Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE A SOUČASNOST moje vesnička KLUČOV Obec Klučov leží v českobrodské kotlině, na potoku Šembera Ostroh mezi Poříčany a Klučovem nad potokem Šemberou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE A SOUČASNOST moje vesnička KLUČOV Obec Klučov leží v českobrodské kotlině, na potoku Šembera Ostroh mezi Poříčany a Klučovem nad potokem Šemberou."— Transkript prezentace:

1

2 HISTORIE A SOUČASNOST moje vesnička KLUČOV

3 Obec Klučov leží v českobrodské kotlině, na potoku Šembera Ostroh mezi Poříčany a Klučovem nad potokem Šemberou nazývá lid Ptáčkem Na Ptáčku samém, na nejvyšším bodě, stával v dávnověkosti dřevěný hrad s hradbami Podle archeologických vykopávek je doloženo, že Klučovem bylo již nazýváno staroslovanské hradiště, založené na počátku 8. nebo už ke sklonku 7. století na návrší nad dnešní obcí Před vybudováním hradiště zarůstal kopec lesem a po jeho odstranění se místo stalo klučovinou, kopaninou. Z ní byly pařezy odstraňovány vykopáváním – klučením, aby mohla být zahájena výstavba hradiště Rekonstrukce hradiště Model mohutné brány s věží, po jejíchž stranách vznikly dva úzké průchody.

4 Archeologický výzkum Výzkum jam po kůlech slovanské chaty Stavba silnice z Českého Brodu do Poříčan. Zde byla objevena sídliště z mladší doby kamenné, ze starší doby železné a hroby z doby stěhování národů Pracovní skupina z roku 1950. Stojící zleva: Fr. Šťastný, Nouza, Oubrecht, Vodička. Stojící zprava: Richter, Skořepa. Sedící zleva: (druhý zleva) Kout, P. Vosecký, J. Kudrnáč. Sedící zprava: Miláček, Bláha.

5 Klučov se poprvé připomíná tvrzí v písemných pramenech k roku 1250 za Oldřicha z Klučova Na tomto místě kdysi tvrz stála Ostrůvek, na kterém stála klučovská tvrz, přestavěná v renesanční zámek, zbořený v roce 1782. foto asi z 50. let 20. stol. foto R.Šulc 2008

6 Tvrz byla krátce po roce1547 za Jaroslava Smiřického ze Smiřic přestavěna na renesanční zámek Zámek se nedochoval, ale máme pozůstatky zámecké zahrady. erb Smiřických Při archeologickém průzkumu v letech 1955 a 1957 byly z tohoto renesančního zámku, který stával na dnešním ostrůvku za objekty klučovského statku, objeveny už jen nepatrné části zdiva a středověká keramika foto R.Šulc 2008

7 Klučov ve 40. letech 20. století Zvonička: kresba z přelomu 20. století od Mikoláše Alše, který přes Klučov často chodil za akademickým malířem Láďou Novákem do Žher Opravená zvonička Klučov 2008 autor kresby M. Aleš

8 Jak se žije v Klučově Hasiči : SDH Klučov máme od 23. ledna 1927 Hasiči : SDH Klučov máme od 23. ledna 1927 Základní organizace Českého svazu chovatelů byla v Klučově založena v roce 1965. V roce 2009 má 12 členů, kteří chovají čistokrevné králíky, slepice, psy, kozy a exotické ptactvo. zájmová činnost organizací v obci je pestrá ukázka cen chovatelůChovatelé

9 Do roku 1948 zde byla Tělocvičná organizace Sokol Klučov, od roku 1948 do roku 1990 Tělovýchovná jednota Sokol Klučov a od roku 1990 TJ Klučov. Od roku 1991 je v TJ Klučov začleněn pouze oddíl stolního tenisu. Všechny sportovní a kulturní akce se konaly v místní sokolovně, která byla postavena v roce 1948. Dnes zde jsou zábavy a plesy, dětské akce, tréninky stolního tenisu a kondiční cvičení žen. První zmínka o organizované myslivosti je v klučovské kronice datována rokem 1850. Poslední leč - Klučov 1950 Sport v Klučově Myslivecké sdružení Šembera foto Karel Hájek

10 Obnovení tradice staročeských Májů v Klučově

11 Klučov je dnes samostatnou obcí o rozloze 14,44 km² a 874 obyvateli (rok 2008) knihovna: Obecní veřejná knihovna byla založena roku 1920 Ku podnětu starosty obce byl obecním zastupitelstvem požádán mistr Alois Jirásek, spisovatel v Praze, aby dal svolení, by veřejná knihovna obce Klučova směla se nazývati a nésti jeho jméno " Obecní knihovna Jiráskova obce Klučova „ Mistr Alois Jirásek zaslal svolení s přáním mnoha zdaru – dopis s vlastnoručním podpisem, který pro pamět jest zarámován a vyvěšen v knihovně. Knihovna se několikrát stěhovala, zavírala a otvírala. Mateřské školy V září 2008 byl v Klučově zahájen provoz Mateřské školy s názvem Sluníčko Výtvarný kroužek výborně funguje pod vedením slečny Jany Dvořákové Práce dětí z kroužku byly prezentovány na vlastivědné výstavě, která se uskutečnila v listopadu 2008 současnost Klučova a připojených obcí

12 Katastrální součástí Klučova jsou obce Lstiboř, Skramníky a Žhery Lstiboř leží na potoku Bylanka, 3,5 kilometru východně od Českého Brodu (22 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 220 metrů. foto R.Šulc 2008 SKRAMNÍKY První zmínka o obci je z roku 1040, kdy kníže Břetislav I. věnoval Sázavskému klášteru mimo jiné též vesnici Zkramnyk (později se obec jmenovala Skramník) První zmínka o Žherech pochází z roku 1222 Původně se obec jmenovala Žháry a to buď podle „žhářů“ (žháři udržovali stálý oheň, ke kterému přicházeli lidé z okolí s hliněnými hrnci a odnášeli si žhár domů k rozdělání ohně) LSTIBOŘ ŽHERY

13 LSTIBOŘ První zmínka o obci je z roku 1352. V letech 1448 – 50 se zde připomíná Martin ze Lstiboře Původně středověký farní kostel, doložený již v roce 1352, byl v roce 1747 nahrazen dnešní pozdně barokní novostavbou, která je na fotografii Kamenný kříž u kostela 18. – 19. století foto R.Šulc 2008

14 SKRAMNÍKY z kroniky: Roku 1352 Scramnyk, 1384 Skrampnyk. Kníže Břetislav I. věnoval kol roku 1040 klášteru Sázavskému mimo jiné též ves “Zkramnyk”, jíž byl za sto denárů koupil a jezero s rybami. Vesnice Skramníky, jest zvána více Skramník nebo Škramník. Odkud je ten název, není známo. Palacký ve svých “Dějinách” jmenuje obec Skramníky.

15 ŽHERY Žhery leží 19,5 kilometru severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 217 metrů. Kaple z roku 1868, obnovená v roce 1926, kdy byla rovněž osazena dvěma pamětními deskami se jmény padlých v 1. světové válce. V kapli visí kopie originálu obrazu sv. Václava od akademického malíře Ládi Nováka z roku 1926. foto R.Šulc 2008

16 Na shledanou v Klučově s použitím webů cestyapamatky.cz/kolinsko/klucov, www.klucov.cz/cz/kudrnac.htm cestyapamatky.cz/kolinsko/klucovwww.klucov.cz/cz/kudrnac.htm hudba: středověká - Psalteria a Mozart: SONÁTA 12 Andante Grazioso © © 27. 02. 2009 JS www.jkk.estranky.czwww.jkk.estranky.cz


Stáhnout ppt "HISTORIE A SOUČASNOST moje vesnička KLUČOV Obec Klučov leží v českobrodské kotlině, na potoku Šembera Ostroh mezi Poříčany a Klučovem nad potokem Šemberou."

Podobné prezentace


Reklamy Google