Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlákenná surovina – úvod do problematiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlákenná surovina – úvod do problematiky"— Transkript prezentace:

1 Vlákenná surovina – úvod do problematiky
Přednáška č.2 Larysa Ocheretna Vlákenná surovina – úvod do problematiky

2 Rozdělení textilních vláken Celosvětová produkce textilních vláken
Obsah Rozdělení textilních vláken Celosvětová produkce textilních vláken Výroba a zpracování chemických vláken v Evropě Označování textilních vláken ve výrobcích Identifikační metody Vlastnosti textilních vláken

3 Rozdělení textilních vláken
CO LI syntetická vlákna WO SE Chemická vlákna z př.polymeru

4 Celosvětová produkce textilních vláken 1900-2010

5 Celosvětová produkce textilních vláken 1900-2010

6 Celosvětová produkce textilních vláken 1990-2010

7 Výroba a zpracování chemických vláken v Evropě

8 Zpracování chemických vláken v různých regionech Evropy

9 Označování textilních vláken ve výrobcích
Normalizace označování textilních vláken ve výrobcích Je důležitá pro celosvětovou distribuci textilních výrobků; Podporuje snadný pohyb textilií přes hranice a usnadňuje obchod. Snahou EU, Federální komise pro obchod USA a jednotlivých zemí je sjednocení názvů textilních vláken.

10 Označování textilních vláken (zkratky)

11 Označování chemických vláken (ČSN ISO 2076)
Kromě označení textilních vláken se druhový název může používat k popisu textilních výrobků (nití, plošných textilií apod.), vyrobených z chemických vláken. Zkratka se používá ke snazšímu pojmenování chemických vláken, např. v obchodním styku a v technické literatuře. Druhový název Neplatné zkratky Platná zkratka ČSN ISO 2076 Platnost od 2011 český anglický ČSN ; platnost do 1996 ČSN ; platnost – 2004 acetát acetate AC CA akryl acrylic PAN PC aramid AR uhlíkové vlákno carbon CF měďnaté vlákno cupro CUP elastan / spandex elastane / spandex EA EL

12 Označování chemických vláken
Pokračování… Český název Anglický název Neplatné zkratky ČSN / ČSN Platná zkratka skleněné vlákno glass Sk GL GF lyocel lyocell CLY kovové vlákno metal MTF modakryl modacrylic MA MAC polyamid / nylon polyamide / nylon PAD PA polyester PES PL polyethylen polyethylene PE polypropylen polypropylene POP PP triacetát triacetate AT TA CTA viskóza / rayon viscose / VS VI CV

13 Označování textilních vláken ve výrobcích
V EU: EU Directive 96/74/EC – platná od (Labelling of textile products), nahrazuje EU Directive 71/307/EEC V ČR: Výhlaška č.92 Ministerstva přůmyslu a obchodu ze dne 29.dubna 1999 Sbírka zákonů ČR, Zákon na ochranu spotřebitele

14 Označování textilních vláken ve výrobcích
Názvy vláken: Definovano 44 druhů vláken. Používají se celé druhové názvy, zkratky se mohou používat jen u textilií určených ke zpracování (musí být průvodní dokument). Výraz „hedvábí“ nelze používat pro označení tvaru nekonečných textilií. Obtížné určení vláken – povoleno označení „směs vláken“

15 Označování textilních vláken ve výrobcích
Vybrané názvy vláken: Vlna – vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna Alpaka, lama, vikuňa, bobr, angora, mohér včetně slova „vlna“ nebo „srst“ Hedvábí – vlákno ze snovacích žláz hmyzu Acetát – vlákno z acetátu celulózy Viskóza – regenerované celulózové vlákno získané postupem pro výrobu viskózy Modakryl – vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci 50 – 85% akrylonitrilových jednotek Polyester – vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85% esteru diolu a kyseliny terefaftalové Polyamid nebo nylon – vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové skupiny z nichž 85% je připojeno k alifatickým nebo cyklofalfatickým jednotkám Lyocel – regenerované celulózové vlákno získané rozpouštěním a spřádáním v organickém rozpouštědle Elastodien - pružné vlákno vytvořené z přírodního nebo syntetického polyizoprénu Elastan – pružné vlákno složené min. z 85% ze segmentovaného polyuretanu

16 Označování textilních vláken ve výrobcích
Označování jednoho druhu vlákna: „100%“ + název vlákna „čistá“ + název vlákna „pouze z“ + název vlákna Takto označený výrobek může obsahovat maximálně 2% cizích vláken (5% u mykaných přízí)

17 Označování textilních vláken ve výrobcích
Označování dvou a více druhu vláken (jeden druh tvoří minimálně 85%): Název druhu + údaj o hmotnosti v % Název druhu + „ minimálně 85%“ Úplný údaj o materiálovém složení

18 Označování textilních vláken ve výrobcích
Označování dvou a více druhu vláken (výrobek neobsahuje zádný druh vlákna o celkové hmotnosti 85%): Druhy vláken se uvádí v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu (název + %) Druhy vláken, které tvoří méně jak 10% celkové hmotnosti výrobku mohou být označena výrazem „jiná vlákna“ Výrobky, které mají čistě bavlněnou osnovu a čistě lněný útek mohou být označeny výrazem: „směs bavlna-len“ a musí být doplněná specifikace „ čistě bavlněná osnova – čistě lněný útek“

19 Označování textilních vláken ve výrobcích
Označování textilních výrobků s obsahem vlny: Vlněný výrobek může být označen „střižní vlna“ pokud je výhradně z poprvé použité střižní vlny Výraz „střižní vlna“ se toleruje ve směsích do 25% obsahu jiných vláken a pokud se vlna mísí pouze s jedním dalším vláknem

20 Označování textilních vláken ve výrobcích
Označení textilních výrobků při uvádění na trh: Výrobky na než se vztahuje vyhláška musí mít etiketu nebo obdobné značení. Údaje o složení materiálu na etiketách, visačkách či obalech se vyznačí zřetelným jednotným písmem. Pokud nejsou výrobky určeny pro přímého spotřebitele, jsou povoleny zkratky, jež musí být vysvětleny v přiložených dokumentech. V případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji mimo území státu, dodavatel zajistí označení na etiketách v jazyce používaném na území odběratele

21 Označování textilních vláken ve výrobcích
Označování textilních výrobků složených ze dvou a více částí: U výrobku složeného ze 2 nebo 3 částí s rozdílným složením materiálu se materiálové složení uvede pro každou část. Z částí které tvoří méně než 30% celkové hmotnosti se povinně označují pouze hlavní podšívky. Označení jednotlivých částí musí být zřejmé tzn. jasné ke které části se vztahují. U speciálních druhů textilního zboží (uvedené přímo v zákonu) je možno uvést složení jednotlivých částí nebo celého výrobku.

22 Označování textilních vláken ve výrobcích
Textilní výrobky, kde lze použit složení celého výrobku nebo jen jednotlivých částí: Korzety,podprsenky, bokovky. Zboží s leptaným tiskem. Jádrové nitě, sametové a plyšové výrobky. Podlahové textilie. Pokud dva výrobky tvoří jednu prodejní jednotku, mohou být označeny jednou etiketou.

23 !!! Internetoví prodejci textilu porušují zákon
Vydáno: Průzkum v českých e-shopech prodávajících textil přinesl velmi nepříznivé výsledky. Pouze tři z padesáti prodejců splňují zákonné požadavky na označování zboží a správnost informací. Ostatní obchodníci spotřebitelům potřebné informace nedodávají. Zdroj: Tričko z bavlny? Ani náhodou, štítky lhaly Vydáno: Olomouc - Cedulka na tričku hlásá 100 procent bavlny, přitom oblečení nemá s přírodním materiálem nic společného. Pouze u jediného z kontrolovaných výrobků kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) zjistili, že všitý štítek nelže. Zdroj:

24 ???

25 Spalovací zkouška – pouze orientační
Identifikační metody Spalovací zkouška – pouze orientační Nativní preparát – pozorování vláken pod mikroskopem v podélném směru: světelná optická mikroskopie; elektronová; fluorescenční. Příčný řez vlákny

26 Identifikační metody - mikroskopování
Světelný mikroskop Elektronový mikroskop Fluorescenční mikroskop

27 Identifikační metody – elektronová mikroskopie
Elektronová mikroskopie na rozdíl od světelné využívá elektronů, nikoliv viditelného světla (fotony). Typy elektronových mikroskopů: Transmisní (TEM) – umožňuje pozorování tenkých preparátů (~100 nm), nebo zobrazení vnitřní struktury vzorků pomocí prošlých elektronů. Rozlišovací schopnost 0,2 nm. Rastrovací (SEM) – zobrazení povrchu objektů pomocí zpětně odražených elektronů. Rozlišovací schopnost 0,5 nm.

28 Identifikační metody – fluorescenční mikroskopie
Fluorescence: Jev, při kterém se neviditelné záření převádí na záření lidským okem viditelné v oblasti modrofialového světla o vlnové délce nm; Zobrazení určitých látek (často v minimálním množství); Fluorochromy po dopadu světla o kratší vlnové délce září světlem o delší vlnové délce (jinou barvou); Více různých fluorochromů – detekce a vizualizace vícesložkových látek.

29 Identifikační metody – fluorescenční mikroskopie

30 Geometrická charakteristika vláken – průměr vláken
!

31 Geometrické vlastnosti vláken – jemnost
Jemnost = délková hmotnost (hustota) Potížné je určeni průměru (tloušťky) vláken Tt = m/L = (ρ*V)/L = (ρ*s*L) / L = ρ *(π*d2 / 4), kg/m Hustota = objemová hustota = měrná hmotnost S L ρ = m/ V, kg/m3 celulóza vlna polyamid polyester

32 Jemnost Název Označení Definice Druh délkové textilie militex mtex
mg/km = mg/m decitex dtex 0,1 g/km = 0,1 mg/m Chemická vlákna, kabílky, pásky tex Tex (Tt) g/km = mg/m Příze, ostatní délkové textile kilotex ktex kg/km = g/m Kabely, prameny Typ př. vlákna Název jednotky Označení Definice Bavlna micronaire M (MIC, Mic) mg/inch Vlna tops ‘s µm (interval) Hedvábí titr denier (den) Td g/9km (tex/9)

33 Jemnost vláken - jednotky
Micronaire – jednotka pro vyjadření jemnosti a zralosti bavlny. Určuje se na HIV přístrojích (High Volume Intrument) na základě měření propustnosti vzduchu konstantní hmotnosti a objemu bavlněných vláken. Tops (např. 80‘s) – jemnost vlněných vláken v anglosaských jednotkách (Bradfordské stupnice jemnosti), značí, že z 1 angl. libry (0,4536 kg) lze vypříst 80 předen po 560 yardech (yd=0,9144m). Titr denier (Td, nebo Denier, d) – jednotka vyjadřující jemnost přirodního hedvábí, v USA – jednotka jemnosti chemických nekonečných vláken – je to hmotnost 9000m vlákna. Td=m/9*l (den).

34 Jemnost – převody jednotek
z - do Tex dtex den 10*dtex 9*den 0,1*tex 0,9*den 1/9 *tex = 0,(1)*tex 10/9*dtex = 1,(1)*dtex

35 Geometrické vlastnosti vláken – jemnost a délka vláken
denier Délka vláken se vyjadřuje v mm, popř. v palcích (inch = 25,4 mm)

36 Vlastnosti vláken – pevnost vs. prodloužení

37 Vlastnosti vláken – pevnost vs. prodloužení
Vysoká krystalinita a orientace MM – strmá přímka Dochází k dodatečné orientaci amorfních oblasti Neuspořádaná struktura, velký podíl amorfní oblasti

38 Vlastnosti vláken – prodloužení (mechanické vlastnosti)
!

39 Vlastnosti vláken – pevnost za mokra
!

40 Vlastnosti vláken – tuhost vláken
Vnitřní struktura, podíl amorfní oblasti, průměr vlákna A T g/den

41 Vlastnosti vláken – ohebnost (cyklické namáhání)
Vnitřní struktura, podíl krystalických oblastí K O

42 Vlastnosti vláken – odolnost v oděru a proti slunečnímu záření
PA PP PL PU LI PC CO SE WO VI AC GL GL PC PC mod. PL LI CO VI TA PP PA WO SE ! směsování

43 Vlastnosti vláken – bobtnaní
PL, PP, PE, anorganická vlákna?

44 Obchodní / vlhkostní přirážka
Obchodní hmotnost - je definována jako čistá hmotnost doplněná o obchodní přirážku Obchodní přirážka - jsou veškeré dohodnuté přirážky na nevláknité podíly v materiálu a povolená vlhkostní přirážka (počítá se v % z čisté hmotnosti materiálu). Vlhkostní přirážka – je konstantní povolená přirážka hmotnosti materiálu na obsah vody (vlhkost materiálu při normovaném ovzduší φ=65±2%, T=20±2°C)

45 Vlhkostní přirážka vláken, % Vlhkostní přirážka příze, %
vlákno r při φ = 65% φ = 90% Vlhkostní přirážka vláken, % Vlhkostní přirážka příze, % Bavlna 7 24 – 27 8,5 Len 12 10 – 15 10 Vlna 13 – 15 22 15 – 18,5 17 (průměr) Hedvábí 9 20 11 Viskóza 12 – 13 Prameny:12,25 Směsové česané vln.příze: 14,25 Polyamid 6,5 14 4,5 Příze: 4,5 Struny, vlasec: 4,0 Polyester 4 – 4,5 8 - 8,5 0,7 Polypropylén 0,1 (0) Polyakrylonitril 1 Sklo

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vlákenná surovina – úvod do problematiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google