PC) Termosety (celulózy, bílkoviny) Pro krystalické látky T II – teplota zvratu II. řadu – změna fyzikálních vlastností vláken (pod – Hookův zákon: deformace je přímo úměrná napětí) T M – teplota měknutí (fixace) T T – teplota tání Křivka ohřevu

24 T TMTM T Rozdíl mezi T M a T T ukazuje na stupeň krystalinity (množství krystalitů ve struktuře) TMTMT

25 Tepelný šok -Q Ustálení tvaru termoplastického materiálu změnou vnitřní struktury Uvolnění sekundárních vazeb, tvorba vazeb v energeticky výhodnějších polohách Napínání, uvolnění sekund. vazeb Přetrh, vytváření nových vazeb

26 Matovací pasta

27 Polarizační prostředí – 2 polohy polarizační roviny Dvojlom je optický jev, kdy při průchodu světla látkou dochází k rozštěpení paprsku na dva (anizotropie – šíření světla v různých směrech různou rychlosti ) Index lomu (n) konstanta c – rychlost světla ve vakuu v – rychlost šíření světla v dané látce

28 D=0 – neorientované nízkomolekulární útvary D>0 – obvykla hodnota dvojlomu D<0 – velký počet bočních řetězců D = n rovn -n kolm Optická hustota


Stáhnout ppt " Geometrické vlastnosti vláken  Mechanické vlastnosti vláken  Sorpční vlastnosti vláken  Termické vlastnosti vláken  Optické vlastnosti vláken."

Podobné prezentace


Reklamy Google