Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práce na PC POKROČILÍ Úvod do programu EXCEL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práce na PC POKROČILÍ Úvod do programu EXCEL"— Transkript prezentace:

1 Základy práce na PC POKROČILÍ Úvod do programu EXCEL
Roman BLINKA Základy práce na PC POKROČILÍ Úvod do programu EXCEL

2 Jak MS Excel spustíme… Plocha – čtverec se zeleným X
START  všechny programy  MS OFFICE  MS  Excel START  MS EXCEL

3 Poprvé v MS – EXCEL …

4 Základní info Buňka v excelu je vždy přesně identifikována
SLOUPCE – velká písmena abecedy (A, B, C, …) ŘÁDKY – arabské číslice (1, 2, 3, …) Např. první buňka v prvním řádku je identifikována adresou „A1“ Inteligentní buňka Buňka, která obsahuje nějaký vzorec

5 Každý sešit EXCELU se skládá z listů…
Označení „LISTX“, kde X je nějaké libovolné číslo listu. Název listu lze libovolně měnit Stačí do políčka LIST1 kliknout 2x myší Název přepsat a stisknout ENTER

6 Nabídka SOUBOR NOVÝ – otevře nový prázdný sešit
OTEVŘÍT – otevře již vytvořený uložený sešit ZAVŘÍT – zavře okno aktivního sešitu; před zavřením se program zeptá, zda-li chcete práci uložit či nikoliv

7 SOUBOR - II ULOŽIT – uloží právě otevřený soubor
ULOŽIT JAKO – uloží již uložený soubor pod jiným názvem VZHLED STRÁNKY – změní např. stránku z polohy „výška“ na „šířka“ KONEC – ukončí práci s programem EXCEL

8 Nabídka ÚPRAVY Nabídka analogická nabídce ve Wordu:
Zpět (vrátí o krok zpět) – CTRL+Z Znovu (posune o krok vpřed) – CTRL+Y Kopírovat – CTRL+C Vyjmout – CTRL+X Vložit – CTRL+V

9 Nabídka ZOBRAZIT Zobrazit  panely nástrojů  klikněte na položku, kterou chcete mít na panelu nástrojů, Zvolená položka se vám „odškrtla“ a Po opuštění této nabídky se vám automaticky objeví na horní nástrojové liště.

10 VLOŽIT VKLÁDÁNÍ ŘÁDKU řádek se vždy automaticky vkládá „nad“ původní řádek, Postup: Klikněte na číslo řádku, nad který chcete řádek vložit. Zvolte „Vložit“ a následně „Řádek“ a řádek se vám automaticky vloží.

11 Vkládání SLOUPCE Sloupec se VŽDY automaticky vloží nalevo od sloupce, který máme označen. POSTUP Sloupec označte kliknutím na „písmeno“ v jeho záhlaví, Vložit  Sloupce

12 Další možnosti pro vložení…
Dále můžete do listu vkládat graf viz. Další hodiny, naučíme se jej tvořit Matematické a statistické funkce (sčítání, odčítání, dělení, … maximum, minimum, aj.) Obrázky, Hypertextové odkazy, aj.

13 POSUVNÍKY…JAKO VE WORDU
Je-li dat moc velký počet řádků, velký počet sloupců Posouváte se v listě sešitu Šipčičkami nahoře/dole u vertikálního posuvníku, Šipčičkami vpravo/vlevo u horizontálního posuvníku

14 AKTIVNÍ BUŇKA AKTIVNÍ BUŇKA = buňka, ve které právě jsem, popř. do které chci začít psát Je orámována černě a navíc – oranžově je označeno záhlaví toho sloupce a toho řádku, v němž buňka leží.

15 PÍŠEME DO BUŇKY V sešitu se pohybujeme
šipkami (vpravo, vlevo, nahoru, dolů) myší Chceme-li do buňky psát, stačí aby byla aktivní (tzn. v černém rámečku)

16 PŘI PSANÍ DO BUNĚK POZOR!
Je-li buňka aktivní, vždy v ní údaje přepisujete (tzn. nahradíte starý text novým) Chcete-li v buňce nějaký údaj opravit, klikněte do ní 2x myší a ještě přesněji: Klikněte 2x myší přesně mezi 2 znaky, které chcete opravit.

17 OPRAVA CHYBY V BUŇCE Vidíme v textu chybu – v buňce B3 je na místo babička napsáno „babčka“  nechceme přepsat obsah celé buňky, chceme jen vepsat chybějící písmenko „i“ Klikneme 2x do buňky B3 a pokusíme se kurzor myši umístit tak, aby byl přímo mezi „b“ a „č“ … pokud se nám to nepodaří nevadí. V textu buňky se můžeme pohybovat libovolně myší nebo šipkami.

18 A na konec úvodní práce sešit uložíme…
Soubor  uložit jako

19 Stále ještě ukládáme… Do kolonky „název souboru“ napíšeme „POK1“ a klikneme na uložit

20 Kontrola uložení… Na modrém horním okraji se vedle označení Microsoft Excel objevilo na místo „SEŠIT 1“ – POK-1

21 Vytvořme si Vaši první tabulku v MS - EXCEL
Vzhůru k tabulkám Vytvořme si Vaši první tabulku v MS - EXCEL

22 Přepište do LISTU EXCELU

23 1. Výběr buněk do bloku Úkol: chci vybrat do bloku buňky „A1 až D1“
Jak na to? Standardní levou myší kliknu do políčka A1, myš stále držím a táhnu až k políčku D1, kde myš pustím.

24 Hrajeme si s písmem… Změňme velikost písma na 14 bodů…
Vybereme celou tabulku do bloku (začneme u A1 a skončíme u D4) Klikneme do políčka označující velikost, najdeme 14 a stiskneme enter. V tabulce je sice větší písmo, ale tabulka působí dost neúhledně.

25 Máme sice písmo 14, ale ošklivou tabulku…
Nelíbí-li se nám šířka nebo výška sloupce, pokusme se nastavit jinou… např. Formát  Sloupec  Přizpůsobit Touto volbou se šířka sloupce přizpůsobila obsahu buňky

26 Analogie - nelíbí se nám řádek
Nelíbí-li se nám šířka nebo výška řádku, pokusme se nastavit jinou… např. Formát  Řádek  Přizpůsobit Touto volbou se velikost řádku přizpůsobila obsahu buňky

27 Úkoly k tabulce… Záhlaví řádků i sloupců upravte tak, aby bylo napsáno – písmo ARIAL, velikost 15, barva modrá, tučné písmo, Kurzíva, Sloupce a řádky buňky přizpůsobte velikosti písma. PŘED ÚPRAVAMI TABULKY NEZAPOMEŇTE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI VYBRAT DO BLOKU!

28 Tabulka po prvním kroku

29 Krok 2: úprava obsahu tabulky
Upravte písmo v tabulce tak, aby: Typ písma: ARIAL, Velikost písma 13, Barva červená, Typ písma – normální. Obsah tabulky (tzn. bez záhlaví) zarovnejte na střed.

30 Tabulka po kroku 2:

31 KROK 3: DESETINNÁ MÍSTA Upravte tabulku tak, aby čísla v tabulce obsahovala 2 desetinná místa Postup: Obsah tabulky do bloku a na liště kliknout na ikonu „přidat desetinné místo“

32 Tabulka po kroku 3

33 Uberte 2 desetinná místa…
Vyberte do bloku obsah tabulky Klikněte na odpovídající ikonu a to tolikrát, kolikrát snižujete počet desetinných míst (např. 11,60  kliknu na ikonu 2x, nechci mít žádné desetinné místo). Všimněte si, že čísla v tabulce se vám automaticky matematicky zaokrouhlila

34 Tabulka po ubrání d. míst
VŠIMNĚTE SI, ŽE SE ČÍSLA V TABULCE ZAOKROUHLILA!

35 Krok 4: Stínování buněk Úkol: Záhlaví sloupců i řádků vystínujte světle modře (tzn. aby se vám nezabarvila záhlaví sloupců!) Vybrat do bloku záhlaví nebo jeho část Kliknout na šipku vedle ikony „barva výplně“ Zvolit barvu z palety Kliknout opět na ikonu „barvy výplně“

36 Ikona „barva výplně“

37 Tabulka po vystínování…

38 Kopírování a vkládání…
Přejmenujte „LIST1 na UT-POKUS Pomocí funkce CTRL+ C zkopírujte tabulku Pomocí funkce CTRL + V vložte tabulku pod původní tabulku a upravte ji do původního tvaru: Žádné stínování, Velikost písma 12, typ písma TIMES NEW ROMAN, barva černá, Čísla zarovnat k pravému okraji, text k levému,

39 Výsledek?

40 Tabulku uložte (soubor  uložit)
Nashledanou příští úterý Opět si budeme hrát s tabulkami Budeme počítat a kreslit grafy Hezký týden


Stáhnout ppt "Základy práce na PC POKROČILÍ Úvod do programu EXCEL"

Podobné prezentace


Reklamy Google