Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení textilních vláken Celosvětová produkce textilních vláken Výroba a zpracování chemických vláken v Evropě Označování textilních vláken ve výrobcích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení textilních vláken Celosvětová produkce textilních vláken Výroba a zpracování chemických vláken v Evropě Označování textilních vláken ve výrobcích."— Transkript prezentace:

1

2 Rozdělení textilních vláken Celosvětová produkce textilních vláken Výroba a zpracování chemických vláken v Evropě Označování textilních vláken ve výrobcích Identifikační metody Vlastnosti textilních vláken

3 CO LI syntetická vlákna WO SE Chemická vlákna z př.polymeru

4

5

6

7 výrobazpracování

8

9 Normalizace označování textilních vláken ve výrobcích Je důležitá pro celosvětovou distribuci textilních výrobků; Podporuje snadný pohyb textilií přes hranice a usnadňuje obchod. Snahou EU, Federální komise pro obchod USA a jednotlivých zemí je sjednocení názvů textilních vláken.

10

11 Druhový názevNeplatné zkratkyPlatná zkratka ČSN ISO 2076 Platnost od 2011 českýanglickýČSN 80 00 00; platnost do 1996 ČSN 80 00 52; platnost 1996 – 2004 acetátacetateACCA akrylacrylicPANPCPAN aramid AR uhlíkové vláknocarbonCF měďnaté vláknocuproCUP elastan / spandex elastane / spandex EAEL Kromě označení textilních vláken se druhový název může používat k popisu textilních výrobků (nití, plošných textilií apod.), vyrobených z chemických vláken. Zkratka se používá ke snazšímu pojmenování chemických vláken, např. v obchodním styku a v technické literatuře.

12 Český názevAnglický názevNeplatné zkratky ČSN 80 00 00 / ČSN 80 00 52 Platná zkratka skleněné vláknoglassSkGLGF lyocellyocellCLY kovové vláknometalMTF modakrylmodacrylicMAMAC polyamid / nylon polyamide / nylon PADPA polyester PESPLPES polyethylenpolyethylenePE polypropylenpolypropylenePOPPP triacetáttriacetateATTACTA viskóza / rayon viscose / rayon VSVICV Pokračování…

13 V EU: EU Directive 96/74/EC – platná od 3.2.1997 (Labelling of textile products), nahrazuje EU Directive 71/307/EEC V ČR: Výhlaška č.92 Ministerstva přůmyslu a obchodu ze dne 29.dubna 1999 Sbírka zákonů ČR, Zákon na ochranu spotřebitele

14 Názvy vláken: Definovano 44 druhů vláken. Používají se celé druhové názvy, zkratky se mohou používat jen u textilií určených ke zpracování (musí být průvodní dokument). Výraz „hedvábí“ nelze používat pro označení tvaru nekonečných textilií. Obtížné určení vláken – povoleno označení „směs vláken“

15 Vybrané názvy vláken: Vlna – vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna Alpaka, lama, vikuňa, bobr, angora, mohér včetně slova „vlna“ nebo „srst“ Hedvábí – vlákno ze snovacích žláz hmyzu Acetát – vlákno z acetátu celulózy Viskóza – regenerované celulózové vlákno získané postupem pro výrobu viskózy Modakryl – vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci 50 – 85% akrylonitrilových jednotek Polyester – vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85% esteru diolu a kyseliny terefaftalové Polyamid nebo nylon – vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové skupiny z nichž 85% je připojeno k alifatickým nebo cyklofalfatickým jednotkám Lyocel – regenerované celulózové vlákno získané rozpouštěním a spřádáním v organickém rozpouštědle Elastodien - pružné vlákno vytvořené z přírodního nebo syntetického polyizoprénu Elastan – pružné vlákno složené min. z 85% ze segmentovaného polyuretanu

16 Označování jednoho druhu vlákna: „100%“ + název vlákna „čistá“ + název vlákna „pouze z“ + název vlákna Takto označený výrobek může obsahovat maximálně 2% cizích vláken (5% u mykaných přízí)

17 Označování dvou a více druhu vláken (jeden druh tvoří minimálně 85%): Název druhu + údaj o hmotnosti v % Název druhu + „ minimálně 85%“ Úplný údaj o materiálovém složení

18 Označování dvou a více druhu vláken (výrobek neobsahuje zádný druh vlákna o celkové hmotnosti 85%): Druhy vláken se uvádí v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu (název + %) Druhy vláken, které tvoří méně jak 10% celkové hmotnosti výrobku mohou být označena výrazem „jiná vlákna“ Výrobky, které mají čistě bavlněnou osnovu a čistě lněný útek mohou být označeny výrazem: „směs bavlna-len“ a musí být doplněná specifikace „ čistě bavlněná osnova – čistě lněný útek“

19 Označování textilních výrobků s obsahem vlny: Vlněný výrobek může být označen „střižní vlna“ pokud je výhradně z poprvé použité střižní vlny Výraz „střižní vlna“ se toleruje ve směsích do 25% obsahu jiných vláken a pokud se vlna mísí pouze s jedním dalším vláknem

20 Označení textilních výrobků při uvádění na trh: Výrobky na než se vztahuje vyhláška musí mít etiketu nebo obdobné značení. Údaje o složení materiálu na etiketách, visačkách či obalech se vyznačí zřetelným jednotným písmem. Pokud nejsou výrobky určeny pro přímého spotřebitele, jsou povoleny zkratky, jež musí být vysvětleny v přiložených dokumentech. V případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji mimo území státu, dodavatel zajistí označení na etiketách v jazyce používaném na území odběratele

21 Označování textilních výrobků složených ze dvou a více částí: U výrobku složeného ze 2 nebo 3 částí s rozdílným složením materiálu se materiálové složení uvede pro každou část. Z částí které tvoří méně než 30% celkové hmotnosti se povinně označují pouze hlavní podšívky. Označení jednotlivých částí musí být zřejmé tzn. jasné ke které části se vztahují. U speciálních druhů textilního zboží (uvedené přímo v zákonu) je možno uvést složení jednotlivých částí nebo celého výrobku.

22 Textilní výrobky, kde lze použit složení celého výrobku nebo jen jednotlivých částí: Korzety,podprsenky, bokovky. Zboží s leptaným tiskem. Jádrové nitě, sametové a plyšové výrobky. Podlahové textilie. Pokud dva výrobky tvoří jednu prodejní jednotku, mohou být označeny jednou etiketou.

23 Internetoví prodejci textilu porušují zákon Vydáno: 14.2.2013 Průzkum v českých e-shopech prodávajících textil přinesl velmi nepříznivé výsledky. Pouze tři z padesáti prodejců splňují zákonné požadavky na označování zboží a správnost informací. Ostatní obchodníci spotřebitelům potřebné informace nedodávají. Zdroj: http://www.dtest.cz/clanek-2760/internetovi-prodejci-textilu-porusuji-zakonhttp://www.dtest.cz/clanek-2760/internetovi-prodejci-textilu-porusuji-zakon Tričko z bavlny? Ani náhodou, štítky lhaly Vydáno: 5.12.2012 Olomouc - Cedulka na tričku hlásá 100 procent bavlny, přitom oblečení nemá s přírodním materiálem nic společného. Pouze u jediného z kontrolovaných výrobků kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) zjistili, že všitý štítek nelže. Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/tricko-z-bavlny-ani-nahodou-stitky-lhaly20111205.htmlhttp://www.denik.cz/ekonomika/tricko-z-bavlny-ani-nahodou-stitky-lhaly20111205.html!!!

24 ???

25 Spalovací zkouška – pouze orientační Nativní preparát – pozorování vláken pod mikroskopem v podélném směru: světelná optická mikroskopie; elektronová; fluorescenční. Příčný řez vlákny

26 Světelný mikroskop Elektronový mikroskop Fluorescenční mikroskop

27 Elektronová mikroskopie na rozdíl od světelné využívá elektronů, nikoliv viditelného světla (fotony). Typy elektronových mikroskopů: Transmisní (TEM) – umožňuje pozorování tenkých preparátů (~100 nm), nebo zobrazení vnitřní struktury vzorků pomocí prošlých elektronů. Rozlišovací schopnost 0,2 nm. Rastrovací (SEM) – zobrazení povrchu objektů pomocí zpětně odražených elektronů. Rozlišovací schopnost 0,5 nm.

28 Fluorescence: Jev, při kterém se neviditelné záření převádí na záření lidským okem viditelné v oblasti modrofialového světla o vlnové délce 430-450 nm; Zobrazení určitých látek (často v minimálním množství); Fluorochromy po dopadu světla o kratší vlnové délce září světlem o delší vlnové délce (jinou barvou); Více různých fluorochromů – detekce a vizualizace vícesložkových látek.

29

30

31 Jemnost = délková hmotnost (hustota) Tt = m/L = (ρ*V)/L = (ρ*s*L) / L = ρ *(π*d 2 / 4) Tt = m/L = (ρ*V)/L = (ρ*s*L) / L = ρ *(π*d 2 / 4), kg/m S L ρ = m/ V, kg/m 3 celulóza vlna polyamid polyester Potížné je určeni průměru (tloušťky) vláken Hustota = objemová hustota = měrná hmotnost

32 NázevOznačeníDefiniceDruh délkové textilie militexmtexmg/km = mg/m decitexdtex0,1 g/km = 0,1 mg/mChemická vlákna, kabílky, pásky texTex (T t )g/km = mg/mPříze, ostatní délkové textile kilotexktexkg/km = g/mKabely, prameny Typ př. vlákna Název jednotkyOznačeníDefinice BavlnamicronaireM (MIC, Mic)mg/inch Vlnatops‘sµm (interval) Hedvábítitr denier (den)TdTd g/9km (tex/9)

33 Micronaire – jednotka pro vyjadření jemnosti a zralosti bavlny. Určuje se na HIV přístrojích (High Volume Intrument) na základě měření propustnosti vzduchu konstantní hmotnosti a objemu bavlněných vláken. Tops (např. 80‘s) – jemnost vlněných vláken v anglosaských jednotkách (Bradfordské stupnice jemnosti), značí, že z 1 angl. libry (0,4536 kg) lze vypříst 80 předen po 560 yardech (yd=0,9144m). Titr denier (Td, nebo Denier, d) – jednotka vyjadřující jemnost přirodního hedvábí, v USA – jednotka jemnosti chemických nekonečných vláken – je to hmotnost 9000m vlákna. Td=m/9*l (den).

34 z - doTexdtexden Tex10*dtex9*den dtex0,1*tex0,9*den den1/9 *tex = 0,(1)*tex10/9*dtex = 1,(1)*dtex

35 denier Délka vláken se vyjadřuje v mm, popř. v palcích (inch = 25,4 mm)

36

37 Neuspořádaná struktura, velký podíl amorfní oblasti Dochází k dodatečné orientaci amorfních oblasti Vysoká krystalinita a orientace MM – strmá přímka

38

39

40 Vnitřní struktura, podíl amorfní oblasti, průměr vlákna g/den

41 Vnitřní struktura, podíl krystalických oblastí

42 PAPPPLPULIPCCOSEWOVIACGLGLPC PC mod. PLLICOVITAPPPAWOSE směsování

43

44 Obchodní hmotnost - je definována jako čistá hmotnost doplněná o obchodní přirážku Obchodní přirážka - jsou veškeré dohodnuté přirážky na nevláknité podíly v materiálu a povolená vlhkostní přirážka (počítá se v % z čisté hmotnosti materiálu). Vlhkostní přirážka – je konstantní povolená přirážka hmotnosti materiálu na obsah vody (vlhkost materiálu při normovaném ovzduší φ=65±2%, T=20±2°C)

45 vláknor při φ = 65% r při φ = 90% Vlhkostní přirážka vláken, % Vlhkostní přirážka příze, % Bavlna724 – 278,5 Len1210 – 151210 Vlna13 – 152215 – 18,5 17 (průměr) Hedvábí92011 Viskóza12 – 1311Prameny:12,25 Směsové česané vln.příze: 14,25 Polyamid6,5144,5Příze: 4,5 Struny, vlasec: 4,0 Polyester4 – 4,58 - 8,50,7 Polypropylén0,1 (0) Polyakrylonitril111 Sklo0000

46


Stáhnout ppt "Rozdělení textilních vláken Celosvětová produkce textilních vláken Výroba a zpracování chemických vláken v Evropě Označování textilních vláken ve výrobcích."

Podobné prezentace


Reklamy Google